Patron Grono pedagogiczne Galeria Schronisko

 Strona główna
  Dyrekcja
  Sport
  Kontakt
  Dokumenty
  Pedagog
  Plan godzin
  Przedszkole
Aktualności  
Grupy 
Kadra
Zajęcia
Nasze prace 
Archiwum
Nasz przyjaciel  
  Szkoła Podstawowa
Aktualności
Historia
Wzorowi uczniowie
Archiwum
  Liceum
Aktualności  
Podręczniki 
Absolwenci
Rekrutacja
Archiwum 
  Branżowa
Aktualności 
Absolwenci
Rekrutacja
Archiwum 
Najlepsi uczniowie 
  
  
 
Uczymy się w domu :)
 

klasa 1BS g


 

01.06.2020r. - 05.06.2020r.

Język polski

1.      Temat lekcji: Temat lekcji: Edukacja społeczna w satyrach Ignacego Krasickiego.

·        Przeczytaj satyry I. Krasickiego ,, Świat zepsuty” oraz ,, Pijaństwo” https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/satyry-czesc-pierwsza-swiat-zepsuty.pdf 

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/satyry-czesc-pierwsza-pijanstwo.pdf

·        Dokonaj interpretacji utworów.

2.      Temat lekcji: Zdanie pojedyncze.

·        Korzystając z dostępnych źródeł , napisz, jakie są rodzaje wypowiedzeń.

·        Podaj po 2 przykłady zdań oznajmujących, rozkazujących oraz pytających.

·        Opisz w zeszycie swój pokój. Użyj zdań pojedynczych.

 

Matematyka

03.06.2020r.

Temat: Zadania na wykorzystanie wiedzy w praktyce

Wszystkich chętnych zapraszam na konsultacje w piątek 9.00-11.00. Proszę wcześniej zgłosić, przez Messenger do mnie, chęć uczestnictwa w nich.

 
Język angielski  

pobierz plik

 

Historia

Temat: Polskie Bilans II wojny światowej

Dane ze stron internetowych

 

 

Chemia

02.06

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Materiały i tworzywa pochodzenia naturalnego”.

W ramach powtórzenia wiadomości zachęcam Was do przeanalizowania materiałów zawartych w poniższych stronach e-podręczników, na końcu znajdują się zadania, które pozwolą Wam na sprawdzenie zdobytych wiadomości, polecam. Pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję za te tygodnie nauki zdalnej i Waszą pracę.

https://epodreczniki.pl/a/hydraty-i-zaprawa-hydrauliczna/Dz0fOyOXQ

https://epodreczniki.pl/a/skaly-wapienne/DMgiyBEHJ

https://epodreczniki.pl/a/odmiany-wegla-pierwiastkowego/D8mRW9Ag8

 

Geografia

Temat: Przyczyny i konsekwencje współczesnych zmian klimatu.

 

Aby zrozumieć zagadnienie, obejrzyj krótkie filmiki:

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dr5yyRv4hVsefekt cieplarniany

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dr5yyRv4hVs– co to jest efekt cieplarniany?

 

https://www.youtube.com/watch?v=TWZEUr8tNe0dziura ozonowa

 

https://www.youtube.com/watch?v=IRRw88Xlh6Ydziura ozonowa się zmniejszyła?

 

Biologia

Wytyczne do pracy  z biologii  dla klasy  IBSZ po  Gimnazjum  na 12 tydzień nauki (01.06-05.06.2020r.)

  W tym tygodniu temat lekcji to : Sposoby ochrony przyrody.

1.    Przeczytajcie temat w podręczniku str.141-146

2.    Zapiszcie w zeszycie:

a.     Na czym polega ochrona bierna i czynna?

b.    Na czym polega ochrona ścisła i częściowa?

c.     Pojęcia restytucja i reintrodukcja.

3.    W tym tygodniu nie ma zadania do odesłania. Pozdrawiam.

 

Informatyka Temat: Wykonujemy kolekcję zdjęć i udostępniamy je za pomocą programu Picasa

Obejrzyj film:

https://www.youtube.com/watch?v=_T_R6rEyYkk

Wykonaj, na swoich zdjęciach, polecenia, które wykonywane są w filmie.

 

EDB

T. 4 s.147 Inne zagrożenia życia i zdrowia.

 

-       zawał serca,

-       udar mózgu,

-       atak padaczki

https://epodreczniki.pl/a/podstawy-zachowania-wobec-osob-chorych-na-padaczke-i-z-bolem-w-klatce-piersiowej/D14dEHFK1

 

Zadanie domowe: Wykonaj dowolną techniką (rysunek, grafika komputerowa, collage – kolaż itp.) plakat profilaktyczny pod tytułem „Bezpieczne wakacje”. Możesz poświęcić go jednemu lub kilku zagrożeniom, które mogą przytrafić się tobie lub twoim kolegom/koleżankom podczas wakacyjnego wypoczynku. Pamiętaj, że plakat ma formę uproszczoną – schematyczną i musi się składać z części obrazowej (ilustracja) i tekstowej (słowa). Musi zawierać także element perswazji – namawiać do dobrego lub przestrzegać przed niewłaściwym zachowaniem. W razie problemów z wykonaniem piszcie do mnie. Zdjęcia prac tradycyjnie wysyłajcie na adres grzegorzbogun@interia.pl

 

 

Murarz-tynkarz

BHP

T: Zasady bhp obowiązujące podczas wykonywania robót rozbiórkowych

Zapisz temat do zeszytu. Wymień w kilku punktach jakich zasad bhp należy przestrzegać podczas robót rozbiórkowych.

 

PODSTAWY BUDOWNICTWA

T : Instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Zapisz temat i krótką notatkę do zeszytu.

 

TECH. ROBÓT. MUR-TYNK

T : Wiązanie pospolite murów z cegły.

Zapisz temat do zeszytu, Zrób krótką notatkę do zeszytu.

 

RYSUNEK BUDOWLANY

T:  Ćwiczenia w czytaniu projektu budowlanego.

Zapisz temat do zeszytu. Wykonaj zadanie nr 4, odpowiedzi prześlij na adres email mazurkjoanna@gmail.com w terminie do 09.06.

 

 pobierz plik

 

Fryzjer

Podstawy fryzjerstwa  kl.I     1.VI.20 r.

Temat:  Kształty włosów

Techniki fryzjerskie  kl. I  1.VI.20 r.

Temat:  Falowanie włosów za pomocą falownicy

pobierz plik

 

Techniki fryzjerskie  kl. I  4.VI.20 r.

Temat:  Właściwości preparatów użytych w ondulacji żelazkowej

pobierz plik

 

Mechanik

Mechanik pojazdów samochodowych

Napisać odręcznie krótkie notatki na każdy temat i czytelne zdjęcie lub zrzut ekranu przesłać na adres mailowy harysitarz@gmail.com ) następny przedmiot i temat od 30.03.2020r.

Przypominam że wszystkie tematy są oceniane od 0 do 6 i obliczana średnia na koniec roku np.0+0+0+0+0+0=(trafiony zatopiony) Arkadiusz, Piotr, Wiktor, Michał.

Minimalna ilość notatek na przedmiot to 5 aby otrzymać oceny 3, 4, 5, poniżej to 2, 1.

W dniach 04.06.2020r.(piątek) godz 9 - 12 odbędą się konsultacje i ustalanie ocen końcowych dla klasy I BS. Obecność obowiązkowa w przeciwnym razie spotykamy się w sierpniu na egzaminach poprawkowych.

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Pobierz plik

 

Cukiernik  
Fizyka
Temat Bomba atomowa, energetyka jądrowa. 
proszę obejrzeć filmy:  https://www.youtube.com/watch?v=xUL7L2-6W7s

 

Ślusarz

TECHNIKI WYTWARZANIA

T:  Gięcie.

T:  Ręczne gięcie płaskowników.

Zapisz tematy do zeszytu, Zrób krótka notatkę.

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

T: Linie wymiarowe.

T: Liczby wymiarowe.

 pobierz plik

Zapisz tematy do zeszytu. Zrób krótką notatkę do zeszytu i przerysuj rys. 4.5, 4.6 i 4.7 oraz tabelę 4.1. Pracę prześlij na adres email mazurkjoanna@gmail.com

 

 

TECHNOLOGIA Z MATERIAŁOZNAWSTWEM(konsultacje – dodatkowe informacje na
e-mail:
tpiatek.zskamien@gmail.comlub Messenger: TpiatekZskamień
w godzinach zajęć lekcyjnych zgodnie z harmnogramem 2-go półrocza)

Zadania  są umieszczone na facebooku 

https://www.facebook.com/tpiatek.zskamien.9

 

Operator

obrabiarek

skrawających

 

 

 

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN(konsultacje – dodatkowe informacje na
e-mail:
tpiatek.zskamien@gmail.com

lub Messenger: TpiatekZskamień
w godzinach zajęć lekcyjnych zgodnie z harmnogramem 2-go półrocza
)

Zadania  są umieszczone na facebooku 

https://www.facebook.com/tpiatek.zskamien.9

 

TECHNOLOGIA OBRÓBKI SKRAWANIEM(konsultacje – dodatkowe informacje na
e-mail:
tpiatek.zskamien@gmail.com

lub Messenger: TpiatekZskamień
w godzinach zajęć lekcyjnych zgodnie z harmnogramem 2-go półrocza
)

Zadania  są umieszczone na facebooku 

https://www.facebook.com/tpiatek.zskamien.9

 

25.05.2020r. - 29.05.2020r.

Język polski

1.      Temat lekcji: ,,Skąpiec”  Moliera, czyli studium władzy pieniądza nad człowiekiem.

·        Przeczytaj szczegółowe streszczenie ,, Skąpca” .

·        Scharakteryzuj głównego bohatera, uwzględniając jego stosunek do dzieci i pieniędzy.

2.      Temat lekcji: Wyzwolony rozum ludzki, czyli epoka oświecenia.

·        Korzystając z dostępnych źródeł, napisz  krótką notatkę o oświeceniu.

 
Język angielski

JĘZYK ANGIELSKI OGÓLNY – I BSG

Subject: Freetimeactivities.Formy spędzania czasu wolnego.

 

 

Proszę wykonać zadania ze str.30 w podręczniku.(Wydawnictwo Macmillan – Anglista online – Podręcznik Gateway Plus 1)

Zad.1 W zeszycie przetłumacz wyrazy podane w ramce, a następnie dopasuj je do zdjęć.

Zad.2 Jakie czynności związane z różnymi sposobami spędzania czasu wolnego kojarzą Wam się z podanymi wyrazami?

Zad. 5 Uzupełnij zdania zgodnymi z prawdą informacjami.

 

 

JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY – KUCHARZ

Wykorzystując słowa poznane podczas ostatnich zajęć wykonaj zadanie poniżej:

 

Read the sentencepairs. Choosewhichwordbestfitseach blank.

1 cool / dissolve

A Let the cookies_____beforeyoueatthem.

B Sugarwill_____easily in hot tea.

 

2 stir / beat

A The batterisverythick, so_____it with anelectricmixer.

B Youmust_____ the soup occasionallysoitdoesn'tstick to the pot.

 

Przetłumacz zwroty:

I’mhavingtrouble…

Thisissupposed to…

If I wereyou, I would…..

 

 

 
Historia

Temat: Polskie Powstanie warszawskie

e-podręcznik  - szkoła ponadgimnazjalna – historia – Powstanie Warszawskie

 

 
Matematyka

26, 27.05.2020r.

Temat: Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem układów równań.

1. Oglądnij filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=wb4qbSDkk9E

2. Przepisz do zeszytu zadania z filmiku i ich rozwiązania.

3. Rozwiąż zadania 3,4 str. 137 z podręcznika

 
Informatyka Temat: Wykonujemy i przetwarzamy fotografię cyfrową

1. Wykonaj 15-20 zdjęć swojej okolicy (domu, podwórka, roślin w ogródku, zwierząt lub innych interesujących Ciebie rzeczy).

2. Obejrzyj film:

https://www.youtube.com/watch?v=qkUmW2kiRUQ

3. Wykonaj polecenia na swoich zdjęciach, które wykonywane są w filmie.

 

Biologia

 Wytyczne do pracy  z biologii  dla klasy IBSZ G na 11 tydzień nauki (25.05-29.05.2020r.)

  Temat lekcji to: Motywy i koncepcje ochrony przyrody.

1.    Przeczytajcie w podręczniku temat ze str.135-139.

2.    Obejrzyjcie film    https://www.youtube.com/watch?v=awlwB3-r9eU

 

 

 

Geografia

Temat: Zróżnicowanie zasobów wodnych na świecie.

 

Zapisz notatkę do zeszytu:

 

1. Z wszystkich zasobów wodnych na Ziemi 97 % to wody słone, a tylko 3 % to wody słodkie, które są potrzebne człowiekowi do życia.

2. 2/3 wody słodkiej to woda uwięziona w lodowcach, 30 % to woda podziemna, a tylko 0,3 % to wody powierzchniowe (jeziora, rzeki).

3. Duża część ludności Afryki Subsaharyjskiej i Azji Południowej nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej i żyje w złych warunkach sanitarnych.

4. Na obszarach z niedoborem wody w rolnictwie stosuje się sztuczne nawadnianie, a w miastach buduje się oczyszczalnie ścieków.

 

Chemia

26.05

Temat: Alotropia pierwiastków. (str. 148 – 151)

1. Alotropia pierwiastków to zjawisko występowania pierwiastków (głównie niemetali) w kilku postaciach różniących się właściwościami fizycznymi i chemicznymi. Poszczególne odmiany alotropowe różnią się ilością atomów w cząsteczkach – np. tlen – O2, ozon – jego odmiana alotropowa – O3. Oprócz tlenu alotropia dotyczy również m.in. siarki, fosforu i węgla.

2. Odmiany alotropowe węgla – najbardziej znane to diament, grafit, te mniej znane to fullereny, nanorurki, a ostatnio przełomowym odkryciem stał się grafen.

Na początek oglądnijcie prezentację o tych bardziej znanych odmianach alotropowych węgla:

https://www.youtube.com/watch?v=WKrgxifzzl8

następnie bardzo ciekawy „wykład” o grafenie (koniecznie oglądnij – polecam):

https://www.youtube.com/watch?v=BHaY6uwDQKk

krótki film na temat sztucznych diamentów – troszkę z przymrużeniem oka! :

https://www.youtube.com/watch?v=b-Zpvjyoj5w

 

 

 

EDB

T.3 s. 139 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

-       objawy zatrzymania krążenia i oddychania,

-       podstawowe zabiegi resuscytacyjne,

-       resuscytacja u dzieci,

-       AED – Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny.

https://epodreczniki.pl/a/resuscytacja-krazeniowo-oddechowa/DV7NlQ16t

https://youtu.be/ECYlwUOw2cE

https://youtu.be/WhpH8wqw-Hk

https://youtu.be/B5x9ls6fBig

 

 

Fryzjer

Podstawy fryzjerstwa  kl. I  25.V.20 r.

Temat:  Naturalne surowce w preparatach fryzjerskich

pobierz plik

 

Techniki fryzjerskie kl. I  28.V.20 r.

Temat:  Lokowanie włosów za pomocą folii aluminiowej i żelazka płaskiego – cd

pobierz plik

 

Fizyka
Proszę przeczytać informacje z e- podręcznika 
 
WF chłopców

Gdyby nie zostało sfilmowane, nikt by nie uwierzył. Najbardziej niesamowite akcje w piłce siatkowej

https://www.youtube.com/watch?v=ncQ2tKtEdDw     

https://www.youtube.com/watch?v=e2UwVAowvIE   

Earvin N'Gapeth - jeden z najefektowniej grających siatkarzy na świecie

https://www.youtube.com/watch?v=PBxbxgh_YmE  

 

Kucharz

Wyposażenie i zasady BHP w gastronomii

Na Twój adres mailowy zostaną przesłane pytania w ramach sprawdzianu z wyposażenia. Odpowiedzi prześlij jako wiadomość zwrotną. Pamiętaj aby udzielać wyczerpujących odpowiedzi. Brak odpowiedzi zwrotnej automatycznie oznacza otrzymanie oceny nast. ze sprawdzianu.

 

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

W zeszycie przedmiotowym opracuj notatkę do podanych tematów, korzystając z zamieszczonych materiałów. Zdjęcie notatki wyślij na adres mailowy kucharz.cukiernik.zskamien@op.pl

pobierz plik

 

Murarz - tynkarz

BHP

T: Zagrożenie pożarowe i wybuchowe na budowie

Zapisz temat do zeszytu. Wymień w kilku punktach zagrożenia pożarowe i wybuchowe na budowie. Pracę prześlij na email.

 

PODSTAWY BUDOWNICTWA

T : Instalacja gazowa.

Zapisz temat i krótką notatkę do zeszytu.

 

TECH. ROBÓT. MUR-TYNK

T : Konstrukcje murowe z cegieł .

Zapisz temat do zeszytu, Zrób krótką notatkę , przerysuj rys. 4.1, 4.2, 4.3 oraz tabelę 4.1. Prace prześlij na email.

 

RYSUNEK BUDOWLANY

T:  Oznaczenia  na projektach budowlanych.

Zapisz temat do zeszytu. Ćwicz wyszukiwanie oznaczeń na podanym projekcie budowlanym.

 pobierz plik

 

Cukiernik

Technologie produkcji cukierniczej

Na Twój adres mailowy zostanie wysłany zestaw pytań w ramach sprawdzianu technologii. Odpowiedz na nie w mailu zwrotnym. Udzielaj wyczerpujących odpowiedzi. Brak odpowiedzi zwrotnej oznacza otrzymanie oceny nast. ze sprawdzianu.

 

Technika w produkcji cukierniczej

Napisz notatkę z podanego tematu. Zdjęcie prześlij na adres mailowy.

 pobierz plik

 

Mechanik

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

25.05.2020r.

Temat: Komunikowanie się w formie pisemnej.

Komunikacja pisemna

Forma:

biuletyny,

listy,

broszury,

tablice informacyjne.

Treści i kierunki rozwoju:

- wizja i misja,

- ważne wydarzenia,

- zmiany,

- wszelkie informacje merytoryczne,

- treści rozrywkowe,

- podziękowania, życzenia, powitania, pożegnania.

Komunikacja pisemna:  

- informacje do wielu odbiorców jednocześnie,

- duża ilość informacji,

- dostosowanie do grupy docelowej,

- możliwość spersonifikowania,

- jednokierunkowość,

- pracochłonność,

- trudność określenia skuteczności

 

Komunikacja elektroniczna Forma:

- maile,

- newslettery,

- strony internetowe,

- blogi,

-  mikroblogi,

- fora dyskusyjne,

-media społecznościowe.

