Patron Grono pedagogiczne Galeria Schronisko

 Strona główna
  Dyrekcja
  Sport
  Kontakt
  Dokumenty
  Plan godzin
  Przedszkole
Aktualności  
Grupy 
Kadra
Zajęcia
Nasze prace 
Archiwum
Nasz przyjaciel  
  Szkoła Podstawowa
Aktualności
Historia
Wzorowi uczniowie
Archiwum
  Liceum
Aktualności  
Podręczniki 
Absolwenci
Rekrutacja
Archiwum 
  Branżowa
Aktualności 
Absolwenci
Rekrutacja
Archiwum 
Najlepsi uczniowie 
  
  
 
Uczymy się w domu :)
 

klasa IILO


 

01.06.2020r. - 05.06.2020r.

Język polski Praca z klasami przebiega  na grupie utworzonej w komunikatorze Messenger oraz Discord 
Matematyka Uczniowie rozwiązują zadania wysłane przez nauczyciela na grupę utworzoną w komunikatorze Messenger.
Język niemiecki

Temat: Lesen

Temat: Deutsche Märchen

 

Zapoznajcie się ze słownictwem, nauczcie się go, wykonajcie zadania przesłanie przez Messenger. Wykonajcie je i prześlijcie do 15 czerwca. Do wykonania są A9, A12, A14, A15, U5, U6, U7

 
Język angielski

02.06.2020r.  Temat: Thrid Conditional – introduction.

Podręcznik str. 78:

- zad. 1 - przeczytaj i wysłuchaj niesamowitej opowieści nagranie MP3.109. Jakie dwie decyzje musiał podjąć Simon Yates? Czy uważasz, że były słuszne?

- zad. 2 - odpowiedź na 3 pytania odnośnie opowieści.

- zad. 3 - przeczytaj "GRAMMAR FOCUS" i znajdź 3 zdania w III Trybie warunkowym w opowieści. Czy zawsze zaczynamy zdania od "if" w III Trybie warunkowym?

- zad. obejrzyj filmikhttps://youtu.be/gOfBuqXb7ro oraz przeczytaj notatkę w podr. na str. 123.

- zad. 4 - w zeszycie, uzupełnij zdania w III Trybie warunkowym

 

03.06.2020r.  Temat: Third Conditional – practice.

Podręcznik str. 123:

- zad. 1 - połącz połówki zdań

- zad. 2 - uzupełnij zdania w III Trybie warunkowym

Ćwiczenia str. 76:

- zad. 2 – wybierz poprawną opcję

- zad. 3 – uzupełnij dialog wpisując odpowiednie formy czasowników w nawiasach w III Trybie warunkowym

 

04.06.2020r.  Temat: Tryby warunkowe – ćwiczenia.

Podręcznik str. 82:

- zad. 3 – zdania w II Trybie warunkowym oraz wyrażenia „I wish/If only”

- zad. 4 – tryb warunkowy III

Zadania proszę przesyłać tak jak do tej pory.


 
 
Historia

Temat: Obywatele odrodzonej Rzeczpospolitej

Podręcznik str. 112 do 116

 

Temat:  Władza i społeczeństwo w PRL-u

Podręcznik str. 117 do 121

 
Ekonomia

Piszemy ostatnią część biznesplanu.

 

Podsumowanie. Analiza szans powodzenia i ryzyka

Ostatnimi elementami biznesplanu są podsumowanie oraz analiza szans powodzenia i ryzyka. Punkty te można połączyć lub ująć osobno. Ważne jest, aby w podsumowaniu wyciągnąć wnioski ze wszystkich faktów dotąd przeanalizowanych. W analizie szans powodzenia i ryzyka bierze się natomiast pod uwagę analizę SWOT, na podstawie której ocenia się, czy planowane działania, przy wskazanych uwarunkowaniach, mają szansę powodzenia.

 

Macie czas do 15 czerwca. W tym terminie proszę o przesłanie CAŁEGO biznesplanu w jednym dokumencie.

 

WDŻ

3.06 Temat : W poszukiwaniu idealnej metody antykoncepcji.

pobierz plik
 
Biologia

Wytyczne do pracy  z biologii  dla klasy  IILO  na 12 tydzień nauki (01.06-05.06.2020r.)

  W tym tygodniu temat lekcji to : Gady- pierwsze owodniowce.

1.    Przeczytajcie w podręczniku temat za str.369-376.

2.    Zapiszcie  notatkę w zeszycie.

3.    Szczególną uwagę zwróćcie na:

a.     Przystosowania gadów do życia na lądzie.

b.    Budowę poszczególnych układów.

c.     Błony płodowe, które pojawiły się u gadów po raz pierwszy( nazwy i i ich rola).

d.    Przegląd gadów.

4.    Zadania do zrobienia i odesłania pojawią się na grupie.

5.    Aby łatwiej zrozumieć temat wysyłam filmik

                   https://www.youtube.com/watch?v=tA0bJygq_tQ

 

WOS R

T. 4 s. 330 Środki masowego przekazu

-       media czy środki masowego przekazu?,

-       funkcje mediów,

-       media a życie społeczne,

-       niezależność i pluralizm mediów,

-       etyka mediów i dziennikarzy.

https://epodreczniki.pl/b/funkcje-mediow/P4zHaNvXv

https://epodreczniki.pl/a/w-gaszczu-informacji/Drc5hR514

Zadanie domowe:  Wyraź swoją opinię na temat „Czy w naszym kraju panuje wolność słowa?”. Uprzedzam, że nie ma jednej, prostej odpowiedzi na postawione pytanie. Zadania prześlijcie na adres grzegorzbogun@interia.pl

 

 

Geografia R

01.06

Temat: Geograficzne uwarunkowania stanu zdrowia ludności światas. 73-79

 

1. Czynniki wpływające na stan zdrowia.

2. Przyczyny i skutki występowania chorób.

3. Typowe choroby w krajach słabo i wysoko rozwiniętych. Choroby cywilizacyjne.

4. Główne przyczyny zgonów w różnych regionach świata.

5. Działania na rzecz zapobiegania i zwalczania chorób.

 

04.06

Temat: Osadnictwo wiejskie i miejskies. 80-87

 

1. Rodzaje jednostek osadniczych (miasto, wieś).

2. Typy genetyczne wsi (okolnica, owalnica, ulicówka, wielodrożnica, rzędówka, łańcuchówka).

3. Nowe funkcje wsi (turystyczna, rezydencjalna, gospodarcza).

4. Fizjonomia miast ( miasta: europejskie, amerykańskie, wschodnioazjatyckie, arabskie).

5. Funkcje miast.

 

25.05.2020r. - 29.05.2020r.

Język polski Praca z klasami przebiega  na grupie utworzonej w komunikatorze Messenger oraz Discord 
Matematyka Uczniowie rozwiązują zadania wysłane przez nauczyciela na grupę utworzoną w komunikatorze Messenger.
Język angielski

27.05.2020r. Temat: A Story of Hope - reading practice.

Podręcznik str. 76:

- zad. 1/2 (przeczytaj tekst „How to end malaria” i zdecyduj czy zdania są prawdziwe czy fałszywe)

- zad. 3 (przeczytaj tekst „Story of Hope” i odpowiedz na pytania – możesz również wysłuchać tekstu nagranie MP3.107)

- zad. 4 (przeczytaj tekst jeszcze raz i wybierz poprawne odpowiedzi)

- zad. 5 (zamień czasowniki get na jego odpowiedniki z tekstu zapisane na niebiesko)

- zad. 6 (uzupełnij pytania wyrażeniami z zad. 5 w odpowiedniej formie)

- zad. 7 (odpowiedz na pytania z zad. 6)

- zad. 8 (spójrz na listę słówek 6F na str. 133, przeczytaj, przetłumacz i powtarzaj je na głos wraz z nagraniem MP3.108)

 

28.05.2020r.  Temat: A lot of light bulbs – reading practice.

Ćwiczenia str. 74-75:

- zad. 1 (przeczytaj tekst i zaznacz dlaczego artykuł ma nazwę „A lot of light bulbs”)

- zad. 2

- zad. 3 (dopasuj nagłówki do paragrafów)

- zad. 6 (uzupełnij luki w każdej parze zdań czasownikiem i rzeczownikiem, jeśli trzeba zmień formę czasownika)

 

29.05.2020r.    Temat: A doctor’s appointment.

Podręcznik str. 79:

- zad. 1 (przeczytaj tabelę „SPEAKING FOCUS „ część SYMPTOMS. Które słowa najlepiej uzupełniają opisy obrazków 1-6. Wysłuchaj 2x nagrania MP3.110)

- zad. 2 (w każdym z pytań zdecyduj, które wyrażenie jest niemożliwe lub najmniej prawdopodobne i zapisz tylko te poprawne do zeszytu)

- zad. 4 (wybierz poprawne słówka, następnie wysłuchaj nagrania MP3.111 i sprawdź swoje odpowiedzi)

- zad. 5 (wysłuchaj 2x nagrania MP3.112 do drugiej części dialogu i odpowiedz na 3 pytania)

- zad. 6 (które czasowniki poprawnie uzupełniają tabelke „SPEAKING FOCUS” – część DIAGNOSIS i TREATMENT? Wysłuchaj ponownie nagrania MP3.112 do dialogu i sprawdź)  

 

Wykonane zadania proszę przesyłać jak do tej pory.


  
Język niemiecki

Temat: Kulturelle Veranstaltungen

Temat: „Die Lange Nacht der Museen“.

Skończyliśmy podręcznik 2a. Na Messenger prześlę zdjęcia pierwszego kapitelu z części 2b.

Zapoznajcie się z podanym słownictwem. W ćwiczeniu A1 podano nazwy imprez, które odbywają się w krajach niemieckojęzycznych. Dopasujcie nazwy imprez do ilustracji. Wybierzcie jedną z nich i napiszcie krótko, w której chcielibyście uczestniczyć. Teraz wykonajcie zadanie U1. Przed wykonaniem zadania  A5 posłuchajcie na  https://pl.allexciting.com/berlin/museums/o „Nocy muzeów”  i odpowiedzcie całym zdaniem na pytania pod tekstem (zapis w zeszycie). Wykonajcie zad. A6 i U4. W zadaniu A7 zapiszcie w zeszycie dialog z kolegą/koleżanką dotyczący imprezy. Pytania i odpowiedzi w czasie przeszłym!

Zróbcie zdjęcia wykonanym zadaniom J  i prześlijcie do 2.06  na  grupie Messenger

 

 

ekonomia w praktyce

Temat: Analiza rynku i plan marketingowy

Temat: Plan finansowy

Zapoznajcie się z materiałami pomocniczymi i napiszcie analizę rynku i plan marketingowy oraz plan finansowy Waszej firmy.

Macie czas do 2.06

pobierz plik

 

Historia

Temat: Komuna Paryska

Podręcznik str. 104 do 108

 

Temat: Wiek rewolucji – powtórzenie wiadomości

Podręcznik str. 86 do 108

 

WDŻ

27.05 Temat: Antykoncepcja

pobierz plik
 

Biologia

Wytyczne do pracy  z biologii  dla klasy II LO G na 11 tydzień nauki (25.05-29.05.2020r.)

 Temat lekcji to : Płazy- kręgowce dwuśrodowiskowe.

1.     Przeczytajcie temat w podręczniku.

2.     Zapiszcie notatkę w zeszycie.

3.     Szczególną uwagę  zwróćcie na:

a.      Mechanizm wentylacji płuc,

b.     Rozwój płazów,

c.      Przystosowania płazów do życia w dwóch środowiskach,

d.     Przegląd płazów.

4.     Aby łatwiej  Wam było zrozumieć temat podsyłam filmiki

https://slideplayer.pl/slide/419707/

 

           https://www.youtube.com/watch?v=tFFAxPbpZ1k

 

 

Geografia R

25.05

Temat: Zróżnicowanie religijne i kulturowe ludnościs. 60-66

 

Obejrzyj filmiki

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hzq7HJ8quS0religie świata

 

https://www.youtube.com/watch?v=2-SplVa14Jkislam społeczny kontra islampolityczny

 

Przeczytaj tekst na podanych stronach, zwróć uwagę na poniższe zagadnienia:

 

1. Podział religii na:

·       Monoteistyczne (wiara w jednego Boga, np. chrześcijaństwo, islam, judaizm)

·       Politeistyczne(wielobóstwo, np. hinduizm)

2. Zasady poszczególnych religii, święte księgi, podziały.

3. Wpływ tych religii na życie człowieka i gospodarkę kraju.

4. Państwa jednolite i zróżnicowane pod względem religijnym.

5. Pojęcie kultury, kręgi kulturowe i ich charakterystyka.

6. Fundamentalizm islamski.

 

 

28.05

Temat: Struktura zawodowa ludnościs. 67-72

 

1. Podział ludności ze względu na:

·       Źródło utrzymania(ludność zawodowo czynna i bierna)

·       Aktywność zawodową( ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym)

2. Obliczanie współczynnika aktywności zawodowej.

3. Struktura zatrudnienia w sektorach gospodarki (usługach, przemyśle, rolnictwie) w wybranych krajach.

4. Fazy rozwoju gospodarczego

·       Preindustrialna

·       Industrialna

·       Postindustrialna

5. Obliczanie stopy bezrobocia, rodzaje bezrobocia i jego negatywne skutki.

6. Praca dzieci.

 

 

 

WOS R

T. 3 s. 322 Opinia publiczna

-       opinia publiczna a opinia społeczna,

-       rola opinii publicznej,

-       public relations a marketing polityczny,

-       historia badań opinii publicznej,

-       metody badania opinii publicznej,

-       ośrodki badania opinii publicznej w Polsce,

-       wpływ opinii publicznej na decyzje polityczne.

