Patron Grono pedagogiczne Galeria Schronisko

 Strona główna
  Dyrekcja
  Sport
  Kontakt
  Dokumenty
  Plan godzin
  Przedszkole
Aktualności  
Grupy 
Kadra
Zajęcia
Nasze prace 
Archiwum
Nasz przyjaciel  
  Szkoła Podstawowa
Aktualności
Historia
Wzorowi uczniowie
Archiwum
  Liceum
Aktualności  
Podręczniki 
Absolwenci
Rekrutacja
Archiwum 
  Branżowa
Aktualności 
Absolwenci
Rekrutacja
Archiwum 
Najlepsi uczniowie 
  
  
 
Uczymy się w domu :)
 

klasa 8


Harmonogram konsultacji

od 25 maja 2020 r.

 • język angielski – wtorek 11.05 – 11.50

         dz.– sala nr 11, chł. - sala nr 33

 • j angielski - czwartek 11.00-11.45

         dz.– sala nr 11
 

 • język niemiecki - poniedziałek 9.00 - 10.00
  sala nr 11
   

 • matematyka – wtorek 11.55 -12.40
  sala nr 12 - dz.
   

 • matematyka - piątek 9.00 - 9.45
  sala nr 12 - chł.

   

 • język polski – środa 12.00 – 13.30
  sala nr 34 - dz.
   

 • język polski - czwartek 11.15 -12. 15
  sala nr 34 - chł.

   

 • geografia - wtorek 10.00 -11.00
  sala nr 35
   

 • fizyka - czwartek 12.00 - 12.45
  sala nr 37Od  16 marca Centralna Komisja Egzaminacyjna publikuje specjalne arkusze z zadaniami dla ósmoklasistów.


08.06.2020r. - 10.06.2020r.

Język polski  
Język angielski

 

 

 
Biologia

8.O6 Temat: Podsumowanie wiadomości z działu ,,Człowiek i środowisko”.

https://epodreczniki.pl/a/podsumowanie-dzialu-iv-quotczlowiek-i-srodowiskoquot/DzWIh1QYc

1.Przeczytaj w podręczniku ,,Wiesz czy nie wiesz?” str.169-171.

2.W zeszycie przedmiotowym zrób zadania z podręcznika  1,2,3,4,5,6 ,,Wiesz czy nie wiesz?” str.171-172.

3.Zdjęcie zadań prześlij do 11 czerwca wplodzien@gmail.com

 

01.06.2020r. - 05.06.2020r.

Język polski

 

1.      Temat lekcji: Jak napisać podanie?

·        Zapoznaj się z informacjami na temat podania https://epodreczniki.pl/a/jak-napisac-podanie/DAX4dFDav

·        Twoja klasa przygotowuje inscenizację ,, Zemsty” A. Fredry. Napisz podanie do dyrekcji wybranego teatru z prośbą o wypożyczenie kostiumów dla odtwórców ról trzech dowolnych postaci. W podaniu wymień imiona tych bohaterów.

2.      Temat lekcji: Poznajemy treść lektury pt.,, Oskar i pani Róża”.

·        Przeczytaj lekturę   https://www.academia.edu/
10265475/Oskar_i_pani_roza

3.      Temat lekcji: O czym pisał w swoich listach mały Oskar?

·        Zapisz informacje, jakie podaje o sobie Oskar w pierwszym liście do Pana Boga.

·        Zapisz imiona i ksywki kolegów i koleżanek Oskara. Wyjaśnij, skąd się wzięły ich ksywki?

·        Wypisz kilka informacji o pani Róży.

·        Zapisz w punktach, co wydarzyło się w życiu chłopca przez kolejne dni.

4.      Temat lekcji:  Jak radzić sobie z tym, co nieuchronne?

·        Zastanów się, dlaczego ludzie nie lubią rozmawiać o śmierci?

·       Jak Oskar wypowiada się na temat dorosłych i ich reakcjach związanych z jego chorobą?

·        Wyjaśnij, dlaczego chłopiec nie chce spotkać się z rodzicami, o co ma do nich żal.

·        Czym różni się podejście do śmierci Oskara i dorosłych?

5.      Temat lekcji: Powtarzamy lektury - ,, Latarnik” i ,, Pan Tadeusz”.

 
Język angielski

grupa dziewczyn

Drogie dzieci!

Z okazji Dnia Dziecka

z całego serca życzę wszystkim – tym dużym i tym małym spełnienia marzeń, wielu sukcesów, rozwijania pasji i talentów, niesamowitych przygód oraz samych szczęśliwych  dni w gronie prawdziwych przyjaciół i kochającej rodziny.

      Anna Saj 

02.06.2020 TV guide – słownictwo.

1. Zadanie 6 str. 139 w podręczniku – Uzupełnij program telewizyjny słowami z listy.

2. Zadanie 7 str. 139 w podręczniku – Posłuchaj nagrania 095 i zapisz jakie programy telewizyjne Pam lubi , jakie jej nie przeszkadzają i jakich nie znosi

https://learningclub.egis.com.pl/pl/
szkolapodstawowa/
smarttime/smart_time_2_podrecznik
_wieloletni_
nagrania_audio

3. Zadanie 8 str. 139 – Uzupełnij zdania o sobie.

4. Zadanie 1 str. 47 w ćwiczeniach – Dopasuj definicje do rodzajów filmów.

5. Zadanie 4 str. 47 w ćwiczeniach – Uzupełnij krzyżówkę.

03.06.2020 Jobs related to the arts – zawody związane ze sztuką.

1. Wykonaj zadanie 10 na str. 139 w podręczniku – uzupełnij tekst podanymi czasownikami.

2. Wykonaj zadanie 11 na str. 139 w podręczniku – ułóż nazwy zawodów od podanych czasowników.

3. Wykonaj zadanie 12 na str. 139 w podręczniku – wpisz podane przyimki.

4. Wykonaj zadania 2,3,5 i 6 w ćwiczeniach na str. 47.

 

04.06.2020 Passive voice – strona bierna.

1. Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi tworzenia strony biernej na końcu podręcznika na str. GR12.

2. Wykonaj zadanie 2,3,4 w podręczniku na str. 140

3. Wykonaj zadanie 1,2,3,4 w ćwiczeniach na str. 48

 

Język angielski

grupa chłopców

02.06.2020r.   Temat: Listening skills – multiple choice.

Podręcznik str. 108

- zad. 2/3 - przeczytaj zdania 1-3,wysłuchaj nagrania 3.9 i zaznacz poprawna odp.

- zad. 5 - utwórz wyrażenia

- zad. 6 - przeczytaj zdania 1-3, wysłuchaj nagrania 3.10, zaznacz poprawna odp.

 

03.06.2020r.   Temat: Everyday English – asking for and making suggestions.

Podręcznik str. 109:

- zad.1a - przeczytaj dialog

zad. 2 - zamień podkreślone zdania w dialogu na ich odpowiedniki z tabelek.

przetłumacz wyrażenia których nie znasz z tabelek z zad. 2

zad. 5 - dopasuj odpowiedzi do pytań.

 

04.06.2020r.   Temat: Progress check unit 6 – vocabulary.

Podręcznik str. 113:

zad. 1 - uzupełnij zdania

zad. 2 - wybierz poprawny wyraz lub wyrażenie

zad. 3 - uzupełnij zdania

zad. 4 - wybierz poprawną odpowiedź

 

Język niemiecki

03.06.2020  Thema: Gratulacje, współczucie, pocieszenie – ćwiczenia leksykalne.

Podręcznik str.75, zad.4a  Przepisz zdania ze zdjęć i dopisz do nich właściwe reakcje.

Wszystkie reakcje zapisz do zeszytu, przetłumacz i naucz się ich. Przypominam, że wymowę możesz poćwiczyć za pomocą słownika internetowego.

 

05.06.2020  Thema: Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

Podręcznik str.74, zad.2a

Zadań tym razem nie odsyłacie.

 

Historia

03.06.2020 r.

Temat: Wyzwania współczesnego świata.

Przeczytaj tekst str. 262 - 265.

Zwróć uwagę na: Problemy współczesnego świata i próby ich rozwiązywania.
Nierówności społeczne na świecie i ich konsekwencje.
Zagrożenie terroryzmem w państwach rozwiniętych.

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.
Napisz w zeszycie notatkę na temat efektu cieplarnianego oraz podaj jego skutki /prześlij do kontroli/.
 

02.06.2020 r.

Temat: Świat w Erze globalizacji.

Przeczytaj tekst str.257 - 261.

Zwróć uwagę na :
Różne przejawy globalizacji.
Cele ruchów antyglobalistycznych.
Przemiany społeczne i kulturowe przełomu XX i XXI wieku.

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Wykonaj notatkę w zeszycie na temat: Najważniejsze wyzwania współczesnego świata /prześlij do kontroli/.

 

Biologia

1.06  Temat: Sposoby ochrony przyrody.

 • Cele ochrony przyrody

 • Ochrona obszarowa

 • Parki narodowe Polski

 • Ochrona indywidualna

 • Ochrona gatunkowa

 • Gatunki chronione w Polsce

 • Ochrona przyrody

 • Gatunki zagrożone wyginięciem

https://epodreczniki.pl/a/chronimy-przyrode/DuXnhGSte

https://epodreczniki.pl/b/chronimy-przyrode/Pd4r3f9Cp

https://epodreczniki.pl/a/formy-ochrony-przyrody-w-polsce/D14LOROda

       https://epodreczniki.pl/a/parki-narodowe/D9cDZlCUN

1. W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadanie 1-7 strona 90-92. Zdjęcie zadania 6 i 7 prześlij do 5 czerwca /piątek/ wplodzien@gmail.com

2. Zadanie 8 str. 93 dla chętnych uczniów. Zdjęcie zadania prześlij wplodzien@gmail.com

 

Chemia

01.06 i 05.06

Temat: Tłuszcze – budowa, podział, badanie właściwości, znaczenie i zastosowanie. (str. 190 – 195)

(notatka)

1. Tłuszcze pod względem chemicznym to mieszaniny estrów glicerolu i wyższych kwasów karboksylowych (kwasów tłuszczowych).

2. Wzór ogólny tłuszczów (proszę go przepisać str. 191)

3. Podział tłuszczów:

a) ze względu na pochodzenie wyróżniamy:

- tłuszcze roślinne (oleje roślinne, oliwa z oliwek)

- tłuszcze zwierzęce (smalec, masło, łój, tran)

b) ze względu na stan skupienia w temperaturze pokojowej wyróżniamy:

- tłuszcze stałe (nasycone), np. masło, smalec

- tłuszcze ciekłe (nienasycone), np. oleje roślinne, tran

4. Badanie właściwości tłuszczów

a) badanie rozpuszczalności tłuszczów w różnych rozpuszczalnikach

Olej dobrze rozpuszcza się w benzynie (rozpuszczalniku niepolarnym), w etanolu słabo, w wodzie (rozpuszczalnik polarny) wcale się nie rozpuszcza, po wstrząśnięciu tworzy z nią emulsję.

b) odróżnianie tłuszczów nasyconych od nienasyconych

obejrzyj doświadczenie:

https://www.youtube.com/watch?v=GIXM29LUGcw

narysuj schemat doświadczenia 39 str. 193 – podręcznik

Obserwacje: Woda bromowa lub roztwór manganianu (VII) potasu odbarwiła się w probówce z olejem roślinnym

Wniosek: Olej roślinny jest tłuszczem nienasyconym.