Komunikacja elektroniczna cechy:

- interaktywność,

- dwukierunkowość,

- tempo rozpowszechniania informacji,

- otwarcie komunikacji,

- transparentność,

- możliwość dyskusji i perswazji,

- bieżąca informacja zwrotna,

 - możliwość dowolnej rozbudowy tematycznej,

- nieograniczona powierzchnia,

-  ryzyko przeładowania informacjami,

- ryzyko sytuacji kryzysowych,

 -wymaga bieżącego udziału nadawcy.

Narzędzia marketingowe:  plakatyØ gadżetyØ ulotkiØ baneryØ inne materiały POS.

 

 

BHP

Temat: Bezpieczeństwo pracy w warsztacie mechaniki i elektroniki pojazdowej.

Wymień w jakie środki BHP powinien być wyposażony warsztat.


 

PKM

Temat: Obrabiarki sterowane numerycznie.

Wymienić co wykonują obrabiarki sterowane numerycznie i dlaczego jest ich coraz więcej.

 


 

Rysunek Techniczny - RT

Temat:Przykładowe oprogramowanie CAD

https://www.youtube.com/watch?v=uGiehJadc6U

https://www.youtube.com/watch?v=Lom6N8oIw8s

Napisać co pokazane jest na tych filmach.

 

Budowa pojazdów samochodowych - BPS

Temat: Bezpieczeństwo bierne i czynne.

Napisz co to jest bezpieczeństwo bierne a co czynne.

 


 

Napisać odręcznie krótkie notatki na każdy temat i czytelne zdjęcie lub zrzut ekranu przesłać na adres mailowy harysitarz@gmail.com ) następny przedmiot i temat od 30.03.2020r. Przypominam że wszystkie tematy są oceniane od 0 do 6 i obliczana średnia na koniec roku np.0+0+0+0+0+0=(trafiony zatopiony) Kamil, Patryk, Piotr, Dawid. W dniach 04 – 05.06.2020r.( czwartek piątek) godz 9 - 11 odbędą się konsultacje i ustalanie ocen końcowych. Obecność obowiązkowa w przeciwnym razie spotykamy się w sierpniu na egzaminach poprawkowych.

 

Ślusarz

TECHNOLOGIA Z MATERIAŁOZNAWSTWEM(konsultacje – dodatkowe informacje na
e-mail:
tpiatek.zskamien@gmail.comlub Messenger: TpiatekZskamień
w godzinach zajęć lekcyjnych zgodnie z harmnogramem 2-go półrocza)

Zadania  są umieszczone na facebooku 

https://www.facebook.com/tpiatek.
zskamien.9

 

TECHNIKI WYTWARZANIA

T:  Kontrola połączeń nitowych.

T:  Zasady BHP obowiązujące podczas wykonywania nitowania.

Zapisz tematy do zeszytu, Zrób krótka notatkę.

 

 

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

T: Elementy wymiaru rysunkowego.

T: Pomocnicze linie wymiarowe.

 

Zapisz tematy do zeszytu. Przepisz definicje i przerysuj rys. 4.3.

pobierz plik

 

 

Operator obrabiarek skrawających

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN(konsultacje – dodatkowe informacje na
e-mail:
tpiatek.zskamien@gmail.com

lub Messenger: TpiatekZskamień
w godzinach zajęć lekcyjnych zgodnie z harmnogramem 2-go półrocza
)

Zadania  są umieszczone na facebooku 

https://www.facebook.com/tpiatek.
zskamien.9

 

TECHNOLOGIA OBRÓBKI SKRAWANIEM(konsultacje – dodatkowe informacje na
e-mail:
tpiatek.zskamien@gmail.com

lub Messenger: TpiatekZskamień
w godzinach zajęć lekcyjnych zgodnie z harmnogramem 2-go półrocza
)

Zadania  są umieszczone na facebooku 

https://www.facebook.com/tpiatek.
zskamien.9

 

18.05.2020r. - 22.05.2020r.

Język polski

Klasa I BS po G

1.     Temat 1: Nurt dworski w poezji Jana Morsztyna.

·       Przeczytaj utwór ,, Do trupa” https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/do-trupa.html

·       Dokonaj interpretacji utworu.

·       Napisz , czym charakteryzował się nurt dworski.

2.     Temat lekcji: Rodzaje i odmiana liczebników.

·       Zapisz w zeszycie notatkę o liczebniku i jego rodzajach .Możesz skorzystać ze strony https://epodreczniki.pl/a/bez-liczebnikow-nie-ma-wynikow/D1ADTHQ0B

·       Wykonaj zadania na podanej stronie internetowej.

·       Korzystając z dostępnych Ci źródeł , sformułuj zasadę używania liczebników półtora i półtorej .

·       Wyjaśnij, jak należy zapisywać liczebniki porządkowe.

 
Matematyka

19, 22.05.2020r.

Temat: Rozwiązywanie układów równań liniowych

Rozwiąż zadania 1,2 str. 137 z podręcznika.

 

 
Biologia

Wytyczne do pracy  z biologii  dla klasy IBSZ po Gimnazjum na 10 tydzień nauki (18.05-22.05.2020r.)

  Temat lekcji to : Zagrożenia różnorodności biologicznej.

       1.  Przeczytajcie temat w podręczniku str.127-133.

       2. Zapiszcie w zeszycie :

          a. co to są gatunki inwazyjne?

          b. Gatunki roślin i zwierząt, które wyginęły w Polsce i na świecie.( po kilka przykładów). Napiszcie też co było przyczyną ich wyginięcia.

       3. Zadanie do odesłania na ocenę to; „ Jak działalność człowieka przyczynia się do wymierania gatunków”.

 

Fizyka
Temat energia wiązania

 

Historia

Temat: Polskie Państwo Podziemne

e-podręcznik  - szkoła ponadgimnazjalna – historia – Polskie Państwo Podziemne
 

EDB

T. 3 s. 139 Pierwsza pomoc osobie nieprzytomnej

-       łańcuch przeżycia,

-       objawy zatrzymania krążenia i oddychania,

-       układanie ratowanego w pozycji bezpiecznej.

https://epodreczniki.pl/a/przytomny---nieprzytomny/D13Tq0MZG

https://youtu.be/IzUxodZkVz8

 

 
Język angielski Subject: Progress check – Unit 1.

pobierz plik

Informatyka

19.05.2020r.

Temat: Ogólne zasady projektowania dynamicznych stron WWW

Osoby, które nie przyślą mi w tym tygodniu, linku do swojego bloga, dostaną ocenę ndst.

Zapoznaj się z tematem:

https://www.web-development.com.pl/pl/blog/zasady-projektowania-strony-internetowej

 

Chemia

19.05

Temat: Wyroby ceramiczne, cement i beton. (str. 141 – 143)

1. Cement – ważny materiał budowlany, używany jako spoiwo, otrzymuje się go ze zmielonych skał wapiennych (CaCO3), minerałów ilastych (glinka, margiel) w wyniku wypalania w wysokiej temperaturze. W celu uzyskania lepszych właściwości wiążących cement wzbogaca się różnymi składnikami, np. proszkiem skał gipsowych.

2. Jak otrzymać dobrą zaprawę cementową?

Cement + piasek (najlepiej rzeczny) + woda  - oczywiście w określonych proporcjach

Jeśli do wyżej podanego „przepisu” dodamy żwir otrzymamy zaprawę betonową, z której wykonuje się większe elementy konstrukcyjne (schody, stropy).

3. Zaprawa murarska – używana do łączenia cegieł i pokrywania ścian wewnątrz budynków. Jest to mieszanina wapna gaszonego – Ca(OH)2 z wodą i piaskiem. Jej twardnienie jest wynikiem reakcji wapna gaszonego z dwutlenkiem węgla (z powietrza):

Ca (OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O

W odróżnieniu od cementu zaprawa murarska nie twardnieje w obecności wody!

Ważnym procesem dostarczającym surowca jakim jest wapno palone (CaO) jest prażenie wapieni – czyli poddawanie skał wapiennych działaniu bardzo wysokiej temperaturze ok. 1100 o C, proces odbywa się wewnątrz specjalnych pieców zwanych wapiennikami, reakcję można zapisać następująco:

CaCO3 --à CaO + CO2

Następnie wapno palone w reakcji z wodą tworzy wapno gaszone:

CaO + H2O = Ca(OH)2 – reakcja jest egzoenergetyczna! (powstaje energia, która w formie ciepła wydziela się do otoczenia)

4. Jak powstają wyroby ceramiczne?

Głównym surowcem wyrobów ceramicznych są minerały ilaste bogate w związki krzemu i glinu (kaolinit), które zarabia się z wodą, a następnie formuje się przedmioty, które suszy się w odpowiednich warunkach, a te wypala się w piecach. Najbardziej szlachetnym wyrobem ceramicznym jest porcelana (z czystego kwarcu i kaolinitu). W budownictwie wśród wyrobów ceramicznych wyróżniamy: cegły, dachówki, glazurę, terakotę.

 

Geografia

Temat: Przyczyny i skutki zakłócenia równowagi ekologicznej.

 

Zapisz notatkę do zeszytu

 

1. Działalność człowieka powoduje przekształcenie środowiska przyrodniczego. Są to zmiany w ukształtowaniu powierzchni, stosunkach wodnych, warunkach klimatycznych, użytkowaniu ziemi, szacie roślinnej czy składzie gatunkowym zwierząt.

2. Do przyrodniczych czynników naruszenia równowagi ekologicznej należą klęski żywiołowe: trzęsienia ziemi, wulkany, tsunami, powodzie, cyklony tropikalne, susze, pożary, osuwiska.

3. Do pozaprzyrodniczych czynników zachwiania równowagi ekologicznej zaliczamy: efekt cieplarniany, niszczenie warstwy ozonowej, zanieczyszczenia wód, gleb i powietrza, kwaśne deszcze, wycinanie lasów oraz pustynnienie.

 

WF chłopcy

Rozgrzewka w piłce siatkowej

https://www.youtube.com/watch?v=XsrbSzOlJ-4  

 

Tak się bawią zawodowcy...,

https://www.youtube.com/watch?v=L4hl-IZhlXM   

a tak grają na poważnie

https://www.youtube.com/watch?v=BkIPDsJ3C6Q 

 

Narysuj, a następnie opisz boisko do piłki siatkowej. Podaj 15 szczegółów związanych z boiskiem, drużyną np. wymiary boiska - 18m x 9m ; libero - zawodnik, którego zadaniem jest tylko gra obronna; wysokość siatki - ...; pole ataku - ... itp.

Pracę podpisz w następujący sposób: imię  i nazwisko, klasa, a następnie prześlij na adres

 j.wilczek357@gmail.com do 27.05 br.  

 

 

Operator obrabiarek skrawających

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN(konsultacje – dodatkowe informacje na
e-mail:
tpiatek.zskamien@gmail.comlub Messenger: TpiatekZskamień
w godzinach zajęć lekcyjnych zgodnie z harmnogramem 2-go półrocza
)

Zadania  są umieszczone na facebooku 

https://www.facebook.com/tpiatek.zskamien.9

 

TECHNOLOGIA OBRÓBKI SKRAWANIEM(konsultacje – dodatkowe informacje na
e-mail:
tpiatek.zskamien@gmail.comlub Messenger: TpiatekZskamień
w godzinach zajęć lekcyjnych zgodnie z harmnogramem 2-go półrocza
)

Zadania  są umieszczone na facebooku 

https://www.facebook.com/tpiatek.zskamien.9

 

Fryzjer

Podstawy fryzjerstwa  kl. I  18.V20 r.

Temat: Naturalne źródła pozyskiwania surowców fryzjerskich

pobierz plik

Techniki fryzjerskie kl. I   21.V20 r.

Temat:  Loki spiralne – cd

pobierz plik

 

Mechanik pojazdów samochodowych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

18.05.2020r.

 

Jak wyrażać krytykę i jak ją przyjmować?

Zarówno przyjmowanie słów krytyki z odpowiednią klasą jak i taktowne jej wypowiadanie jest nie lada wyzwaniem. Jak mu sprostać?

 

W jaki sposób zachować się taktownie, gdy nie zgodzimy się ze zdaniem lub poczynaniami innej osoby i jak odebrać słowa krytyki, aby dobrze wypaść w oczach innych?

Przyjmowanie krytyki

Jeśli piastujesz samodzielne stanowisko lub gdy pytasz innych o zdanie, zawsze musisz być przygotowany na to, że będzie ono nieprzychylne. Pod żadnym pozorem nie rozpłacz się! Nie ma nic bardziej nieprofesjonalnego. Jeśli nie jesteś w stanie kontynuować rozmowy i czujesz, że nie powstrzymasz łez przeproś rozmówcę, udaj się do łazienki, koniecznie weź się w garść i spokojnie wróć na spotkanie. Przecież to nie koniec świata. Postaraj się wyjść z takiej sytuacji z klasą. Może i projekt był nieudany, ale zapunktujesz u szefa swoją postawą.

Nie broń się atakiem – nie ironizuj, nie kpij z rozmówcy. Jeśli krytyka Cię zaskoczyła poproś o czas na przemyślenie tych uwag. Nie daj się wyprowadzić z równowagi.
Warto wysłuchać, co druga strona ma do powiedzenia, przyjąć to z humorem, ewentualnie wejść w kulturalną i wyważoną polemikę. Spytaj o konkrety. Być może uda Ci się przekonać pracodawcę do swojego punktu widzenia, jeśli jednak nie – musisz być gotowy na wprowadzenie zmian.

Zobacz: Luz kontrolowany

Warto też zwrócić uwagę, kto Cię krytykuje. Jeśli są to słowa eksperta, warto zastanowić się nad nimi i odpowiednio spożytkować – zamiast się denerwować lub z góry negować wszelkie obiekcje. Natomiast jeśli jest to np. negatywnie nastawiony do Ciebie współpracownik, którym kieruje zazdrość bądź po prostu nie darzy Cię sympatią i z przyjemnością skorzysta z okazji, aby sprawić Ci przykrość – zignoruj go. Nie warto na takie uwagi tracić czasu.

Jak krytykować 

Konstruktywna krytyka jest rzeczą bardzo trudną. Rzeczowe przedstawienie swoich wątpliwości w sposób kulturalny i taki, aby nie urazić osoby krytykowanej to wyzwanie z górnej półki.

Jeśli jesteś szefem, kierownikiem, liderem grupy to jesteś osobą upoważnioną do wydawania opinii na temat pracy Twoich podwładnych. Natomiast zanim skrytykujesz współpracownika lub osobę „z góry” – zastanów się dwukrotnie. Z reguły mało kto otwarty jest na krytykę i może odebrać ją – bynajmniej – nie jako akt dobrej woli…
Jeśli jednak zdecydowałeś się na krytykę, koniecznie rób to na osobności. Zwracanie komuś uwagi na forum może być odebrane, jako próba ośmieszenia i na pewno nie przyczyni się do poprawy atmosfery w zespole.

 


 

BHP

Temat: Urządzenia podlegające kontroli Urzędu Dozoru Technicznego.

Napisać jakie urządzenia w warsztacie samochodowym podlegają pod UDT.


 

PKM

Temat: Obrabiarki sterowane numerycznie.

Wymienić jakie czynności wykonuje operator obrabiarek numerycznych.

https://www.youtube.com/watch?v=X2IkVgsYoFM


 

Rysunek Techniczny

Temat:Przykładowe oprogramowanie CAD

https://www.youtube.com/watch?v=Exji5iAy1d4&list=PLVXawCbOLQ4
4f6S67QRRTO8hkMsX91ADo

Zapoznać się z filmikiem od cz1 do cz. 12

 

Budowa pojazdów samochodowych

Temat: Budowa i zadania ram.

https://www.youtube.com/watch?v=ElavCOa39ic

Napisz do czego służy rama.

Napisać odręcznie krótkie notatki na każdy temat i czytelne zdjęcie lub zrzut ekranu przesłać na adres mailowy harysitarz@gmail.com ) następny przedmiot i temat od 30.03.2020r. Przypominam że wszystkie tematy są oceniane od 0 do 6 i obliczana średnia na koniec roku np.0+0+0+0+0+0=(trafiony zatopiony)Rafał, Kamil, Patryk, Piotr, Dawid.

 

Ślusarz

ŚLUSARZ    KL. I

TECHNIKI WYTWARZANIA

T:  Technika wykonywania połączenia nitowego.

T:  Przygotowanie do nitowania i przebieg nitowania

pobierz plik 

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

T: Kład. Ćwiczenia rysunkowe.

T: Ćwiczenia rysunkowe.

 

Przerysuj poniższe rysunki do zeszytu.

pobierz plik 

 

 

TECHNOLOGIA Z MATERIAŁOZNAWSTWEM(konsultacje – dodatkowe informacje na
e-mail:
tpiatek.zskamien@gmail.comlub Messenger: TpiatekZskamień
w godzinach zajęć lekcyjnych zgodnie z harmnogramem 2-go półrocza)

Zadania  są umieszczone na facebooku 

https://www.facebook.com/tpiatek.zskamien.9

 

Murarz - tynkarz

BHP

T: Środki ochrony zbiorowej i indywidualnej.

Zapisz temat do zeszytu. Wymień w kilku punktach środki ochrony zbiorowej i indywidualnej.

 

 

PODSTAWY BUDOWNICTWA

T : Instalacja kanalizacyjna

Zapisz temat i krótką notatkę do zeszytu.

 

 

TECH. ROBÓT. MUR-TYNK

T : Wyroby pomocnicze stosowane podczas murowania.

Zapisz temat do zeszytu, Napisz z jakich materiałów pomocniczych możesz korzystać podczas murowania.

 

 

RYSUNEK BUDOWLANY

T:  Oznaczenia  na projektach budowlanych.

Zapisz temat do zeszytu. Ćwicz wyszukiwanie oznaczeń na podanym projekcie budowlanym.

 

 

 

11.05.2020r.- 15.05.2020r.

Język polski

1.     Temat lekcji: Niepokoje człowieka baroku.

·       Przeczytaj wiersz M. Sępa- Sarzyńskiego https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sonet-iv-o-wojnie-naszej-ktora-wiedziemy-z-szatanem-swiatem--i-cialem.html

·       Określ , wobec jakich przeciwników- według poety- został w życiu doczesnym postawiony człowiek.