Zadanie domowe: Podczas wieczorów wyborczych organizowanych przez główne telewizje już w momencie zamknięcia lokali wyborczych podawane są wstępne wyniki wyborów, podczas gdy Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza pełne, końcowe wyniki wyborów dopiero 2-3 dni po ich zakończeniu. Znajdź w dostępnych ci źródłach informacji w jaki sposób ośrodki badania opinii publicznej w tak szybki sposób są w stanie podać pierwsze, przybliżone wyniki wyborów z błędem statystycznym na poziomie 1%? Na czym polega badanie exit poll? Zadania proszę przesłać na adres grzegorzbogun@interia.pl

 
WF chłopców

Gdyby nie zostało sfilmowane, nikt by nie uwierzył. Najbardziej niesamowite akcje w piłce siatkowej

https://www.youtube.com/watch?v=ncQ2tKtEdDw     

https://www.youtube.com/watch?v=e2UwVAowvIE   

Earvin N'Gapeth - jeden z najefektowniej grających siatkarzy na świecie

https://www.youtube.com/watch?v=PBxbxgh_YmE  

 

18.05.2020r. - 22.05.2020r.

Język polski Praca z klasami przebiega  na grupie utworzonej w komunikatorze Messenger oraz Discord 
Matematyka Uczniowie rozwiązują zadania wysłane przez nauczyciela na grupę utworzoną w komunikatorze Messenger.
Jęzuk niemiecki

Temat: Feierlichkeiten

Zapoznajcie się zad. A1 z kapitelu 1. Wypiszcie pod tematem lekcji nazwy świąt i uroczystości. Wykorzystując słownictwo z A2, opiszcie wybrane przez siebie zdjęcie ( kogo widzicie, gdzie, jaka okazja,  jak są ubrani ewentualnie, co lub kogo trzymają). Tłumaczenia słów znajdziecie w słowniku na końcu książki. Wykonajcie zadania U1, U2, U3 w zeszycie ćwiczeń.

Temat: Ich wünsche dir alles Gute!

Wykonajcie zadanie A4 i U4. Są to życzenia składane z różnych okazji.

 

Zróbcie zdjęcie opisowi zdjęcia J  i prześlijcie do poniedziałku 26.05 na  grupie Messenger

 

Ekonomia w praktyce pobierz plik
Język angielski

19.05.2020r.  Temat: Second Conditional - exercises.

Podręcznik str. 74:

- zad. 5 (wysłuchaj rozmowy dwójki przyjaciół - nagranie CD3.08. Napisz jaki problem ma Ron z: kotem, oknem, sąsiadami, stopą, numerem telefonem do lekarza)

 - zad. 6 (w zeszycie dopasuj połówki zdań aby sprawdzić co Ron mówi o swoich problemach.

- zad. 7 (przeczytaj „GRAMMAR FOCUS II” i znajdź przykłady użycia ‘I wish’ oraz ‘If only’).

Dla przypomnienia wiadomości: https://www.youtube.com/watch?v=ZLIxVxL6shc


 

Najważniejsze:

*„wish/if only + Past Simple” ma odniesienie do teraźniejszości czyli wyraża żal, że coś się dzieje lub nie

dzieje teraz, że coś mamy lub czegoś nie mamy teraz;

np.: I wish I had a sister lub If only I had a sister. (Szkoda, że nie mam siostry/Żałuję, że nie mam siostry/Och gdybym tylko miała siostrę - można tłumaczyć na kilka sposobów.

*„wish/if only + would + czasownik” ma odniesienie do przyszłości, zawsze w odniesieniu do kogoś, nigdy do siebie;

np.: I wish you would stop smoking! lub If only you would stop smoking! (Chciałbym, żebyś przestał palić)

 

- zad. 2 str. 123 (wybierz poprawną odpowiedź)

- zad. 8 str. 74 (zapisz zdania tak aby pokazać, że chciałabyś/chciałbyś aby zaistniała sytuacja lub czyjeś zachowanie było inne, tak jak w przykładzie:

np.: 1. „I’m allergic to nuts.” (Jestem uczulony na orzechy.)

„I wish / If only I wasn’t allergic to nuts.” (Och gdybym tylko nie był uczulony ma orzechy.)

np.: 2. I don’t live near the beach. (Nie mieszkam blisko plaży.)

I wish / If only I lived near the beach. (Och gdybym tylko mieszkał blisko plaży.)

 

20.05.2020r.  Temat: Second Conditional - practice.

 Podręcznik str. 74:

- zad. 9 (dokończ zdania, następnie zapisz zdania w II trybie warunkowym, tak jak w przykładzie:

np.: 1. I wish my sister would get her own laptop. (Chciałbym, żeby moja siostra kupiła sobie laptopa.)

If she had her own laptop, she wouldn’t use mine. (Gdyby miała swój, nie używałaby mojego)

np.: 2. I wish I had a roller coaster in my garden. (Och gdybym tylko miała kolejkę górską w ogrodzie.)

If I had a roller coaster in my garden, I would invite my friends. (Gdybym miała kolejkę górską w ogrodzie, zaprosiłabym przyjaciół.)

Należy dokończyć/wymyślić zdania od 1 do 4, pomimo tego, że są już przykłady zrobione.

 

Ćwiczenia str. 72:

- zad. 1 (wybierz poprawne znaczenie zdania)

- zad. 2 (wybierz poprawny wyraz aby dokończyć artykuł)

- zad. 3 (napisz zdania w II trybie warunkowym z podanych informacji. Zastosuj przecinki tam gdzie trzeba)

 

21.05.2020r.  Temat: Charity events – listening practice.

Ćwiczenia str. 72:

- zad. 4 (zapisz zdania tak aby pokazać, że chciałabyś/chciałbyś aby zaistniała sytuacja lub czyjeś zachowanie było inne, tak jak w zad. 8 z podr. str. 74 oraz w przykładzie.

Podręcznik str. 75:

- zad. 1 (przeczytaj notatkę „UK Today” i odpowiedz na 3 pytania)

- zad. 2 (wysłuchaj 2x dwóch dialogów oraz wiadomości - nagranie CD3.09  i wybierz poprawną opcję)

- zad. 3 (wysłuchaj jeszcze 2x tych trzech krótkich nagrań - nagranie CD3.09   i wybierz poprawną odpowiedź na pytania od 1-3)

- zad. 4 (w zeszycie zapisz zdania w odpowiedniej kolejności aby opisać jak Rob zamierza zbierać pieniądze na cele charytatywne. wysłuchaj nagrania CD3.10 i sprawdź)

 

22.05.2020r.  Temat: Listening practice.

- zad. 5 (uzupełni pytania odpowiednimi wyrazami)

- zad. 7 (pomyśl o akcjach charytatywnych, które odbywają się w twoim kraju lub okolicy. W jaki sposób są zbierane pieniądze i w jakim celu?)

- zad. 8 (wypowiedz wyrazy na głos i zdecyduj, które samogłoski maja inną wymowę, taką która nie pasuje do pozostałych z grupy. Następnie wysłuchaj nagrania CD3.11 i sprawdź swoje odpowiedzi.

- zad. 10 (zapisz wyrazy/wyrażenia ze str. 133 z rozdziału 6E do zeszytu, przetłumacz je i poćwicz wymowę wraz z nagraniem CD3.12)

 Zadania proszę przesyłać tak jak do tej pory.
 


 

 

Geografia

18.05

Temat: Migracje ludnościs. 47-53

 

1. Pojęcia: migracja, imigracja, emigracja, reemigracja, saldo migracji.

2. Współczynnik przyrostu rzeczywistego – obliczanie

 

PRZYROST NATURALNY=LICZBA URODZEŃ-LICZBA ZGONÓW

 

WSPÓŁCZYNNIK PRZYROSTU NATURALNEGO=PRZYROST NATURALNY:LICZBA LUDNOŚCI x1000

 

SALDO MIGRACJI=LICZBA IMIGRANTOW-LICZBA EMIGRANTÓW

 

WSPÓŁCZYNNIK SALDA MIGRACJI=SALDO MIGRACJI:LICZBA LUDNOŚCIx1000

 

WSPÓŁCZYNNIK PRZYROSTU RZECZYWISTEGO=WSPÓLCZYNNIK PRZYROSTU NATURALNEGO+WSPÓŁCZYNNIK SALDA MIGRACJI

 

3. Migracje wewnętrzne – przyczyny, kierunki, suburbia.

4. Migracje zagraniczne – kraje imigracyjne, kraje emigracyjne

5. Przyczyny i skutki migracji zagranicznych.

6. Klasyfikacja migracji wg. różnych kryteriów.

7. Uchodźstwo.

 

21.05

Temat: Zróżnicowanie rasowe i narodowościowe ludnościs. 54-59

 

1. Odmiany ludzkie:

- główne (biała, czarna, żółta)

- mieszane (Mulaci, Metysi, Zambosi)

2. Zjawisko rasizmu, apartheid w RPA.

3. Rodziny językowe, grupy językowe na świecie i przykłady, języki urzędowe, języki sztuczne, alfabety, zjawisko analfabetyzmu na świecie.

4. Zróżnicowanie narodowościowe w niektórych krajach i jego skutki, mniejszości narodowościowe

 
WOS R

T. 2 s. 314 Współczesne spory światopoglądowe

-       aborcja i eutanazja,

-       kara śmierci,

-       genetyka,

-       inżynieria genetyczna,

-       prawa mniejszości seksualnych.

 

Zadanie domowe: Wybierzcie sobie jedną, dowolną kwestię będącą przedmiotem konfliktu światopoglądowego i opracujcie prezentację przedstawiającą historię tego sporu oraz argumenty przytaczane przez strony biorące w nim udział. Prezentacje wysyłajcie na adres grzegorzbogun@interia.pl

 
WDŻ

20.05 Temat: Odpowiedzialne rodzicielstwo, to znaczy…

 • Atuty i trudności stosowania metod NPR

 • Odpowiedzialność mężczyzny w sferze prokreacji

 • Aparaty wspierające wyznaczanie faz cyklu :Bioself, Baby-Comp ,Pearly, Persona

 • Programy komputerowe, np. CTLife

 • Problem płodności człowieka i planowanie poczęć

Obejrzyj film :

1. ,,Otwarcie na życie vs. odpowiedzialne rodzicielstwo” https://www.youtube.com/watch?v=A2TXsNjroyU

         2.,,Rodzicielstwo w 84 sekundach „

         https://www.youtube.com/watch?v=UrcBDPE4Fg0

Historia

Temat: Rewolucje społeczne

Podręcznik str. 92 do 98

Temat: Społeczeństwo bez państwa

Podręcznik str. 99 do 103

 pobierz test

 
Biologia

Wytyczne do pracy  z biologii  dla klasy IILO na 10 tydzień nauki (18.05-22.05.2020r.)

  Temat lekcji to : Cechy charakterystyczne kręgowców.

1.     Przeczytajcie ten temat w podręczniku( str. 345-348)

2.     Przeanalizujcie dokładnie tabelkę przedstawiającą budowę wewnętrzną kręgowców.

3.     W zeszycie wymieńcie tylko cechy wspólne wszystkich kręgowców.

 

Ponieważ  temat ten jest dość krótki i nie wymaga zbyt dużo pracy, zrobimy więc temat następny a mianowicie: Ryby-budowa i funkcje życiowe.

1.     Przeczytajcie ten temat w podręczniku( str 349-353).

2.     Zapiszcie w zeszycie:

a.     Pokrycie ciała.

b.     Cechy charakterystyczne w szkielecie.

c.      Budowę układu pokarmowego.

d.     Układ oddechowy.

e.     Układ krwionośny.

f.       Układ nerwowy.

g.      Układ wydalniczy( zwróćcie szczególną uwagę na zachowanie ryb słodkowodnych i morskich)

h.     Układ rozrodczy.

i.       Przystosowania ryb do życia w wodzie.

j.       Działanie i rolę pęcherza pławnego.