5. Znaczenie i zastosowanie tłuszczów

- przemysł spożywczy i gastronomia

- przemysł kosmetyczny (z tłuszczów produkuje się mydła, oleje roślinne wchodzą w skład kosmetyków)

- przemysł chemiczny

Na temat znaczenia tłuszczów poczytajcie wchodząc na podane niżej strony:

https://epodreczniki.pl/a/tluszcze---budowa-i-wlasciwosci/DWXWkOyOC

https://zywienie.abczdrowie.pl/tluszcze-a-dieta

Jeśli nie lubisz czytać polecam do posłuchania i oglądnięcia ciekawej i krótkiej „lekcji” o tłuszczach:

https://www.youtube.com/watch?v=HplPmniF1Ws

Zadanie domowe: Napisz krótko, czym są NNKT i jaka jest ich rola w prawidłowym żywieniu człowieka.

 

Geografia

Temat: Prace badawcze w Arktyce i Antarktyce s. 180-184

 

Przeczytaj tekst na podanych stronach, obejrzyj filmy i zapisz notatkę do zeszytu.

 

https://www.youtube.com/watch?v=z3Cls509Q-MEkspedycja naukowa na PolskąStację Antarktyczną im. H. Arctowskiego,

 

https://www.youtube.com/watch?v=7NxpZIWmuqAPolska Stacja Polarna naSpitsbergenie.

 

https://www.youtube.com/watch?v=qsd70KJlX-E10 niezwykłych faktówantarktycznych.

 

Notatka

 

1. Na mocy Układu Antarktycznego z 1959 roku na Antarktydzie można prowadzić jedynie prace badawcze, nie można wydobywać tam surowców mineralnych.

2. Na Antarktydzie są także polskie stacje badawcze. Obecnie funkcjonuje stacja

im. Henryka Arctowskiego, na której prowadzi się badania naukowe.

3. Duży wkład w poznanie obszarów polarnych mieli również Polacy, byli to: HenrykArctowski i Antoni Dobrowolski w XIX wieku oraz  współczesny polarnikMarek Kamiński.

 

EDB

T. 1 s. 120 Zdrowie jako wartość. Zasady zdrowego stylu życia

 

-       zdrowie i jego rodzaje,

-       czynniki wpływające na zdrowie człowieka,

-       zachowania prozdrowotne i ryzykowne,

-       podstawowe wyznaczniki stanu ludzkiego organizmu.

Zadanie domowe: Wykonaj dowolną techniką (rysunek, grafika komputerowa, collage – kolaż itp.) plakat profilaktyczny pod tytułem „Bezpieczne wakacje”. Możesz poświęcić go jednemu lub kilku zagrożeniom, które mogą przytrafić się tobie lub twoim kolegom/koleżankom podczas wakacyjnego wypoczynku. Pamiętaj, że plakat ma formę uproszczoną – schematyczną i musi się składać z części obrazowej (ilustracja) i tekstowej (słowa). Musi zawierać także element perswazji – namawiać do dobrego lub przestrzegać przed niewłaściwym zachowaniem. W razie problemów z wykonaniem piszcie do mnie. Zdjęcia prac tradycyjnie wysyłajcie na adres grzegorzbogun@interia.pl

 

 

WOS

T. 5 s. 190 Konflikty zbrojne na świecie

-       przyczyny konfliktów międzynarodowych,

-       przykłady współczesnych konfliktów międzynarodowych,

-       terroryzm i jego rodzaje.

https://epodreczniki.pl/a/konflikty-zbrojne-we-wspolczesnym-swiecie/DBmFUby7p

 

Wszystkim, którzy chcą wiedzieć więcej nt. konfliktów międzynarodowych polecam prezentację 

http://www.tomaszewska.com.pl/
konflikty2.mn.pps

 

Zadanie domowe: Znajdź w dostępnych ci źródłach informacje czym jest cyberterroryzm. Jakie są sposoby działania internetowych terrorystów? Czym różni się haker od aktywisty? Jak przejawia się hejt w sieci? Kim są tzw. trolle? Zdjęcia waszych prac przesyłajcie na adres grzegorzbogun@interia.pl

 

Fizyka
Temat 1. Złudzenia optyczne.  temat będziemy omawiać na lekcji on- line, kto nie bierze udziału w lekcji  proszę zapoznać się z materiałem ze strony 268-269 w podręczniku. 
temat 2 Zastosowanie prawa odbicia i prawa załamania światła. Temat będziemy omawiać na lekcji on -line, kto nie bierze udziału w lekcji  proszę zapoznać się z informacjami w podręczniku strona 278- 279.  
 
WF

01-05.06.2020         

 

1.Aktywność ruchowa w terenie.

Aktywność ruchowa na świeżym powietrzu nie tylko sprzyja rozwojowi naszego ciała, ale również :

-dotlenia organizm-tlen poprawia pracę naszego mózgu, serca i układu krążenia,

-hartuje organizm- zwiększa naszą odporność na infekcje,

-to zastrzyk witaminy D,  która jest potrzebna do prawidłowego wzrostu

  i rozwoju kości u dzieci.

2.Piłka siatkowa. Zbicie piłki.

pobierz plik

3.Rozwiążcie quiz z siatkówki.

http://sporttopestka.pl/rozwiaz-quiz-z-siatkowki/

Wynik quizu( zdjęcie ) wyślijcie na m.bolko@vp.pl do 12.06.2020 r.

 

Pamiętajcie o codziennej aktywności ruchowej, najlepiej na świeżym powietrzu z zachowaniem zasad  bezpieczeństwa.

Powodzenia J

 

 

Informatyka

Temat: Tworzymy stronę internetową

1. Obejrzyj film

https://www.youtube.com/watch?v=94
Qy2kceBxk

2. Stwórz witrynę w edytorze WIX według wskazówek z filmu - utwórz bloga na dowolny wybrany przez Ciebie temat. Jeżeli użyjesz własnych zdjęć (przez Ciebie wykonanych), to podniesiesz wartość  pracy.

Prześlij link do Twojej strony na podany wcześniej adres e-mail.

 

25.05.2020r. - 29.05.2020r.

Język polski

1.      Temat lekcji:  Doskonalimy umiejętność pisania opowiadań.

·        Przeczytaj przykładowe opowiadanie i zapoznaj się z kryteriami oceniania opowiadań na egzaminie 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_
OSMOKLASISTY/Informatory/Informator
_P1_polski.pdf - str. 81.

2.      Temat lekcji: Piszemy opowiadanie twórcze.

·        Wyobraź sobie, że bohater jednej z obowiązkowych lektur  spotkał się ze Scrooge’em, bohaterem ,,Opowieści wigilijnej”. Napisz opowiadanie o ich spotkaniu, w którym wyjaśnisz też, czego to spotkanie nauczyło Scrooge’a. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.  Zadanie proszę wysłać do piątku.

3.      Synonimy , antonimy i homonimy.

·        Korzystając z dostępnych źródeł,  napisz definicje podanych w temacie pojęć.

·        Wykonaj zadania.

 Dopisz synonimy do wyrazów: kłamstwo, lękliwy, emisariusz, fascynacja, atleta, potem.

Do podanych wyrazów dopisz synonimy neutralne oraz nacechowane dodatnio i ujemnie: jeść, dziecko, dom.

Do podanych wyrazów dopisz antonimy: prawda, wolność, altruizm, zły, przepych.

Podaj 4 pary wyrazów, które są homonimami.

4.      Powtarzamy lektury z klasy 7.

·        Przypomnij sobie treść lektur : ,, Zemsta”, ,, Krzyżacy”

 
Język angielski

grupa dziewcząt

26.05.2020 - Sprawdzian – unit 7.

Poniżej macie link do sprawdzianu i nagranie do zadania 9. Bardzo proszę o samodzielną pracę i przysłanie mi odpowiedzi 26 maja.

sprawdzian

nagranie

27.05.2020 – Life of Pi- praca z tekstem.

1. Nauczcie się słów do czytanki na str. 136 z poniższego quizleta

https://quizlet.com/pl/499833931/unit-8-culture-8a-flash-cards/

2.Wykonaj zadanie 2 na str. 136. Posłuchaj nagrania 093 i dopasuj do każdego akapitu odpowiedni nagłówek ( jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego akapitu).

https://learningclub.egis.com.pl/pl/
szkolapodstawowa/
smarttime/smart_time_2_
podrecznik_wieloletni_
nagrania_audio

3. Zad. 4 str. 137 – dopasuj do pogrubionych wyrazów w tekście ich synonimy z zadania 4.

4. Zad. 5 str. 137 – uzupełnij wyrażenia .

5. Zad.6 str.137 – uzupełnij zdania podanymi czasownikami.

28.05.2020 – Types of films – rodzaje filmów.

Lekcja online na zoom godz. 11.00

Zaproszenie wyślę na grupę na Messenger.

Dla nieobecnych na lekcji online :

1. Nauczcie się słów do lekcji 7b z quizleta

https://quizlet.com/pl/499832591/unit-8-culture-8b-flash-cards/

2.Następnie wykonajcie zadanie 1 w podręczniku na str. 138 – dopasuj rodzaj filmu do jego opisu.

3. Posłuchaj nagrania 094 . Peter i Laura rozmawiają o ich ulubionych rodzajach filmów. Napisz jakie filmy lubi Peter ,a jakie Laura.

https://learningclub.egis.com.pl/pl/
szkolapodstawowa/
smarttime/smart_time_2_podrecznik
_wieloletni_
nagrania_audio

4. Zadanie 4 str. 138 – Uzupełnij zdania podanymi czasownikami w odpowiedniej formie.

5. Zadanie 4b str. 138 – Uzupełnij zdania podanymi słowami.

6. Zadanie 5 str. 138 – Uzupełnij zdania podanymi słowami.

 

Język angielski grupa chłopców

27.05.2020r.    Temat: Progress check unit 5.

Podręcznik str. 95:

- zad. 3 (wybierz poprawne słowo)

- zad. 4 (wybierz poprawną odpowiedź)

Podręcznik str. 100-101:

- zad. 1a (sprawdź słówka zapisane pogrubioną czcionką w słowniczku na końcu książki)

- zad. 1b (dopasuj zdania 1-6 do obrazków A-F)

- zad. 3 (dopasuj nagłówki do 3 tekstów)

- przetłumacz słówka z tekstu z tabelki na str. 101 „check these words”

- zad. 6 (dopasuje przeciwieństwa)

 

28.05.2020r.   Temat: Mother Earth on thin ice.