·       Wyjaśnij na podstawie utworu, jaka rolę w życiu człowieka odgrywa Bóg.

 

2.     Temat lekcji: Nieuniknione przemijanie- ,, Krótkość żywota”.

·       Przeczytaj utwór D. Naborowskiego http://www.staropolska.pl/barok/D_
Naborowski/wybor_22.html

·       Wyjaśnij, w jaki sposób podmiot liryczny przedstawia ludzkie życie.

·       Przedstaw zaprezentowany w wierszu obraz świata Naborowskiego. Jakie jest w nim miejsce człowieka?

 

 
Religia

Szczęść Boże
Przypominam o wysłaniu zaległych zadań domowych do niedzieli 17 maja. Tym którzy wysłali bardzo dziękuję. Z racji pandemii chcę się z Wami łączyć na modlitwie i katechezie poprzez mój kanał YouTube DROGA do BOGA gdzie każdego dnia każdy znajdzie coś dla siebie. Modlitwy NA ŻYWO: 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia, 20:15 Majówka i Różaniec. Ponadto codziennie są: Boże Opowieści, Kwadrans ze Słowem Bożym, Pytanie i Odpowiedź (możecie zadawać pytania w komentarzu, na które będę odpowiadał), rekolekcje, kazania, konferencje i teledyski.
https://www.youtube.com/channel/UCFGR
0aF5Pp2AMezxLi21kBQ/playlists
Zadanie wyślij najlepiej przez Messengera Fb / Łukasz Leśniak lub Fb / DROGA do BOGA (ewentualnie email: lukles@o2.pl czasem są problemy z pocztą więc lepiej unikaj)
!!! KONIECZNIE !!! napisz która DOKŁADNIE KLASA, NAZWISKO i IMIĘ oraz nr w dzienniku !!!
ZADANIE DOMOWE Nr 1
Napisz odpowiedzi na następujące pytania.
1) Kto Ci przekazał wiarę, kto nauczył pierwszych modlitw, co pamiętasz z dzieciństwa gdy zabierano Cię do kościoła, jakie są Twoje wspomnienia?
2) Jak wygląda Twoja modlitwa? Jak często się modlisz, gdzie? Czy modlitwa przychodzi Ci łatwo, czy jest to dla Ciebie jakiś trud?
3) Gdybyś spotkał człowieka niewierzącego jakimi argumentami przekonywałbyś go, że warto wierzyć w Pana Boga i warto korzystać z sakramentów świętych?
4) Przez pandemię koronawirusa nie mamy możliwości normalnie korzystać z sakramentów świętych. Jak ta sytuacja wpłynęła na Twoją relację z Panem Bogiem? Co czujesz, co myślisz? Czy Twoja wiara osłabła, czy się wzmocniła?
ZADANIE DOMOWE Nr 2
Napisz odpowiedzi na następujące pytania.
1. Jak byś opisał swoją relację z rodzicami? Czy darzysz ich miłością, szacunkiem, w jaki sposób to wyrażasz? Czy się za nich modlisz? Jak radzisz sobie, gdy są trudne momenty w Waszych relacjach?
2. Jeśli nie masz rodzeństwa opisz relację z dziadkami - Jak byś opisał swoją relację z rodzeństwem? Czy jesteście dla siebie wsparciem? Czy i jak się dogadujecie? Za co jesteś wdzięczny swojemu rodzeństwu? Jak rozwiązujecie konflikty?
3. Jaką rolę odgrywa Pan Bóg w Twoim życiu? Kim On dla Ciebie jest? Jak Go traktujesz?
4. Jak odczuwasz obecność Pana Boga w swojej codzienności? Podaj jakieś przykłady, zdarzenia.

Pozdrawiam
Ks. Łukasz Leśniak

 

Matematyka

12-13.05.2020r.

Temat: Układy równań liniowych

1.     Obejrzyj filmik na temat sprawdzania czy dana para liczb spełnia układ równań:

https://www.youtube.com/watch?v=2ESMxWLB6SU

Przepisz do zeszytu (pod tematem lekcji) przykłady przedstawione w filmie.

2.     Przeanalizuj Przykład 1 i rozwiąż Ćwiczenie 1

3.     Obejrzyj filmik na temat rozwiązywania układów równań metodą podstawiania:

https://www.youtube.com/watch?v=TTWaWRxLW5k

Przepisz do zeszytu przykłady przedstawione w filmie.

4.     Przeanalizuj Przykład 2 i rozwiąż Ćwiczenie 2

 

 

Fizyka

Temat Datowanie substancji na podstawie składu izotopowego. 

proszę zobaczyć filmik na ten temat https://www.youtube.com/watch?v=H4PW0tp_iiE

 
Historia

Temat: Udział Polaków w walkach na frontach II wojny światowej

e-podręcznik  - szkoła ponadgimnazjalna – historia – Polacy na frontach II wojny światowej

 

Język angielski

Subject: Revision 1. Powtórzenie wiadomości z rozdziału 1

 

pobierz plik

 

Biologia

Wytyczne do pracy  z biologii  dla klasy IBS po Gimnazjum na 9 tydzień nauki (11.05-15.05.2020r.)

  Przechodzimy do nowego działu: „Ochrona Przyrody”.

   Temat lekcji to: „ Czym jest różnorodność biologiczna”.

1.     Przeczytajcie temat w podręczniku str.123-126.

2.     Zapiszcie w zeszycie:

a.     Czym zajmuje się ochrona przyrody?

b.     Co to jest różnorodność genetyczna, gatunkowa i ekosystemowa.

c.      Gdzie na Ziemi obserwujemy największą a gdzie najmniejszą różnorodność biologiczną i od czego ona zależy?

3.     W tym tygodniu nie macie żadnego zadania do odesłania.  Pozdrawiam.

 

Chemia

Chemia

Klasa I BS po Gim

12.05

Temat: Charakterystyka skał wapiennych i gipsowych. (str. 144 – 147)

Wiele spośród minerałów, które tworzą skały występuje w postaci uwodnionych soli zwanych hydratami. Sole takie powstają podczas krystalizacji z roztworu wodnego, zawierają cząsteczki wody rozmieszczone wśród drobin tworzących kryształ tworząc wodę krystalizacyjną.

Np. CaSO4 · 2 H2O  - siarczan (VI) wapnia – woda (1:2)

CuSO4 · 5 H2O  -  siarczan (VI) miedzi (II) – woda (1:5)

CaSO4 · 2 H2O  - dwuwodny siarczan (VI) wapnia - gips w warunkach naturalnych tworzy kryształy, znanych jest bardzo wiele jego odmian. Gips naturalny w trakcie ogrzewania traci wodę krystalizacyjną tworzy się wówczas gips palony – półhydrat, gips budowlany (CaSO4)2 · H2O lub gips bezwodny – anhydryt CaSO4.

Po zmieszaniu gipsu palonego z wodą otrzymuje się zaprawę gipsową, która szybko twardnieje:

2 CaSO4 ·  H2O  + 3 H2O  = 2 (CaSO4 · 2 H2O)

Zaprawę gipsową wykorzystuje się m.in. w medycynie, budownictwie, sztuce, natomiast gips bezwodny w przemyśle chemicznym (przy produkcji kwasu siarkowego), jako dodatek do materiałów wiążących np. cementu, w rolnictwie jako składnik nawozów sztucznych.

Podstawowym składnikiem skał wapiennych takich jak: kreda, wapień, marmur jest węglan wapnia (CaCO3). Materiały te znalazły zastosowanie m.in. do wyrobu kredy do pisania na tablicy, wypełniaczy w pastach do zębów i gum do żucia, w przemyśle chemicznym – do wyrobu wapna palonego. Dzięki swoim właściwościom np. roztwarzaniu się w wodzie zawierającej dwutlenek węgla i ponownym strąceniu się z roztworu pod wpływem spadku zawartości CO2 , wzrostu temperatury lub obniżeniu ciśnienia możemy podziwiać tworzenie jaskiń wapiennych z formami skalnymi – stalaktyty, stalagmity i stalagnaty.

W ramach tej lekcji zachęcam Was drodzy uczniowie do obejrzenia poniższych doświadczeń.

Wykrywanie obecności węglanu wapnia:

https://www.youtube.com/watch?v=AJYarKOFMWI

Sporządzanie zaprawy gipsowej i badanie jej twardości:

https://www.youtube.com/watch?v=FDQBa3bRJXk

Usuwanie wody z hydratów:

https://www.youtube.com/watch?v=LAkaQAqEu40

 

 
EDB

T.2 s. 136 Środki pierwszej pomocy

https://docplayer.pl/47580509-Apteczka-pierwszej-pomocy-zastosowanie-i-sklad.html

https://www.youtube.com/watch?v=PF0QZ4wtoJw

https://www.youtube.com/watch?v=t_6rc6Uz0Fs

 

 

geografia

Temat: Procesy integracyjne i ich skutki społeczno-gospodarcze i polityczne.

 

Zapisz notatkę do zeszytu:

 

1. Procesy integracyjne mogą odbywać się na płaszczyźnie lokalnej, regionalnej i międzynarodowej.

2. Przykładem integracji lokalnejmiasta partnerskie (w różnych krajach). Celem jest współpraca w zakresie rozwoju lokalnego, edukacji, komunikacji, ochrony środowiska.

3. Przejawem współpracy regionalnej euroregiony – związki między państwami ościennymi dotyczące obszarów transgranicznych.

4. Najwyższą formę integracji stanowi Unia Europejska – przykład integracji gospodarczej i politycznej.

5. Procesy integracyjne przynoszą wiele korzyści współpracującym stronom.

 

Informatyka

14.05.2020r.

Temat: Tworzymy bloga

To drugi tydzień przeznaczony na pracę nad Twoim blogiem. Blog może dotyczyć dowolnego, przez ciebie wybranego tematu. Jeżeli użyjesz własnych zdjęć (przez ciebie zrobionych), to podniesiesz wartość Twojej pracy. Dodaj przynajmniej trzy wpisy na blogu.

Przyślij mi link do twojego bloga na e-mail:
e-w77@wp.pl.

 

Wychowanie fizyczne chłopcy

Obejrzyj film o sukcesie naszych szczypiornistów na MŚ 2009 r. i poznaj, co to 1 Wenta –  ”nowa jednostka czasu”.

Tak się zaczęło.  Podopieczni Bogdana Wenty srebrnym medalem mistrzostw świata w 2007 roku zapoczątkowali dekadę sukcesów polskiej piłki ręcznej. https://www.youtube.com/watch?v=lDfTQeM0QKM

Niesamowita historia „Orłów Wenty” .
https://www.youtube.com/watch?v=QqoZN89dz5U&list=RDCMUCalwFtq-BVcszKLZ5k2vbLw&start_radio=1&t=7  

 

Kucharz

 

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

Na Twój adres mailowy zostaną przesłane pytania w ramach sprawdzianu. Odpowiedzi prześlij jako wiadomość zwrotną. Pamiętaj aby udzielać pełnych i konkretnych odpowiedzi.

 

Wyposażenie i zasady BHP w gastronomii

Korzystając z własnych notatek i zamieszczonych materiałów,  powtórz wiadomości do sprawdzianu na temat maszyn do obróbki wstępnej.

 

Cukiernik

 

Technika w produkcji cukierniczej

Na Twój adres mailowy zostaną wysłane pytania w ramach sprawdzianu. Odpowiedzi wyślij jako wiadomość zwrotna. Pamiętaj aby udzielać pełnych, konkretnych odpowiedzi.

 

Technologie produkcji cukierniczej

Powtórz wiadomości do sprawdzianu.

Zadanie: Korzystając z materiałów przygotuj notatkę w zeszycie przedmiotowym. Pracę wyślij na adres mailowy kucharz.cukiernik.zskamien@op.pl

Lekcja 11.05.2020r.

 

pobierz plik

 

Mechanik kompetencje społeczne

pobierz plik

BHP

Temat: Posługiwanie się urządzeniami pneumatycznymi i hydraulicznymi

Napisać jakie mogą być urządzenia pneumatyczne i hydrauliczne.

https://www.youtube.com/watch?v=-ARf424sFMo

https://www.youtube.com/watch?v=s3LXZk_VCg4

PKM

Temat: Maszyny do obróbki skrawaniem.

Do czego służy tokarka, wymienić wszystkie operacje jakie można wykonać na tokarce.

https://www.youtube.com/watch?v=8dj5UNe0mC8


 

Rysunek Techniczny

Temat: Przykładowe oprogramowanie CAD

https://www.youtube.com/watch?v=Exji5iAy1d4&list=PLVXawCbOL
Q44f6S67QRRTO8hkMsX91ADo

Zapoznać się z filmikiem od cz1 do cz. 12


 

Budowa pojazdów samochodowych

Temat: Budowa popn.

https://www.youtube.com/watch?v=Eqc8LZeM-Fg

https://www.youtube.com/watch?v=7nsY_lyFF_Q

https://www.youtube.com/watch?v=_WJUGU1jK9g

Napisać z jakich elementów składa się opona i jaka różnica jest między oponą radialną a diagonalną.


 

Napisać odręcznie krótkie notatki na każdy temat i czytelne zdjęcie lub zrzut ekranu przesłać na adres mailowy harysitarz@gmail.com  następny przedmiot i temat od 30.03.2020r. Przypominam że wszystkie tematy są oceniane od 0 do 6 i obliczana średnia na koniec roku np.0+0+0+0+0+0=(trafiony zatopiony)

 

Murarz  - tynkarz

 

BHP

T: Zagrożenia powstające podczas składowania materiałów budowlanych oraz metody ich eliminowania lub redukcji

Zapisz temat do zeszytu. Uzupełnij tabelę. Pracę prześlij na adres e-mail mazurkjoanna@gmail.com w terminie do 21.05.2020 r.

pobierz plik

PODSTAWY BUDOWNICTWA

T : Sieć kanalizacyjna

Zapisz temat i krótką notatkę do zeszytu. Pracę prześlij na adres e-mail mazurkjoanna@gmail.com w terminie do 21.05.2020 r.

pobierz plik

 

TECH. ROBÓT. MUR-TYNK

T : Materiały z kamienia naturalnego

Zapisz temat do zeszytu, Napisz z jakich skał produkuje się materiały okładzinowe. Pracę prześlij na adres e-mail mazurkjoanna@gmail.com w terminie do 21.05.2020 r.

 

RYSUNEK BUDOWLANY

T:  Oznaczenia  na projektach budowlanych.

Zapisz temat do zeszytu. Narysuj w zeszycie i opisz oznaczenia jakie wyszukasz na załączonym projekcie budowlanym. Pracę prześlij na adres e-mail mazurkjoanna@gmail.com w terminie do 21.05.2020 r.

pobierz plik

 

Fryzjer

 

Techniki fryzjerskie  kl.I    14.V.20 r.

Temat: Lokowanie włosów – loki płaskie, cd

pobierz plik

 

Podstawy  fryzjerstwa  kl. I   11.V 20 r.

Temat: Składniki mineralne – cd

pobierz plik

 

operator obrabiarek skrawających

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN(konsultacje – dodatkowe informacje na
e-mail:
tpiatek.zskamien@gmail.comlub Messenger: TpiatekZskamień
w godzinach zajęć lekcyjnych zgodnie z harmnogramem 2-go półrocza
)

Zadania  są umieszczone na facebooku 

https://www.facebook.com/tpiatek.zskamien.9

 

TECHNOLOGIA OBRÓBKI SKRAWANIEM(konsultacje – dodatkowe informacje na
e-mail:
tpiatek.zskamien@gmail.comlub Messenger: TpiatekZskamień
w godzinach zajęć lekcyjnych zgodnie z harmnogramem 2-go półrocza
)

Zadania  są umieszczone na facebooku 

https://www.facebook.com/tpiatek.zskamien.9

 

   
Ślusarz

 

ŚLUSARZ    KL. I

TECHNIKI WYTWARZANIA

T:  Nitowanie

T:  Nity jednostronne

Odpowiedz na pytania:

1.      Co to jest nitowanie?

2.      Jakie są podstawowe połączenia nitowe?

3.      Co to jest nitowanie na gorąco?

4.      Co to jest nitowanie na zimno?

5.      Jakie są rodzaje nitów? (zrób kilka rysunków)

 Pracę prześlij na adres e-mail: mazurkjoanna@gmail.com w terminie do 16.05.2020.

 

 

 

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

T: Kład.

T: Ćwiczenia rysunkowe.

KŁAD - Jeśli chcemy pokazać wyłącznie kształty i zarysy leżące w samej płaszczyźnie przekroju, możemy posłużyć się kładem. Kład pokazuje tylko to, co widać w płaszczyźnie krojonej, pomija zaś to, co położone jest dalej. Kład można rozmieścić tak jak rzut prostokątny lub też, dla zwiększenia przejrzystości, wprost pod danym detalem.

Rodzaje kładów:

1.      Kład obrócony na widoku

2.      Kład przesunięty względem widoku.

3.      Kład części symetrycznej

4.      Kład miejscowy.

Przepisz powyższy tekst do zeszytu. Wyszukaj i narysuj wszystkie rodzaje kładów.  Pracę prześlij na adres e-mail: mazurkjoanna@gmail.com w terminie do 16.05.2020.

 

 

 

TECHNOLOGIA Z MATERIAŁOZNAWSTWEM(konsultacje – dodatkowe informacje na
e-mail:
tpiatek.zskamien@gmail.comlub Messenger: TpiatekZskamień
w godzinach zajęć lekcyjnych zgodnie z harmnogramem 2-go półrocza)

Zadania  są umieszczone na facebooku 

https://www.facebook.com/tpiatek.zskamien.9

 

04.05.2020r.- 08.05.2020r.

Język polski

1.      Temat lekcji: Rzeczownik niejedno ma imię.

·        Napisz,  na jakie pytania odpowiada rzeczownik i przez co się odmienia.

·        Odmień przez przypadki i liczby rzeczownik budowla.

·        Podaj kilka przykładów rzeczowników własnych i pospolitych.

·        Wymień kilka rzeczowników nazywających czynności wykonywane w zawodzie , którego się uczysz , np. lakierować – lakierowanie.

2.      Temat lekcji:  Kilka słów o baroku.

·        Napisz notatkę o baroku- ramy czasowe, główni przedstawiciele, światopogląd epoki, sztuka.

 

 

Język angielski

Subject: E –mail nieformalny.

pobierz plik

 


Matematyka

05-06.05.2020r.