3.     Zadania z tego tematu prześlę na naszej grupie, zróbcie je i odeślijcie do oceny.

 

 

 
WF chłopcy

Rozgrzewka w piłce siatkowej

https://www.youtube.com/watch?v=XsrbSzOlJ-4  

 

Tak się bawią zawodowcy...,

https://www.youtube.com/watch?v=L4hl-IZhlXM   

a tak grają na poważnie

https://www.youtube.com/watch?v=BkIPDsJ3C6Q 

 

Narysuj, a następnie opisz boisko do piłki siatkowej. Podaj 15 szczegółów związanych z boiskiem, drużyną np. wymiary boiska - 18m x 9m ; libero - zawodnik, którego zadaniem jest tylko gra obronna; wysokość siatki - ...; pole ataku - ... itp.

Pracę podpisz w następujący sposób: imię  i nazwisko, klasa, a następnie prześlij na adres

 j.wilczek357@gmail.com do 27.05 br.  

 

 

11.05.2020r.- 15.05.2020r.

   
Język polski

Praca z klasami przebiega  na grupie utworzonej w komunikatorze Messenger oraz Discord 

 
Religia

Szczęść Boże
Przypominam o wysłaniu zaległych zadań domowych do niedzieli 17 maja. Tym którzy wysłali bardzo dziękuję. Z racji pandemii chcę się z Wami łączyć na modlitwie i katechezie poprzez mój kanał YouTube DROGA do BOGA gdzie każdego dnia każdy znajdzie coś dla siebie. Modlitwy NA ŻYWO: 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia, 20:15 Majówka i Różaniec. Ponadto codziennie są: Boże Opowieści, Kwadrans ze Słowem Bożym, Pytanie i Odpowiedź (możecie zadawać pytania w komentarzu, na które będę odpowiadał), rekolekcje, kazania, konferencje i teledyski.
https://www.youtube.com/channel/UCFGR
0aF5Pp2AMezxLi21kBQ/playlists
Zadanie wyślij najlepiej przez Messengera Fb / Łukasz Leśniak lub Fb / DROGA do BOGA (ewentualnie email: lukles@o2.pl czasem są problemy z pocztą więc lepiej unikaj)
!!! KONIECZNIE !!! napisz która DOKŁADNIE KLASA, NAZWISKO i IMIĘ oraz nr w dzienniku !!!
ZADANIE DOMOWE Nr 1
Napisz odpowiedzi na następujące pytania.
1) Kto Ci przekazał wiarę, kto nauczył pierwszych modlitw, co pamiętasz z dzieciństwa gdy zabierano Cię do kościoła, jakie są Twoje wspomnienia?
2) Jak wygląda Twoja modlitwa? Jak często się modlisz, gdzie? Czy modlitwa przychodzi Ci łatwo, czy jest to dla Ciebie jakiś trud?
3) Gdybyś spotkał człowieka niewierzącego jakimi argumentami przekonywałbyś go, że warto wierzyć w Pana Boga i warto korzystać z sakramentów świętych?
4) Przez pandemię koronawirusa nie mamy możliwości normalnie korzystać z sakramentów świętych. Jak ta sytuacja wpłynęła na Twoją relację z Panem Bogiem? Co czujesz, co myślisz? Czy Twoja wiara osłabła, czy się wzmocniła?
ZADANIE DOMOWE Nr 2
Napisz odpowiedzi na następujące pytania.
1. Jak byś opisał swoją relację z rodzicami? Czy darzysz ich miłością, szacunkiem, w jaki sposób to wyrażasz? Czy się za nich modlisz? Jak radzisz sobie, gdy są trudne momenty w Waszych relacjach?
2. Jeśli nie masz rodzeństwa opisz relację z dziadkami - Jak byś opisał swoją relację z rodzeństwem? Czy jesteście dla siebie wsparciem? Czy i jak się dogadujecie? Za co jesteś wdzięczny swojemu rodzeństwu? Jak rozwiązujecie konflikty?
3. Jaką rolę odgrywa Pan Bóg w Twoim życiu? Kim On dla Ciebie jest? Jak Go traktujesz?
4. Jak odczuwasz obecność Pana Boga w swojej codzienności? Podaj jakieś przykłady, zdarzenia.

Pozdrawiam
Ks. Łukasz Leśniak

 


Matematyka Uczniowie rozwiązują zadania wysłane przez nauczyciela na grupę utworzoną w komunikatorze Messenger.
Język angielski

 

12.05.2020r.   Temat: How much are they worth?

Podręcznik str. 72:

 - zad. 1 - wyobraź sobie, że stoisz z rękami opuszczonymi wzdłuż ciała. Uszereguj części ciała z tabelki w kolejności: od czoła (1) do palca u stopy (16).

 

- zad. 3 - zastanów się dlaczego niektórzy ubezpieczają części ciała podane w tabelce. Następnie przeczytaj tekst i odpowiedz na pytanie o jakim ryzyku jest mowa.

 

- zad. 4 - każda z gwiazd ubezpieczyła część swojego ciała. Zgadnij jaką. Następnie wysłuchaj dwa razy nagrania CD3.01 i sprawdź swoje przypuszczenia oraz zapisz odpowiedzi w lukach 1-6.

 

- zad. 5 - wysłuchaj nagrania CD3.01 jeszcze dwa razy. O jakich urazach spośród podanych wspominają w nagraniu.

 

 

13.05.2020r.   Temat: Get well - word store unit 6.

Podręcznik str. 73 oraz 133:

- zad. 7 - popatrz na słowa z rozdziału 6A na stronie 133. Wysłuchaj nagrania CD3.02 i powtarzaj podane rzeczowniki z ćw. 3 na głos.

 

- zad. 9 - popatrz na słowa z rozdziału 6B na stronie 133. Wysłuchaj nagrania CD3.03 i powtarzaj podane rzeczowniki oraz czasowniki na głos. Jeśli któregoś nie rozumiesz sprawdź w słowniczku w podr. na str. 81.

 

- zad. 10 - w zeszycie zapisz całe pytania omijając wyrażenia, które są niemożliwe do utworzenia. Odpowiedz na nie (zad. 11).

 

- zad. 12 - wysłuchaj dwa razy 6 dialogów (nagranie CD3.04). Wybierz poprawny wyraz do każdego idiomu i zapisz je w zeszycie.

 

- zad. 13 - popatrz na słowa z rozdziału 6C na stronie 133. Wysłuchaj nagrania CD3.05 i powtarzaj podane idiomy na glos.

 

- zad. 15 - popatrz na słowa z rozdziału 6D na stronie 133. Wysłuchaj nagrania CD3.06 i powtarzaj podane wyrazy na głos.

 

 

14.05.2020r.   Temat: All about the body – vocabulary practice.  

Ćwiczenia str. 70/71:

- zad. 1 - podpisz części ciała;

- zad. 2 - dokończ zdania częściami ciała;

- zad. 3 - wybierz odpowiedni wyraz aby dokończyć reklamy;

- zad. 4 - dokończ mini-dialogi poprawnymi formami słów podanych w nawiasach;

- zad. 5 - dokończ idiomy słowami z tabelki;

- zad. 6 - dokończ raport; pierwsze I ostatnie litery zostały podane.

 

15.05.2020r.   Temat: Talking about imaginary situations.

Ćwiczenia str. 71:

- zad. 7 - uzupełnij pary zdań jednym wyrazem pasującym do obu;

- zad. 8 - wybierz poprawną opcję;

Podręcznik str. 74:

- zad. 1 - rozwiąż quiz dotyczący udzielania pierwszej pomocy

- zad. 2 - wysłuchaj dr Maxwella (nagranie CD3.07) i sprawdź swoje odpowiedzi z zad. 1 

przeczytaj “GRAMMAR FOCUS” i odpowiedz na 3 pytania. Następnie oglądnij dwa filmiki z wyjaśnieniem zagadnień gramatycznych:


 

- zad. 4 - w zeszycie napisz zdania w II trybie warunkowym.

 

Zdjęcia wykonanych zadań proszę przesyłać jak do tej pory, czyli na Messenger ‘a.


  
Języuk niemiecki

Temat: Sprawdzian wiadomości

W tym tygodniu napiszemy sprawdzian wiadomości. Proponowany termin 13.05.2020 godz. 11.00 lub w innym, wcześniej uzgodnionym na Messenger

 

EKONOMIA W PRAKTYCE

 

Temat: Mój biznesplan. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa. Analiza SWOT

Zaczynamy pisać biznesplan. Wiecie już, jakie firmy chcielibyście otworzyć w Waszej okolicy - więc zaczynamy. Stwórzcie dokument w komputerze. Tam, w ciągu najbliższych tygodni będziecie dodawać  kolejne elementy Waszego biznespalnu. Otwórzcie załącznik.

Na zdjęcia Waszych prac czekam do 18 maja bytnar0@op.pl lub messenger

 

Historia

Temat: Absolutyzm czy republika? – powtórzenie wiadomości

Podręcznik str. 49 do 84

Temat: Wielkie rewolucje

Podręcznik str. 86 do 91

 

Biologia

Wytyczne do pracy  z biologii  dla klasy II na 9 tydzień nauki (11.05-15.05.2020r.) 

    Przechodzimy do nowego działu: „Różnorodność strunowców”.

Temat lekcji to : „ Charakterystyka strunowców. Strunowce niższe.”

1.     Przeczytajcie temat w podręczniku.

2.     Zapiszcie w zeszycie:

a.     Cechy charakterystyczne strunowców.

b.     Narysujcie jak wygląda przekrój poprzeczny bezkręgowca i strunowca.

3.     Przeanalizujcie drzewo rodowe strunowców.

4.     Opiszcie budowę lancetnika jako przykład strunowca:

a.     Pokrycie ciała.

b.     Szkielet.

c.      Układ pokarmowy.

d.     Wymiana gazowa.

e.     Układ nerwowy.

f.       Układ wydalniczy.

g.      Układ rozrodczy.

5.     Nie macie żadnych zadań do odesłania. Pozdrawiam.

 

 

WDŻ

13.05  Temat: Zgodnie z naturą, czyli o metodach rozpoznawania płodności /gr. chłopców/

 • Korzyści z obserwacji cyklu

 • Skuteczność metod naturalnego planowania rodziny/wskaźnik Pearla/

 • Objawy płodności i niepłodności w cyklu kobiety-podstawowa temperatura ciała/PTC/,śluz szyjkowy, ból owulacyjny

1.Naturalne metody planowania rodziny - "Piękne, zgodne z naturą, więziotwórcze"

a. https://www.youtube.com/watch?v=jUdunRPYiaI

b. https://www.youtube.com/watch?v=XdkOIC8YrGk

2.Metoda objawowo-termiczna

        https://parenting.pl/metoda-objawowo-termiczna

 

WOS r.

T. 1 s. 306 Kultura i pluralizm kulturowy

-       czym jest kultura?,

-       kultura elitarna i masowa,

-       kultura narodowa i ludowa,

-       kontrkultura, subkultura,

-       od pluralizmu kulturowego do wielokulturowości.

https://epodreczniki.pl/a/subkultury-analiza-zjawiska/DaK4KhSAG

 

Zadanie domowe: Znajdź w dostępnych źródłach informacje na temat organizacji „Pomarańczowa alternatywa”. Jaką rolę odegrała w historii Polski?

Prace proszę przesłać na adres grzegorzbogun@interia.pl

 

 

geografia r.

 

11.05

Temat: Rozwój demograficznys. 32-38

 

1. Teoria rozwoju demograficznego

- model rozwoju demograficznego (fazy I-V)

2. Model przejścia epidemiologicznego (fazy I-IV)

3. Przyczyny i skutki eksplozji demograficznej.

4. Typy demograficzne społeczeństw (piramidy płci i wieku ludności).

5. Skutki starzenia się społeczeństw.

6. Współczynnik feminizacji i maskulinizacji.

 

14.05

Temat: Rozmieszczenie ludności na świecies. 39-46

 

1. Obszary ekumeny, subekumeny i anekumeny na świecie.

2. Czynniki rozmieszczenia ludności – przyrodnicze i pozaprzyrodnicze.

3. Bariery osadnicze –termiczna, wodna, świetlna, wysokości i ekologiczna.

4. Gęstość zaludnienia – obliczanie.

5. Obszary najgęściej i najsłabiej zaludnione na świecie, przyczyny.

6. Skutki nierównomiernego rozmieszczenia ludności na świecie.

Wychowanie fizyczne chłopcy

Obejrzyj film o sukcesie naszych szczypiornistów na MŚ 2009 r. i poznaj, co to 1 Wenta –  ”nowa jednostka czasu”.

Tak się zaczęło.  Podopieczni Bogdana Wenty srebrnym medalem mistrzostw świata w 2007 roku zapoczątkowali dekadę sukcesów polskiej piłki ręcznej. https://www.youtube.com/watch?v=lDfTQeM0QKM

Niesamowita historia „Orłów Wenty” .
https://www.youtube.com/watch?v=QqoZN89dz5U&list=RDCMUCalwFtq-BVcszKLZ5k2vbLw&start_radio=1&t=7  

 

04.05.2020r.- 08.05.2020r.

Język polski

Praca z klasami przebiega  na grupie utworzonej w komunikatorze Messenger oraz Discord 

 

Matematyka Uczniowie rozwiązują zadania wysłane przez nauczyciela na grupę utworzoną w komunikatorze Messenger.