Podręcznik str. 102:

- zad. 1 (przeczytaj dwa krótkie teksty i wybierz poprawne słowa; sprawdź ich znaczenie w słowniku na końcu podręcznika)

- zad. 2 (uzupełnij luki 1-3 odpowiednimi wyrazami z listy A-F)

- zad. 3a (utwórz wyrażenia; użyj odpowiednich aby podpisać obrazki A-D)

- zad. 4a (dopasuj czynności a-f do propozycji 1-6)

 

29.05.2020r.    Temat: Environmental problems and actions.

Podręcznik str. 103:

- zad. 8 (przetłumacz i wstaw podane słówka)

Podręcznik str. 106:

- zad. 2 (przeczytaj tekst i dopasuj poprawne odpowiedzi do pytań 1-4)

Podręcznik str. 107:

- przetłumacz słówka z tekstu z tabelki na str. 107 „check these words”

- zad. 3 (dokończ zdania na podstawie tekstu)

- zad. 4 (dopasuj słówka zapisane pogrubioną czcionką do podanych synonimów)

 

Zdjęcia zadań proszę przesyłać jak do tej pory na Messenger’a.


 

 

Język niemiecki

27.05.2020  Thema: Nazwy pomieszczeń w domu – ćwiczenia leksykalne.

Przepisz do zeszytu i naucz się słówek:

https://podstawyniemieckiego.pl/pomieszczenia-po-niemiecku/

29.05.2020  Thema: Das Haus hat keine Kuche – praca z tekstem.

Podręcznik str.73, zad.4a, 4b

Tym razem zadań nie przesyłacie – poproszę o nie w innym terminie.

 

Historia 26.05.2020 r.

Temat: Polska w latach 90.XX wieku.

Przeczytaj tekst str.248.

Zwróć uwagę na : Przemiany polityczne w Polsce po 1989 r.
Reformy gospodarcze w Polsce w latach 90.
Napięcia społeczne spowodowane reformami gospodarczymi.

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.
Wpisz do zeszytu pojęcia: neoliberalizm, deficyt budżetowy, pluralizm polityczny oraz je wyjaśnij.

27.05.2020 r.

Temat: Polska w NATO i UE

Przeczytaj tekst str.: 253 - 256
Zwróć uwagę na: Sukcesy polskiej polityki zagranicznej.
Drogę Polski do NATO.
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej.

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń. Wykonaj w zeszycie notatkę iprzedstaw korzyści płynące z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i NATO /prześlij do oceny/.
 
Geografia

Temat: Środowisko przyrodnicze Arktyki i Antarktykas. 172-179

 

Obejrzyj film „Fauna Arktyki i Antarktyki – porównanie”

 

https://www.youtube.com/watch?v=wiPRn508m4A

 

Przeczytaj tekst na podanych wyżej stronach, następnie zapisz notatkę do zeszytu:

 

·       Arktyka to obszary leżące wokół bieguna północnego obejmujące Ocean Arktyczny wraz z położonymi na nim  wyspami, a także północne krańce Europy, Azji i Ameryki Północnej.

·       Dużą część Arktyki zajmuje pak lodowy, czyli wieloletni morski lód pływający.

·       Antarktyka to obszary leżące wokół bieguna południowego obejmujące Antarktydę i Ocean Południowy otaczający ten kontynent wraz z wyspami.

·       Większość obszaru Antarktydy pokrywa lądolód.

·       Na obu obszarach przez przeważającą część roku dominują ujemne temperatury.

·       Jest tam dzień polarny i noc polarna.

·       Zmiany klimatu na Ziemi powodują topnienie pokryw lodowych.

 

Chemia

25.05

Temat: Aminokwasy – dwufunkcyjne pochodne węglowodorów. (str. 182 – 185)

(notatka)

1. Aminokwasy to pochodne węglowodorów, które w cząsteczkach zawierają dwie grupy funkcyjne: aminową (-NH2) i karboksylową (-COOH)

Najprostszym aminokwasem jest kwas aminooctowy, od kwasu octowego różni się tym, że zamiast jednego atomu wodoru w grupie alkilowej posiada grupę aminową

CH2(NH2)COOH – nazwa kwas aminooctowy to nazwa systematyczna, związek ten jest bardziej znany jako glicyna – jej trzyliterowy skrót – Gly.

2. Właściwości kwasu aminooctowego (wypiszcie je z podręcznika – str. 183)

3. Cząsteczki aminokwasów mogą się ze sobą łączyć we większe cząsteczki, gdzie aminokwasy łącza się przy pomocy wiązania peptydowego – reakcje takie nazywamy kondensacją, a oprócz większych cząsteczek (peptydów) powstają jeszcze cząsteczki wody.

Jeżeli do reakcji wejdą dwie cząsteczki aminokwasów powstanie dipeptyd, jeżeli trzy – tripeptyd, jeżeli będzie ich wiele powstanie polipeptyd, o najprostszym białku mówimy jeżeli składa się z co najmniej 100 aminokwasów. Białka budujące organizmy żywe składają się z aminokwasów białkowych jest ich około 20, pozostałe aminokwasy to aminokwasy niebiałkowe.

Proszę przepisać z podręcznika (str. 184) równanie reakcji kondensacji ze zwróceniem szczególnej uwagi na wiązanie peptydowe.

Zachęcam do odwiedzenia poniższej strony, proszę przejść do punktu 3 – Aminokwasy

https://epodreczniki.pl/a/aminy-i-aminokwasy/DEvxqjNri

29.05

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Pochodne węglowodorów” (str. 186 – 187)

W ramach powtórzenia proszę przeanalizować materiał zawarty na stronach 186 – 187 lub klikając na poniższy link (też fajnie strona zrobiona – zachęcam) jeżeli są uczniowie, którzy ubiegają się o wyższy stopień na koniec roku, proszę napisać do mnie na gudykachemia@gmail.com wyśle Wam zadania powtórzeniowe, szczegóły w mailu, pozdrawiam.

https://epodreczniki.pl/a/pochodne-weglowodorow---podsumowanie/DNr0rW9Zo

 

WOS

T. 4 s. 184 Problemy współczesnego świata

 

-       podział na kraje bogate i biedne,

-       globalizacja i jej skutki,

-       „bogata Północ i biedne Południe”,

-       pomoc krajom najbiedniejszym.

https://epodreczniki.pl/a/globalizacja-dysproporcje-rozwojowe-wspolczesnego-swiata/DI5zOMh95

https://epodreczniki.pl/b/globalizacja---szansa-czy-zagrozenie-dla-wspolczesnego-swiata/Pmrq0dgF8

 

EDB

T. Powtórzenie wiadomości z rozdziału „Podstawy pierwszej pomocy”

 

Przepisz do zeszytu pytania wraz z prawidłowymi odpowiedziami z zamieszczonych poniżej załączników.

 

załącznik 1

załącznik 2

 

Fizyka
Temat 1 Wady wzroku.
Temat 2 Miraże i inne ciekawe obserwacje. 
tematy omawiamy na lekcji on-line . Uczniowie, którzy nie uczestniczą w lekcji on-line proszę zapoznać się z informacjami w podręczniku na stronie 264-257.  Uczniowie, którzy nie biorą udział w lekcji on-line są zobowiązani do napisania notatki i wysłania na pocztę do sprawdzenia, kto nie wyśle notatek dostanie ocenę niedostateczną. 

 

Biologia

25.05 Temat: Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody.

 • Rodzaje zasobów przyrody oraz skutki ich niewłaściwej eksploatacji

 • Odnawianie zasobów przyrody

 • Zrównoważony rozwój

 • Ochrona zasobów przyrody na co dzień

1.Obejrzyj film - Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody.

https://www.youtube.com/watch?v=HQI7VGyyHfg

       2. Obejrzyj film- Zasoby przyrodnicze kraju
https://www.youtube.com/watch?v=_XaeZLSNehw

3. W zeszycie ćwiczeń zrób zadanie 1,2 str.87 i zadanie 3 i 4 str.89.

Zdjęcie zadania 4 str.89 prześlij  wplodzien@gmail.com

 

 

Informatyka Stosowanie funkcji i list do zapisywania algorytmów porządkowania i wyszukiwania w języku Python.

Wykonaj w Programie PixBlocks lekcję 2 z kursu 10.

Zdjęcia lekcji 1,2 kursu 10 (ilość zdobytych gwiazdek wraz z widocznym imieniem) przesyłają chętne osoby.

 

WF

25.05 – 29.05.2020 r.

Piła siatkowa. Zagrywka górna-tenisowa.

Zapoznajcie się  z wiadomościami dotyczącymi zagrywki górnej-tenisowej. Wykonujcie ćwiczenia zgodnie z  poleceniami.

pobierz plik

Ćwiczenia ogólnorozwojowe wzmacniające  całe ciało.

Informacje przekazywane są  podczas ćwiczeń. Zapoznajcie się z filmem

 i wykonujcie ćwiczenia.

https://www.youtube.com/watch?v=iebwSs6f6c4&feature=youtu.be

 

Ćwiczenia skocznościowe z elementami stabilizacji.

Przed rozpoczęciem  treningu wykonajcie samodzielnie  rozgrzewkę ,

 a  następnie wykonujcie ćwiczenia zgodnie z zamieszczonym filmem.

https://www.youtube.com/watch?v=sc3HfS1cb3A&list=PLLqv40meU9rSAHpt-tHQUFFgQ8WG4qspI

 

Ćwiczenia przy muzyce dla dziewcząt.

https://www.youtube.com/watch?v=1skBf6h2ksI

 

Pamiętajcie o bezpiecznym miejscu  do ćwiczeń, najlepiej na świeżym powietrzu .

Nagrajcie  króciutki  filmik (ok.30 sek.) lub wykonajcie  2-3 zdjęcia , na których ćwiczycie w czasie  zajęć w domu (ćw. przy muzyce, z piłką, ze skakanką  itp. ) i prześlijcie  na  m.bolko@vp.pl  lub  mojego Messengera  ( zadanie dla  chętnych).

Powodzenia J

 

18.05.2020r. - 22.05.2020r.

Język polski

Klasa 8

1.     Temat lekcji:  Kiedy i w jakim celu można używać kolokwializmów?

·       Napisz definicję kolokwializmów – podręcznik , str. 273

·       Wykonaj zadania:  2, 3 na str. 273 oraz 5 i 6 na str. 274.

·       Jak myślisz, dlaczego nie należy używać kolokwializmów w sytuacjach oficjalnych?

 

2.     Temat lekcji: Doskonalimy umiejętność pisania rozprawki.

·        Każdy jest w życiu za kogoś lub za coś odpowiedzialny. Napisz rozprawkę,                 w której rozważysz, na czym polegała odpowiedzialność wybranych przez Ciebie bohaterów literackich. Odwołaj się do utworu pt.,, Mały Książę” , drugiej  lektury obowiązkowej oraz do innego wybranego tekstu literackiego. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.

3.     Temat lekcji: Aby dzieci nigdy nie musiały patrzeć na świat zza obozowych drutów.

·       Określ czas i miejsce akcji w utworze pt.,, Dzieciństwo w pasiakach”.