Temat: Proporcje- utrwalenie wiadomości

Rozwiąż zadania 8,9 oraz 1 i 2 ze strony 134 podręcznika.

Rozwiązania zapisz w zeszycie, a następnie przyślij mi zdjęcie twoich rozwiązań na Massenger lub e-mail: e-w77@wp.pl.

Termin wykonania pracy to 09.05.2020r.

 

Biologia

    Temat lekcji to „Powtórzenie wiadomości z działu : Biotechnologia i inżynieria genetyczna.”

    Aby powtórzyć i utrwalić materiał z tego działu ułóżcie krzyżówkę, której rozwiązaniem będzie słowo: BIOTECHNOLOGIA. Pytania oraz hasła do krzyżówki związane muszą być z działem, który poznawaliśmy. Swoje prace prześlijcie do oceny .

 
Informatyka

08.05.2020r.

Tworzymy stronę internetową z użyciem kreatora –„Mój blog”

Ten temat przeznaczony jest na dwa tygodnie pracy

1. Obejrzyj film

https://www.youtube.com/watch?v=94Qy2kceBxk

2. Po oglądnięciu filmiku zacznij tworzyć bloga na dowolny wybrany przez ciebie temat.

3. W tym tygodniu nie musisz mi przysyłać dowodów pracy.

 
Geografia

 

Temat: Współczesne zmiany na mapie politycznej świata

 

Obejrzyj film na powyższy temat:

 

https://youtu.be/cLiasZOd5N0

 

Zapisz notatkę do zeszytu:

 

Zmiany mapy politycznej Europy pod koniec XX wieku:

·       1990- zjednoczenie NRD i RFN (Niemiecka Republika Demokratyczna, Republika Federalna Niemiec)

·       1991- rozpad Związku Radzieckiego (ZSRR), w Europie powstają: Rosja, Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś, Ukraina, Mołdawia

·       1993- podział Czechosłowacji na Czechy i Słowację

·       lata 90-te – rozpad Jugosławii, powstają: Słowenia, Chorwacja, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Macedonia (Północna), Czarnogóra, Kosowo (2008)

 

 

Fizyka

Temat: Rozpady promieniotwórcze.

na podstawie filmu proszę napisać notatkę i wysłać do oceny. Termin do  15 maja 

 

Chemia

05.05

Temat: Powstawanie, właściwości i zastosowanie szkła.

1. Szkło jest materiałem, który powstaje w wyniku stopienia w wysokiej temperaturze krzemionki (piasku kwarcowego) z dodatkami wapieni (CaCO3), sody (Na2CO3), soli glauberskiej (Na2SO4), skaleni, a następnie ostudzenia. W wyniku tego działania powstaje bezpostaciowa substancja o specyficznej strukturze ułożenia atomów, niepowiązanych w sieci krystaliczne.

2. Właściwości szkła

Szkło jest materiałem odpornym na działanie wody, powietrza, kwasów, zasad, soli, jedynie stężone roztwory NaOH i KOH oraz fluorowodór mogą reagować z powierzchnią szkła.

3. Produkcja szkła odbywa się w trzech etapach:

- topnienie surowców i ich powolne chłodzenie

- formowanie wyrobów różnymi metodami

- wygrzewanie uformowanych wyrobów

Zachęcam Was drodzy uczniowie do obejrzenia poniższych filmików:

Trawienie szkła

https://www.youtube.com/watch?v=DLCIKW8nGPg

Produkcja szkła

https://www.youtube.com/watch?v=F7jBbQRX2XI

 

EDB

edb

T. 1  s. 132 Postępowanie na miejscu wypadku

Algorytm postępowania ratowniczego na miejscu wypadku:

-       wezwanie pomocy profesjonalnej,

-       zapewnienie bezpieczeństwa ratownika i zabezpieczenie miejsca wypadku,

-       rozpoznanie miejsca wypadku,

-       pierwsza pomoc medyczna i ewakuacja zagrożonych poszkodowanych.

Przepisy prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy – artykuł 162 Kodeksu Karnego.

https://epodreczniki.pl/a/bezpieczenstwo-ratownika-jest-najwazniejsze/D1D6p9A44

https://epodreczniki.pl/a/uwaga-wypadek/DU9SFukAI

https://www.youtube.com/watch?v=FY7RHPPot2o

https://www.youtube.com/watch?v=0AAVOuGrf7w

https://www.youtube.com/watch?v=xosukkay50c

 

 

Historia

Temat: Sprawa polska w czasie II wojny światowej

e-podręcznik  - szkoła ponadgimnazjalna – historia – Sprawa polska w polityce Wielkiej Trójki

 

Wf dziewczyny

27.04- 08.05. 2020 r.

 

Pozdrawiam wszystkie uczennice BR. Przesyłam Wam proste ogólnorozwojowe zestawy ćwiczeń.

 

 

Zajęcia 1

Potrzebne: skakanka, krzesło, butelka z wodą, roller/wałek

 

Rozgrzewka:

1.  Przeskoki obunóż przez wyznaczoną linię (przód/tył)/(lewa/prawa), przeskoki ze zmianą nogi z przodu/tyłu, przeskoki na jednej nodze L/P.

2.  Krążenia ramion oburącz w przód/tył, naprzemiennie, wymachy boczne.

3.  Cardio- 10x pajacyk, 10x przysiad, 10x padnij-powstań,

4. Rozgrzewka statyczna- krążenia głową, skłony, przyciągania kolana do klatki piersiowej, krążenia bioder, ruchy stawem skokowym.

W drugi dzień należy dodać do cardio jeszcze 20sekund skip A oraz skip C w miejscu, a także skrętoskłony rytmiczne.

 

PAMIĘTAJCIE O NAWODNIENIU

Trening 1

Ćwiczymy minutę, minutę odpoczywamy. Cały cykl trwa 16 minut. 4 serie czterech ćwiczeń.

I- Skakanka- 30 skoków pojedynczych.

II- Skręty w siadzie równoważnym- 20 powtórzeń (w rękach trzymamy butelkę wody)

III- Naprzemienny bieg z podciągnięciem kolana do klatki piersiowej w podporze przodem 20 powtórzeń

IV- Przysiady z wyskokiem 15 powtórzeń

Plank- tak zwana deska- 30 sekund

Krzesełko przy ścianie- 30 sekund

 

Trening 2

Wykonujemy przez 16 minut ćwiczenia bez przerwy- jak najwięcej powtórzeń. Zapisujemy otrzymany wynik.

I - wykroki 16x

II- brzuszki 14x

III-  pajacyków 12x

IV-  pompki 10x

V- padnij powstań 8x

 

Znane zadanie domowe- próbujemy położyć się na brzuchu, podnieść, wstać i położyć się na plecach 2razy bez dotykania podłogi rękami.

Rozciąganie:

1. Skłon w przód, swobodny zwis rąk, wahadło.

2. Skłon w bok (jak na zdjęciu)

3.  Wykrok z wyciągnięciem rąk ku górze i przytrzymanie (jak na zdjęciu)

4. Leżenie na plecach- kołyska przód/tył, lewa/prawa


Zajęcia 2

 

Rozgrzewka:

1. Przeskoki z nogi na nogę w miejscu.

2. Naprzemienne wymachy rąk.

3. Seria 3x3: trzy brzuszki, trzy pompki, trzy foczki (uniesienia głowy i klatki piersiowej).

4. Przyciąganie głowy, rozgrzanie stawów skokowych oraz nadgarstków.

 

PAMIĘTAJCIE O NAWODNIENIU

Trening 1

Wykonujemy na początku 16 powtórzeń, a co serię zmniejszamy o 4. (16-12-8-4).

1. Uniesienia bioder w górę.

2. Brzuszki do siadu skrzyżnego otwartego.

3. Przejścia z wysokiego podporu leżąc przodem do niskiego podporu.

4. Podskoki z przyciągnięciem kolan do klatki piersiowej.

 

Trening 2

Ten trening ma być wykonany dokładnie ze zwróceniem większej uwagi na technikę i precyzję niż na szybkość.

Wykonujemy ćwiczenia stabilizujące dwie/trzy serie:

1.  Stajemy na P nodze,  L wyciągamy do tyłu (pozycja jaskółki), następnie ręką L dotykamy P stopy, a rękę P wyciągamy do przodu. Zmiana nóg/rąk.

2.  Deska- 30 sekund ze zmianą pozycji z wysokiej na niską.

3.  Siad rozkroczny, skłon do stopy L, P oraz do środka z przytrzymaniem i zwiększeniem zakresu ruchu.

4. Siad prosty- uginamy L nogę i zahaczamy ją za P prostą nogę. Następnie skręt tułowia. Później zmieniamy nogę i stronę skrętu.

5. Wysoka deska bokiem, uniesienie nogi oraz ręki, utrzymanie przez 15 sekund.

6. Leżenie na brzuchu- ręce rozłożone prostopadle do ciała. L noga do P dłoni, następnie zmiana.

 

Spokojne oddechy leżąc przodem. Uniesienie prostej nogi i skierowanie palców w dół. Zmiana.

 

Filmy:

1a    1b    1c    1d 

 2a    2b    2c    2d

3a    3b    3c    3d

 

WF chłopcy

Jak trenować piłkę nożną w czasie pandemii koronawirusa?

 

https://dziennikbaltycki.pl/jak-trenowac-pilke-nozna-w-czasie-pandemii-koronawirusa-gedania-1922-przedstawia-instruktazowy-filmik-wideo/ar/c2-14950282  

 

Indywidualny trening piłki nożnej

https://www.youtube.com/watch?v=zl35U9bSVaQ&feature=emb_rel_end  

 

https://www.youtube.com/watch?v=8FAKpEKJoag 

 

Napisz w 15 punktach rozgrzewkę do piłki nożnej, prześlij na adres

 j.wilczek357@gmail.com do 15.05 br. 

Pracę podpisz w następujący sposób: imię  i nazwisko, klasa 

Przypominam o zadaniu z 20.04 - 24.04.20 r. Termin mija dn. 08.05.br.

 

murarz - tynkarz

BHP

T: Zagrożenia występujące podczas transportu pionowego na budowie.

Zapisz temat do zeszytu. Wymień w punktach zagrożenia związane z transportem pionowym na budowie.

 

PODSTAWY BUDOWNICTWA

T:  Instalacja wodociągowa.

Zapisz temat i krótką notatkę do zeszytu.

 pobierz plik

 

TECH. ROBÓT. MUR-TYNK

T : Ceramiczne  pustaki ścienne i stropowe.

Zapisz temat do zeszytu, wyszukaj wiadomości na temat ceramicznych pustaków szczelinowych, pustaków i kształtek stropowych, pustaków Akermana oraz kształtek kominowych. Zrób notatkę i rysunki.

 

 

RYSUNEK BUDOWLANY

T:  Oznaczenia  na rysunkach - ćwiczenia.

Zapisz temat do zeszytu. Narysuj oznaczenia i opisz wszystkie materiały budowlane jakie znajdują się w Twoim domu. Pracę prześlij na adres email: mazurkjoanna@gmail.com w terminie do 14.05.2020 r

 

 

 

Fryzjer

Podstawy fryzjerstwa  kl. I  04.IV. 20 r.

 

Temat:    Składniki mineralne

Techniki fryzjerskie  kl.I   04.IV.20 r.

 

Temat:  Karbowanie całego porostu włosów

pobierz plik

Mechanik pojazdów samochodowych

BHP

Temat: Posługiwanie się narzędziami mechanicznymi i elektrycznymi.

Zapoznać się z instrukcją obsługi dowolnego urządzenia.


 

PKM

Temat: Maszyny do obróbki skrawaniem.

Wymienić wszystkie obrabiarki skrawające.


 

Rysunek Techniczny

Temat: Przykładowe oprogramowanie CAD

https://www.youtube.com/watch?v=Exji5iAy1d4

Zapoznać się z filmikiem.


 

Budowa pojazdów samochodowych

Temat: Budowa i rodzaje i oznaczenia ogumienia.

Napisać co oznacza każdy symbol 185/65R16 91 H i 155R13

 

Napisać odręcznie krótkie notatki na każdy temat i czytelne zdjęcie lub zrzut ekranu przesłać na adres mailowy harysitarz@gmail.com w następującej formie: Dzień dobry uczeń Mateusz …. klasa I BS PKM Temat: Organizacja transportu wewnętrznego . (tutaj w załączniku przesłać zdjęcie z notatką) następny przedmiot i temat od 30.03.2020r.

 

   
Cukiernik

Klasa 1 BS Cukiernik

Technologie produkcji cukierniczej

Zadanie: Korzystając ze sprawdzonych, domowych przepisów lub receptur znalezionych w Internecie upiecz ciasto w skład którego będzie wchodziła jedna z podanych mas: serowa, makowa, grylażowa, orzechowa, migdałowa, kokosowa. Zdjęcie wraz z załączoną recepturą wyślij na adres mailowy kucharz.cukiernik.zskamien@op.pl

 

Technika w produkcji cukierniczej

Napisz notatkę z podanego tematu. Zdjęcie prześlij na adres mailowy.

Korzystając z własnych notatek powtórz wiadomości do sprawdzianu.

pobierz plik

 

Kucharz

Klasa 1 BS Kucharz

Wyposażenie i zasady BHP w gastronomii

Korzystając z zamieszczonych materiałów napisz  w zeszycie notatkę. Zdjęcie wyślij na adres kucharz.cukiernik.zskamien@op.pl

pobierz plik

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

W zeszycie przedmiotowym opracuj notatkę do podanych tematów, korzystając z zamieszczonych materiałów. Zdjęcie notatki wyślij na adres mailowy kucharz.cukiernik.zskamien@op.pl

Na podstawie własnych notatek i zamieszczanych materiałów dokonaj powtórzenia wiadomości do sprawdzianu, na temat ziemniaków, grzybów, sałatek i surówek.

pobierz plik

 

Operator obrabiarek skrawających

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN(konsultacje – dodatkowe informacje na e-mail: tpiatek.zskamien@gmail.comlub Messenger: TpiatekZskamieńw godzinach zajęć lekcyjnych zgodnie z harmnogramem 2-go półrocza)

Zadania  są umieszczone na facebooku 

https://www.facebook.com/tpiatek.zskamien.9

 

TECHNOLOGIA OBRÓBKI SKRAWANIEM(konsultacje – dodatkowe informacje na e-mail: tpiatek.zskamien@gmail.comlub Messenger: TpiatekZskamieńw godzinach zajęć lekcyjnych zgodnie z harmnogramem 2-go półrocza)

Zadania  są umieszczone na facebooku 

https://www.facebook.com/tpiatek.zskamien.9

 


Ślusarz

 

TECHNIKI WYTWARZANIA

T:  Gwintowanie rur – c.d.

T: Narzędzia do gwintowania rur.

Znajdź i opisz narzędzia do gwintowania rur. Pracę prześlij na adres e-mail: mazurkjoanna@gmail.com

 

 

 

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

T: Przekroje części symetrycznych i obrotowych. – ćwiczenia rysunkowe

T: Ćwiczenia rysunkowe.

Wyszukaj i narysuj przekrój części symetrycznej lub obrotowej.  Pracę prześlij na adres e-mail: mazurkjoanna@gmail.com

 

TECHNOLOGIA Z MATERIAŁOZNAWSTWEM(konsultacje – dodatkowe informacje na e-mail: tpiatek.zskamien@gmail.comlub Messenger: TpiatekZskamieńw godzinach zajęć lekcyjnych zgodnie z harmnogramem 2-go półrocza)

Zadania  są umieszczone na facebooku 

https://www.facebook.com/tpiatek.zskamien.9

 

27.04.2020r.- 30.04.2020r.

Język polski

1. Temat lekcji: Teatr elżbietański.

 

Informatyka 28.04.2020r.

Temat: Zasady wyszukiwania informacji w internetowych bazach danych.

Zetknęliście się już z bazami danych np.

tabela w dzienniku lekcyjnym, zawierająca dane osobowe wszystkich uczniów,

książka telefoniczna,

katalog książek w bibliotece,

kartoteka pacjentów w przychodni lekarskiej,

osobisty notes z adresami.

W takich bazach danych widoczna jest jednorodność informacji .

Zapoznaj się z internetowym rozkładem  jazdy pociągów, busów, autobusów PKS.

Zaplanuj wycieczkę nad morze lub do innego odległego miejsca, które chciałbyś odwiedzić z użyciem komunikacji publicznej.

Nic nie musisz mi przysyłać.


Matematyka 29.04.2020r.

Temat: Proporcje- utrwalenie wiadomości

Rozwiąż zadania 5, 6, 7 ze strony 134 podręcznika.

Rozwiązania zapisz w zeszycie.

Nie musisz mi nic przysyłać, jako potwierdzenia wykonania pracy. W czerwcu, gdy wrócimy do szkoły, sprawdzę każdemu zeszyt.

  
EDB

27-30.04.2020 r.

 T. Powtórzenie wiadomości z działu „Zagrożenia czasu wojny”

-       przeczytać podsumowanie rozdziału na stronie 130

https://epodreczniki.pl/a/zagrozenia-w-czasie-wojny/D15636QBc

 

 

Historia

Temat: Holokaust – masowa zagłada Żydów

e-podręcznik  - szkoła ponadgimnazjalna – historia – Eksterminacja ludności żydowskiej na ziemiach polskich podczas II wojny światowel.

 
Język angielski

 

 

Subject: Talking about yourself. Udzielanie informacji na swój temat.

 

pobierz plik

 

posłuchaj

 


Religia

ZADANIE DOMOWE Nr 2
Do piątku do 8 maja proszę najlepiej przez Messengera Fb / Łukasz Leśniak lub Fb / DROGA do BOGA (ewentualnie email: lukles@o2.pl są problemy z pocztą więc lepiej unikaj) wysłać pracę pisemną odpowiadającą na następujące pytania.
1. Jak byś opisał swoją relację z rodzicami? Czy darzysz ich miłością, szacunkiem, w jaki sposób to wyrażasz? Czy się za nich modlisz? Jak radzisz sobie, gdy są trudne momenty w Waszych relacjach?
2. Jeśli nie masz rodzeństwa opisz relację z dziadkami - Jak byś opisał swoją relację z rodzeństwem? Czy jesteście dla siebie wsparciem? Czy i jak się dogadujecie? Za co jesteś wdzięczny swojemu rodzeństwu? Jak rozwiązujecie konflikty?
3. Jaką rolę odgrywa Pan Bóg w Twoim życiu? Kim On dla Ciebie jest? Jak Go traktujesz?
4. Jak odczuwasz obecność Pana Boga w swojej codzienności? Podaj jakieś przykłady, zdarzenia.
!!! KONIECZNIE !!! napisz która DOKŁADNIE KLASA, NAZWISKO i IMIĘ oraz nr w dzienniku !!!
Zapraszam do słuchania na YouTube DROGA do BOGA / BOŻE OPOWIEŚCI Codziennie nagrywam dla Ciebie kilkuminutową opowieść z morałem.
https://www.youtube.com/watch?v=UQOrdbtt3oE&list=PLRWyfXkhHtqzw
nFe6pB_btgnGvUdxTAaA
Szczęść Boże
Ks. Łukasz Leśniak

 
Chemia

28.04

Temat: Związki krzemu w przyrodzie. (133 – 137)

1. Rozpowszechnienie krzemu w przyrodzie.

Pierwiastek ten stanowi 28% skorupy ziemskiej, występuje w postaci związków chemicznych: tlenek krzemu (IV) – krzemionka oraz krzemianów – soli nieorganicznych.