Język angielski

04.05.2020r.  Temat: A „for” and „against” essay.

Podręcznik str. 68:

- zad. 1 - bez których rzeczy podanych przykładowo w tabelce nie wyobrażasz sobie życia?

- zad. 2 - przeczytaj rozprawkę na temat kontaktowania się z plemionami zamieszkującymi lasy deszczowe i odpowiedz na 2 pytania:

1) Ile argumentów „za’ oraz „przeciw” podaje autor tego tekstu odnośnie tematu rozprawki?

2) Jaka jest Twoja opinia na ten temat?

- zad. 3 - przepisz listę spójników (zapisanych na fioletowo w tekście) do zeszytu i przetłumacz te, których nie znasz.

- zad. 4 - spójrz na rozprawkę w zad. 2. W którym, z akapitów autor:

a) podaje własną opinię

b) prezentuje argumenty „przeciw”

c) przedstawia dwie perspektywy rozpatrywania tematu

d) prezentuje argumenty „za”

e) przedstawia ogólne komentarze lub fakty odnośnie tematu

f) podsumowuje główne argumenty

g) uzasadnia swoje argumenty przykładami

 


 

05.05.2020r.  Temat: Writing practice.

Podręcznik str. 68:

- zad. 5 - przeczytaj uporządkowane  informacje w tabelce i sprawdź swoje odpowiedzi do zadania 4

- zad. 6 - zamierzasz napisać rozprawkę na temat trzymania zwierząt w zoo. Które z poniższych argumentów 1-4 będą opowiadały się „za”, a które „przeciw”?

Zapisz w zeszycie przy numerze zdania literkę (for) lub A (against).

- zad. 7 - zdecyduj i dopasuj, które z przykładów a-d, uzasadniają argumenty 1-4 z zadania 6. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

 

Ćwiczenia str. 68:

- zad. 1 - przeczytaj pierwszy akapit rozprawki w zad. 2 i zdecyduj na jaki temat ona jest.

- zad. 2 - wybierz poprawne spójniki


 

* zad. 8 dodatkowe (dla osób, które zamierzają pisać maturę rozszerzoną z j. ang.).

Napisz rozprawkę na 200-250 słów, w której zbierzesz wszystkie informacje z tej lekcji i wypowiesz się na temat „Trzymania zwierząt w zoo”.


 


 

06.05.2020r.  Temat: Review 5 - vocabulary revision

Proszę wykonać zadania podsumowujące rozdział 5. Podręcznik str.70:

- zad. 1

- zad. 2

- zad. 3

- zad. 4

- zad. 5

 

07.05.2020r.  Temat: Review 5 - grammar revision

Proszę wykonać zadania podsumowujące rozdział 5. Podręcznik str.70-71:

- zad. 6

- zad. 7 - nagranie MP3.094

- zad. 8

- zad. 12

- zad. 13

 

Zdjęcia zadań proszę wysyłać tak jak do tej pory do mnie na Messengera.


  
Język niemiecki

 

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości

W ramach powtórzenia i utrwalenia wiadomości o Niemczech przypomnijcie sobie nazwiska sławnych Niemców, zabytki Niemiec i Berlina, pytania turystek, chcących kupić bilety na przejażdżkę zabytkowych autobusem oraz jak tworzymy przymiotniki od nazw miejscowości. Wykonajcie TEST 6. W przyszłym tygodniu napiszemy sprawdzian.

 

EKONOMIA W PRAKTYCE

 

Obejrzyj film edukacyjny o BIZNESPLANIE

https://www.nbportal.pl/rozrywka/filmy/filmy-animowane/rynki/biznesplan

Przeczytaj  https://www.infakt.pl/blog/struktura-biznesplanu/  i sporządź w zeszycie notatkę, w której zapisz:

1.      Czym jest BIZNESPLAN?

2.      W punktach strukturę BIZNESPLANU (krótko)

3.      Wybierz rodzaje działalności gospodarczej (SKLEPY, LOKALE USŁUGOWE, MAŁE FIRMY), które mają szanse powodzenia w Twojej miejscowości i wypisz je.

 

Rozwiąż quiz

https://samequizy.pl/wiedza-o-biznesplanie/

Na zdjęcia Waszych prac i wyniki quizu czekam do 12 maja bytnar0@op.pl lub messenger

 

Geografia rozszerzenie

04.05

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „ Przemiany polityczne i gospodarczeświata”.

 

Na podstawie własnych wiadomości i z pomocą podręcznika wykonaj test maturalny str. 21-22

 

07.05

Temat :Liczba ludności świata i jej zmianystr. 26-31

 

1. Wpływ rewolucji rolniczej (agrarnej) i przemysłowej na zmiany liczby ludności.

2. Zjawisko eksplozji demograficznej.

3. Dynamika zmian liczby ludności ( obliczanie wskaźnika dynamiki).

4. Przyrost naturalny na świecie – jego zróżnicowanie na świecie, obliczanie przyrostu naturalnego i współczynnika przyrostu naturalnego

 

PRZYROST NATURALNY=LICZBA URODZEŃ – LICZBA ZGONÓW

 

WSÓŁCZYNNIK PRZYROSTU NATURALNEGO=PRZYROST NATURALNY:LICZBA LUDNOŚCI x1000  (w ‰)

 

WOS rozszerzenie

 

T. Powtórzenie wiadomości z działu „System polityczny RP”

-       przeczytać podsumowanie działu s. 300-301,

-       wykonać test ze str. 302-304.

Zadanie domowe: Napisz wypracowanie nt. „Kampania prezydencka 2020 a poprzednie kampanie wyborcze”.  Oceń jej przebieg, przedstaw kandydatów, zajmij własne stanowisko wobec ich postulatów, odpowiedz na pytanie czy epidemia koronawirusa wywarła wpływ na jej przebieg? Pracę prześlij na adres grzegorzbogun@interia.pl

 

 

Historia

Temat: Z Królem lub przeciw niemu

Podręcznik str. 71 do 75

Temat: Polskie wzorce obywatela

Podręcznik str. 76 do 81

 

WDŻ

6.05  Temat: Zgodnie z naturą, czyli o metodach rozpoznawania płodności /gr.dziewcząt/

 • Korzyści z obserwacji cyklu

 • Skuteczność metod naturalnego planowania rodziny/wskaźnik Pearla/

 • Objawy płodności i niepłodności w cyklu kobiety-podstawowa temperatura ciała/PTC/,śluz szyjkowy, ból owulacyjny

1. Naturalne metody planowania rodziny - "Piękne, zgodne z naturą, więziotwórcze"

a.  https://www.youtube.com/watch?v=jUdunRPYiaI

      b.   https://www.youtube.com/watch?v=XdkOIC8YrGk

2. Metoda objawowo-termiczna

https://parenting.pl/metoda-objawowo-termiczna

 

Wf dziewczyny

27.04- 08.05. 2020 r.

 

Pozdrawiam wszystkie uczennice LO. Przesyłam Wam proste ogólnorozwojowe zestawy ćwiczeń.

 

 

Zajęcia 1

Potrzebne: skakanka, krzesło, butelka z wodą, roller/wałek

 

Rozgrzewka:

1.  Przeskoki obunóż przez wyznaczoną linię (przód/tył)/(lewa/prawa), przeskoki ze zmianą nogi z przodu/tyłu, przeskoki na jednej nodze L/P.

2.  Krążenia ramion oburącz w przód/tył, naprzemiennie, wymachy boczne.

3.  Cardio- 10x pajacyk, 10x przysiad, 10x padnij-powstań,

4. Rozgrzewka statyczna- krążenia głową, skłony, przyciągania kolana do klatki piersiowej, krążenia bioder, ruchy stawem skokowym.

W drugi dzień należy dodać do cardio jeszcze 20sekund skip A oraz skip C w miejscu, a także skrętoskłony rytmiczne.

 

PAMIĘTAJCIE O NAWODNIENIU

Trening 1

Ćwiczymy minutę, minutę odpoczywamy. Cały cykl trwa 16 minut. 4 serie czterech ćwiczeń.

I- Skakanka- 30 skoków pojedynczych.

II- Skręty w siadzie równoważnym- 20 powtórzeń (w rękach trzymamy butelkę wody)

III- Naprzemienny bieg z podciągnięciem kolana do klatki piersiowej w podporze przodem 20 powtórzeń

IV- Przysiady z wyskokiem 15 powtórzeń

Plank- tak zwana deska- 30 sekund

Krzesełko przy ścianie- 30 sekund

 

Trening 2

Wykonujemy przez 16 minut ćwiczenia bez przerwy- jak najwięcej powtórzeń. Zapisujemy otrzymany wynik.

I - wykroki 16x

II- brzuszki 14x

III-  pajacyków 12x

IV-  pompki 10x

V- padnij powstań 8x

 

Znane zadanie domowe- próbujemy położyć się na brzuchu, podnieść, wstać i położyć się na plecach 2razy bez dotykania podłogi rękami.

Rozciąganie:

1. Skłon w przód, swobodny zwis rąk, wahadło.

2. Skłon w bok (jak na zdjęciu)

3.  Wykrok z wyciągnięciem rąk ku górze i przytrzymanie (jak na zdjęciu)

4. Leżenie na plecach- kołyska przód/tył, lewa/prawa


Zajęcia 2

 

Rozgrzewka:

1. Przeskoki z nogi na nogę w miejscu.

2. Naprzemienne wymachy rąk.

3. Seria 3x3: trzy brzuszki, trzy pompki, trzy foczki (uniesienia głowy i klatki piersiowej).

4. Przyciąganie głowy, rozgrzanie stawów skokowych oraz nadgarstków.

 

PAMIĘTAJCIE O NAWODNIENIU

Trening 1

Wykonujemy na początku 16 powtórzeń, a co serię zmniejszamy o 4. (16-12-8-4).

1. Uniesienia bioder w górę.

2. Brzuszki do siadu skrzyżnego otwartego.

3. Przejścia z wysokiego podporu leżąc przodem do niskiego podporu.

4. Podskoki z przyciągnięciem kolan do klatki piersiowej.

 

Trening 2

Ten trening ma być wykonany dokładnie ze zwróceniem większej uwagi na technikę i precyzję niż na szybkość.

Wykonujemy ćwiczenia stabilizujące dwie/trzy serie:

1.  Stajemy na P nodze,  L wyciągamy do tyłu (pozycja jaskółki), następnie ręką L dotykamy P stopy, a rękę P wyciągamy do przodu. Zmiana nóg/rąk.

2.  Deska- 30 sekund ze zmianą pozycji z wysokiej na niską.

3.  Siad rozkroczny, skłon do stopy L, P oraz do środka z przytrzymaniem i zwiększeniem zakresu ruchu.

4. Siad prosty- uginamy L nogę i zahaczamy ją za P prostą nogę. Następnie skręt tułowia. Później zmieniamy nogę i stronę skrętu.

5. Wysoka deska bokiem, uniesienie nogi oraz ręki, utrzymanie przez 15 sekund.

6. Leżenie na brzuchu- ręce rozłożone prostopadle do ciała. L noga do P dłoni, następnie zmiana.

 

Spokojne oddechy leżąc przodem. Uniesienie prostej nogi i skierowanie palców w dół. Zmiana.

 

Filmy:

   1a    1b    1c    1d 

 2a    2b    2c    2d

3a    3b    3c    3d

 

WF chłopcy

Jak trenować piłkę nożną w czasie pandemii koronawirusa?

 

https://dziennikbaltycki.pl/jak-trenowac-pilke-nozna-w-czasie-pandemii-koronawirusa-gedania-1922-przedstawia-instruktazowy-filmik-wideo/ar/c2-14950282  

 

Indywidualny trening piłki nożnej

https://www.youtube.com/watch?v=zl35U9bSVaQ&feature=emb_rel_end  

 

https://www.youtube.com/watch?v=8FAKpEKJoag 

 

Napisz w 15 punktach rozgrzewkę do piłki nożnej, prześlij na adres

 j.wilczek357@gmail.com do 15.05 br. 

Pracę podpisz w następujący sposób: imię  i nazwisko, klasa 

Przypominam o zadaniu z 20.04 - 24.04.20 r. Termin mija dn. 08.05.br.

 

Biologia

Wytyczne do pracy  z biologii  dla klasy II LO na 8 tydzień nauki (04.05-08.05.2020r.)

  W tym tygodniu temat: „Szkarłupnie- zwierzęta wtórouste.”

1.      Przeczytajcie w podręczniku temat str. 325- 328.

2.      Zapiszcie w zeszycie :

a.      Ogólny plan budowy

b.      Układ pokarmowy

c.       Wymianę gazową.

d.      Układ nerwowy.

e.      Wydalanie i osmoregulacja.

f.        Rozmnażanie i rozwój.

3.      Zwróćcie szczególną uwagę na przegląd szkarłupni aby wiedzieć kogo zaliczamy do tej grupy zwierząt.

4.      Wyjaśnijcie pojęcie układ ambulakralny lub inaczej wodny ( bardzo ważne!!!)

5.      W tym tygodniu nie zadaję żadnych zadań. Polecam do obejrzenia

https://www.youtube.com/watch?v=XLE_0IEREDo . Pozdrawiam.