·       Krótko scharakteryzuj głównego bohatera.

·       Na podstawie lektury, opisz warunki panujące w obozie w Oświęcimiu( podaj konkretne przykłady).

4.     Temat lekcji: Pożyczki językowe.

·       Napisz definicję zapożyczeń.

·       Wykonaj zadania : 1, 3, 4 , str. 275-276.

·       Dlaczego, Twoim zdaniem, używamy zapożyczeń? Czy jest to zjawisko pozytywne?

 
Język niemiecki

20.05.2020, 22.05.2020  Thema: Was fehlt dir? – dialog u lekarza.

Obejrzyj filmik, powtarzaj zwroty i przepisz je wraz z tłumaczeniem do zeszytu.

https://www.youtube.com/watch?v=nkQ9FhnKfdg

Podręcznik str. 71, zad. 7 Przeczytaj dialog. Porównaj wyrażenia, z dialogu na filmie i z książki.

Zauważ, że w książce lekarz zwraca się do pacjenta (du-ty), a na filmie (Się-pan, pani).

Wybierz formę i napisz własny dialog u lekarza. Przydatne zwroty wraz z tłumaczeniem znajdziesz też na str.79

Podręcznik str. 71, zad. 9

 Zadania przesyłacie do piątku. WSZYSCY. Osoby, które otrzymały informację o zagrożeniu oceną niedostateczną proszę o kontakt: martanauka39@gmail.com

 

Język angielski

grupa dziewcząt

19.05.2020  - Exam practice – unit 7

1. Wykonaj zadania ze strony 132-133 w podręczniku.

Do zadania 2 ze str. 132 podaję link do odsłuchania – nagranie 090

https://learningclub.egis.com.pl/pl/szkolapodstawowa/
smarttime/smart_time_3_podrecznik_wieloletni_nagrania
_audio

Do zadania 4 na str. 133  - ten sam link nagranie 091

Odpowiedzi zapiszcie w zeszycie , zróbcie zdjęcie i wyślijcie mi na Messenger lub mail do 22 maja.

20.05.2020- Exam practice – zadania otwarte.

1. Wykonajcie zadania ze str. 134-135 w podręczniku.

Do zadania 2 podaję link do odsłuchania – nagranie 092

https://learningclub.egis.com.pl/pl/szkolapodstawowa/
smarttime/smart_time_2_podrecznik_wieloletni_nagrania
_audio

Odpowiedzi zapisz w zeszycie, na lekcji online sprawdzimy te zadania.

21.05.2020 – Exam Skills practice – ćwiczenia

Lekcja online na zoom godz. 11.00

Zaproszenie wyślę na grupę na Messenger

1.Dla nieobecnych na lekcji online:

Wykonajcie zadania egzaminacyjne w ćwiczeniach na str. 44-45.

Zadanie 2 to zadanie ze słuchu – nie zrobicie go , bo nie mam do niego nagrania , pozostałe uzupełnijcie.

W następnym tygodniu napiszecie sprawdzian z rozdziału 7.

 

 

Język angielski

grupa chłopców

19.05.2020r

Podręcznik str. 82-83

 - zad. 3 (przeczytaj trzy krótkie teksty o festiwalach na świecie na (A B C str. 83) i zaznacz, w którym tekście jest mowa o podpunktach 1,2,3,4;

- zad. 5 (dopasuj wyrazy z tekstu zapisane pogrubioną czcionką do podanych definicji w zad. 5, np.: remember with a special eveny = commemorate (upamiętnić) - znaczenie można zawsze sprawdzić w słowniczku na końcu podręcznika WL6 - Unit 5;

- przetłumacz słówka pod tekstem czytanki „check these words” i zapisz je w zeszycie;

- zad. 6 (przetłumacz słówka, których nie znasz lub nie pamiętasz, a następnie wstaw je w odpowiednie zdania;


 

20.05.2020r.

Podręcznik str. 85:

- zad. 6 (dopasuj życzenia do okazji)

- zad. 7 (wstaw odpowiedni przyimek spośród podanych)

- zad. 8 (co przytrafiło się osobom ze zdjęć podczas zeszłego wieczoru? Dokończ zdania podanymi czasownikami w formie przeszłej - czas Past Simple). Zanim wykonasz zadanie upewnij się czy wiesz co znaczą te wyrazy.

Podręcznik str. 88-89

- zad. 1a (popatrz na obrazki na str. 88-89 i napisz, który przedstawia wymienione czynności 1-8)

- zad. 2 (przeczytaj 3 krótkie teksty i wybierz poprawną odpowiedź)

- przetłumacz słówka pod tekstem czytanki na str. 89„check these words” i zapisz je w zeszycie;

- zad. 6 (wysłuchaj nagrania nr 59 dwa razy i napisz na jaki festiwal każda z podanych osób się udała)

 
 

21.05.2020r.

Podręcznik str. 90-91:

- zad. 2a (wysłuchaj nagrania nr 61 dwa razy i zaznacz, które zdania są prawdziwe (T), a które fałszywe (F) )

- zad. 5 str. 90 (wysłuchaj nagrania nr 62 dwa razy i dopasuj odpowiedzi do pytań zadanych w nagraniu)

- zad. 5 str. 91 (przeczytaj mini dialogi i wybierz poprawną odpowiedź/reakcję.

 

Ćwiczenia str. 32:

- zad. 2


 


 

 

doradztwo zawodowe

 

Temat: Bezrobocie.

http://www.podrecznik.edugate.pl/4-rynek-pracy/4-1-rynek-pracy-i-bezrobocie/

 

 

Historia 20.05.2020 r.

Temat: Konflikty na świecie po 1989 r.

Przeczytaj tekst str.242 - 247.
Zwróć uwagę na: Rozwój państw Dalekiego Wschodu. Problemy państw afrykańskich. Konflikty zagrażające światowemu pokojowi.

Wykonaj zadania w zeszycie z podręcznika str. 247. Zad.3 /prześlij do kontroli na adres e-mail: irenamaj@vp.pl/.
Obejrzyj krótki film /3 min/: Zamach, który wstrząsnął światem : http://www.bing.com/videos/search?q=zamach+na+world+trade+center&docid=6080321461
23130025&mid=2E6D0DD88F9AD6E191802E6D
0DD88F9AD6E19180&view=detail&FORM=VIRE
 

19.05.2020 r.

Temat: Europa po rozpadzie ZSRS.

Przeczytaj tekst str.:234 - 239.
Zwróć uwagę na : przemiany w Europie Środkowo - Wschodniej po 1989 r.
Wydarzenia w Rosji i krajach postsowieckich na przełomie XX i XXI w.
Wydarzenia wojny domowej w byłej Jugosławii. Wpisz do zeszytu pojęcia: oligarcha i ksenofobia i wyjaśnij.
Wykonaj notatkę w zeszycie : Przyczyny i skutki wojny domowej w byłej Jugosławii /wykonaj zdjęcie i prześlij na adres: irenamaj@vp.pl/

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.Obejrzyj film o wojnie w Jugosławii /ok. 3 min./
  
http://www.bing.com/videos/search?q=wojna+w+jugos%c5%82awii&&view=detail&mid=
6CEFA44F136AEB47EC596
CEFA44F136AEB47EC59&&
FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3
Dwojna%2Bw%2Bjugos%
25c5%2582awii%26FORM%3DHDRSC3
 

Matematyka Problematykę zajęć samodzielnych z matematyki uczeń znajdzie na utworzonej przez nauczyciela klasie internetowej Google classroom.
Fizyka
Proszę zalogować się na skype poszukać kontaktu fizykaKamień i pomachać mi. Proszę napisać imię i nazwisko oraz klasa. W czwartek 21 maja będziemy mieć o godzi 9.00 lekcje fizyki, raz w tygodniu. więcej informacji na skype. Zapraszam  
temat 1. Obrazy tworzone przez soczewki rozpraszające.
Proszę zapoznać się z informacjami na stronie 263 podręcznik 
temat 2. Akomodacja oka
proszę zapoznać się z informacjami na stronie 263- 264 podręcznik 
Proszę w zeszycie zrobić notatkę

 

WOS

T. 3 s. 180 Polska w Unii Europejskiej

-       przystąpienie Polski do Unii Europejskiej,

-       obywatelstwo Unii Europejskiej,

-       fundusze unijne,

-       europejski rynek wewnętrzny,

-       swobodny przepływ osób.

https://epodreczniki.pl/a/polska-w-unii-europejskiej/DpNQdWoph

https://epodreczniki.pl/a/polska-i-polacy-w-unii-europejskiej/DffOdDx6r

 

Zadanie domowe: Kilka lat przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w polskiej polityce toczył się zażarty spór pomiędzy „eurosceptykami” (przeciwnikami przystąpienia do UE), a „euroentuzjastami” (zwolennikami akcesji do Unii). Znajdź w dostępnych źródłach informacji po kilka argumentów, którymi posługiwały się obie strony sporu. Dzisiaj, po 16 latach członkostwa Polski w UE, zajmij własne stanowisko czy przystąpienie do Unii przyniosło naszemu krajowi więcej korzyści czy strat? Wiele informacji przydatnych do napisania zadania znajdziecie na wskazanych powyżej stronach z e-podręcznika. Zdjęcia waszych zadań prześlijcie na adres grzegorzbogun@interia.pl

 

EDB

T. 9 s. 109 Inne groźne przypadki

-       zadławienie,

-       zawał serca,

-       udar mózgu,

-       napad padaczkowy,

-       ciało obce w oku,

-       zatrucia,

-       ukąszenie i użądlenie.

https://epodreczniki.pl/a/podstawy-zachowania-wobec-osob-chorych-na-padaczke-i-z-bolem-w-klatce-piersiowej/D14dEHFK1

https://epodreczniki.pl/a/pierwsza-pomoc-w-przypadku-zatrucia/DeTB3MI6U

https://youtu.be/D86b4oqj2qs

https://youtu.be/kQRfv4VMehM

 

Zadanie domowe: Poszukaj w dostępnych ci źródłach informacje o tym, jakie czynniki zwiększają, a jakie zmniejszają ryzyko wystąpienia miażdżycy i zawału serca.  Opracuj w kilku-kilkunastu punktach zasady „Życia bez ryzyka chorób serca”. Zdjęcia waszych prac przesyłajcie na adres grzegorzbogun@interia.pl
 

Geografia

Temat: Ludność i gospodarka Australiis. 162-167

 

Przeczytaj tekst na powyższych stronach. Obejrzyj też filmy

 

https://youtu.be/PtAXslWJ-ng „Dlaczego Australia jest bogata?”

 

https://youtu.be/F8XeIzFafgw  „Aborygeni australijscy i ich codzienne życie.”

 

Na ich podstawie wykonaj poniższe zadania. Wybierając poszczególne zadania, masz możliwość wyboru, jaką ocenę chcesz uzyskać.