Dwutlenek krzemu występuje w wielu postaciach: krystalicznej np. kwarc lub bezpostaciowej np. krzemionka, ziemia okrzemkowa. Kwarc tworzy bezbarwne kryształy, a zabarwiony domieszkami jonów metali tworzy kamienie półszlachetne, np. ametyst.

Dwutlenek krzemu jest odporny na działanie czynników chemicznych, nie reaguje z kwasami oprócz kwasu fluorowodorowego:

SiO2 + 4HF = SiF4 + 2H2O

Reaguje z wodorotlenkiem sodu:

SiO2 + 2NaOH = Na2SiO3 + H2O

Dwutlenek krzemu w największych ilościach występuje w postaci piasku i żwiru, używany jest do wytwarzania zaprawy murarskiej, bardzo czysty piasek kwarcowy wykorzystuje się do produkcji szkła i ceramiki budowlanej.

Ważny składnik mineralny skał, glin oraz gleb stanowią krzemiany i glinokrzemiany. Wśród glinokrzemianów można wyróżnić:

- skalenie – minerały wchodzące w skład skał magmowych

- miki – łupliwe minerały wchodzące w skał granitowych i gnejsowych

Ważniejsze krzemiany:

Ważniejsze krzemiany:

- talk – krzemian magnezu

- azbest

Napisz kilka zdań na temat szkodliwości azbestu.

 

Biologia

Wytyczne do pracy z biologii IBSZ po Gimnazjum - 7 tydzień (27.04.-30.04.2020r.)

Witajcie w kolejnym tygodniu nauki zdalnej. W tym tygodniu temat to: „Znaczenie badań nad DNA”.

1.      Przeczytaj temat w podręczniku str.110-115.

2.      Zapisz w zeszycie:

a.      Gdzie i jak  w praktyce  wykorzystujemy informacje zawarte w DNA.

b.      Wyjaśnij pojęcie genetyczny odcisk palca.

c.      Czym zajmuje się medycyna sądowa?

3.      W tym tygodniu nie ma zadania domowego, ponieważ bardzo ładnie pracujecie samodzielnie i swoje zadania  przesyłacie mi raczej terminowo z malutkimi wyjątkami  . Pozdrawiam.

 


Cukiernik

Klasa 1 BS Cukiernik

Technika w produkcji cukierniczej

Korzystając z zamieszczonych materiałów przygotuj notatkę w zeszycie przedmiotowym. Zdjęcie wyślij na adres mailowy kucharz.cukiernik.zskamien@op.pl

Lekcja 7,8,9. 27.04.2020r.

Temat: Zasady obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w cukiernictwie.

pobierz plik

Klasa 1 BS Cukiernik

Technologie produkcji cukierniczej

Zadanie: Korzystając z materiałów przygotuj notatkę w zeszycie przedmiotowym. Pracę wyślij na adres mailowy kucharz.cukiernik.zskamien@op.pl

Lekcja 13,14,15. 27.04.2020r.

Temat: Masa grylażowa, orzechowa, migdałowa i kokosowa

pobierz plik

 

Fryzjer

Techniki fryzjerskie kl. I  30.IV. 20 r.

Temat: prostowanie włosów

pobierz plik

Podstawy fryzjerstwa  kl. I 27.IV.20 r.

Temat: Składniki aktywne w preparatach fryzjerskich

pobierz plik


operator obrabiarek skrawających

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN(konsultacje – dodatkowe informacje na e-mail: tpiatek.zskamien@gmail.comlub Messenger: TpiatekZskamieńw godzinach zajęć lekcyjnych zgodnie z harmnogramem 2-go półrocza)

Zadania  są umieszczone na facebooku 

https://www.facebook.com/tpiatek.zskamien.9

 

TECHNOLOGIA OBRÓBKI SKRAWANIEM(konsultacje – dodatkowe informacje na e-mail: tpiatek.zskamien@gmail.comlub Messenger: TpiatekZskamieńw godzinach zajęć lekcyjnych zgodnie z harmnogramem 2-go półrocza)

Zadania  są umieszczone na facebooku 

https://www.facebook.com/tpiatek.zskamien.9

 

Murarz-tynkarz

MURARZ – TYNKARZ    KL. I

BHP

T: Zagrożenia występujące podczas pracy przy urządzeniach pod ciśnieniem.

Zapisz temat do zeszytu.  Zapoznaj się z załączonym tekstem.

PODSTAWY BUDOWNICTWA

T:  Sieć wodociągowa.

Zapisz temat i krótką notatkę do zeszytu.

pobierz plik

 

Ślusarz

TECHNIKI WYTWARZANIA

T:  Sprawdzanie gwintów.

T:  Gwintowanie rur.

Na podstawie załączonego tekstu napisz w zeszycie etapy gwintowania rur.

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

T: Zasady stosowania rzutów prostokątnych na rysunkach technicznych.

T: Przekroje części symetrycznych i obrotowych.

 

Na podstawie załączonego tekstu napisz w zeszycie definicję widoku, przekroju i kładu. Przerysuj do zeszytu rys. 3.63, 3.64.

pobierz plik

 

 

TECHNOLOGIA Z MATERIAŁOZNAWSTWEM(konsultacje – dodatkowe informacje na e-mail: tpiatek.zskamien@gmail.comlub Messenger: TpiatekZskamieńw godzinach zajęć lekcyjnych zgodnie z harmnogramem 2-go półrocza)

Zadania  są umieszczone na facebooku 

https://www.facebook.com/tpiatek.zskamien.9

 


Mechanik pojazdów samochodowych


 

BHP

Temat:Bezpieczeństwo pracy w magazynach części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych.

Napisz w co powinien być wyposażony magazyn części pod względem BHP.


 

PKM

Temat: „Ręczna i maszynowa obróbka skrawaniem.”

Napisz jakie narzędzia stosuje się do ręcznej a jakie do maszynowej obróbki skrawaniem.


 

Rysunek Techniczny

Temat: Funkcje rysunkowe w programach CAD .


 

Budowa pojazdów samochodowych

Temat:”Koła jezdne”

Napisać rodzaje elementów jezdnych i z jakich elementów składa się koło jezdne.( ile elementów jezdnych ma koń a ile pająk)

Napisać odręcznie krótkie notatki na każdy temat i czytelne zdjęcie lub zrzut ekranu przesłać na adres mailowy harysitarz@gmail.com w następującej formie: Dzień dobry uczeń Mateusz …. klasa III BS BHP Temat: Środki ochrony przed hałasem, wibracjami, i zanieczyszczeniem powietrza. (tutaj w załączniku przesłać zdjęcie z notatką) następny przedmiot i temat od 30.03.2020r.

 

 

 

KLASA I BS PO SZKOLE PODSTAWOWEJ I PO GIMNAZJUM (mechanik samochodowy)

20.04.2020r.  27.04.2020r. i 04.05.2020r. PROSZĘ O PRZESŁANIE  ZADANIA, KTÓRE BYŁO ZADANE NA OCENĘ MIESIĄC TEMU!!! anetanowak06@wp.pl

Temat: Pojęcie negocjacji.

Temat: Techniki negocjacyjne.

Temat: Charakterystyka postaw i zachowań człowieka przy prowadzeniu negocjacji,

pobierz plik

Kucharz

Wyposażenie i zasady BHP w gastronomii

Korzystając z zamieszczonych materiałów napisz  w zeszycie notatkę. Zdjęcie wyślij na adres kucharz.cukiernik.zskamien@op.pl

pobierz plik

Klasa 1 BS Kucharz

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

W zeszycie przedmiotowym opracuj notatkę do podanych tematów, korzystając z zamieszczonych materiałów. Zdjęcie notatki wyślij na adres mailowy kucharz.cukiernik.zskamien@op.pl

pobierz plik

W-f dziewczyny

27.04- 08.05. 2020 r.

 

Pozdrawiam wszystkie uczennice BR. Przesyłam Wam proste ogólnorozwojowe zestawy ćwiczeń.

 

 

Zajęcia 1

Potrzebne: skakanka, krzesło, butelka z wodą, roller/wałek

 

Rozgrzewka:

1.  Przeskoki obunóż przez wyznaczoną linię (przód/tył)/(lewa/prawa), przeskoki ze zmianą nogi z przodu/tyłu, przeskoki na jednej nodze L/P.

2.  Krążenia ramion oburącz w przód/tył, naprzemiennie, wymachy boczne.

3.  Cardio- 10x pajacyk, 10x przysiad, 10x padnij-powstań,

4. Rozgrzewka statyczna- krążenia głową, skłony, przyciągania kolana do klatki piersiowej, krążenia bioder, ruchy stawem skokowym.

W drugi dzień należy dodać do cardio jeszcze 20sekund skip A oraz skip C w miejscu, a także skrętoskłony rytmiczne.

 

PAMIĘTAJCIE O NAWODNIENIU

Trening 1

Ćwiczymy minutę, minutę odpoczywamy. Cały cykl trwa 16 minut. 4 serie czterech ćwiczeń.

I- Skakanka- 30 skoków pojedynczych.

II- Skręty w siadzie równoważnym- 20 powtórzeń (w rękach trzymamy butelkę wody)

III- Naprzemienny bieg z podciągnięciem kolana do klatki piersiowej w podporze przodem 20 powtórzeń

IV- Przysiady z wyskokiem 15 powtórzeń

Plank- tak zwana deska- 30 sekund

Krzesełko przy ścianie- 30 sekund

 

Trening 2

Wykonujemy przez 16 minut ćwiczenia bez przerwy- jak najwięcej powtórzeń. Zapisujemy otrzymany wynik.

I - wykroki 16x

II- brzuszki 14x

III-  pajacyków 12x

IV-  pompki 10x

V- padnij powstań 8x

 

Znane zadanie domowe- próbujemy położyć się na brzuchu, podnieść, wstać i położyć się na plecach 2razy bez dotykania podłogi rękami.

Rozciąganie:

1. Skłon w przód, swobodny zwis rąk, wahadło.

2. Skłon w bok (jak na zdjęciu)

3.  Wykrok z wyciągnięciem rąk ku górze i przytrzymanie (jak na zdjęciu)

4. Leżenie na plecach- kołyska przód/tył, lewa/prawa


Zajęcia 2

 

Rozgrzewka:

1. Przeskoki z nogi na nogę w miejscu.

2. Naprzemienne wymachy rąk.

3. Seria 3x3: trzy brzuszki, trzy pompki, trzy foczki (uniesienia głowy i klatki piersiowej).

4. Przyciąganie głowy, rozgrzanie stawów skokowych oraz nadgarstków.

 

PAMIĘTAJCIE O NAWODNIENIU

Trening 1

Wykonujemy na początku 16 powtórzeń, a co serię zmniejszamy o 4. (16-12-8-4).

1. Uniesienia bioder w górę.

2. Brzuszki do siadu skrzyżnego otwartego.

3. Przejścia z wysokiego podporu leżąc przodem do niskiego podporu.

4. Podskoki z przyciągnięciem kolan do klatki piersiowej.

 

Trening 2

Ten trening ma być wykonany dokładnie ze zwróceniem większej uwagi na technikę i precyzję niż na szybkość.

Wykonujemy ćwiczenia stabilizujące dwie/trzy serie:

1.  Stajemy na P nodze,  L wyciągamy do tyłu (pozycja jaskółki), następnie ręką L dotykamy P stopy, a rękę P wyciągamy do przodu. Zmiana nóg/rąk.

2.  Deska- 30 sekund ze zmianą pozycji z wysokiej na niską.

3.  Siad rozkroczny, skłon do stopy L, P oraz do środka z przytrzymaniem i zwiększeniem zakresu ruchu.

4. Siad prosty- uginamy L nogę i zahaczamy ją za P prostą nogę. Następnie skręt tułowia. Później zmieniamy nogę i stronę skrętu.

5. Wysoka deska bokiem, uniesienie nogi oraz ręki, utrzymanie przez 15 sekund.

6. Leżenie na brzuchu- ręce rozłożone prostopadle do ciała. L noga do P dłoni, następnie zmiana.

 

Spokojne oddechy leżąc przodem. Uniesienie prostej nogi i skierowanie palców w dół. Zmiana.

 

Filmy:

1a    1b    1c    1d 

 2a    2b    2c    2d

3a    3b    3c    3d

WF chłopcy

 

Temat: Ćwiczenia w domu na każdą grupę mięśniową.

https://www.youtube.com/watch?v=FBNvV_3j9Hc  

Zapoznaj się z tematem z poprzedniego tygodnia.

 

20.04.2020r.- 24.04.2020r.

Język polski

1.      Temat lekcji: Książka a film. (2 godziny lekcyjne)

·        Obejrzyj film ,, Romeo i Julia” https://www.cda.pl/video/379830788

·        Wskaż różnice między książką a filmem.

·        Napisz, co bardziej Ci się podobało – dramat Szekspira czy film.

 

Zadania wyślij do 24 kwietnia br.

 

Informatyka 22.04.2020r.

Temat: Internet jako źródło rozrywki

1. Proszę, abyś w tym tygodniu oglądnął film Bóg nie umarł – część I lub cz. II lub cz. III

2. Następnie napisz mi w 5-10-ciu zdaniach, co sądzisz na temat tego filmu. Jeżeli te filmy już widziałeś, to napisz na temat innego filmu wybranego przez Ciebie.

3. Wyślij mi swoją opinię na e-mail: e-w77@wp.pl do dnia 26.04.2020r.

 


Matematyka 23.04.2020r.

Temat: Proporcje- zadania

Zapisz temat i datę do zeszytu.

 Rozwiąż zadania 3, 4 ze strony 133 pobierz plik.

Zapisz rozwiązania zadań w zeszycie lekcyjnym.

Przyślij mi na email lub Messenger rozwiązania zadań z tego i zeszłego tygodnia, czyli z proporcji ze strony 133 z podręcznika.

 

EDB

 

T.3 s. 126 Indywidualne środki ochrony przed bronią masowego rażenia

https://prezi.com/du3m_i0qmmnd/indywidualne-srodki-ochrony-ludnosci/

https://epodreczniki.pl/a/ochrona-przed-skazeniami/D18HlJ8QQ

 

Zadanie domowe: wykonaj dowolnym sposobem i z dowolnego materiału (w Internecie znajdziecie dziesiątki pomysłów) maseczkę ochronną. Opisz w kilku zdaniach sposób jej wykonania. Dołącz swoje zdjęcie z założoną maseczką. Pracę prześlij na adres: grzegorzbogun@interia.pl.

 

 
Historia

Temat: Europa pod okupacja niemiecką

e-podręcznik  - szkoła ponadgimnazjalna – historia – dwie okupacje

Test  „IBS_G” 

Odpowiedzi proszę przysłać na dyrektor.zskamien@gmail.com do 24.04.2020

 

WF chłopcy

Temat: Piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. 

https://www.youtube.com/watch?v=i1gS-QCEafU  

 

Narysuj plakat piramidy zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, opisz piramidę, zrób zdjęcie i wyślij na adres 

j.wilczek357@gmail.com . 

Pracę podpisz w następujący sposób: imię  i nazwisko, klasa 

np. Krzysztof ...., kl. II BS., Marek .... kl.I LO "G".

Termin wysyłania prac do 8 maja br.

 

Geografia

Temat: Rozwój turystyki na świecie. Globalizacja.

 

Zapisz notatkę do zeszytu:

 

1. Turystyka obejmuje podróże związane z poznawaniem, wypoczynkiem, rozrywką, leczeniem, pielgrzymowaniem do miejsc kultu religijnego, bez podejmowania pracy zarobkowej i osiedlania się.

2. Zagraniczni turyści najchętniej odwiedzają: Francję, Stany Zjednoczone i Hiszpanię. Te kraje odnotowały największe dochody z turystyki.

3. Polacy najczęściej wyjeżdżali w celach turystycznych do Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii, a także do Egiptu i Turcji.

4. Globalizacja to procesy integracji społeczno-gospodarczej na świecie. Przejawem jest upodabnianie się stylów życia i modelów konsumpcji, nieograniczony dostęp do informacji, swobodny przepływ kapitału, towarów, usług i osób.

Przykładem procesów globalizacyjnych jest funkcjonowanie korporacji ponadnarodowych.

 

Zadanie

 

Wybierz jakiś region turystyczny świata (państwo lub jego część) i przedstaw jego walory turystyczne (przyrodnicze i kulturowe) przygotowując prezentację lub referat. Zadanie prześlij do 1 maja na adres tbednarzbskamien@gmail.com

 

Chemia

21.04

Temat: Podsumowanie działu „Chemia gleby”.

W ramach dzisiejszego tematu proponuję Wam do obejrzenia ciekawe (wg mnie) filmiki:

Ten dotyczy problemu suszy w rolnictwie

https://www.youtube.com/watch?v=NX_GXEAXlKE&t=206s

10 toksycznych miejsc na Ziemi

https://www.youtube.com/watch?v=-1objYPP2l8&t=418s

10 najbardziej skażonych miejsc na Ziemi

https://www.youtube.com/watch?v=eKROqgcvfG0

 


Język angielski

Subject: On the internet – reading comprehension. 

1. Podczas tej lekcji ćwiczymy umiejętność rozumienia tekstu czytanego. W tym celu przeczytaj tekst i wykonaj zadanie 1 znajdujące się w załączniku.Zdecyduj czy podane zdania są zgodne z treścią tekstu czy też nie wybierając true/false.