 

27.04.2020r.- 30.04.2020r.

Matematyka Uczniowie rozwiązują zadania wysłane przez nauczyciela na grupę utworzoną w komunikatorze Messenger.

Biologia

Wytyczne do pracy z biologii II LO- 7 tydzień (27.04.-30.04.2020r.)

   Witajcie w tym tygodniu  temat to : „ Mięczaki- zwierzęta o miękkim niesegmentowanym ciele.”

1.      Przeczytajcie temat w podręczniku str. 317-323.

2.       Zapiszcie w zeszycie:

a.      Jak zbudowane są mięczaki? - ogólna budowa ciała.

b.      Jak pokryte jest ich ciało?

c.      Jak zbudowany jest i jak działa układ pokarmowy, oddechowy, krwionośny,  nerwowy, wydalniczy?

d.      Jak się rozmnażają i rozwijają?

e.      Kogo zaliczamy do mięczaków?

3.      Zadanie domowe to :  Na podstawie podręcznika lub innych źródeł potwierdź tezę, że głowonogi są najwyżej rozwiniętymi bezkręgowcami. ( Zadanie prześlij do mnie do oceny).

 

 

Język polski Praca z klasami przebiega  na grupie utworzonej w komunikatorze Messenger oraz Discord 

Religia

ZADANIE DOMOWE Nr 2
Do piątku do 8 maja proszę najlepiej przez Messengera Fb / Łukasz Leśniak lub Fb / DROGA do BOGA (ewentualnie email: lukles@o2.pl są problemy z pocztą więc lepiej unikaj) wysłać pracę pisemną odpowiadającą na następujące pytania.
1. Jak byś opisał swoją relację z rodzicami? Czy darzysz ich miłością, szacunkiem, w jaki sposób to wyrażasz? Czy się za nich modlisz? Jak radzisz sobie, gdy są trudne momenty w Waszych relacjach?
2. Jeśli nie masz rodzeństwa opisz relację z dziadkami - Jak byś opisał swoją relację z rodzeństwem? Czy jesteście dla siebie wsparciem? Czy i jak się dogadujecie? Za co jesteś wdzięczny swojemu rodzeństwu? Jak rozwiązujecie konflikty?
3. Jaką rolę odgrywa Pan Bóg w Twoim życiu? Kim On dla Ciebie jest? Jak Go traktujesz?
4. Jak odczuwasz obecność Pana Boga w swojej codzienności? Podaj jakieś przykłady, zdarzenia.
!!! KONIECZNIE !!! napisz która DOKŁADNIE KLASA, NAZWISKO i IMIĘ oraz nr w dzienniku !!!
Zapraszam do słuchania na YouTube DROGA do BOGA / BOŻE OPOWIEŚCI Codziennie nagrywam dla Ciebie kilkuminutową opowieść z morałem.
https://www.youtube.com/watch?v=UQOrdbtt3oE&list=PLRWyfXkhHtqzw
nFe6pB_btgnGvUdxTAaA
Szczęść Boże
Ks. Łukasz Leśniak

 

Język angielski

27.04.2020r.

Ćwiczenia str. 66:

- zad. 1 - uzupełnij luki „a” wyrazem z ramki, a luki „b” odpowiednim zaimkiem względnymwhich/thatwhere lub who/that

- zad. 2 - wybierz poprawny zaimek względny

- zad. 3 - utwórz  zdania z zaimkami względnymi. Użyj poprawnej formy czasownika „be” oraz pamiętaj o przecinkach (wprowadzając dodatkowe informacje poprzez zaimki: where, whose, who, which)

 

28.04.2020r.

Ćwiczenia str. 66:

- zad. 4 - dokończ tekst poprawnymi zaimkami względnymi oraz dodaj przecinki tam gdzie zajdzie potrzeba.

- zad. 5 - przetłumacz części zdania w j. polskim

poćwicz słówka w aplikacji „Quizlet”:

https://quizlet.com/pl/504564880/j-ang-ii-lo-
matura-focus-3-unit-5ab-flash-cards/

 

29.04.2020r.

Podręcznik str. 67:

- zad. 1 - popatrz na logo dla nowej eko-szkoły. Który wybierasz i dlaczego?

- zad. 2 - wysłuchaj 2x rozmowy dyrektora i dwójki uczniów CD2.48. Które logo ostatecznie wybierają?

- zad. 3 - przeczytaj pomarańczową ramkę „SPEAKING FOCUS”. Znajdź wyrazy, które poprawnie uzupełnią zdania z dialogu. Aby sprawdzić, wysłucha nagrania CD2.48 jeszcze raz.

- poćwicz słówka w aplikacji „Quizlet”:

https://quizlet.com/pl/504566744/j-ang-ii-lo-
matura-focus-3-unit-5cde-flash-cards/

 

30.04.2020r.

Podręcznik str. 67:

- zad. 4 - w zeszycie przekształć zdania używając słów z nawiasów oraz zdań z pomarańczowej ramki „SPEAKING FOCUS”. Następnie popatrz na plakaty o globalnym ociepleniu. Z którymi z utworzonych zdań się zgadzasz?

- zad 5 - organizujesz w szkole kampanię pod nazwą: „Stop globalnemu ociepleniu” i musisz wybrać odpowiedni plakat aby ją zareklamować:

- wybierz plakat z ćw. 4, który będzie odpowiedni i uzasadnij swój wybór (min. 2 zdania)

- wyjaśnij dlaczego nie wybierasz pozostałych plakatów (do każdego plakatu przynajmniej 1 zdanie uzasadniające).

Korzystaj z pomarańczowej ramki „SPEAKING FOCUS” oraz poprzednich zadań.

 

- poćwicz słówka w aplikacji „Quizlet”:

https://quizlet.com/pl/504569095/j-ang-ii-lo-matura-
focus-3-unit-5f-flash-cards/

 

 

Geografia rozszerzenie

27.04

T: Mapa polityczna światastr. 6-11

 

1. Kryteria określające definicję państwa (niepodległość, uznanie międzynarodowe, sprawowanie realnej władzy).

2. Podział terytorialny mórz i oceanów( morskie wody wewnętrzne, wody terytorialne, wyłączna strefa ekonomiczna).

3. Sytuacja prawna Antarktydy.

4. Współczesne zmiany na mapie politycznej świata.

Obejrzyj filmy o klasyfikacji państw świata oraz o zmianach, jakie zaszły na mapie politycznej świata w II połowie XX wieku.

·       „Klasyfikacja państw świata”

https://youtu.be/aIg090GGMks

·       „Zmiany na mapie politycznej świata”

 https://youtu.be/cLiasZOd5N0

 

 

30.04

T: Mierniki poziomu rozwoju krajówstr. 12-17

Zagadnienie jest bardzo trudne. Żeby go lepiej zrozumieć, obejrzyj film dotyczący tego tematu. Proszę wykonać polecenia z tego filmu (zapisać definicję, przerysować tabelę podsumowującą, a potem w trakcie filmu ją uzupełniać).

https://youtu.be/5OumYgaI7l8

 


WOS rozszerzenie

27-30.04.2020 r.

 

T. Powtórzenie wiadomości z działu „System polityczny RP”

-       przeczytać podsumowanie rozdziału ze stron 300-301,

-       wykonać test ze stron 302-304.

 

Zadanie domowe: Przygotuj w kilkunastu punktach program wycieczki klasowej do Urzędu Gminy Kamień – które miejsca warto odwiedzić, z którymi ludźmi porozmawiać o pracy i funkcjonowaniu UG Kamień. Skorzystaj z zawartości stron internetowych: 

http://www.gminakamien.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=8&strona=1

http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=kamien/

https://pl-pl.facebook.com/gm.kamien/

 

Historia

Temat: Rzeczpospolita – Królestwo czy republika?

Podręcznik str. 60 do 64

Temat: Szlachta i magnateria

Podręcznik str. 65 do 70

TEST 1 – odpowiedzi proszę przesyłać na adres dyrektor.zskamien@gmail.com do  04.05.2020

 


WDŻ

29.04 Temat: Świadomość własnej płodności /grupa chłopców/.

 • Odpowiedzialność mężczyzny i kobiety za przekazywanie życia

 • Budowa układu rozrodczego mężczyzny i kobiety

https://epodreczniki.pl/a/zenski-i-meski-uklad-rozrodczy/D13CyPZ3o

 • Cykl kobiecy

 • Planowanie poczęć

 • Zaburzenia cyklu miesiączkowego

http://www.zskamien.com/nauka%20pliki/
Zaburzenia_miesiaczkowania_2016kl2lo.pdf

 • Ojcostwo jest na rzecz dzieci

https://www.tygodnikprzeglad.pl/ojcostwo-jest-na-
rzecz-dzieci-rozmowa-jackiem-maslowskim/

 

Język niemiecki

Temat: Berliner Mauer -  przymiotniki tworzone od nazw miejscowości.

Temat: Utrwalenie wiadomości – Landeskunde.

Zapoznajcie się z zadaniem A21 i uzupełnijcie regułę tworzenia przymiotników od nazw miejscowości.  Np. rzeszowski rynek, krakowskie sukiennice i wykonajcie zadanie U13.  W ramach utrwalenia nazw zabytków Belina wykonajcie zadania od U7 do U11. Macie czas do 5 maja.

 

WF chłopcy

 

Temat: Ćwiczenia w domu na każdą grupę mięśniową.

https://www.youtube.com/watch?v=FBNvV_3j9Hc  

Zapoznaj się z tematem z poprzedniego tygodnia.

 

W-f

dziewczyny

27.04- 08.05. 2020 r.

 

Pozdrawiam wszystkie uczennice LO. Przesyłam Wam proste ogólnorozwojowe zestawy ćwiczeń.

 

 

Zajęcia 1

Potrzebne: skakanka, krzesło, butelka z wodą, roller/wałek

 

Rozgrzewka:

1.  Przeskoki obunóż przez wyznaczoną linię (przód/tył)/(lewa/prawa), przeskoki ze zmianą nogi z przodu/tyłu, przeskoki na jednej nodze L/P.

2.  Krążenia ramion oburącz w przód/tył, naprzemiennie, wymachy boczne.

3.  Cardio- 10x pajacyk, 10x przysiad, 10x padnij-powstań,

4. Rozgrzewka statyczna- krążenia głową, skłony, przyciągania kolana do klatki piersiowej, krążenia bioder, ruchy stawem skokowym.

W drugi dzień należy dodać do cardio jeszcze 20sekund skip A oraz skip C w miejscu, a także skrętoskłony rytmiczne.

 

PAMIĘTAJCIE O NAWODNIENIU

Trening 1

Ćwiczymy minutę, minutę odpoczywamy. Cały cykl trwa 16 minut. 4 serie czterech ćwiczeń.

I- Skakanka- 30 skoków pojedynczych.

II- Skręty w siadzie równoważnym- 20 powtórzeń (w rękach trzymamy butelkę wody)

III- Naprzemienny bieg z podciągnięciem kolana do klatki piersiowej w podporze przodem 20 powtórzeń

IV- Przysiady z wyskokiem 15 powtórzeń

Plank- tak zwana deska- 30 sekund

Krzesełko przy ścianie- 30 sekund

 

Trening 2

Wykonujemy przez 16 minut ćwiczenia bez przerwy- jak najwięcej powtórzeń. Zapisujemy otrzymany wynik.

I - wykroki 16x

II- brzuszki 14x

III-  pajacyków 12x

IV-  pompki 10x

V- padnij powstań 8x

 

Znane zadanie domowe- próbujemy położyć się na brzuchu, podnieść, wstać i położyć się na plecach 2razy bez dotykania podłogi rękami.

Rozciąganie:

1. Skłon w przód, swobodny zwis rąk, wahadło.

2. Skłon w bok (jak na zdjęciu)

3.  Wykrok z wyciągnięciem rąk ku górze i przytrzymanie (jak na zdjęciu)

4. Leżenie na plecach- kołyska przód/tył, lewa/prawa


Zajęcia 2

 

Rozgrzewka:

1. Przeskoki z nogi na nogę w miejscu.

2. Naprzemienne wymachy rąk.

3. Seria 3x3: trzy brzuszki, trzy pompki, trzy foczki (uniesienia głowy i klatki piersiowej).

4. Przyciąganie głowy, rozgrzanie stawów skokowych oraz nadgarstków.

 

PAMIĘTAJCIE O NAWODNIENIU

Trening 1

Wykonujemy na początku 16 powtórzeń, a co serię zmniejszamy o 4. (16-12-8-4).

1. Uniesienia bioder w górę.

2. Brzuszki do siadu skrzyżnego otwartego.

3. Przejścia z wysokiego podporu leżąc przodem do niskiego podporu.

4. Podskoki z przyciągnięciem kolan do klatki piersiowej.

 

Trening 2

Ten trening ma być wykonany dokładnie ze zwróceniem większej uwagi na technikę i precyzję niż na szybkość.