 

Zadanie na ocenę:

 

Dopuszczającą

1. Korzystając z mapy „Gospodarka Australii” na stronie 165 wypisz nazwy:

a) zwierząt hodowlanych w Australii

b) roślin uprawianych w Australii.

 

Dostateczną

Wykonaj zadanie 1 oraz

2. Wyjaśnij, kim są Aborygeni, a następnie krótko opisz, jak zmieniło się ich życie w XX wieku.

 

Dobrą

Wykonaj zadanie 1 i 2 oraz

3. Wyjaśnij, dlaczego Australia jest krajem atrakcyjnym dla imigrantów?

 

Bardzo dobra

Wykonaj zadania 1,2,3 oraz

4. Omów wpływ warunków przyrodniczych, w tym złóż surowców mineralnych, na rozmieszczenie ludności Australii.

 

Celującą

 Wykonaj zadania 1-4 oraz

5. Ułóż program wycieczki po Australii i Oceanii. Zadanie wykonaj w formie prezentacji.

 

Wykonane zadanie prześlij na adres tbednarzspkamien@gmail.com ,

termin 24 maja

 

Chemia

18.05 i 22.05

Temat: Poznajemy reakcje estryfikacji. (str. 177 – 181)

(notatka)

1. Czy kwas octowy reaguje z etanolem?

Obejrzyj doświadczenie:

https://www.youtube.com/watch?v=AvHn6NhWDeE

następnie narysuj schemat doświadczenia (doświadczenie 37 str. 177)

Obserwacje: Otrzymany produkt nie rozpuszcza się w wodzie, tworzy się „tłusta plama”, wyczuwalny jest zapach podobny do zapachu zmywacza do paznokci.

Wniosek: Kwas octowy reaguje z alkoholem etylowym, jednym z produktów reakcji jest ester – octan etylu (etanian etylu) mający zapach zmywacza do paznokci.

Przebieg reakcji estryfikacji:

kwas karboksylowy + alkohol = ester + woda

Zapisujemy równanie reakcji kwasu octowego z etanolem (str. 177) – podpisujemy substraty i produkty reakcji, pod równaniem zapisujemy, jaka jest rola kwasu siarkowego (VI) w reakcjach estryfikacji i jak nazywa się reakcja odwrotna do reakcji estryfikacji.

2. Nazewnictwo estrów (podręcznik str. 178) lub można obejrzeć poniższy film:

https://www.youtube.com/watch?v=FAVfdVS4gKk

3. Wzór ogólny estrów (str. 179)

4. Zastosowania estrów

- stosowane jako rozpuszczalniki, substancje zapachowe

- w przemyśle spożywczym – dodatki do żywności

- przemysł kosmetyczny

 

WF

 

·        Piłka siatkowa . Odbicia piłki oburącz sposobem górnym i dolnym

 z akcentem na celność.

https://www.youtube.com/watch?v=sQMwrVVDz6c

·       Ćwiczenia rozciągające w formie stretchingu.

https://www.youtube.com/watch?v=Ug9W15hkRDI

·        Ćwiczenia skocznościowe z elementami stabilizacji.

https://www.youtube.com/watch?v=sc3HfS1cb3A&list=PLLqv40meU9rSAHpt-tHQUFFgQ8WG4qspI.be/uu-SbGV8ndk

·       W krainie pięciu kółek olimpijskich.

W  tym tygodniu zapraszam Was na kolejną  lekcję  do Muzeum Sportu

 i Turystyki w Warszawie. Będzie to  lekcja o fladze olimpijskiej.

 

https://www.muzeumsportu.waw.pl/zobacz/filmy/853-lekcja-on-line-w-krainie-pieciu-kolek-olimpijskich

 

 

 

Biologia

18.05 Temat: Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną.

 • Działalność człowieka przyczyniająca się do spadku różnorodności biologicznej

 • Przykłady obcych gatunków

1.Obejrzyj prezentację

https://view.genial.ly/5e9765cf682dd50db8837a5f/
presentation-wplyw-czlowieka-na-roznorodnosc-biologiczna

2. Zapoznaj się z tekstem w podręczniku str.143-151.

3.W zeszycie ćwiczeń zrób zadanie 1,2 str.83 i zadanie 3, 4 str.84 .

Zdjęcie zadania 3 i 4 str.84 prześlij  do 21 maja wplodzien@gmail.com

4.Uwaga!Zadanie dla chętnych uczniów 😊.Zrób prezentację dotyczącą tylko jednego zagadnienia:

1.Zanieczyszczenie powietrza.

2.Zanieczyszczenie wód.

3.Degradacja gleby.

Prezentację prześlij do 24 maja wplodzien@gmail.com

 

Informatyka Wprowadzenie do programowania w języku Python

Wykonaj w programie Scratch zad. z podręcznika   str. 54 (aby zdefiniować własną procedurę należy wybrać z grupy skryptów więcej bloków element utwórz blok).

Zainstaluj program PixBlocks

https://pixblocks.com

Oglądnij film instruktażowy:

https://www.youtube.com/watch?v=6kQ7OZiGteg

Poćwicz w programie PixBlocks kurs 10 lekcję 1. Możesz pracować w trybie offline, nie musisz się rejestrować.

 

11.05.2020r.- 15.05.2020r.

Religia

Szczęść Boże
Przypominam o wysłaniu zaległych zadań domowych do niedzieli 17 maja. Tym którzy wysłali bardzo dziękuję. Z racji pandemii chcę się z Wami łączyć na modlitwie i katechezie poprzez mój kanał YouTube DROGA do BOGA gdzie każdego dnia każdy znajdzie coś dla siebie. Modlitwy NA ŻYWO: 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia, 20:15 Majówka i Różaniec. Ponadto codziennie są: Boże Opowieści, Kwadrans ze Słowem Bożym, Pytanie i Odpowiedź (możecie zadawać pytania w komentarzu, na które będę odpowiadał), rekolekcje, kazania, konferencje i teledyski.
https://www.youtube.com/channel/UCFGR
0aF5Pp2AMezxLi21kBQ/playlists
Zadanie wyślij najlepiej przez Messengera Fb / Łukasz Leśniak lub Fb / DROGA do BOGA (ewentualnie email: lukles@o2.pl czasem są problemy z pocztą więc lepiej unikaj)
!!! KONIECZNIE !!! napisz która DOKŁADNIE KLASA, NAZWISKO i IMIĘ oraz nr w dzienniku !!!
ZADANIE DOMOWE Nr 1
Napisz odpowiedzi na następujące pytania.
1) Kto Ci przekazał wiarę, kto nauczył pierwszych modlitw, co pamiętasz z dzieciństwa gdy zabierano Cię do kościoła, jakie są Twoje wspomnienia?
2) Jak wygląda Twoja modlitwa? Jak często się modlisz, gdzie? Czy modlitwa przychodzi Ci łatwo, czy jest to dla Ciebie jakiś trud?
3) Gdybyś spotkał człowieka niewierzącego jakimi argumentami przekonywałbyś go, że warto wierzyć w Pana Boga i warto korzystać z sakramentów świętych?
4) Przez pandemię koronawirusa nie mamy możliwości normalnie korzystać z sakramentów świętych. Jak ta sytuacja wpłynęła na Twoją relację z Panem Bogiem? Co czujesz, co myślisz? Czy Twoja wiara osłabła, czy się wzmocniła?
ZADANIE DOMOWE Nr 2
Napisz odpowiedzi na następujące pytania.
1. Jak byś opisał swoją relację z rodzicami? Czy darzysz ich miłością, szacunkiem, w jaki sposób to wyrażasz? Czy się za nich modlisz? Jak radzisz sobie, gdy są trudne momenty w Waszych relacjach?
2. Jeśli nie masz rodzeństwa opisz relację z dziadkami - Jak byś opisał swoją relację z rodzeństwem? Czy jesteście dla siebie wsparciem? Czy i jak się dogadujecie? Za co jesteś wdzięczny swojemu rodzeństwu? Jak rozwiązujecie konflikty?
3. Jaką rolę odgrywa Pan Bóg w Twoim życiu? Kim On dla Ciebie jest? Jak Go traktujesz?
4. Jak odczuwasz obecność Pana Boga w swojej codzienności? Podaj jakieś przykłady, zdarzenia.

Pozdrawiam
Ks. Łukasz Leśniak

 

Język polski

1.     Temat lekcji: Czy można pogodzić klocki Lego z zasiekami obozu koncentracyjnego?

·       Zrób krótką notatkę na temat instalacji Zbigniewa Libery- str. 135 w podręczniku.

·       Zastanów się , co wyróżnia zabawę klockami spośród innych form rozrywki? Czego ta zabawa uczy ? Jakich umiejętności wymaga?

·       Sformułuj 3 argumenty potwierdzające twierdzenie, że klocki Lego są wytworem kultury masowej ( podręcznik, str. 138).

·       Jakie cechy wspólne dostrzegasz między techniką budowania z klocków Lego  a organizacją i funkcjonowaniem obozu koncentracyjnego?

·       Co sądzisz o pomyśle Zbigniewa Libery?

 

2.     Temat lekcji: Sprawiedliwi wśród Narodów Świata.

·       Napisz, komu i za co przyznaje się  medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

·       Jaki napis widnieje na medalu?

·       Odszukaj w źródłach internetowych lub książkowych informacje na temat Janusza Korczaka oraz Ireny Sendlerowej. Przedstaw w dowolnej formie wiadomości na temat ich działań na rzecz dzieci żydowskich.

·       Napisz krótką notatkę na temat rodziny Ulmów z Markowej.

 

3.     Temat lekcji: Poznajemy treść  książki pt,, Dzieciństwo w pasiakach” B. Bartnikowskiego.

·       Przeczytaj lekturę ,, Dzieciństwo w pasiakach” https://www.porta-polonica.de/sites/default/files/asset
/document/
bogdan_bartnikowski_
dziecinstwo_w_pasiakach.pdf

 

 
Język niemiecki

13.05.2020 Thema: Korperteile – części ciała.

Obejrzyj filmik i poucz się nowych słówek.

https://www.youtube.com/watch?v=JBfzExFtE7k

Podręcznik str. 70, zad. 1, 2 Przepisz słówka do zeszytu i naucz się ich.    

Poćwicz czytanie ze zrozumieniem. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

   15.05.2020 Ich habe Husten – dolegliwości.

Obejrzyj filmik,  poucz się nowych zwrotów i zapisz je w zeszycie.

https://www.youtube.com/watch?v=jYWDhQo3YXw

Podręcznik str. 70, zad. 4 Przetłumacz i przepisz zdania do zeszytu, naucz się ich.    

Tym razem zadań nie przesyłacie, poproszę o nie w innym terminie.