 

pobierz plik

Cukiernik

Klasa 1 BS Cukiernik

Technologie produkcji cukierniczej

Zadanie: Korzystając z Internetu wyszukaj zdjęcia ciast z masą makową i serową. Zdjęcia zamieść w programie Word i opisz. Pracę wyślij na adres mailowy kucharz.cukiernik.zskamien@op.pl

Lekcja 10,11,12. 20.04.2020r.

Temat: Masy serowe i makowe- utrwalenie.

 

 

Fryzjer

Podstawy  fryzjerstwa  kl.I    Lekcja 20.IV.20r.

Temat: Substancje barwiące pochodzenia naturalnego

Techniki fryzjerskie   kl.I  Lekcja  20.IV20r.

Temat: Błędy popełniane podczas zabiegów ondulacji wodnej

pobierz plik

Murarz-tynkarz

MURARZ – TYNKARZ    KL. I

 PROSZĘ O PRZESŁANIE ZDJĘĆ NOTATEK NA ADRES:

mazurkjoanna@gmail.com

BHP

T: Zagrożenia stwarzane przez prąd elektryczny.

Zapisz temat do zeszytu. Wypisz znane Ci zagrożenia stwarzane przez prąd elektryczny.

 

PODSTAWY BUDOWNICTWA

T:  Instalacje budowlane.

Zapisz temat do zeszytu. Wymień w zeszycie instalacje budowlane jakie mogą znajdować się w domu jednorodzinnym.

 

TECH. ROBÓT. MUR-TYNK

T : Wyroby z zaczynów gipsowych.

Zapisz temat do zeszytu, zrób krótką notatkę do zeszytu.

 

 

RYSUNEK BUDOWLANY

T:  Oznaczenia  elementów konstrukcyjnych i innych elementów budynku.

Zapisz temat do zeszytu i na podstawie dowolnych źródeł napisz krótką notatkę. Narysuj oznaczenia umowne i uproszczone następujących elementów: fundamenty, stropodachy, dachy, przegrody wielowarstwowe, stropy, otworów okiennych.

 

Ślusarz

ŚLUSARZ    KL. I

TECHNIKI WYTWARZANIA

T:  Nacinanie gwintów zewnętrznych –c.d.

Narysuj w zeszycie sprzęt, narzędzia potrzebne do gwintowania zewnętrznego.

 

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

T: Rzutowanie metodą pierwszego kąta. Ćwiczenia rysunkowe

 

Narysuj w zeszycie dowolny przedmiot wykorzystując rzutowanie prostokątne.

 

Technologia z materiałoznawstwem

Zadania  są umieszczone na facebooku 

https://www.facebook.com/tpiatek.zskamien.9

 

 

Mechanik pojazdów samochodowych

BHP

Temat:Bezpieczeństwo pracy w akumulatorni. Bezpieczeństwo pracy w myjni.

Napisz w co powinien być wyposażony pracownik na w/w stanowiskach.


 

PKM

Temat: „Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna”. „Operacje ślusarskie.”

Napisz na czym polegają te obróbki i ta operacja.


 

Rysunek Techniczny

Temat: CAD do wykonywania i obróbki rysunku technicznego.


 

Budowa pojazdów samochodowych

Temat:Zawieszenia pojazdów. (zależne, niezależne, pneumatyczne, itd...)


 

Napisać odręcznie krótkie notatki na każdy temat i czytelne zdjęcie lub zrzut ekranu przesłać na adres mailowy harysitarz@gmail.com w następującej formie: Dzień dobry uczeń Mateusz …. klasa III BS BHP Temat: Środki ochrony przed hałasem, wibracjami, i zanieczyszczeniem powietrza. (tutaj w załączniku przesłać zdjęcie z notatką) następny przedmiot i temat od 30.03.2020r.

 

Kucharz

Klasa 1 BS Kucharz

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

Lekcja 13,14,15. 23.04.2020r.

Temat: Potrawy smażone, duszone i zapiekane z warzyw, ziemniaków i grzybów – utrwalanie wiadomości.

Zadanie: Korzystając z notatek, Internetu i własnych doświadczeń uzupełnij tabelę potrawami z uwzględnieniem rodzaju surowca i obróbki termicznej. Podaj minimum po jednym przykładzie potrawy. Zadanie prześlij na adres kucharz.cukiernik.zskamien@op.pl

Rodzaj obróbki

Ziemniaki

Grzyby

Warzywa

Gotowanie

 

 

 

Smażenie

 

 

 

Duszenie

 

 

 

Pieczenie

 

 

 

 

 

15.04.2020r.- 17.04.2020r.

Język polski

1.      Temat lekcji: Historia wielkiej miłości-  Romeo i Julia

·        Przypomnij sobie treść lektury Romeo i Julia W. Szekspira.

·        Napisz  plan wydarzeń.

 

2.      Temat lekcji: Miłość poza grób.

·        W jakich współczesnych utworach został wykorzystany motyw wielkiej miłości Romea i Julii? Podaj po jednym przykładzie tekstu literackiego, filmu i piosenki.

·        Dlaczego uczucie łączące Romea i Julię stało się dla wielu ludzi wzorem prawdziwej miłości?

·        Czy współcześni ludzie są  zdolni do tak silnej miłości, jaką darzyli się bohaterowie dramatu W. Szekspira.

Zadania proszę wysłać do 17 kwietnia br


Fizyka

Temat: Budowa jadra atomowego

 

na podstawie filmików zrobić notatkę do zeszytu 

termin do 24 kwietnia 

Matematyka 16.04.2020r.

Temat: Proporcje

Zapisz temat i datę do zeszytu.

1. Oglądnij filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=WZyNAiTWjgc

Ustaw film na czasie 9.30 i przepisz do zeszytu to co widzisz w kadrze filmu.

2. Oglądnij filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=BpxhX_4x7rU

 Rozwiąż zadania 1, 2 ze strony 133 pobierz plik.

Zapisz rozwiązania zadań w zeszycie lekcyjnym.

 

Informatyka 15.04.2020r.

Temat: E- usługi w gospodarce opartej na wiedzy
 

W dostępnych źródłach poszukaj informacji na temat e- usług, czyli np.: e-administracji, e-puap, e-kształcenia, e-handlu. Następnie napisz referat w dowolnym programie do edycji tekstu i wyślij mi go na e-mail: e-w77@wp.pl. Termin wysłania pracy to: 23.04.2020r.

 

Język angielski pobierz plik

Religia ZADANIE DOMOWE
Drodzy uczniowie. Najpóźniej do niedzieli 19 kwietnia do 24:00 proszę na adres email: lukles@o2.pl wysłać pracę pisemną odpowiadającą na następujące pytania.
1) Kto Ci przekazał wiarę, kto nauczył pierwszych modlitw, co pamiętasz z dzieciństwa gdy zabierano Cię do kościoła, jakie są Twoje wspomnienia?
2) Jak wygląda Twoja modlitwa? Jak często się modlisz, gdzie? Czy modlitwa przychodzi Ci łatwo, czy jest to dla Ciebie jakiś trud?
3) Gdybyś spotkał człowieka niewierzącego jakimi argumentami przekonywałbyś go, że warto wierzyć w Pana Boga i warto korzystać z sakramentów świętych?
4) Przez pandemię koronawirusa nie mamy możliwości normalnie korzystać z sakramentów świętych. Jak ta sytuacja wpłynęła na Twoją relację z Panem Bogiem? Co czujesz, co myślisz? Czy Twoja wiara osłabła, czy się wzmocniła?
W TEMACIE wiadomości !!! KONIECZNIE !!! napisz KLASA, NAZWISKO i IMIĘ oraz nr w dzienniku
Zadanie domowe oczywiście będę oceniał, więc postaraj się by zdobyć jak najlepszą ocenę.
Ponadto zapraszam w tym trudnym czasie do codziennej modlitwy NA ŻYWO. Informacje na plakacie. Zaproponuj transmisję swoim dziadkom. Im trudniej poruszać się w Internecie, a z pewnością się codziennie dużo modlą.
Pozdrawiam
Ks. Łukasz Leśniak

 


Biologia

Wytyczne do pracy dla klasy IBSZ po Gimnazjum  z biologii- 5 tydzień (15.04-17.04.2020r.)

Witam was po świętach.

Temat na ten tydzień to „ Klonowanie czyli tworzenie genetycznych kopii.”

.

1.      Napisz w zeszycie:

a.      Czym jest klonowanie.

b.      Rozmnażanie bezpłciowe a klonowanie.

c.      Wymień pierwsze organizmy, które zostały sklonowane.

2.      Przeanalizuj sposób w jaki sklonowano owcę Dolly.

3.      Zadanie:  Podaj argumenty przemawiające za i przeciw klonowaniu. Podaj swoje stanowisko w tej sprawie. Napisz dlaczego klonowanie ludzi jest zabronione. Pracę prześlij na moją pocztę.

 


Fryzjer

Techniki fryzjerskie  kl.I  16.IV.20r.

Temat: Modelowanie włosów

1.Zasady stosowane podczas modelowania włosów

Zadanie domowe

Wypisz zasady jakie należy stosować podczas modelowania włosów ( proszę skorzystać z materiału podanego do poprzedniej lekcji , str.65)

 


Murarz-tynkarz

PROSZĘ O PRZESŁANIE ZDJĘĆ WSZYSTKICH NOTATEK Z TEGO I POPRZEDNIEGO TYGODNIA NA ADRES:

mazurkjoanna@gmail.com

BHP

T: Ręczne prace transportowe

Przeczytaj załączony tekst. Zapisz temat do zeszytu i zrób notatkę.

PODSTAWY BUDOWNICTWA

T:  Etapy i technologie wykonywania obiektów budowlanych.

Przeczytaj załączony tekst. Zapisz temat do zeszytu i  zrób notatkę.

 

TECH. ROBÓT. MUR-TYNK

T : Wyroby murowe z zapraw i betonów cementowych

Przeczytaj załączony tekst. Zapisz temat do zeszytu, zrób krótką notatkę, przerysuj pustak TERIVA do zeszytu.

RYSUNEK BUDOWLANY

T: Oznaczenia materiałów budowlanych.

Zapisz temat do zeszytu i zrób krótką notatkę. Przerysuj tabelę 8.1 do zeszytu.

pobierz plik 

Mechanik pojazdów samochodowych

BHP

Temat: Środki ochrony przed hałasem, wibracjami, i zanieczyszczeniem powietrza.

PKM

Temat: Kucie, walcowanie, tłoczenie, ciągnienie – rodzaje obróbki, własności materiału i części po obróbce, zastosowanie, charakterystyka procesu.

https://metale.pl/wiedza/metale/obrobka-metali-definicje

http://www.metale.xmc.pl/obrobka-na-zimno-i-na-goraco/

Rysunek Techniczny

Narysować w formacie rysunek dowolny prosty przedmiot.

Budowa pojazdów samochodowych

Temat: Mechanizmy wspomagania układu kierowniczego, parametry diagnostyczne określające ustawienie kół i osi pojazdu.

https://moto.pl/MotoPL/7,88389,25285360,jak-dziala-wspomaganie-kierownicy-rodzaje-ukladow-typowe-usterki.html

https://autokult.pl/7792,wspomaganie-kierownicy-jak-zbudowany-jest-uklad-hydrauliczny-i-jak-dziala

 

Napisać odręcznie krótkie notatki na każdy temat i czytelne zdjęcie lub zrzut ekranu przesłać na adres mailowy harysitarz@gmail.com w następującej formie: Dzień dobry uczeń Mateusz …. klasa I BS g BHP Temat: Środki ochrony przed hałasem, wibracjami, i zanieczyszczeniem powietrza. (tutaj w załączniku przesłać zdjęcie z notatką) następny przedmiot i temat od 30.03.2020r.

 

Kucharz

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

Lekcja 10,11,12. 16.04.2020r.

Temat: Potrawy smażone, duszone i zapiekane z warzyw, ziemniaków i grzybów – utrwalanie wiadomości.

Zadanie: Korzystając z notatek, Internetu i własnych doświadczeń uzupełnij tabelę potrawami z uwzględnieniem rodzaju surowca i obróbki termicznej. Podaj minimum po jednym przykładzie potrawy. Zadanie prześlij na adres kucharz.cukiernik.zskamien@op.pl

Rodzaj

obróbki

Ziemniaki

Grzyby

Warzywa

Gotowanie

 

 

 

Smażenie

 

 

 

Duszenie

 

 

 

Pieczenie

 

 

 

 

 

06.04.2020r.- 08.04.2020r.

Język polski

1. Temat lekcji: Trudne formy czasownika.

 • Przypomnij sobie jak odmienia się czasowniki.

 • Odmień czasowniki w czasie przeszłym : lubić , przyjść, wziąć.

 • Odmień czasowniki  w czasie teraźniejszym : umieć, włączać, mleć.


Matematyka 07.04.2020r.

Temat: Wielkości wprost proporcjonalne - rozwiązywanie zadań

1. Rozwiąż zadania 1, 2, 3 ze strony 131 (powtórzenie) pobierz plik.

Zapisz temat, datę  i  rozwiązania zadań w zeszycie lekcyjnym.

 Nie musisz mi nic przysyłać.


Informatyka 07.04.2020r.

Temat: Sztuczna inteligencja
Dowiem się, czym jest i jak działa sztuczna inteligencja.

https://www.youtube.com/watch?v=LSPPQPryIAQ

https://www.youtube.com/watch?v=ZmcEUAqqOoA


Język angielski

Subject: Easter in England - tradycje wielkanocne w Anglii

pobierz plik

Biologia

 06.04.-08.04.2020r

Ponieważ bardzo ładnie wysyłacie mi swoje zadania na pocztę, w tym tygodniu zadanie dla was jest bardzo proste.

  1.Obejrzyjcie film, który jest podsumowanie tego czym zajmowaliśmy przez poprzednie tygodnie.

https://www.youtube.com/watch?v=XpPQLsOyOlI.

Pozdrawiam i życzę Wam zdrowych, spokojnych i pełnych radości świąt Wielkanocnych.     

Historia

06-10.04.2020

Temat : Działania zbrojne w latach 1942-1945 – podręcznik str. 148-156

+ wiadomości z Internetu

 


Chemia

07.04

Temat: Nawozy mineralne. (str. 129 – 132)

W ramach lekcji proszę Was o krótką charakterystykę nawozów azotowych, fosforowych, potasowych, można to zrobić w oparciu o wasz podręcznik lub skorzystać z innego źródła. Jeszcze zadanie dla was, na wykonanie którego macie czas do 20.04, proszę o przygotowanie referatu w formie dokumentu MS Word lub prezentacji multimedialnej MS Power Point na wybrane zagadnienie dotyczące działu Chemia gleby i przesłanie ich na moją pocztę: gudykachemia@gmail.com jest to zadanie obowiązkowe dla wszystkich uczniów! Życzę powodzenia i oczywiście Wesołych Świąt.

 


Religia

Szczęść Boże

Zapraszam do codziennej wspólnej modlitwy o ustanie pandemii koronawirusa, którą prowadzę na żywo on-line na moim kanale YouTube DROGA do BOGA

15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia

20:30 Różaniec i Apel Jasnogórski

Zachęcam w ramach katechezy domowej do oglądania religijnych filmów, konferencji, świadectw, które z pewnością pozwolą dobrze przeżywać czas tego niezwykłego Wielkiego Postu jaki w tych dniach przeżywamy.

Pozdrawiam

Ks. Łukasz Leśniak

 


Ślusarz

TECHNIKI WYTWARZANIA

T: Technika gwintowania

Przeczytaj załączony tekst. Zapisz temat do zeszytu, zrób krótką notatkę do zeszytu.

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

T: Rzutowanie metodą pierwszego kąta.

Przeczytaj załączony tekst. Zapisz temat do zeszytu, zrób krótką notatkę do zeszytu.

T: Ćwiczenia rysunkowe

Przerysuj do zeszytu rys. 3.27.

pobierz plik

 


Mechanik pojazdów samochodowych KOMPETENCJE SPOŁECZNE

pobierz plik

 

Cukiernik

Klasa 1 BS Cukiernik

Technologie produkcji cukierniczej

Przygotuj notatkę w zeszycie przedmiotowym korzystając z zamieszczonych materiałów. Zdjęcie swojej pracy wyślij na adres mailowy kucharz.cukiernik.zskamień@op.pl

Lekcja 7,8,9. 6.04.2020r.

Temat: Masy serowe i makowe.

pobierz plik

Klasa 1 BS Cukiernik

Technika w produkcji cukierniczej

Korzystając z zamieszczonych materiałów przygotuj notatkę w zeszycie przedmiotowym. Zdjęcie wyślij na adres mailowy kucharz.cukiernik.zskamien@op.pl

Lekcja 4,5,6. 30.03.2020r.

Temat: Wagi, wskaźniki poziomu i stężenia cieczy, rejestratory, układy automatycznej regulacji.

pobierz plik

 

Kucharz

Klasa 1 BS Kucharz

Wyposażenie i zasady BHP w gastronomii

Przeanalizuj prezencje na temat maszyn do obróbki wstępnej. Napisz w zeszycie notatkę. Pamiętaj by narysować i podpisać schemat wilka.

Lekcja 5,6. 9.04.2020r.

Temat: Pojęcie i rodzaje obróbki wstępnej. Maszyny do obróbki wstępnej.

 pobierz plik

Klasa 1 BS Kucharz

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

W zeszycie przedmiotowym opracuj notatkę do tematu, korzystając z zamieszczonych materiałów. Zdjęcie notatki wyślij na adres mailowy kucharz.cukiernik.zskamień@op.pl

Lekcja 7,8,9. 9.04.2020r.

Temat: Potrawy smażone, duszone i zapiekane z warzyw, ziemniaków i grzybów.

pobierz plik

30.03.2020r.- 03.04.2020r.

Język polski

1. Temat:  Obraz Boga i człowieka w hymnie Jana Kochanowskiego.

2. Przeczytaj hymn ,, Czego chcesz od nas, Panie” J. Kochanowskiego https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fragmenta-piesn-czego-chcesz-od-nas-panie.html

3. Określ, kto jest podmiotem lirycznym. Napisz , jaki obraz Boga , człowieka i świata został przedstawiony w tym utworze.


Matematyka 31.03.2020r-03.04.2020r.

Temat: Wielkości wprost proporcjonalne - rozwiązywanie zadań

1. Rozwiąż ćwiczenia 2, 3, 4, 5, 6 ze stron 130-131 pobierz plik.

Zapisz temat i  rozwiązania zadań w zeszycie lekcyjnym.