Wykonujemy ćwiczenia stabilizujące dwie/trzy serie:

1.  Stajemy na P nodze,  L wyciągamy do tyłu (pozycja jaskółki), następnie ręką L dotykamy P stopy, a rękę P wyciągamy do przodu. Zmiana nóg/rąk.

2.  Deska- 30 sekund ze zmianą pozycji z wysokiej na niską.

3.  Siad rozkroczny, skłon do stopy L, P oraz do środka z przytrzymaniem i zwiększeniem zakresu ruchu.

4. Siad prosty- uginamy L nogę i zahaczamy ją za P prostą nogę. Następnie skręt tułowia. Później zmieniamy nogę i stronę skrętu.

5. Wysoka deska bokiem, uniesienie nogi oraz ręki, utrzymanie przez 15 sekund.

6. Leżenie na brzuchu- ręce rozłożone prostopadle do ciała. L noga do P dłoni, następnie zmiana.

 

Spokojne oddechy leżąc przodem. Uniesienie prostej nogi i skierowanie palców w dół. Zmiana.

 

Filmy:

1a    1b    1c    1d 

 2a    2b    2c    2d

3a    3b    3c    3d

20.04.2020r.- 24.04.2020r.

Matematyka Uczniowie rozwiązują zadania wysłane przez nauczyciela na grupę utworzoną w komunikatorze Messenger.

Język polski Praca z klasami przebiega  na grupie utworzonej w komunikatorze Messenger oraz Discord 

Biologia

 Wytyczne dla klasy II LO- 6 tydzień (20.04-24.04.2020r.)

     W tym tygodniu długi temat : „ Stawonogi- zwierzęta o członowanych odnóżach”.

1.        Szczególną uwagę poświęćcie porównaniu budowy  skorupiaków, pajęczaków i owadów            ( tabela str. 304 w waszych podręcznikach to może być inna strona ale myślę, że odnajdziecie bez problemu).

2.      Modyfikacje odnóży i aparatów gębowych u owadów.

3.      Zwróćcie też uwagę na rodzaje narządów wymiany gazowej u poszczególnych grup.

4.      Rozmnażanie i rozwój. Wyjaśnijcie pojęcia przeobrażenie zupełne i niezupełne.

5.      Przeanalizujcie budowę wewnętrzną stawonogów zwróćcie uwagę gdzie leżą poszczególne układy i narządy.

6.      Zadania z tego tematu prześlę Wam na messengerze.

Pozdrawiam i życzę miłej pracy.

 

 

 


Język angielski

21.04.2020r.

Podręcznik str.  63:

- zad. 1 - przeczytaj notatkę „UK Today” i odpowiedz na dwa pytania

- zad. 2 - przetłumacz nowe wyrażenia i zaznacz co może posiadać eko-szkoła ze zdjęcia.

- zad. 3 - wysłuchaj nagrania MP3 085 dwa razy i sprawdź czy Twoje przewidywania z zad. 2 się sprawdziły

- zad. 4 - wysłuchaj nagrania tego samego nagrania MP3 085 dwa razy i zaznacz poprawną odpowiedź


 

22.04.2020r.

Podręcznik str. 63:

- zad. 5 - uzupełnij zdania

- zad. 9 - wysłuchaj słówek z nagrania 
MP3 088 ze str. 132 (5E), powtórz, zapisz i przetłumacz rzeczowniki złożone

Ćwiczenia str. 63:

- zad. 1 - przeczytaj dialog i wybierz poprawny wyraz aby utworzyć kolokacje.

- zad. 3

 

24.04.2020r.

„Zdania przydawkowe niedefiniujące”. Proszę postępować według punktów:

1. Oglądnijcie filmik: https://www.youtube.com/watch?v=eHhsVhpCma4

2.  Przeczytajcie notatkę w podręczniku na str. 122.

3. Wykonajcie zad. 1 na tej samej stronie w podręczniku (122)

4. Wykonajcie zad. 4 na str. 66 w podręczniku.

 

Geografia rozszerzenie

 

20.04

T: Strefy krajobrazowe Ziemis. 297-302

 

1. Zależność występowania stref krajobrazowych Ziemi od średniej rocznej temperatury powietrza i ilości opadów atmosferycznych.

2. Charakterystyka stref krajobrazowych pod kątem komponentów środowiska przyrodniczego (klimat, roślinność) oraz działalności człowieka w tej strefie:

- wilgotny las równikowy

- sawanna

- pustynie i półpustynie

- makia śródziemnomorska

- lasy monsunowe

- lasy liściaste

- stepy

- lasy iglaste (tajga)

- tundra

- strefa gór wysokich

 

23.04

T: Powtórzenie wiadomości.

 

Rozwiąż zadania podsumowujące dział na stronach 305 i 306

 

Zadanie

Korzystając z podręcznika rozwiąż test podsumowujący „W stronę matury” i prześlij na adres tbednarzlokamien@gmail.com

 

Od następnego tygodnia zaczynamy kolejny podręcznik – OBLICZA GEOGRAFII 2

 

WOS rozszerzenie

T. 7 s. 288 Samorząd terytorialny w Polsce

http://www.tomaszewska.com.pl/14.samorzad%20terytorialny.pdf

https://epodreczniki.pl/a/samorzad-terytorialny/DD84jQJsx

Zadanie domowe: Scharakteryzuj tryb wyboru i kompetencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz oceń jego pozycję ustrojową, odnosząc się do modeli prezydentury

we współczesnych państwach demokratycznych o systemie prezydenckim,

półprezydenckim (mieszanym) i parlamentarno-gabinetowym. Prace proszę przesyłać na adres grzegorzbogun@interia.pl

 
Historia

Temat: Obywatele czy poddani ?

Podręcznik str. 50 do 55

Temat: Elementy feudalizmu w czasach nowożytnych

Podręcznik str. 56 do 59


WDŻ

22.04 Temat: Świadomość własnej płodności /grupa dziewcząt/.

 • Odpowiedzialność mężczyzny i kobiety za przekazywanie życia

 • Budowa układu rozrodczego mężczyzny i kobiety

 • Cykl kobiecy

 • Planowanie poczęć

pobierz plik
Język niemiecki

 

Temat: Wycieczka do Berlina

Wybierz się na wycieczkę po Berlinie

https://www.youtube.com/watch?v=Y-vF_
zrwRUs

Podczas oglądania filmu spróbuj wypisać nazwy zabytków w mieście.

Obejrzyj pokaz zdjęć z Berlina i zaznacz, które zabytki wystąpiły we wcześniejszym filmie – wypisz ich nazwy do zeszytu.

https://www.youtube.com/watch?v=KevNe9MN7aA

Następnie wykonaj zadanie A11 - uzupełnij dialog turystek, które chciałyby pojechać autobusem turystycznym zwiedzać Berlin i przetłumacz ich pytania a-e na język polski

Zapisane w zeszycie nazwy zabytków, dialog (tylko rozwiązanie, nie przepisujcie całego!!!)

i tłumaczenie prześlijcie do poniedziałku 27.04 w formie zdjęć na Messenger lub bytnar0@op.pl

 

WF chłopcy

 

Temat: Piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. 

https://www.youtube.com/watch?v=i1gS-QCEafU  

 

Narysuj plakat piramidy zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, opisz piramidę, zrób zdjęcie i wyślij na adres 

j.wilczek357@gmail.com . 

Pracę podpisz w następujący sposób: imię  i nazwisko, klasa 

np. Krzysztof ...., kl. II BS., Marek .... kl.I LO "G".

Termin wysyłania prac do 8 maja br.

 

15.04.2020r.- 17.04.2020r.

Matematyka Uczniowie rozwiązują zadania wysłane przez nauczyciela na grupę utworzoną w komunikatorze Messenger.

Język angielski

15.04.2020r.

Nauka słówek:

 j. ang. II LO "Matura Focus 3" - Unit 4e.

 
16-17.04.2020r.
Proszę wykonać załączone zadania ze znajomości środków językowych i przesłać zdjęcia rozwiązań do mnie na messengera:

pobierz plik1                        

 pobierz plik2


Biologia

 Wytyczne do pracy dla klasy II LO z biologii- 5 tydzień (15.04-17.04.2020r.)

 Witam Was po świętach, w tym tygodniu zajmiemy się  pierścienicami.( podręcznik str.296-300)

    Zagadnienia na które należy zwrócić uwagę :

1.      Ogólna budowa ciała.

2.      Pokrycie ciała.

3.      Układ pokarmowy.

4.      Wymiana gazowa.

5.      Transport substancji, układ krwionośny.

6.      Układ nerwowy.

7.      Układ wydalniczy.

8.      Rozmnażanie i rozwój.

9.      Pijawki- pierścienice pasożytnicze.

Zadanie do napisania i przesłanie mi na maila to zad 8 str. 302( podręcznik). Ponadto  wyślę wam zadania na messengerze. Proszę o ich zrobienie i odesłanie mi do oceny. Czekam  na zadania poprzednie bo niektórzy mi jeszcze ich nie przesłali.

 


Geografia rozszerzenie

 

16.04

T: Świat zwierząts. 293-296

 

1. Rozmieszczenie i nazwy krain zoogeograficznych.

2. Najważniejsze zwierzęta w nich występujące.

3. Fauna mórz i oceanów (litoral, pelagial, abisal)

 

 


Historia

Temat: Kształtowanie się parlamentaryzmu europejskiego

Podręcznik – Poznać przeszłość – rządzący i rządzeni

Sprawdzian z działu - u źródeł demokracji i republiki. (Załącznik)

odpowiedzi proszę wysłać na adres    -   dyrektor.zskamien@gmail.com

Do 23.04.2020 r.

pobierz plik


WDŻ

15.04 Temat: Być matką, być ojcem.

 • Korzyści świadomego zaplanowania potomstwa

 • Warunki zdrowotne: zdrowie fizyczne i psychiczne, które powinni spełnić przyszli rodzice

 • Pierwsze symptomy ciąży

 • Rozwój prenatalny człowieka

 • Zasady higieny kobiety w czasie ciąży

 • Rola ojca /w okresie oczekiwania na dziecko/

 • Szkoła rodzenia, poród, naturalne karmienie

 • Więź matki z dzieckiem we wczesnej fazie jego życia

1.Zapoznaj się z prezentacją ,, Być ojcem, być matką”

https://slideplayer.pl/slide/3173137/

2.Być ojcem, być matką we współczesnym świecie - ks. Piotr Pawlukiewicz

https://www.youtube.com/watch?v=rIehyMD8Cdw

Miłego odbioru😊

 

Religia ZADANIE DOMOWE
Drodzy uczniowie. Najpóźniej do niedzieli 19 kwietnia do 24:00 proszę na adres email: lukles@o2.pl wysłać pracę pisemną odpowiadającą na następujące pytania.
1) Kto Ci przekazał wiarę, kto nauczył pierwszych modlitw, co pamiętasz z dzieciństwa gdy zabierano Cię do kościoła, jakie są Twoje wspomnienia?
2) Jak wygląda Twoja modlitwa? Jak często się modlisz, gdzie? Czy modlitwa przychodzi Ci łatwo, czy jest to dla Ciebie jakiś trud?
3) Gdybyś spotkał człowieka niewierzącego jakimi argumentami przekonywałbyś go, że warto wierzyć w Pana Boga i warto korzystać z sakramentów świętych?
4) Przez pandemię koronawirusa nie mamy możliwości normalnie korzystać z sakramentów świętych. Jak ta sytuacja wpłynęła na Twoją relację z Panem Bogiem? Co czujesz, co myślisz? Czy Twoja wiara osłabła, czy się wzmocniła?
W TEMACIE wiadomości !!! KONIECZNIE !!! napisz KLASA, NAZWISKO i IMIĘ oraz nr w dzienniku
Zadanie domowe oczywiście będę oceniał, więc postaraj się by zdobyć jak najlepszą ocenę.
Ponadto zapraszam w tym trudnym czasie do codziennej modlitwy NA ŻYWO. Informacje na plakacie. Zaproponuj transmisję swoim dziadkom. Im trudniej poruszać się w Internecie, a z pewnością się codziennie dużo modlą.
Pozdrawiam
Ks. Łukasz Leśniak

 

Religia

Szczęść Boże

Zapraszam do codziennej wspólnej modlitwy o ustanie pandemii koronawirusa, którą prowadzę na żywo on-line na moim kanale YouTube DROGA do BOGA

15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia

20:30 Różaniec i Apel Jasnogórski

Zachęcam w ramach katechezy domowej do oglądania religijnych filmów, konferencji, świadectw, które z pewnością pozwolą dobrze przeżywać czas tego niezwykłego Wielkiego Postu jaki w tych dniach przeżywamy.

