Patron Grono pedagogiczne Galeria Schronisko

 Stona główna
  Dyrekcja
  Sport
  Kontakt
  Plan godzin
  Szkoła Podstawowa
Aktualności
Historia
  Liceum
Absolwenci
Rekrutacja
Wycieczki
  Branżowa
Absolwenci
Rekrutacja
HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ


Św. Stanisław Kostka
Szkoła Podstawowa

Opisując historię naszej szkoły należy cofnąć się do roku 1876, bowiem wtedy podjęto decyzję, by budynek szkolny powstał w miejscu dawnego spichlerza królewskiego, jako że tereny obecnego Nowego Kamienia były majątkiem króla Stefana. Budynek ten rozebrano w 1914 roku, by wystawić większy, odpowiadający potrzebom gminy. Na jego miejscu zaczęto gromadzić materiały budowlane, ale prace te przerwała wojna. Przez cały czas wojny nauka odbywała się w budynku gminnym, zgniłym i zagrzybionym, aż do 1924 roku kiedy budynek groził zawaleniem. Fundamenty pod dzisiejszą szkołę założono w 1923 roku i wtedy 12 września 1923 roku poświęcono kamień węgielny tej siedmioklasowej wtedy szkoły.


Oto treść dokumentu opisującego to wydarzenie:

"W Roku Pańskim tysiąc dziewięćset dwudziestym trzecim dnia dwunastego września /12.09.1923/ poświęcono kamień węgielny tej siedmioklasowej szkoły. Na pochwałę gminy Kamień, powiat Nisko, województwo Lwów należy podnieść, ze w czasach wielkiej drożyzny z własnych funduszów stawia ten przybytek wiedzy nie oglądając się na pomoc Rzeczypospolitej. Znak to że lud cieszy się odzyskaną wolnością, po udręce 150- letniej niewoli, chcąc wychować dzieci na prawych obywateli ukochanej Ojczyzny."


W tym czasie naród zespolony pracuje nad uporządkowaniem wewnętrznym Państwa, któremu przewodzi Prezydent Rzeczpospolitej Stanisław Wojciechowski. Naczelnikiem gminy i przełożonym budowy tego gmachu jest Marcin Szewczyk. Kierownikiem szkoły Stanisław Nowak. Proboszczem ks. Henryk Grębski który poświęcił ten budynek ku chwale Bożej i Ojczyzny. W asystencji ks. Tomasza Pacuły katechety stałego tej szkoły. Przedsiębiorcą budowy szkoły jest pan Józef Zawilski koncesjonowany budowniczy z Leżajska".

Pierwsze zajęcia w tym budynku odbyły się w listopadzie 1924 roku, w rok od rozpoczęcia budowy. Pierwszymi nauczycielami byli wtedy Władysława Nowakowa, Jan Kogut, Jan Barański Matylda Sawicka przeniesiona potem do Nowego Kamienia, oraz Antoni Sawicki. Obowiązki stałego katechety pełnił wtedy ks. Tomasz Pan. Nauka odbywała się tylko w 3 salach. Na większą rozbudowę zabrakło wtedy pieniędzy. Dopiero gdy Skarb Państwa wyasygnował znaczną kwotę na budowę szkół za staraniem tutejszego posła p. Marcina Sochy, gmina otrzymała pierwszą zapomogę w kwocie 3 000 złotych, a drugą w kwocie 10 000 złotych na dalszą budowę. Dokończeniem budowy szkoły zajął się p. Krajewski. Pieniędzy nie wystarczyło na całkowite wykończenie budynku. Brak było poręczy przy klatce schodowej, budynki gospodarcze nie były przykryte. Jednak we wrześniu 1925 roku szkoła była już 6 - cio klasowa. W użytku było 6 sal lekcyjnych. W grudniu tegoż roku nakryto budynek gospodarczy kosztem gminy. W styczniu 1926 roku młodzież szkolna odegrała jasełka, a dochód przeznaczono na sztandar szkolny. Po kilku wizytacjach przeprowadzonych przez Inspektora szkolnego Longina Pyza, kurator we Lwowie nadał tutejszej szkole tytuł: .. 6 - cio klasowej Szkoły Powszechnej im. Św. Stanisława Kostki". Było to dokładnie 16 kwietnia 1927 roku.


Szkoła Podstawowa - widok od strony boiska
Obecnie w budynku mieści się

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W KAMIENIU" Do wyższych rzeczy
zostałem stworzony i dla nich winienem żyć ..."

Św. Stanisław Kostka


=>STATYSTYKI<=
Odwiedziło nas:CIEKAWE LINKI

www.ko.rzeszow.pl
Kuratorium
www.men.gov.pl
MENiS
www.oke.krakow.pl
OKE
www.cke.edu.pl
CKEkontrola i ochrona rodzicielska


dodaj do ulubionych dodaj do ulubionych
ustaw stronę startową ustaw stronę startową