 Wyślij mi zdjęcie rozwiązania przynajmniej zadań: 2, 4, 6 na Messenger.

 

Informatyka 31.03.2020r.

Temat: Czy nowe technologie mogą nieść ze sobą zagrożenie?
 

Dowiem się, czy rozwój technologii może być groźny, zastanowię się nad własnymi zachowaniami w sieci oraz dowiem się, jak mogę korzystać z zasobów internetu, żeby nauczyć się czegoś nowego.

Zapoznaj się z artykułem:
https://anthropos.pl/2016/08/26/zagrozenia-zwiazane-z-rozwojem-nowych-technologii/

 


Biologia

   30.03- 03.04.2020r.

Witam w następnym tygodniu nauki w domu. W tym tygodniu daję Wam troszkę wytchnienia, więc nie będzie nowej partii  materiału. Proszę tylko abyście przesłali  mi ostatnie zadanie (zróbcie zdjęcie) na pocztę joanna-ozog@tlen.pl  ( zadanie podpiszcie imię i nazwisko i klasa, bo obecnie odbieram dziesiątki emaili , więc, żeby się nie pogubić) jeśli ktoś będzie miał problemy to zróbcie w zeszycie, sprawdzę je wtedy gdy wrócimy do szkoły. Przypominam , że jest to zadanie  : „Wyjaśnij co to są komórki macierzyste i do czego je wykorzystujemy”.


Historia

Temat: Wojna w Afryce i na Dalekim Wschodzie

Źródło: Dane z internetu


Geografia

Ze względu na to, że zaczynamy ocenianie, bardzo proszę o przesłanie zadań z dnia 12 marca i 19 marca na adres tbednarzbskamien@gmail.com

Termin przesyłania prac to 5 kwietnia

26.03

Temat: Surowce energetyczne na świecie.

pobierz plik

02.04

Temat: Produkcja energii elektrycznej na świecie.

Zapisz notatkę w zeszycie:

1. Najwięcej energii elektrycznej produkują: USA, Chiny i Japonia, a ponad 90 % energii elektrycznej pochodzi z Europy, Azji i Ameryki Północnej.

2. Elektrownie dzielimy na

- konwencjonalne (cieplne na węgiel, wodne i atomowe)

- alternatywne (słoneczne, wiatrowe, geotermalne, biomasy)

3. Energetyka alternatywna ma duże szanse rozwoju ze względu na nieograniczoność zasobów odnawialnych i bezpieczeństwo dla środowiska. Warunkiem rozwoju jest jednak obniżenie kosztów budowy, które są obecnie wysokie.


Chemia

31.03

Temat: Nawozy organiczne. (str. 127 – 129 podręcznik)

1.      Roślinom w procesie wegetacji niezbędne są następujące pierwiastki: C, H, O (dostarczane z powietrzem i wodą) oraz N, P, K, Ca – pochodzące z minerałów lub nawozów.

2.      Nawozy organiczne – stanowi je naturalna biomasa roślinna i zwierzęca, powstająca w wyniku rozkładu organicznych materiałów odpadowych (z upraw rolnych, hodowli bydła). Najczęściej spotykane nawozy organiczne to: obornik, gnojówka oraz kompost. Rośliny pobierają składniki pokarmowe w formach jonów: azot w formie  jonów: NO3-, NH4+, fosfor w formie jonów: H2PO4-, HPO42- oraz inne pierwiastki jako: Ca2+, Na+, Mg2+.

Proszę krótko scharakteryzować wyżej wymienione nawozy organiczne na podstawie informacji z podręcznika (str. 126) lub skorzystać z innego źródła.

 

Religia

Szczęść Boże

Zapraszam do codziennej wspólnej modlitwy o ustanie pandemii koronawirusa, którą prowadzę na żywo on-line na moim kanale YouTube DROGA do BOGA

15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia

20:30 Różaniec i Apel Jasnogórski

Zachęcam w ramach katechezy domowej do oglądania religijnych filmów, konferencji, świadectw, które z pewnością pozwolą dobrze przeżywać czas tego niezwykłego Wielkiego Postu jaki w tych dniach przeżywamy.

Pozdrawiam

Ks. Łukasz Leśniak

 


Fryzjer

Podstawy fryzjerstwakl.I   30.III. 20r.

Temat: Wykorzystanie roślin do pielęgnacji włosów

Techniki  fryzjerskie  kl.I     2.IV. 20r.

Temat: Ondulacja fenowa – modelowanie włosów

pobierz plik

 

Podstawy fryzjerstwa  kl. I  06.04.20r.

Temat: Rośliny w preparatach fryzjerskich

1.Własciwości pielęgnacyjne

2. Właściwości lecznicze

Zadanie domowe

Wykorzystując tabelę nr 4, str.225-228( materiał wysłany do lekcji na 30.III.20r.) proszę wypisać właściwości pielęgnacyjne następujących roślin: len, łopian, migdał, tatarak, żywokost lekarski ( proszę napisać pod tematem, zrobić zdjęcie i wysłać na pocztę fryzjerbr@gmail.com)

 

Techniki fryzjerskie kl.I 06.04.20r.

Temat: Ondulacja fenowa - cd

1.Kolejność czynności

Zadanie domowe

Po zapoznaniu się z materiałem  na str. 65(materiał wysłany do lekcji na 2.IV.20r.)- KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI, proszę napisać jaką szczotką podsuszamy włosy przed modelowaniem( proszę napisać pod tematem, zrobić zdjęcie i wysłać na pocztę fryzjerbr@gmail.com)

 

Murarz-tynkarz

BHP

T: Obciążenia psychiczne jako źródło zagrożeń na stanowiskach pracy w budownictwie.

Przeczytaj załączony tekst. Zapisz temat do zeszytu i przerysuj rysunek.

PODSTAWY BUDOWNICTWA

T:  Elementy elewacyjne budynku.

Przeczytaj załączony tekst. Zapisz temat do zeszytu i wymień w punktach poznane elementy elewacyjne budynku.

TECH. ROBÓT. MUR-TYNK

T1, : Pustaki ścienne.

Przeczytaj załączony tekst. Zapisz temat do zeszytu, zrób krótką notatkę, przerysuj pustak MAX  do zeszytu.

RYSUNEK BUDOWLANY

T:  Zależność między dokładnością rysunku a stosowanymi oznaczeniami.

Przeczytaj załączony tekst. Zapisz temat do zeszytu i odpowiedz pisemnie na zamieszczone pytania.

pobierz plik


Ślusarz

TECHNIKI WYTWARZANIA

T: Wykonywanie gwintów

T: Gwintowanie otworów

Przeczytaj załączony tekst. Zapisz temat do zeszytu, zrób krótką notatkę, przerysuj  rys. 5.75  do zeszytu.

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

T: Wykonywanie rzutów prostokątnych

Przeczytaj załączony tekst. Zapisz temat do zeszytu, zrób krótką notatkę do zeszytu.

T: Ćwiczenia rysunkowe.

Postaraj się przerysować do zeszytu rys. 3.17,3.18,3.19

pobierz plik


Mechanik pojazdów samochodowych

BHP

Temat: Źródła zagrożeń – czynniki fizyczne,chemiczne, biologiczne, psychospołeczne.

https://sciaga.pl/tekst/2491-3-wspolczesne_zagrozenia_zycia_i_zdrowia_ludzkiego

PKM

Temat: Odlewanie, obróbka plastyczna – rodzaje, zastosowanie, procesy technologiczne,

https://slideplayer.pl/slide/8837892/

http://zasoby.open.agh.edu.pl/~
10smgzyl/index67be.html?module=articles&action=show&name=wstep-
metody-nadawania-ksztaltu

Rysunek Techniczny

Narysować w formacie rysunek dowolny prosty przedmiot

Budowa pojazdów samochodowych

Temat: Budowa układu kierowniczego.

https://www.youtube.com/watch?v=Tnb9KgQ87FE

http://www.trojmiejskamotoryzacja.pl/budowa-pojazdu-uklad-kierowniczy.php

http://www.motohobby.net/artykuly/uklad-kierowniczy.php

https://www.youtube.com/watch?v=Z4wn7OAoHBg


Cukiernik

Technologie produkcji cukierniczej

Korzystając z receptur cukierniczych zawartych na stronie internetowej https://www.mojewypieki.com/ lub ze sprawdzonych przepisów domowych, przygotuj deser w skład którego będzie wchodził mus owocowy. Zdjęcie swojej pracy wyślij na adres mailowy kucharz.cukiernik.zskamień@op.pl

Lekcja 4,5,6. 30.03.2020r.

Temat: Produkcja deserów z musami owocowymi i kremami

 

Technika w produkcji cukierniczej

Korzystając z zamieszczonych materiałów przygotuj notatkę w zeszycie przedmiotowym. Zdjęcie wyślij na adres mailowy kucharz.cukiernik.zskamien@op.pl

Lekcja 4,5,6. 30.03.2020r.

Temat: Termometry, pirometry, higrometry.

pobierz plik

Kucharz

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

W zeszycie przedmiotowym opracuj notatkę do podanych tematów, korzystając z zamieszczonych materiałów. Jako zadanie praktyczne w wolnej chwili wykonaj sałatkę jarzynową. Recepturę znajdź w Internecie lub skorzystaj ze sprawdzonego, domowego przepisu. Zdjęcie notatki i sałatki wyślij na adres mailowy kucharz.cukiernik.zskamień@op.pl

Lekcja 4,5,6. 2.04.2020r.

Temat: Zakąski z warzyw – ogólne informacje

pobierz plik

 

Wyposażenie i zasady BHP w gastronomii

Korzystając z własnych notatek powtórz wiadomości na temat: instalacji kanalizacyjnej, grzewczej, wentylacji i klimatyzacji.

 

 

23.03.2020r.- 27.03.2020r.

Język polski

1.     Temat lekcji: Piszemy przemówienie.

2.     Napisz , czym cechuje się przemówienie . Możesz skorzystać z dostępnych Ci źródeł lub strony https://epodreczniki.pl/a/jak-komponowac-logiczna-i-skuteczna-wypowiedz/DXFBNY8Yc

3.     Napisz przemówienie, w którym przekonasz rówieśników, by przestrzegali zaleceń w sprawie koronawirusa. Praca powinna  liczyć co najmniej 200 słów. Zdjęcie przemówienia proszę wysłać na pocztę halinapart@onet.eu lub za pomocą komunikatora Messenger do  27 marca br.

 

Matematyka 24,27.03.2020r.

Temat: Wielkości wprost proporcjonalne

1. Obejrzyj filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=VoaNlTfelMA

2. W zeszycie zapisz temat lekcji i definicję wielkości wprost proporcjonalnych. Możesz ją przepisać z filmu, który przed chwilą oglądałeś/łaś.

3. Poćwicz

https://www.matzoo.pl/klasa7/wielkosci-wprost-proporcjonalne_57_382

https://www.matzoo.pl/klasa7/zadania-tekstowe-z-proporcjonalnosci-cena-warzyw_57_384

4. Zapoznaj się z e-podręcznikiem

https://epodreczniki.pl/a/wielkosci-wprost-proporcjonalne/DbqAeHEQAi

Rozwiąż ćwiczenie 5, 6, 7 z e-podręcznika. Zapisz pełną treść ćwiczenia i pełne rozwiązanie w zeszycie lekcyjnym (same wyniki to zbyt mało). Przyślij zdjęcie na Messenger.


Informatyka

25.03.2020r.

Wyobraź sobie, że chcesz kupić monitor o minimalnej wielkości 27 cali i rozdzielczości WQHD. Znajdź najkorzystniejszą ofertę w sklepach internetowych. Przyślij mi link na Messenger  lub na email. Uzasadnij swój wybór, biorąc pod uwagę wiarygodność sprzedawcy (sprawdź opinie), cenę i sposób płatności orazdostawy.

 


Język angielski Temat lekcji / Subject: Łączniki zdań

pobierz plik


Biologia

    Temat dla was na ten tydzień to „ Biotechnologia a medycyna” (podręcznik str.88-96)

1.       Napisz w zeszycie w jaki sposób w medycynie, wykorzystujemy biotechnologię  np. diagnostyka molekularna, produkcja substancji leczniczych, otrzymywanie biofarmaceutyków  itd.

2.       Wyjaśnij co to są komórki macierzyste i do czego je wykorzystujemy.

Polecam do obejrzenia https://www.youtube.com/watch?v=tJZpHRoU_MY 

Historia

Temat:

Podbój europy przez Stalina i Hitlera

epodręczniki.pl -> kształcenie ogólne -> szkoła ponadgimnazjalna -> historia


Fizyka

Proszę przesłać prezentację na moja pocztę 

na temat: Działanie promieniowania na organizmy żywe.

Na ocenę proszę zrobić drugą prezentacje i mi przesłać na pocztę Świat Galaktyk w tym nasza galaktyka Droga Mleczna

czas realizacji do 6 kwietnia 2020 roku

 

EDB

T. 2 s. 115 Broń masowego rażenia

http://www.nowastrategia.org.pl/podzial-charakterystyka-broni-masowego-razenia/

https://prezi.com/bqrcdqfxhxu9/edb-bron-masowego-razenia/

https://prezi.com/tqey4zpz-xdj/bron-masowego-razenia/

https://slideplayer.pl/slide/10232313/

 


Chemia

24.03.

Temat: Co i dlaczego zagraża glebom? Metody ochrony gleb przed degradacją.

Proszę wykonać krótką notatkę na podstawie podręcznika str. 123-126 lub skorzystać z innego źródła.

 


Religia

Szczęść Boże

Zapraszam do codziennej wspólnej modlitwy o ustanie pandemii koronawirusa, którą prowadzę na żywo on-line na moim kanale YouTube DROGA do BOGA

15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia

20:30 Różaniec i Apel Jasnogórski

 

Zachęcam w ramach katechezy domowej do oglądania religijnych filmów, konferencji, świadectw, które z pewnością pozwolą dobrze przeżywać czas tego niezwykłego Wielkiego Postu jaki w tych dniach przeżywamy.

Pozdrawiam

Ks. Łukasz Leśniak

 


Fryzjer

Techniki   fryzjerskie     26.III. 2020r.

Temat: Techniki mieszane

Techniki mieszane ondulacji wodnej polegają na łączeniu dwóch różnych technik:

1.      Plisowanie włosów i pierścionki.

2.      Loki płaskie i spiralne.

3.      Plisowanie i loki płaskie.

4.      Pierścionki płaskie i spiralne.

Wszystkie te techniki poznałyście na ostatnich lekcjach, proszę w oparciu o notatki wykonać

Zadanie domowe: opisz wyposażenie stanowiska pracy ( narzędzia , przybory, aparaty, bielizna (fryzjer, klient) do technik w punkcie 1.(w zeszycie przedmiotowym).

 

Murarz-tynkarz

 

Ponawiam prośbę o przesłanie odpowiedzi na zadane tematy w poprzednim tygodniu.
Cztery osoby, które odpowiedziały utrwalają sobie materiał.
Wydłużam termin przesyłania prac do 29.03.2020 r.
Prace będą oceniane.
Jednocześnie informuję, że 30.03.2020 zostaną załączone następne tematy.
Powodzenia.
 

 


Ślusarz

PRZEDMIOT: TECHNOLOGIA Z MATERIAŁOZNAWSTWEM

Temat 1. Metale żelazne i ich stopy

v 1. Pobierz plik:  Treść (podobnie jak na lekcjach wcześniejszych przy pobieraniu logujemy się jako „gość”,  ) lub pobierz plik   lub pobierz plik Metale_żelazne

v 2. Zapoznaj się z materiałem

3. Odpowiedź na pytania (zapisz w zeszycie):

v Wymień rodzaje metali żelaznych. Podaj po 2 przykłady ich zastosowania.

v Wymień rodzaje stopów metali żelaznych. Podaj po 2 przykłady ich zastosowania.

v Wybierz jeden z metali żelaznych i opisz jego właściwości. Poszukaj również grafik przedstawiających ten metal (w literaturze, Internecie).

v Wybierz jeden ze stopów metali żelaznych i opisz jego właściwości. Poszukaj również grafik przedstawiających ten stop (w literaturze, Internecie).

Temat 2: - Metale nieżelazne i ich stopy

v 1. Pobierz plik: Treść(podobnie jak na lekcjach wcześniejszych przy pobieraniu logujemy się jako „gość” ) lub pobierz plik „Metale_nieżelazne”

v 2. Zapoznaj się z materiałem

v 3. Odpowiedź na pytania – zadanie problemowe  (zapisz w zeszycie):

Stare typy materiałów używanych do budowy urządzeń, narzędzi w różnych gałęziach przemysłu charakteryzują się ograniczonymi właściwościami mechanicznymi i nie są odporne na korozję.  Które z nich mogły by być wykonane z mosiądzu? Jaki typ mosiądzu zaproponowałbyś  do wykorzystania w celu podwyższenia jakości tych części  ze względu na właściwości mechaniczne oraz antykorozyjne?


 

TECHNIKI WYTWARZANIA

 

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

Ponawiam prośbę o przesłanie odpowiedzi na zadane tematy w poprzednim tygodniu.
Cztery osoby, które odpowiedziały utrwalają sobie materiał.
Wydłużam termin przesyłania prac do 29.03.2020 r.
Prace będą oceniane.
Jednocześnie informuję, że 30.03.2020 zostaną załączone następne tematy.
Powodzenia.
  


OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

 

 

PRZEDMIOT  - PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

Temat Lekcji : Tolerancje

1. Otwórz plik : https://kno.ore.edu.pl/moodle/pluginfile.php
/68960/mod_resource/content/3/3.1_RTdBM
_tre%C5%9B%C4%87.pdf
(podobnie jak na lekcjach wcześniejszych przy pobieraniu logujemy się jako „gość”)lub pobierz plik „tolerancje”

2. Zapoznaj się z materiałem

3. Odpowiedź na pytania (zapisz w zeszycie):

-       Co to jest wymiar nominalny

-       Co to jest wymiar rzeczywisty?

-       Proszę podać różnicę między wymiarem zewnętrznym i wewnętrznym

-       Czym jest w wymiar pośredni i jak jest inaczej nazywany.