Pozdrawiam

Ks. Łukasz Leśniak

 


Język niemiecki

 

Zapoznaj się z informacjami o Niemczech

https://www.radioteddy.de/macht-schlau/quer-durch-deutschland/deutschland-wissen/

Następnie rozwiąż quiz

https://www.radioteddy.de/macht-schlau/quer-durch-deutschland/deutschland-quiz/

Na zdjęcia Waszych prac czekam do 21 kwietnia bytnar0@op.pl lub messenger

 

06.04.2020r.- 08.04.2020r.

Matematyka Uczniowie rozwiązują zadania wysłane przez nauczyciela na grupę utworzoną w komunikatorze Messenger.

Język angielski

Proszę zarejestrować się w darmowym programie Quizlet i poćwiczyć słówka z rozdziału 4. Poniżej podaję linki:

 

j. ang. II LO "Matura Focus 3" - Unit 4a.

j. ang. II LO "Matura Focus 3" - Unit 4b.

j. ang. II LO "Matura Focus 3" - Unit 4c.

 

Biologia

 Wytyczne – 4 tydzień(06.04.-08.04.2020r)

Moi drodzy święta tuż, tuż więc w tym tygodniu trochę mniej materiału do przerobienia i  żadnych zadań.

Temat lekcji: „ Nicienie – zwierzęta o obłym , nieczłonowanym ciele.”

1.       Ogólna budowa ciała.

2.       Pokrycie ciała.

3.       Układ pokarmowy.

4.       Wymiana gazowa.

5.       Transport substancji.

6.       Układ nerwowy.

7.       Układ wydalniczy.

8.       Rozmnażanie i rozwój.

9.       Przeanalizujcie też cykl rozwojowy glisty ludzkiej i włośnia krętego.

10.   Polecam też filmik do obejrzenia

https://www.youtube.com/watch?v=wgcV4ax_0lk  

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę Wam i waszym rodzinom wszystkiego co najlepsze, dużo zdrowia, spokoju i spełnienia najskrytszych marzeń.


Historia

06-10.04.2020

Temat : Miasta średniowiecznej europy 

Podręcznik – Poznać przeszłość – rządzący i rządzeni str. 35-40

 


WOS

rozszerzenie

06-08.04.2020

T. 6 s. 276 Organy kontroli państwowej , ochrony prawa i zaufania publicznego

http://joannawieczorek.pl/wp-content/uploads/2015/10/NIK.pdf

https://prezi.com/xp5svmeasa3l/organy-
kontroli-panstwowej-i-ochrony-prawa/

https://youtu.be/npuSRFT9s5w

 


WDŻ

8.04.Temat:Test z dojrzałości do małżeństwa.

Treści:

 • Z kim na całe życie, czyli o wyborze współmałżonka

 • Dojrzałość do małżeństwa/fizyczna, prawna, psychiczna, umysłowa, społeczna, socjalna/

 • Kryteria wyboru partnera życiowego/atrakcyjność fizyczna, ocena cech charakteru, podobieństwo postaw, oczekiwania satysfakcji seksualnej, wiek, wykształcenie, warunki materialne, akceptacja wyboru przez rodziców/

 • Motywy niedojrzałe wyboru współmałżonka /chęć ucieczki z domu, nieplanowana ciąża, zdobycie wartości materialnych/.

 • Ślub; waga przysięgi małżeńskiej /wierność, zaufanie, dialog/.

https://deon.pl/wiara/slub/test-na-milosc-zrob-zanim-zdecydujesz-sie-na-slub,357633

https://opoka.org.pl/biblioteka/I/ID/0003V_
05.html

https://www.youtube.com/watch?v=ozoDhKt7Iwk


Religia

Szczęść Boże

Zapraszam do codziennej wspólnej modlitwy o ustanie pandemii koronawirusa, którą prowadzę na żywo on-line na moim kanale YouTube DROGA do BOGA

15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia

20:30 Różaniec i Apel Jasnogórski

Zachęcam w ramach katechezy domowej do oglądania religijnych filmów, konferencji, świadectw, które z pewnością pozwolą dobrze przeżywać czas tego niezwykłego Wielkiego Postu jaki w tych dniach przeżywamy.

Pozdrawiam

Ks. Łukasz Leśniak

 


Język niemiecki

 

Tematy lekcji:

1.      Deutschland entdecken

Kapitel 6: ćwiczenia  A8, A9, A10, U6

A9 Przyjrzyj się zdjęciom niemieckich zabytków i dopasuj zdjęcia do nazwy obiektu.

A10 Na podstawie opisu napisz, o który zabytek chodzi.

U6 Sprawdź swoją wiedzę, podpisując zdjęcie zabytku właściwą nazwą.

2.      Ostern

https://www.geo.de/geolino/quiz-ecke/ostern-quiz-fuer-kinder

Rozwiąż quiz o Wielkanocy. W zeszycie przedmiotowym wypisz po niemiecku symbole tych świąt. Porównaj z symbolami, które są w Polsce.

Wyniki pracy zapisz w zeszycie przedmiotowym.

30.03.2020r.- 03.04.2020r.

Język polski Zadania są od tego tygodnia zamieszczane są na grupie utworzonej na komunikatorze  -   Facebook ( Messenger)

Matematyka Uczniowie rozwiązują zadania wysłane przez nauczyciela na grupę utworzoną w komunikatorze Messenger.

Język angielski

31. 03. 2020r.

Proszę postępować według punktów:

1. Oglądnijcie filmik:  https://www.youtube.com/watch?v=MC5i2K0CtJY

2.  Przeczytajcie notatkę w podręczniku na str. 121.

3. Wykonajcie zad. 1, 2 i 3 na tej samej stronie w podręczniku.

 

02. 04. 2020r.

Podręcznik str. 62   zad. 1 – proszę napisać odpowiedzi na 3 pytania (przy czym pierwsze pyt. zawiera 3 podpunkty); zad. 3, 4 i 6

 

03.04. 2020r.

Ćwiczenia str. 62 zad. 1, 2, 3 i 4

 

Biologia (rozszerzenie)

30.03-03.04.2020r.

 Witam Was w następnym tygodniu nauki. Mam nadzieję, że systematycznie uczycie się biologii. Chciałabym  abyście w tym tygodniu poświęcili czas na rozwiązywanie zadań. Wyśle je Wam na grupę, którą mam nadzieję uda się nam stworzyć.  Spróbujcie rozwiązać te zadania  a odpowiedzi wyślijcie mi na pocztę  joanna-ozog@tlen.pl ( może to być zdjęcie). Postarajcie się zrobić je do końca tygodnia są one na ocenę.

1.       Zagadnienia na ten tydzień to tylko:

a.      Cykle rozwojowe tasiemca nieuzbrojonego, motylicy wątrobowej, bruzdogłowca szerokiego ( przeanalizuj i zrób króciutką notatkę, może być schematyczny rysunek)

b.      Przystosowania tasiemca do pasożytnictwa

c.      Przegląd płazińców

d.       Polecam obejrzeć https://www.youtube.com/watch?v=oJcEJvDvkoU

 

Geografia

rozszerzenie

26,03

I. Temat: Rzeźbotwórcza działalność morza.

A. niszcząca działalność morza – klif (powstawanie, budowa klifu, abrazja).

B. budująca działalność morza – plaża, wybrzeże mierzejowe (powstawanie).

II. Temat: Typy wybrzeży.

Ze względu na genezę wyróżniamy wybrzeża: fiordowe, riasowe, dalmatyńskie, limanowe, lagunowe, szkierowe, mierzejowe.

Przeanalizuj mapki na stronach 264 i 265 przedstawiające różne typy wybrzeży oraz przyczyny ich powstawania (opisy)

- Powstawanie atolu.

30.03

I i II Temat: Powtórzenie wiadomości.

Wykonaj test maturalny ze str. 271-273 oraz test „To było na maturze” str. 273-276

02.04

I. Temat: Powstawanie gleb.

 • Pojęcie gleby

 • Poziomy profilu glebowego (ściółka, próchnica itd.)

 • Żyzność a urodzajność

II. Temat: Typy genetyczne gleb.

 • Podział gleb na strefowe i astrefowe

 • Przeczytaj tekst na str. 281-284 i przeanalizuj poszczególne profile glebowe

 • Na czym polega degradacja gleb? Jakie są jej przyczyny?

06.04

I i II Temat:  Strefy roślinne na świecie.

Korzystając z mapki na str. 286 przeanalizuj rozmieszczenie stref roślinnych na świecie.

Zadanie

Korzystając z opisu stref roślinnych ze str. 287-290 dokonaj ich skróconej charakterystyki wg schematu:

KLIMAT  -  STREFA ROŚLINNA  -  GATUNKI ROŚLIN  -  GLEBA

Może być forma tabelaryczna. Zdanie proszę przesłać do 10 kwietnia na adres tbednarzlokamien@gmail.com. Wszelkie pytania dotyczące omawianych zagadnień również proszę kierować na podany adres.


Religia

Szczęść Boże

Zapraszam do codziennej wspólnej modlitwy o ustanie pandemii koronawirusa, którą prowadzę na żywo on-line na moim kanale YouTube DROGA do BOGA

15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia

20:30 Różaniec i Apel Jasnogórski

Zachęcam w ramach katechezy domowej do oglądania religijnych filmów, konferencji, świadectw, które z pewnością pozwolą dobrze przeżywać czas tego niezwykłego Wielkiego Postu jaki w tych dniach przeżywamy.

Pozdrawiam

Ks. Łukasz Leśniak

 

Język niemiecki

 

Temat: Die berühmten Deutschen.

Kapitel 6 , ćw. A7, U4 i U5.

Rozwiązania zapiszcie  zeszycie przedmiotowym. W piątek prześlijcie na bytnar0@op.pl lub messenger


WOS

rozszerzenie

 

T. 5 s.266 Sądy i trybunały

https://epodreczniki.pl/a/wladza-sadownicza-w-polsce/Dt9SuNaEa

https://epodreczniki.pl/a/struktura-wymiaru-sprawiedliwosci-w-polsce/D62nQfqI1

http://www.tomaszewska.com.pl/13.
wladza%20sadownicza.pdf

 

Historia

Temat: Feudalizm w średniowieczu

Podręcznik  Poznać przeszłość – Rządzący i rządzeni strona 30-34


Przyroda (przedmiot uzupełniający w LO)

 

Proszę uczniów, którzy realizowali podstawę programową z przyrody o kontakt mailowy: gudykachemia@gmail.com, będę wam wysyłać raz w tygodniu karty pracy z poszczególnych tematów, pozdrawiam A. Gudyka

 

WDŻ

1.04 TEMAT: Seks i życiowe decyzje/grupa chłopców/

/temat bardzo trudny/

 • Zastanów się nad przeżywaną miłością i ważnymi wyborami związanymi z aktywnością seksualną.

 • Dokonaj  rozróżnienia ; pierwsze wrażenia związane z miłością/zauroczenie ,szok uczuciowy,/a miłością  prawdziwą z pełnym zaufaniem.

 • Aktywność seksualna oderwana od miłości może stać się czymś przymusowym, prowadzi do uzależnienia.

 • Uświadom sobie, że nieuporządkowany seks może prowadzić do ryzykownych zachowań, wzbudzać  niepokój i poczucie winy.

 • Musisz zdawać sobie sprawę, że aktywność seksualna zobowiązuję do odpowiedzialności za partnera i ewentualnie nowe życie .

Zapraszam na film :

,,Mieć dom - to mieć wiele”

https://www.youtube.com/watch?v=YmRhf6c3Ktc

,,Chcę mieć dom i normalną rodzinę"

 https://www.youtube.com/watch?v=ERoekUl6WiE


23.03.2020r.- 27.03.2020r.

Język polski 23.03.2020r.

 Temat: Liryka Młodej Polski - najważniejsi twórcy oraz analiza dwóch wybranych utworów -  pisemnie do zeszytu.

Czekam na recenzję! !!

Polecam  dziś ( 23.03.2020) o godz. 21.00 w Teatrze Telewizji - "Zemstę" A. Fredry we współczesnej wersji - dobra okazja do powtórzenia lektury obowiązkowej z gimnazjum.


Matematyka Uczniowie rozwiązują zadania wysłane przez nauczyciela na grupę utworzoną w komunikatorze Messenger.

Język angielski

23.03.2020r.

Podręcznik str. 64  zad. 1, 2, 3, 4 i 5

24.03.2020r.

Podręcznik str. 64  zad. 6, 7 i 8 (przeczytać słówka 5Ei 5F str. 132)

25.03.2020r.

Podręcznik str.66  zad. 1 i 2

Ćwiczenia str. 63  zad. 3

Ćwiczenia str. 65  zad. 6

Zadania będą sprawdzane na internetowej grupie klasowej.

 


Biologia (rozszerzenie)

1.       Parzydełkowce- tkankowe zwierzęta dwuwarstwowe.

a.       Ogólna budowa ciała.

b.      Podstawowe czynności życiowe.

c.       Przegląd parzydełkowców.

2.       Płazińce – zwierzęta spłaszczone grzbietobrzusznie.

a.       Ogólna budowa ciała.

b.      Pokrycie ciała.

c.       Układ pokarmowy.

d.      Wymiana gazowa

e.      Transport substancji

f.        Układ nerwowy.

g.       Układ wydalniczy.

h.      Rozmnażanie i rozwój.