 

Język angielski

 grupa dziewcząt

12.05.2020 Listening skills – unit 7

1. Zad.1 str.126 w podręczniku- odsłuchaj nagrania 085 i wybierz właściwą odpowiedź . Odpowiedzi zapisz w zeszycie https://learningclub.egis.com.pl/pl/szkolapodstawowa/
smarttime/smart_time_2_podrecznik_wieloletni_
nagrania_audio

2. Zad.3 str.126 w podręczniku  - odsłuchaj nagranie 086 .Usłyszysz cztery osoby, które będą mówiły o tym gdzie mieszkają. Do każdej osoby dopasuj zdanie. Jedno zdanie jest podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej osoby.

https://learningclub.egis.com.pl/pl/szkolapodstawowa/
smarttime/smart_time_2_podrecznik_wieloletni_
nagrania_audio

13.05.2020 – Describing somebody’s flat/ neighbourhood.

Lekcja online na zoom godz. 11.00

Zaproszenie wyślę na grupę - Messenger

Dla nieobecnych na lekcji online:

1.Zapoznaj się z przydatnymi wyrażeniami potrzebnymi do napisania maila, opisującego dom i najbliższą okolicę – podręcznik str. 129 ( useful language)

2.Przeczytaj na str. 128 w podręczniku czym charakteryzuje się styl nieformalny pisania listu.

3. Wykonaj zadanie 6 w podręczniku na str.129 – użyj podanych przymiotników do  uzupełnienia zdań o najbliższej okolicy.

4. Napisz maila do anglojęzycznego kolegi ,w którym :

- napisz mu gdzie mieszkasz,

- opisz swoją najbliższą okolicę, sąsiedztwo,

- zaproś go do siebie ,

14.052020 – Expressing  satisfaction and dissatisfaction.

1. Zapoznaj się z wyrażeniami dotyczącymi wyrażania satysfakcji i niezadowolenia – podręcznik str. 127

2. Zad. 5 str. 127 w podręczniku – uzupełnij dialogi, właściwą odpowiedzią. 

3. Wykonaj progress check 7 na str. 131 w podręczniku , odpowiedzi zapisz w zeszycie .

 

 

język angielski

grupa chłopców

12.05.2020r.       T: Czasowniki modalne.

pobierz plik

Matematyka Problematykę zajęć samodzielnych z matematyki uczeń znajdzie na utworzonej przez nauczyciela klasie internetowej Google classroom.
Fizyka
Temat na dwie lekcje  Otrzymywanie obrazów za pomocą soczewek skupiających .
proszę zapoznać się z informacjami w podręczniku na stronie 260-262
proszę na ocenę wykonać rysunki dla x<f, x=f, x>f oraz x=2f dla każdego rysunku proszę napisać cechy obrazu. Proszę zadanie wysłać na ocenę 
proszę obejrzeć filmik
 

 
Doradztwo zawodowe

 

Temat: Jakie role społeczne odgrywam

http://www.podrecznik.edugate.pl/1-czlowiek-przedsiebiorczy-i-komunikacja-interpersonalna/1-3-zycie-to-teatr-czyli-o-rolach-spolecznych-i-rodzajach-zachowan/

 

 

Historia 12.05.2020 r.

Temat: Podsumowanie Rozdziału V.

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń. Skorzystaj z informacji zawartych na stronie 230 - 231.
Wykonaj zdjęcie wykonanych zadań i prześlij do kontroli.
 
Chemia

Chemia

Klasa VIII

11.05 i 15.05

Temat: Wyższe kwasy karboksylowe. Co to są mydła? (str. 169 – 173)

(notatka)

1. Wyższe kwasy karboksylowe (kwasy tłuszczowe) to kwasy organiczne o długich łańcuchach węglowych, nazywane są również kwasami tłuszczowymi, ponieważ można je wyodrębnić z tłuszczów.

Do ważniejszych kwasów tłuszczowych należą:

C15H31COOH – kwas palmitynowy

C17H35COOH – kwas stearynowy

C17H33COOH – kwas oleinowy

W przypadkach wyższych kwasów karboksylowych częściej funkcjonują nazwy zwyczajowe, ponieważ nazwy systematyczne są dość skomplikowane, np. nazwa systematyczna kwasu palmitynowego to kwas heksadekanowy.

2. Badanie właściwości kwasów tłuszczowych

Obejrzyj doświadczenie

https://www.youtube.com/watch?v=i492Nrdkb3w

następnie napisz krótko o jakich właściwościach była mowa w doświadczeniu, napisz również równanie reakcji spalania całkowitego wybranego kwasu tłuszczowego

3. Reakcje wyższych kwasów karboksylowych z wodą bromową

- narysuj schemat doświadczenia (doświadczenie 34 str. 170)

- obejrzyj doświadczenie

https://www.youtube.com/watch?v=XraQma5EcnA

- napisz obserwacje i wnioski

4. Czy wyższe kwasy karboksylowe reagują z aktywnymi metalami (np. z magnezem) i tlenkami metali [np. tlenkiem miedzi (II)]

- obejrzyj doświadczenie

https://www.youtube.com/watch?v=aCINTaD8yJI

- napisz obserwacje i wnioski

5. Reakcja kwasu stearynowego z zasadą sodową (NaOH)

- narysuj schemat doświadczenia (doświadczenie 36 str. 172)

- obejrzyj doświadczenie

https://www.youtube.com/watch?v=dAs07qNyif0

- napisz obserwacje i wnioski

- napisz równanie reakcji kwasu stearynowego z zasadą sodową (str. 172)

6. Napisz krótko czym są mydła? Jakie mydła możemy wyróżnić?

Moi drodzy po wykonaniu tej notatki w zeszycie przesyłacie jej zdjęcie na gudykachemia@gmail.com będzie podlegała ocenie, starajcie się przebrnąć przez wszystkie wyżej wymienione punkty, notatkę wykonujecie własnoręcznie, proszę nie drukować tekstu i nie wklejać do zeszytu. Na notatkę czekam do 22.05. Przypominam, że jeszcze nie wszyscy uczniowie przesłali mi sprawdzian z węglowodorów, proszę nadrobić zaległości, ponieważ koniec roku zbliża się dużymi krokami!

 

WOS

T. 2 s. 174 Unia Europejska

-       przyczyny integracji,

-       początki integracji (EWWiS, EWG, Euratom),

-       powstanie Unii Europejskiej (traktat z Maastricht 1992 r.),

-       rozwój integracji europejskiej,

-       główne organy Unii Europejskiej (Rada Europejska, Komisja Europejska, Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej).

https://epodreczniki.pl/a/film/DedYqgxKL

https://epodreczniki.pl/a/unia-europejska-cele-i-etapy-integracji/DBLqR0tnw

 

 

EDB

T. 9 s. 109 Inne groźne przypadki

-       pomoc tonącym,

-       porażenie prądem,

https://epodreczniki.pl/a/porazenie-pradem/DjUavZGcl

https://epodreczniki.pl/a/zalamanie-lodu-i-pomoc-osobom-tonacym/DcQtsA5Ue

 

 

geografia

 

Temat: Środowisko przyrodnicze Australii i Oceaniis. 152-161

 

Przeczytaj tekst na podanych stronach. Zwróć uwagę na poniższe zagadnienia, które zapisz w zeszycie:

 

1. Australia jest najmniejszym kontynentem świata, na którym jest tylko jedno państwo – Związek Australijski. Do Australii należy  też wyspa Tasmania położona

 u południowych wybrzeży.

Oceania – tysiące wulkanicznych i koralowych wysp położonych u wschodnich

 i północnych wybrzeży Australii. Oceania dzieli się na:

- Melanezję

- Mikronezję

- Polinezję, do której czasem zalicza się Nową Zelandię

Atol –wyspa w kształcie pierścienia zbudowana z koralowców. Woda w środku atolu to laguna.

2. W Australii jest wiele ENDEMITÓW, czyli gatunków roślin i zwierząt, które występują tylko w jednym miejscu na Ziemi.

3. Ukształtowanie powierzchni:

- Wielkie Góry Wododziałowe (Góra Kościuszki 2228 m n.p.m) na wschodnim wybrzeżu

- Wyżyna Zachodnia

- Nizina Środkowoaustralijska

4. Strefy klimatyczne Australii:

- na północy podrównikowa odmiany monsunowej

- na południu podzwrotnikowa

- większość kontynentu zwrotnikowa

Ze względu na dominację bardzo suchego i gorącego klimatu w Australii duże obszary zajmują pustynie, np. Wielka Pustynia Piaszczysta, Wielka Pustynia Wiktorii, Pustynia Gibsona.

5. Klimat zwrotnikowy decyduje też o bardzo małych zasobach wód powierzchniowych – jest tylko jedna stała rzeka Murray z Darling, pozostałe to rzeki okresowe lub epizodyczne, tzw. creeks. Jest tylko jedno słone jezioro – Eyre. Za to są bardzo duże zasoby wód podziemnych zgromadzonych w basenach artezyjskich.

 

Obejrzyj film, który pokaże Ci środowisko przyrodnicze Australii i nie tylko, wprowadzi też w kolejny temat dotyczący również Australii

 

https://youtu.be/IsMHfMH-yV0

 

 

 

Biologia

11.05 Temat: Różnorodność biologiczna.

 • Poziomy różnorodności biologicznej

 • Różnorodność biologiczna w Polsce

 • Naturalne czynniki kształtujące różnorodność biologiczną

      1. Uważnie obejrzyj prezentację

https://prezi.com/61p_7wez2wh7/czym-jest-roznorodnosc-biologiczna/

Podczas spotkania na wideo czacie  będę zadawać pytania dotyczące prezentacji, przygotuj się dobrze 😊

        2. Obejrzyj film

http://www.o-nauce.pl/?p=2296&fbclid=IwAR0abwKbD4SCT0BarxQq5ms6MUPF-DaGurnxELBgISbT7lLoUB0ECCJ-2s

      3. Zapoznaj się z tekstem w podręczniku str.137-138.

W zeszycie ćwiczeń zrób zadanie 1,2 str.80 i wyślij wplodzien@gmail.com  .

Termin odsyłania mija 13 maja.

 

W-f

11.05-15.05.2020r.

 

,, Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek, ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu.”

                                                        W. Oczko      

Propozycje ćwiczeń przy muzyce dla dziewcząt :

https://www.youtube.com/watch?v=HeolReSa5ic

https://www.youtube.com/watch?v=diPRDW6CxWM

Propozycje ćwiczeń dla chłopców :

Trening  stabilizacyjny.

https://www.youtube.com/watch?v=5mvB1lkLD5A&feature=youtu.be 

Trening  ogólnorozwojowy z elementami crossfitu.

https://www.youtube.com/watch?v=fCa05XQBQz4&feature=youtu.be

W tym tygodniu w ramach lekcji wf-online   zapraszam Was na  bardzo ciekawą wirtualną wycieczkę do Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, oraz  na lekcję o medalach olimpijskich.  Dowiecie się m.in, kiedy i gdzie Polacy zdobyli pierwsze medale olimpijskie oraz gdzie znajduje się największa w Polsce Galeria Oryginalnych Medali Olimpijskich.

https://www.muzeumsportu.waw.pl/360/?fbclid=IwAR2Hds-XovgBWNU1Z3lfHu8CtdGJQmxVlSVX
g63O2PEVnVp1QOAJUPOH3G8

https://www.muzeumsportu.waw.pl/zobacz/filmy/894-lekcja-on-line-medale-olimpijskie?fbclid=IwAR0vAw5UfUdHIjaHm7BpJjwujZpjlY6
DqWphN_oBBwBXEzC6CgsxpGukCUE

 

Informatyka Algorytmy wyszukiwania i porządkowania.