PRZEDMIOT - TECHNOLOGIA OBRÓBKI SKRAWANIEM

Temat: szlifierki i ich zastosowania

1. Pobierz plik:    5.0 TreśćPlik(podobnie jak na lekcjach wcześniejszych przy pobieraniu logujemy się jako „gość” )lub pobierz plik „szlifierki”

2. Zapoznaj się z materiałem

3. Odpowiedź na pytania (zapisz całe zdania w zeszycie):

 


Mechanik pojazdów samochodowych

BHP - Zapoznanie się z tematem: Konsekwencje naruszania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. - https://e-specjalistabhp.pl/artykuly/news,91,jakie-sa-kary-za-nieprzestrzeganie-przepisow-bhp.html

 

Rysunek Techniczny – narysować odręcznie dowolny prosty przedmiot w półwidoku i półprzekroju z wymiarowaniem.

 

Budowa pojazdów samochodowych - Zapoznanie się z tematem: „Układ przeniesienia napędu” https://www.e-autonaprawa.pl/artykuly/1336/uklady-przeniesienia-napedu-cz-ix-waly-napedowe-i-polosie.html

https://www.e-autonaprawa.pl/artykuly/932/uklady-przeniesienia-napedu-cz-iv.html

https://www.e-autonaprawa.pl/artykuly/1109/uklady-przeniesienia-napedu-cz-vii-dzielenie-momentu-napedowego.html

 


Cukiernik

Klasa 1bs cukiernik

Technologie  produkcji cukierniczej

Proszę o przesłanie ( do końca tygodnia) zdjęcia odpowiedzi na pytania na podanego maila: kucharz.cukiernik.zskamien@op.pl Brak wiadomości będzie skutkował wystawieniem oceny nast. z przedmiotu.

pobierz plik


Kucharz

Klasa I BS Kucharz

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

Korzystając z załączonego materiału opracuj notatkę z podanych tematów. Uwzględnij podane punkty.  Zdjęcie notatki prześlij na adres mailowy: kucharz.cukiernik.zskamien@op.pl Twoja praca zostanie oceniona, a brak wiadomości od Ciebie będzie skutkowało wpisaniem oceny nast. z danego przedmiotu.

pobierz plik

 


W-f

dziewczyny

Witam,

w zaistniałej sytuacji i wymaganej pracy zdalnej z uczniem, zadanie jakie musicie wykonać by otrzymać pozytywną ocenę z lekcji wychowania fizycznego jest przygotowanie zestawu treningowego lub rozgrzewki min. 10 ćwiczeń do których wykorzystać można dowolne przyrządy jako środki dydaktyczne. Ćwiczenia powinny być zapisane w dokumencie tekstowym, który wysyłacie na smuszu@gmail.com do dnia 27.03.2020. W załączniku dodaję modelową wersję z przykładowym zestawem, oczywiście forma może być dowolna np. tor sprawnościowy, ćwiczenia w parach przy drabinkach, wyścigi rzędów itp.

Im szybciej wyślecie gotową wersje tym mniejsze prawdopodobieństwo na kopie a takie rozgrzewki będę odrzucał, dlatego proponuję poświęcić tych kilkanaście minut na ułożenie własnej

 Zachęcam do aktywnego spędzania tego czasu w domu ponieważ ma to ogromne znaczenie w kształtowaniu rozwoju fizycznego człowieka.

pobierz plik

Pozdrawiam Krzysztof Smusz


12.03.2020r.- 20.03.2020r.

Język polski

1.      Przeczytaj ,,Tren XIX” https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/
treny-tren-xix-albo-sen.html              i dokonaj interpretacji utworu ( Kto jest podmiotem lirycznym ? Jaka postać pojawia się w? utworze i jak pociesza cierpiącego? Jak wygląda życie Urszulki w zaświatach? )

2.      Przeczytaj ,,Pieśń o spustoszeniu Podola” https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/
piesni-ksiegi-wtore-piesn-v.html i odpowiedz na pytania : Do kogo poeta się zwraca? Z jakiego powodu? Jakich zniszczeń dokonali Tatarzy? Do jakich czynów zachęca adresatów utworu ? Na czym, według poety, polega obywatelska postawa w sytuacji zagrożenia kraju?

 


Matematyka 17.03.2020r.

Liczby naturalne i całkowite utrwalenie wiadomości

Zapoznaj się z tematem:

Aby to zrobić kliknij na link poniżej i załóż konto na tej platformie.

https://www.dlaucznia.pl/lekcja/matematyka,
liczby-i-dzialania,liczby-calkowite

Rozwiąż zadania:

https://pl.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math/cc-6th-factors-and-multiples/whole-numbers-integers/a/whole-numbers-integers

https://gwo.pl/strony/2123/seo_link:klasa-5-liczby-calkowite

Sprawdź się:

https://www.dlaucznia.pl/fiszki/4c24bbc5-d736-4a9e-a420-44fe87e631fa

https://www.dlaucznia.pl/quiz/d63af472-4d51-419b-85ac-054e87a59249

 


Informatyka

1.      Zapoznaj się z cechami dobrej instrukcji obsługi. Zaprojektuj i wykonaj instrukcję wykonania budyniu (lub przygotowania innej potrawy) w programie Paint lub Word. Praca powinna zawierać rysunki i instrukcje słowne.

Pracę prześlij na adres e-mail: e-w77@wp.pl do dnia 23. 03. 2020r.

 

2.      W dostępnych źródłach informacji (np. blogi użytkowników drukarek 3D w Internecie) znajdź informacje dotyczące drukarek 3D. Zapoznaj się z opisywanymi sukcesami i problemami. 

   a) Wynotuj  parametry, na które musisz zwrócić uwagę podczas wyboru modelu drukarki.

    b) Wybierz drukarkę 3D w cenie do 3000zł. (podaj model i zdjęcie)

     c) Uzasadnij swoją decyzję analizą parametrów i opiniami umieszczonymi na forach dyskusyjnych.

 Wszystko zapisz w pliku tekstowym (program Word, LibreOffice lub załóż konto na Gmail to będziesz miał dostęp do darmowego oprogramowania office) i prześlij na adres e-mail: e-w77@wp.pl do dnia 27. 03. 2020r.

Jeżeli będziesz miał problemy lub pytania, to zadawaj je przez messenger.

Język angielski 1. Zapiszcie temat w zeszytach:

Subject: Zdania przeczące w czasie Present Simple.


Wiemy już jak tworzyć zdania twierdzące w czasie Present Simple.Dziś dowiecie się jak utworzyć zdania przeczące

2. Pod tematem zapiszcie regułę:

OSOBA + DON’T/DOESN’T + CZASOWNIK W FORMIE PODSTAWOWEJ + RESZTA ZDANIA

Na przykład:

I (osoba) + don’t (przeczenie) + play (czasownik) + basketball (reszta zdania)

Kiedy więc używamy don’t a kiedy doesn’t? Doesn’t uzywamy w 3 osobie liczby pojedynczej (czyli he, she it) natomiast don’t w pozostałych osobach.

! W przeczeniach w 3 osobie liczby pojedynczej nie dodajemy już końcówki „s” ani końcówki „es” ani nie zamieniamy „y” na „ies”. Słówko doesn’t nam tą końcówką jakby zabiera (zobaczmy zresztą dokładniej jak to słówko wygląda – doesn’t). Więc w przeczeniach do 3 osoby liczby pojedynczej nie dodajemy już żadnych końcówek (inaczej niż było w zdaniu twierdzącym) na przykład:

She doesn’t play basketball – ona nie gra w koszykówkę

2. Rozwiążcie zadanie:

Uzupełnij zdania w czasie Present Simple wyrazami w ramce w odpowiedniej formie. Słówko "not" oznacza że trzeba zrobić przeczenie.

I .......... [play] volleyball twice per week

They often .......... [go] to the cinema

My father always .......... [watch] TV after breakfast

My sisters never .......... [dance] at the parties

We .......... [not/sing] in the church

He .......... [hate] hamburgers

Tom and Julia .......... [not/like] playing on the computer

Train .......... [leave] at ten o'clockMiłej nauki! :)

Biologia

1.      Napisz referat na temat : Zmodyfikowane genetycznie organizmy- korzyści i zagrożenia. (podręcznik str.82-87 lub inne źródła).   Życzę powodzenia

 

Fizyka
Przygotować referat lub prezentację na temat Działanie promieniowania na organizmy żywe.
W razie pytań proszę o kontakt mariabajfiz@gmail.com
 

 


Ślusarz

TECHNIKI WYTWARZANIA

Opracuj referat lub prezentację na temat:  Łączniki gwintowe, narzędzia i przyrządy  do montażu połączeń  gwintowych .

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

Narysuj w aksonometrii ukośnej, di metrycznej i izometrycznej :

1.      Nakrętkę sześciokątną

2.      Śrubę sześciokątną.

 

Rozwiązania proszę przesłać na adres mazurkjoanna@op.pl w terminie do 23.03.2020 r.

 

 


Murarz-tynkarz

BHP

Opracuj temat : Pyły w procesach technologicznych branży budowlanej. Zrób notatkę do zeszytu.

PODSTAWY BUDOWNICTWA

Opracuj referat lub prezentację na temat:  Schody .

TECH. ROBÓT. MUR-TYNK

Opracuj temat:  Materiały murowe. Zrób notatkę do zeszytu.

 

Rozwiązania proszę przesłać na adres mazurkjoanna@op.pl w terminie do 23.03.2020 r.


Fryzjer

Podstawy fryzjerstwa    kl. I

Tematy do realizacji:

1.      Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach:  wit. A, E, D – działanie witamin na włosy, w jakich produktach spożywczych występują.

2.      Witaminy rozpuszczalne w wodzie : wit. C, H, P, PP, witaminy z gr. B ( B1, B2, B5, B6), w jakich produktach spożywczych występują.

Tematy zrealizować w formie pisemnej.

 

 Techniki fryzjerskie  kl. I

Tematy do realizacji:

1.      Preparaty używane do stylizacji, układania i utrwalania włosów (np.: pianki, żele, pomady, woski, gumy, lotiony i inne). Temat zrealizować w formie pisemnej.

2.      Techniki nakręcania włosów na wałki w ondulacji wodnej – krzyżowa, równoległa, cegiełkowa.( proszę skorzystać z materiałów w internecie)

 


Religia

Szczęść Boże

Zapraszam do codziennej wspólnej modlitwy o ustanie pandemii koronawirusa, którą prowadzę na żywo on-line na moim kanale YouTube DROGA do BOGA

15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia

20:30 Różaniec i Apel Jasnogórski

 

Zachęcam w ramach katechezy domowej do oglądania religijnych filmów, konferencji, świadectw, które z pewnością pozwolą dobrze przeżywać czas tego niezwykłego Wielkiego Postu jaki w tych dniach przeżywamy.

Pozdrawiam

Ks. Łukasz Leśniak

 • Bella
  • Bez rąk, bez nóg, ale nie bez wiary – Nick Vujicic
  • Biała sukienka
  • Boska interwencja
  • Bóg nie umarł – część I i II i III
  • Cristiada
  • Cuda z nieba
  • Cyrk motyli
  • Czy naprawdę wierzysz?
  • Doonby. Każdy jest kimś
  • Filmy o. Adama Szustaka (http://www.langustanapalmie.pl/)
  • Jak bóg da
  • Karol – człowiek, który został papieżem
  • Karolina
  • Każde życie jest cudem (October baby)
  • Ks. Jakub Bartczak – teledyski
  • Młodzi gniewni
  • Most (film z 2003 roku)
  • Odważni
  • Pan od muzyki
  • Spotkanie
  • Spotkanie II
  • Szkoła uczuć
  • Tajemnica Eucharystii
  • Trzyminutowy katechizm 3MC
  • War Room. Siła modlitwy
  • Ziemia Maryi
  • August Rush
  • Dobromir Mak-Makowski (świadectwo)
  • Mark Gungor (humorystyczne wykłady o małżeństwie dla klasy III LO i III BS)
  • Matura to bzdura – odcinki „Religia chrześcijańska”, „Religie świata”
  • Powrót do domu ojca – Andrzej Sowa (świadectwo)
  • Próba ogniowa (Fireproof)
  • Świadectwo ks. Tymoteusza
  • Wojciech Cejrowski – Ziemia Święta, Droga Krzyżowa, Guadalupe
  • Młody Mesjasz
  • Największy dar
  • Miłość i Miłosierdzie
  • Wywiad z Bogiem
  • Zerwany kłos
  • Chata
  • Fireproof
  • Cuda z nieba
  • Niezłomny
  • Ignacy Loyola
  • Sprawa Chrystusa
  • Wyspa
  • Maria Goretii
  • Mam przyjaciół w niebie
  • Na skrzydłach orłów
  • Najlepszy
  • Cud w cokeville
  • Ze wszystkich sił
  • Ludzie Boga
  • Niebo istnieje naprawdę
  • October baby
  • Flywheel (2003) Koło zamachowe
  • Interwencja Boża
  • Wielki Mike
  • Bezcenny dar

Geografia

Za 12.03

Temat:  Zróżnicowanie produkcji zwierzęcej na świecie.

 

Zapisz w zeszycie poniższą notatkę:

 

1. Pod względem pogłowia (liczba sztuk zwierząt) w skali świata największe znaczenie ma chów bydła, trzody chlewnej, owiec i drobiu.

2. Do najważniejszych produktów pochodzenia zwierzęcego należą: mięso, mleko, jaja, wełna, skóry, pierze oraz nawóz.

3. W krajach wysokorozwiniętych chów zwierząt ma charakter intensywny. Odbywa się w specjalnie przystosowanych fermach hodowlanych i charakteryzuje się zmechanizowanym procesem produkcji.

 

Wykonaj poniższe zadanie w zeszycie:

 

W dostępnych źródłach odszukaj wiadomości na temat hodowli takich zwierząt, jak: jedwabniki, muły, osły, jaki, lamy i renifery. Napisz, gdzie i w jakim celu się je hoduje.

 

 

Za 19.03

Temat: Problemy wyżywienia ludności na świecie.

 

Zapisz w zeszycie poniższą notatkę:

 

1. Człowiek w ciągu doby potrzebuje tyle pokarmu, aby zapewnić organizmowi 2700 kcal. W najbogatszych krajach spożycie kilokalorii na osobę jest większe niż 3500, a w najbiedniejszych nie przekracza 1700 kcal.

2. W krajach bogatszych występują nadwyżki produkcji i spożycia żywności (prowadzące do otyłości), w regionach biedniejszych mamy zaś do czynienia z niedoborem żywności (problem głodu i niedożywienia).

3. Wg. szacunków ONZ niewłaściwie odżywia się ok. 1 mld ludzi na świecie, z czego najwięcej w Azji i w Afryce< 98 % ludzi niedożywionych żyje w krajach rozwijających się.

 

Spośród poniższych zadań wybierz jedno i napisz go w zeszycie.

 

1. Poszukaj w różnych źródłach informacji na temat „ulepszania” mięsa za pomocą hormonów, antybiotyków itp. Określ, jaki wpływ mają tego typu praktyki na zdrowie ludzi.

2. Wymień powody i konsekwencje nadmiernego spożycia żywności w krajach wysokorozwiniętych. Na czym polega zdrowe odżywianie?

 


Cukiernik

Technologie w produkcji cukierniczej

Zadanie: Korzystając z notatek w zeszycie i załączonych materiałów  powtórz wiadomości dotyczące mas, musów i kremów. Następnie z podanych pytań wybierz 15 i dokonaj na nie pełnej odpowiedzi (w zeszycie).  Efekt twojej pracy zostanie sprawdzony i oceniony po wznowieniu zajęć.

1. Jaki proces technologiczny decyduje o podziale kremów?

2. Dlaczego nie można ogrzewać masy jajowo-cukrowej podczas produkcji kremu russel powyżej 42oC?

 3. Kiedy i w jakiej postaci dodajemy kakao do kremu russel kakaowego?

 4. W jaki sposób zaparzamy białka?

 5. Jakie dodatki można stosować do kremu russel bezowego?

6. Jak można przeciwdziałać warzeniu się kremu zaparzanego? 7. Jaka jest różnica między kremem śmietankowym a kremem półtłustym?

8. Jaki zamiennik za mleko stosujemy przy produkcji kremu gotowanego owocowego?

9. Dlaczego należy krem gotowany ochładzać po rozlaniu w cienkie warstwy około 2–3 cm?

 10. Jakiej obróbce termicznej poddajemy krem półtłusty?

 11. Jak jest różnicą pomiędzy technologią produkcji kremu szwedzkiego i bitej śmietany?

 12. O jakim stężeniu musi być śmietanka używana do produkcji kremu bita śmietana?

13. Dlaczego należy przesiewać cukier puder do produkcji kremów na zimno?

14. Który z poznanych kremów ma najdłuższą przydatność do spożycia?

15. Dlaczego należy dezynfekować jaja?

 16. Jakie cechy podczas oceny organoleptycznej sera lub maku decydują, iż nie nadają się one do produkcji?

17. W jaki sposób mak jest przygotowywany do mielenia?

18. Do produkcji jakich wyrobów wykorzystywana jest masa serowa?

19. Do produkcji jakich wyrobów wykorzystywana jest masa makowa?

20. W jaki sposób kształtowane są herbatniki z masy orzechowej i migdałowej?

 21. W jaki sposób kształtowane są kokosanki?

 22. W jakiej temperaturze odbywa się wypiek kokosanek i herbatników z masy migdałowej lub orzechowej?

23. Z jakich podstawowych składników otrzymywana jest masa grylażowa?

24. Jakie zastosowanie ma masa grylażowa?

25. Kiedy dodajemy cukier i tłuszcz podczas produkcji masy grylażowej?

26. W jaki sposób oczyszczamy orzechy z łupiny?

 27. W jaki sposób czyścimy migdały z brązowej skórki?

 28. Jak sprawdzamy mak, czy jest dobrze zaparzony?

29. W jakich warunkach przechowujemy wyroby z kremami?

Poradnik: Przygotowanie półproduktów ciastkarskich

EDB
T. 1 s.108 Konwencjonalne rodzaje broni współczesnego pola walki lub https://epodreczniki.pl/a/zagrozenia-w-czasie-wojny/DEWrxqcs7
https://prezi.com/n7-yauojs87z/edb-bron-konwencjonalna/
https://slideplayer.pl/slide/59450/


" Do wyższych rzeczy
zostałem stworzony i dla nich winienem żyć ..."

Św. Stanisław Kostka


=>STATYSTYKI<=
Odwiedziło nas:CIEKAWE LINKI

www.ko.rzeszow.pl
Kuratorium
www.men.gov.pl
MENiS
www.oke.krakow.pl
OKE
www.cke.edu.pl
CKEkontrola i ochrona rodzicielska


dodaj do ulubionych dodaj do ulubionych
ustaw stronę startową ustaw stronę startową