Polecam podręcznik str. 274- 283 lub inne źródła. Zróbcie notatkę.

Zachęcam też do obejrzenia filmiku, który pomoże wam zrozumieć lepiej temat https://www.youtube.com/watch?v=OoQyZYPk66U


Geografia

rozszerzenie

Za 23.03

T: 1. Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich i lądolodów str. 248-254

     2. Rzeźbotwórcza działalność wiatrustr. 255-260

 

Proszę przeczytać powyższe zagadnienia w podręczniku, zapisywać sobie na bieżąco niezrozumiałe kwestie, wytłumaczę je po powrocie do szkoły.

 

Religia

Szczęść Boże

Zapraszam do codziennej wspólnej modlitwy o ustanie pandemii koronawirusa, którą prowadzę na żywo on-line na moim kanale YouTube DROGA do BOGA

15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia

20:30 Różaniec i Apel Jasnogórski

Zachęcam w ramach katechezy domowej do oglądania religijnych filmów, konferencji, świadectw, które z pewnością pozwolą dobrze przeżywać czas tego niezwykłego Wielkiego Postu jaki w tych dniach przeżywamy.

Pozdrawiam

Ks. Łukasz Leśniak

 


Język niemiecki

 

Tematy lekcji:

1.      Deutschland – unser Nachbar

2.      Deutschland- Was ist typisch deutsch?

Obejrzyj film na kanale  You Tube: Reiseland Deutschland – Vielfalt im Herzen Europas, wypełnij zdania A1, A6 oraz wybierz jedną z wymienionych postaci i przedstaw jej sylwetkę w postaci prezentacji multimedialnej,  „listu gończego” lub plakatu (wszystko może być zrobione komputerowo ale nie musi)

Wyniki pracy zapisz w zeszycie przedmiotowym lub komputerowo i prześlij na mail bytnar0@op.pl lub zdjęcie Messenger. Masz czas do piątku! 27.02.2020

 

WOS

rozszerzenie

T.4 s. 258 Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej

https://epodreczniki.pl/a/byc-premierem/DmPAHjWQP

https://epodreczniki.pl/a/wladza-wykonawcza-w-polsce-prezydent-rp---rada-ministrow/D1B2HSegY

http://www.tomaszewska.com.pl/12.
wladza%20wykonawcza.pdf

https://prezi.com/_6tq3vjg7r3r/wadza-wykonawcza-w-polsce/

 

Historia
Temat 1 
Władcy średniowiecznej Europy 
Podręcznik "poznać przyszłość - rządzący i rządzeni - Nowa Era - strony 24-29

WDŻ

TEMAT: Seks i życiowe decyzje/grupa dziewcząt/

/temat bardzo trudny/

·       Zastanów się nad przeżywaną miłością i ważnymi wyborami związanymi z aktywnością seksualną.

·       Dokonaj  rozróżnienia ;pierwsze wrażenia związane z miłością/zauroczenie ,szok uczuciowy,/a miłością  prawdziwą z pełnym zaufaniem.

·       Aktywność seksualna oderwana od miłości może stać się czymś przymusowym, prowadzi do uzależnienia.

·       Uświadom sobie, że nieuporządkowany seks może prowadzić do ryzykownych zachowań, wzbudzać  niepokój i poczucie winy.

·       Musisz zdawać sobie sprawę, że aktywność seksualna zobowiązuję do odpowiedzialności za partnera i ewentualnie nowe życie.

Zapraszam na film :

1.     ,,Mieć dom - to mieć wiele”

https://www.youtube.com/watch?v=YmRhf6c3Ktc

2.     ,,Chcę mieć dom i normalną rodzinę"

https://www.youtube.com/watch?v=ERoekUl6WiE

 

W-f

dziewczyny

Witam,

w zaistniałej sytuacji i wymaganej pracy zdalnej z uczniem, zadanie jakie musicie wykonać by otrzymać pozytywną ocenę z lekcji wychowania fizycznego jest przygotowanie zestawu treningowego lub rozgrzewki min. 10 ćwiczeń do których wykorzystać można dowolne przyrządy jako środki dydaktyczne. Ćwiczenia powinny być zapisane w dokumencie tekstowym, który wysyłacie na smuszu@gmail.com do dnia 27.03.2020. W załączniku dodaję modelową wersję z przykładowym zestawem, oczywiście forma może być dowolna np. tor sprawnościowy, ćwiczenia w parach przy drabinkach, wyścigi rzędów itp.

Im szybciej wyślecie gotową wersje tym mniejsze prawdopodobieństwo na kopie a takie rozgrzewki będę odrzucał, dlatego proponuję poświęcić tych kilkanaście minut na ułożenie własnej

 Zachęcam do aktywnego spędzania tego czasu w domu ponieważ ma to ogromne znaczenie w kształtowaniu rozwoju fizycznego człowieka.

pobierz plik

Pozdrawiam Krzysztof Smusz


12.03.2020r.- 20.03.2020r.

Język polski

1. Film  do obejrzenia " Zbrodnia i kara"reż. J.  Sargent (1998) oraz informacje o lekturze w zeszycie- treść i charakterystyka bohaterów.

2. Młoda Polska- ogólne informacje o epoce (notatka w zeszycie).

3. Lektura obowiązkowa do przeczytania- S.Wyspiański " Wesele"- termin - 

1.04.2020 r. 

Pytania kierować proszę na adres:

czyzowskasmusz@gmail.com

 

4. Napisz recenzję filmu "Zbrodnia i kara"

Pracę kierować proszę na adres:

czyzowskasmusz@gmail.com

Termin 28.03.2020


Matematyka Uczniowie rozwiązują zadania wysłane przez nauczyciela na grupę utworzoną w komunikatorze Messenger.

Język angielski

12.03.2020r.

Podręcznik – str. 58-59  zad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9

16.03.2020r.

Ćwiczenia – str. 59 (wszystkie zadania)

17.03.2020r.

Podręcznik – str. 60-61  zad. 1,2, 3, 4 i 5

18.03.2020r.

Podręcznik str. 61  zad. 7 (5A str. 132), zad. 10 (5B str.132), zad. 12 (5C str. 132) oraz 5Dprzeczytaćna str. 132

19.03.2020r.

Ćwiczenia  str. 60-61  zad. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 – zadania bazują na słówkach z podręcznika ze str. 132


Biologia (rozszerzenie)

1.      Tkanka kostna.

    a.      Budowa i funkcje.

    b.      Rodzaje.

    c.      Komórki kościotwórcze i   kościogubne.

2.      Tkanka łączna właściwa.

    a.      Tk. Siateczkowa.

    b.      Tk.włóknista  luźna i zbita.

    c.      Tk.tłuszczowa.

3.      Krew- tk. płynna .

4.      Limfa- tk. płynna.

5.      Gąbki- zwierzęta beztkankowe.

     a.      Ogólna budowa ciała.

     b.      Czynności życiowe.

     c.      Przegląd.

 


Geografia

rozszerzenie

Za 12.03

T: 1.Trzęsienia Ziemi, ruchy epejrogeniczne oraz izostatycznestr. 216-219

2. Wielkie formy ukształtowania lądów i dna oceanicznegostr. 220-223

 

Za 16.03

T: 1. Powtórzenie wiadomości z działu „Wnętrze Ziemi. Procesy endogeniczne”

   - proszę rozwiązać zadania str. 227-230

    2. Wietrzenie skał. Ruchy masowe str. 232-236

 

Za 19.03

T: 1. Procesy krasowe str. 237-241

2. Rzeźbotwórcza działalność rzekstr. 242-247

 


Religia

Szczęść Boże

Zapraszam do codziennej wspólnej modlitwy o ustanie pandemii koronawirusa, którą prowadzę na żywo on-line na moim kanale YouTube DROGA do BOGA

15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia

20:30 Różaniec i Apel Jasnogórski

 

Zachęcam w ramach katechezy domowej do oglądania religijnych filmów, konferencji, świadectw, które z pewnością pozwolą dobrze przeżywać czas tego niezwykłego Wielkiego Postu jaki w tych dniach przeżywamy.

Pozdrawiam

Ks. Łukasz Leśniak

 • Bella
  • Bez rąk, bez nóg, ale nie bez wiary – Nick Vujicic
  • Biała sukienka
  • Boska interwencja
  • Bóg nie umarł – część I i II i III
  • Cristiada
  • Cuda z nieba
  • Cyrk motyli
  • Czy naprawdę wierzysz?
  • Doonby. Każdy jest kimś
  • Filmy o. Adama Szustaka (http://www.langustanapalmie.pl/)
  • Jak bóg da
  • Karol – człowiek, który został papieżem
  • Karolina
  • Każde życie jest cudem (October baby)
  • Ks. Jakub Bartczak – teledyski
  • Młodzi gniewni
  • Most (film z 2003 roku)
  • Odważni
  • Pan od muzyki
  • Spotkanie
  • Spotkanie II
  • Szkoła uczuć
  • Tajemnica Eucharystii
  • Trzyminutowy katechizm 3MC
  • War Room. Siła modlitwy
  • Ziemia Maryi
  • August Rush
  • Dobromir Mak-Makowski (świadectwo)
  • Mark Gungor (humorystyczne wykłady o małżeństwie dla klasy III LO i III BS)
  • Matura to bzdura – odcinki „Religia chrześcijańska”, „Religie świata”
  • Powrót do domu ojca – Andrzej Sowa (świadectwo)
  • Próba ogniowa (Fireproof)
  • Świadectwo ks. Tymoteusza
  • Wojciech Cejrowski – Ziemia Święta, Droga Krzyżowa, Guadalupe
  • Młody Mesjasz
  • Największy dar
  • Miłość i Miłosierdzie
  • Wywiad z Bogiem
  • Zerwany kłos
  • Chata
  • Fireproof
  • Cuda z nieba
  • Niezłomny
  • Ignacy Loyola
  • Sprawa Chrystusa
  • Wyspa
  • Maria Goretii
  • Mam przyjaciół w niebie
  • Na skrzydłach orłów
  • Najlepszy
  • Cud w cokeville
  • Ze wszystkich sił
  • Ludzie Boga
  • Niebo istnieje naprawdę
  • October baby
  • Flywheel (2003) Koło zamachowe
  • Interwencja Boża
  • Wielki Mike
  • Bezcenny dar

Język niemiecki

 

Do wykonanie prace pisemne z tematu Usługi/ Dienstlaeistungen

1.      Napisz dialog w sytuacji awarii na autostradzie z pracownikiem ADAC. Wzoruj się na ćwiczeniu A20. Wybierz jedną z sytuacji podanych w A21. Termin 20.03.2020

2.      Przeczytaj tekst A 22, wykonaj ćwiczenia pod tekstem. Opisz, co przydarzyło się Lisie, korzystają ze słownictwa z ćw. A23 Termin do 23.03.2020

3.      Przeanalizujcie zadnienie gramatyczne Finalsatz A28. I zróbcie A29. Termin do 25.03.2020

Rozwiązania wpiszcie w zeszycie przedmiotowym lub w programie Word i prześlijcie mi na adres bytnar0@op.pl lub na Messenger

 

Wszystkie zadania podlegają ocenie bieżącej!

 


WOS

rozszerzenie

T. 3 s.248 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.tomaszewska.com.pl/
gim.wos.3.wladza.wykonawcza.pdf
http://www.tomaszewska.com.pl/

12.wladza%20wykonawcza.pdf
https://prezi.com/_6tq3vjg7r3r/wadza-wykonawcza-w-polsce/
https://slideplayer.pl/slide/832222/
http://www.tomaszewska.com.pl/

test.2.pdf

WDŻ

18.03.2020 r.

Temat: Jak uchronić się przed AIDS?

/skopiuj link do przeglądarki/

 

1.Historyczne fakty dotyczące badań HIV/AIDS/poznaj w poniższym linku/

http://liceum13.neostrada.pl/aids/
historia.htm#1

2.Swiatowy problem rozprzestrzeniania się HIV/AIDS oraz sytuacja w Polsce.

http://wsse.szczecin.pl/19-maja-2019-r-dzien-pamieci-o-zmarlych-na-aids/

3.Obejrzyj tę prezentację-niech ona będzie dla CIEBIE przestrogą!!!

https://www.youtube.com/watch?v=qaA_SXTdOJY

4.AIDS - epidemia wciąż niepokonana

https://www.youtube.com/watch?v=Uw66a74nEeM

 


 " Do wyższych rzeczy
zostałem stworzony i dla nich winienem żyć ..."

Św. Stanisław Kostka


=>STATYSTYKI<=
Odwiedziło nas:CIEKAWE LINKI

www.ko.rzeszow.pl
Kuratorium
www.men.gov.pl
MENiS
www.oke.krakow.pl
OKE
www.cke.edu.pl
CKEkontrola i ochrona rodzicielska


dodaj do ulubionych dodaj do ulubionych
ustaw stronę startową ustaw stronę startową