I.  Zainstaluj na swoim komputerze bezpłatny program Scratch. Do wyboru 2 wersje:
a.  https://scratch.mit.edu/download/scratch2 (Edytor Scratcha Offline) Jeżeli masz problem z zainstalowaniem Scratcha  zainstaluj też dodatek  Adobe Air.
b. Nowsza wersja:  https://scratch.mit.edu/download
II.  Możesz również założyć konto w serwisie Scratch https://scratch.mit.edu i korzystać ze Scratcha online.

Przeczytaj uważnie tekst z podręcznika - str. 7-13

Wykonaj zadania: 1- 6

Prace prześlij na podany wcześniej e-mail.
Proszę o systematyczne przesyłanie prac. Czas realizacji zadań 2 tygodnie.

Dla chętnych:

Wybierz 3 samouczki z serwisu Scratch i wykonaj je. Możesz też według własnego pomysłu stworzyć grę.
 

04.05.2020r.- 08.05.2020r.

Język polski

1.      Temat lekcji: Poznajmy się.

·        Wykonaj polecenia na stronie internetowej  https://epodreczniki.pl/a/poznajmy-sie/D1H4Zc81I W zeszycie zrób tylko zad. 3.

2.      Temat lekcji: Jak odmieniamy imiona i nazwiska?

·        Odmień przez przypadki swoje imię i nazwisko.

·        Oglądnij filmik https://www.youtube.com/watch?v=MXNi-Tr5OyM

·        Przeczytaj w podręczniku ( str. 255) informacje dotyczące odmiany imion i nazwisk.

·        Odmień przez przypadki  imię i nazwisko  autora ,, Zemsty”.

·        Odmień prze przypadki nazwiska- Socha, Kozioł.

·        Wykonaj zadanie 3 , str. 261( wybierz dwa nazwiska).

·        Odszukaj w dostępnych Ci źródłach zasady savoir –vivre’u  i zapisz 5 z nich w zeszycie                  ( jak powinniśmy się przedstawiać, jaka jest kolejność przedstawiania sobie osób, kto pierwszy podaje rękę).

3.      Temat lekcji: Czy o wojnie można mówić w formie komiksu?

·        Zastanów się, skąd czerpiemy wiedzę o II wojnie światowej?

·        Przeczytaj komiks znajdujący się na stronach 95-102.

·        Określ, co jest tematem komiksu.

·        Wykonaj zadania 2,  3, 6, 7i 8 na stronie 94 .

 
Język angielski

grupa dziewczyn

05.05.2020 – Próbny egzamin ósmoklasisty – część pierwsza.

Pobierz plik

Nagrania:

zad. 1   zad. 2   zad. 3    zad. 4

06.05.2020 – Próbny egzamin ósmoklasisty – część druga.

07.05.2020 – Analiza próbnego egzaminu.

Lekcja online na zoom godz.10.00

Zaproszenie wyślę na grupę na Messengera

 
Język angielski chłopcy

05.05.2020r.  Temat: Super Sunday - reading practice.

- zad. 2a - spójrz na słowa zapisane pogrubioną czcionką, zapisz je w zeszycie i przetłumacz korzystając słowniczka na końcu książki.

- zad. 2b - które ze zdań 1-5 z zad. 2a są prawdziwe (T), a które fałszywe (F). Zapisz odpowiedzi w zeszycie.

- zad. 3 - przeczytaj tekst na str. 70 i dopasuj do akapitów (1-3) brakujące nagłówki (A-D). Jeden nagłówek podany jest dodatkowo i nie pasuje do żadnego akapitu.

- zad. 5 - uzupełnij zdania podanymi wyrazami. Słówka te pojawiły się już w aplikacji „Quizlet” na poprzedniej lekcji, jeśli ich nie pamiętasz to sprawdź ich znaczenie w słowniczku na końcu książki.


 

06.05.2020r.  Temat: Matching exchanges.

Podręcznik str. 73:

- zad. 2a - zapoznaj się z wyrażeniami poniżej i przepisz je do zeszytu. Następnie przeczytaj dialog w zadaniu 2a i wybierz poprawną odpowiedź (a,b,c)

 

I believe... I think... - Uważam, że...

That’s because... - To dlatego, że...

In my opinion... - Moim zdaniem...

To me, ... - Dla mnie...

I agree with you. - Zgadzam się z Tobą

I see what you mean. - Wiem o co Ci chodzi.

You’ve got a point. - Masz rację.

I don’t see the point. - Nie widzę sensu.

I don’t see it this way. - Nie postrzegam tego w ten sposób

I don’t really agree. - Nie bardzo się zgadzam.

That’s the spirit! - I o to chodzi!

 

- zad. 6 - dopasuj pytania do odpowiedzi. Jedna odpowiedz podana jest dodatkowo i nie pasuje do żądnego pytania

- zad. 7 - wybierz poprawną reakcję uzupełniającą dialog.

Podręcznik str. 74:

- zad. 4 - wstaw odpowiednie słowo.


 

07.05.2020r.  Temat: Caring for your brain.

Podręcznik str. 76:

- zad. 1 - dopasuj wyrazy podane w poleceniu do tych zapisanych pogrubioną czcionką

- zad. 4 - na podstawie tekstu uzupełnij zdania 1-4

sprawdź słówka, których nie znasz z białej tabelki „check these words” pod tekstem i zapisz je do zeszytu.

Podręcznik str. 77:

- zad. 1 - wybierz poprawne słowo

- zad. 2 - wypisz słowo, które nie pasuje do pozostałych

- zad. 3 - uzupełnij zdania podanymi wyrazami w odpowiedniej formie

- zad. 4 - wybierz poprawną opcję

 

Zdjęcia wykonanych zadań proszę przesyłać tak jak do tej pory do mnie na Messengera.

 

 

 

Język niemiecki

  06.05.2020, 08.05.2020 Thema: Training – rozwijanie wybranych umiejętności językowych.

Podręcznik str. 68, zad. 2,3     

Poćwicz czytanie ze zrozumieniem. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

https://jezykniemiecki.org/czytanie/familie/

https://jezykniemiecki.org/czytanie/unser-haus/

Zadania należy zrobić i przesłać do piątku. Wszystkich proszę  o przesłanie mi rozwiązań na: martanauka39@gmail.com

 

Matematyka Problematykę zajęć samodzielnych z matematyki uczeń znajdzie na utworzonej przez nauczyciela klasie internetowej Google classroom.
 
Geografia

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Ameryka”.

 

W celu sprawdzenia swojej wiedzy o kontynentach Ameryki Północnej i Południowej przypomnij sobie najważniejsze informacje (Podsumowanie str.148) i rozwiąż zadania ze stron149 i 150.

 

Biologia

4.05 Temat: Sprawdzamy swoje wiadomości-Ekologia.

W zeszycie ćwiczeń zrób ,,Sprawdź, czy potrafisz ?,, III. Ekologia”.

Zadania 1,2,3,4,5 str.78 ,79 podpisz, zdjęcia prześlij wplodzien@gmail.com do 7 maja/czwartek/.

Otwórz  Ekologia - podsumowanie

Spotkamy się na czacie wideo na Messengerze 😊/ teraz będę wyznaczać po 6 osób/. Proszę przygotować się na ustne odpowiedzi 😊.Termin spotkania podam na grupie .

 

Historia 05.06.2020 r.

Temat: Rozpad bloku wschodniego.

Przeczytaj tekst str.220 - 225.
Zwróć uwagę na: Zmiany sytuacji międzynarodowej w latach 80.
Wydarzenia Jesieni Narodów
Zjednoczenie Niemiec i rozpad ZSRS.
Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń..

Notatka do zeszytu: Wyjaśnij okoliczności rozpadu ZSRS /wykonaj zdjęcie notatki i prześlij do oceny na adres e-mail/.

06.05.2020 r.
Temat: Początek III Rzeczypospolitej.

Przeczytaj tekst str.226 - 229.
Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Notatka do zeszytu: Decyzje rządu Tadeusza Mazowieckiego /wykonaj zdjęcie notatki i prześlij do oceny na adres e-mail/
Obejrzyj film: Początki III Rp: 
https://www.youtube.com/watch?v=NQ8q5-IwKo0
 
WOS

T.1 s. 168 Organizacje międzynarodowe

 

-       polityka zagraniczna,

-       ambasadorzy i konsulowie,

-       Organizacja Narodów Zjednoczonych,

-       Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego,

-       Polska w ONZ i NATO.

 

https://epodreczniki.pl/a/czy-z-onz-swiat-jest-lepszy/DP7cExVKc

https://epodreczniki.pl/a/razem-bezpieczniej-organizacja-paktu-polnocnoatlantyckiego/D1dhXHJ7v

 

 

Doradztwo zawodowe

 

Mój zawód – moja przyszłość

załącznik

 

EDB

T. 8 s. 104 Oparzenia i odmrożenia

-       oparzenia termiczne (przyczyny, stopnie, pierwsza pomoc),

-       oparzenia chemiczne,

-       udar słoneczny i udar cieplny,

-       wychłodzenie i odmrożenie – pierwsza pomoc

https://epodreczniki.pl/a/wychlodzenia-i-odmrozenia/D135mQWRF

https://epodreczniki.pl/a/oparzenia-i-odmrozenia/D125TYFX0

 

Zadanie domowe: wykonaj dowolnym sposobem i z dowolnego materiału (w Internecie znajdziecie dziesiątki pomysłów) maseczkę ochronną. Opisz w kilku zdaniach sposób jej wykonania. Dołącz swoje zdjęcie z założoną maseczką. Pracę prześlij na adres: grzegorzbogun@interia.pl.

 

 

Chemia

04.05 i 08.05

Temat: Kwas etanowy – otrzymywanie, badanie właściwości i zastosowanie. (str. 164 – 168)

1. Wzór sumaryczny i strukturalny kwasu etanowego (przypomnienie z ostatniej lekcji)

2. Otrzymywanie kwasu etanowego (octowego)

Kwas octowy można otrzymać w wyniku fermentacji octowej, jest to proces utleniania etanolu w obecności bakterii octowych, powstaje kwas etanowy i woda.

C2H5OH + O2 = CH3COOH + H2O

3. Badanie właściwości kwasu octowego

Obejrzyj doświadczenie:

https://www.youtube.com/watch?v=yIii1R6FPVE

Po obejrzeniu doświadczenia należy podać właściwości kwasu etanowego:

- bezbarwna ciecz o ostrym, charakterystycznym zapachu

- dobrze rozpuszcza się w wodzie

- ulega reakcjom spalania

- oranż metylowy i papierek wskaźnikowy w roztworze kwasu octowego mają czerwone zabarwienie, co świadczy o jego kwasowym odczynie, kwas etanowy w wodzie ulega dysocjacji jonowej wg równania:

CH3COOH = CH3COO - + H+

Cząsteczki kwasu octowego pod wpływem wody ulegają dysocjacji na kationy wodoru i aniony octanowe.

a) reakcja kwasu etanowego z wodorotlenkiem sodu

narysuj schemat doświadczenia (str. 166, doświadczenie 30)

obejrzyj doświadczenie:

https://www.youtube.com/watch?v=sA-HU8xDD0g

Obserwacje: Następuje odbarwienie malinowego zabarwienia fenoloftaleiny.

Wniosek: Kwas octowy reaguje z wodorotlenkiem sodu – jest to reakcja zobojętniania.

następnie zapisz równanie reakcji cząsteczkowo, jonowo i jonowo w sposób skrócony (str. 166)

b) reakcja kwasu etanowego z magnezem

narysuj schemat doświadczenia (str. 165, doświadczenie 29)

obejrzyj doświadczenie:

https://www.youtube.com/watch?v=c1-aIhE8RSc

Obserwacje: Powstają liczne pęcherzyki gazu, który zapala się z charakterystycznym dźwiękiem, probówka staje się gorąca.

Wniosek: Kwas etanowy reaguje z magnezem (aktywnym metalem), wydzielającym się gazem jest wodór.

Następnie napisz równanie reakcji (str. 165)

c) reakcja kwasu etanowego z tlenkiem miedzi (II)

narysuj schemat doświadczenia (str. 166, doświadczenie 31)

obejrzyj doświadczenie:

https://www.youtube.com/watch?v=511eaWZUZh4

Obserwacje: Po ogrzaniu probówki powstał niebieski roztwór.

Wniosek: Kwas etanowy reaguje z tlenkiem miedzi (II), powstaje etanian miedzi (II) i woda.

Zapisujemy równanie reakcji – str. 166

Po obejrzeniu tych trzech doświadczeń należy napisać, że kwas octowy (etanowy) reaguje z zasadami, aktywnymi metalami i tlenkami metali.

4. Zastosowania kwasu octowego

- tworzywa sztuczne

- przemysł spożywczy (10% roztwór tego kwasu to ocet stosowany jako składnik marynat)

- przemysł farmaceutyczny (do wytwarzania aspiryny)

- barwniki, substancje zapachowe, rozpuszczalniki, syntezy organiczne

Jeżeli ktoś z Was czuje niedosyt, można pooglądać poniższy filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=UBlkaYeVMlI

 

 

Fizyka
Temat 1 Rodzaje soczewek 
Proszę przeczytać informację z podręcznika str 254-257. Proszę zrobić notatkę do zeszytu.
Temat 2 Zdolność skupiająca soczewki 
Proszę przeczytać informację z podręcznika strona 258 i zrobić notatkę do zeszytu, notatek nie wysyłamy. 

 

Godzina z wychowawcą

08.05.2020 r.

Zaakceptuj siebie .Pokochaj siebie.

zapoznaj się z prezentacją

Pamiętaj !

Zwyciężyć mogą Ci, którzy wierzą, że mogą.

                                                                          -Wergiliusz

 

 

WF

 04.05 – 08.05.2020 r.

 Ruch jest jednym z najważniejszych elementów zdrowego stylu życia

 i potrzebny jest każdemu, niezależnie od wieku. Aktywność fizyczna jest szczególnie niezbędna dzieciom i młodzieży, ponieważ zapewnia prawidłowy rozwój fizyczny i umysłowy, prawidłową postawę ciała i dobry stan zdrowia.

 

Ruch nie tylko wzmacnia ciało, ale także poprawia nastrój, dlatego zachęcam Was do codziennej aktywności fizycznej. Skorzystajcie z zamieszczonych propozycji.

Propozycje  ćwiczeń dla dziewcząt :

Poprawiamy kondycję - wykonujemy  trening całego ciała w domu.

pobierz  plik

Propozycje  ćwiczeń dla chłopców :

Trening indywidualny-ogólnorozwojowy.

https://www.youtube.com/watch?v=RujRdhetlI8

 Trening indywidualny – ogólnorozwojowy na drabince  koordynacyjnej.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=518&v=uNnEo9ZZkxI&feature=emb_title

 

 

Informatyka Zapisywanie algorytmów na liczbach naturalnych w języku Scratch

I.  Zainstaluj na swoim komputerze bezpłatny program Scratch. Do wyboru 2 wersje:
a.  https://scratch.mit.edu/download/scratch2 (Edytor Scratcha Offline) Jeżeli masz problem z zainstalowaniem Scratcha  zainstaluj też dodatek  Adobe Air.
b. Nowsza wersja:  https://scratch.mit.edu/download
II.  Możesz również założyć konto w serwisie Scratch https://scratch.mit.edu i korzystać ze Scratcha online.
 

Przeczytaj uważnie tekst z podręcznika - str. 7-13

Wykonaj zadania: 1- 6

Prace prześlij na podany wcześniej e-mail.
Proszę o systematyczne przesyłanie prac. Czas realizacji zadań 2 tygodnie.

Proszę o przesyłanie zaległych prac (prezentacja, zad. z arkusza, film) do końca tygodnia.
 

27.04.2020r.- 30.04.2020r.

Język polski

1. Temat lekcji: Z wizytą w Muzeum Powstania Warszawskiego.

 • Przeczytaj tekst- Mam pojęcie na str. 124 i napisz krótką notatkę o Muzeum Powstania Warszawskiego.

 • Wirtualnie zwiedzaj Muzeum Powstania Warszawskiego- obejrzyj co najmniej 3 filmiki  (dodatkowe informacje znajdziesz na grupie klasowej w komunikatorze Messenger). 

2. Temat lekcji: O nazwach osobowych.

 • Przeczytaj wiadomości w podręczniku na str. 253 i zrób krótką notatkę na temat nazw osobowych.

 • Wypisz czynniki , które - Twoim zdaniem- decydują o wyborze imienia dla dziecka.

 • Wykonaj w zeszycie zadania:  4,7 i 8 , str. 254.

 • Zastanów się , jakie imiona są wśród Twoich  rówieśników najpowszechniejsze. Napisz, które imiona są modne , a które- rzadkie.

 • Napisz  notatkę o nazwiskach znaczących. Podaj ich przykłady w literaturze.

 
Język angielski

grupa dziewczyn

28.04.2020 – Relative pronouns – zaimki względne.

1. Obejrzyj te dwa filmy, dowiesz się kiedy i jak używamy zaimków względnych.

https://www.youtube.com/watch?v=ha871NhXXIQ

https://www.youtube.com/watch?v=c2DHnp3vwMc

2. Wykonaj zadanie 9,10 ze strony 123 w podręczniku ( odpowiedzi zapisz w zeszycie).

3. Wykonaj zadanie 6,7 w ćwiczeniach na str. 43

29.04.2020 – Petrified Wood Park – praca z tekstem.

1. Nauczcie się słownictwa ze strony 124 ( checkt hese words), słowka są na quizlecie poniżej

https://quizlet.com/pl/499834940/unit-7-people-places-7d-flash-cards/

2. Rozwiążcie zadanie 3 z lukami w tekście na str. 124, rozwiązując to zadanie spróbujcie skorzystać ze wskazówek nauczyciela z Rock Your English – filmik wysłałam wam na Messengera w zeszłym tygodniu. Rozwiązania wpiszcie do zeszytu .

3. Wykonajcie zadanie 6 str.125 – uzupełnij zdania podanymi słowami.

4. Wykonajcie zadanie 7 str.125 – zastąpcie pogrubione wyrazy słowami podanymi w poleceniu.

5. Wykonajcie zadanie 8 str.125 – dopasuj wyrazy.

30.04.2020 – Exam tasks – unit 7

Lekcja online na zoom godz. 11.00

Zaproszenie wyślę na grupę na Messengera

Dla nieobecnych na lekcji online:

1. Wykonajcie zadanie 9,10,11 w ćwiczeniach na str.43. Wyślijcie mi na Messengera lub maila tylko te trzy zadania.

 

Język angielski

grupa chłopców

27.04.2020r.

W aplikacji “Quizlet” proszę poćwiczyć słówka z rozdziału 4, podaję linki:

https://quizlet.com/pl/504613164/j-ang-smart-time-2-unit-4bb-flash-cards/
 

 

https://quizlet.com/pl/504718688/j-ang-smart-time-2-unit-4c-flash-cards/

 

 28.04.2020r.

Podręcznik str. 66-67:

- zad. 1 - przetłumacz słówka (słowniczek str.WL5) i uzupełnij nimi zdania;

- zad. 2 - napisz co dolega każdej z podanych osób.

- zad. 4 - dokończ zdania używając podanych czasowników, ale w formie przeszłej;

- zad. 5a - przeczytaj dialog i uzupełnij go poprawnymi wyrazami, zaznacz odp.: a, b lub c;

- zad. 6a - które z poniższych produktów widzisz na zdjęciu? Zapisz je pod odpowiednią kategorią:

Drinks (napoje):

Meat (mięso):

Vegetables (warzywa):

Fruit (owoce):

Desserts (desery):

Seafood (owoce morza):

Dairy products (produkty mleczne):

Other (inne):

- zad. 6b - rzeczowniki policzalne/niepoliczalne. Wypisz tylko rzeczowniki policzalne i zapisz ich liczbę mnogą, tak jak w przykładzie.

 

PRZYPOMINAM:

Rzeczowniki policzalne to nazwy rzeczy, które można policzyć. Posiadają one zarówno liczbę pojedynczą, jak i mnogą. Z rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej używamy przedimka a/an.

 

np.: a lemon - two lemons

       an orange/ two oranges

 

Rzeczowniki niepoliczalne to nazwy rzeczy, których nie można policzyć. Posiadają one tylko formę liczby pojedynczej. Należą do nich:

-  ricefloursugarsalt, itp.

orange juicemilk, tea, coffee, water, itp.

 

Wyrażenia “some” używamy w zdaniach twierdzących z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej lub z rzeczownikami niepoliczalnymi.

np.: some apples, some bananas (kilka jabłek, kilka bananów) - rzecz. policz. liczba mnoga

np.: some water, some flour (troche wody, troche mąki) - rzecz. niepolicz.

 

29.04.2020r.

Podręcznik str. 67:

- zad. 8 - Które z produktów znajdują się w koszu? Zanim zrobisz to zadanie, przypomnij sobie wiadomości o określeniu ilości.

 

Rzeczownika niepoliczalnego nie można poprzedzić przedimkiem a/an lub liczebnikiem. Chcąc wyrazić ilość, należy użyć policzalnych określeń ze słówkiem „of”, np.:

a cup of coffee  (filiżanka)

a carton of juice  (karton)

a tin of tuna  (konserwa/puszka)

a bag of sugar  (torebka)

a bottle of milk  (butelka)

a can of Cola  (puszka)

a packet of pasta (opakowanie/paczka)

a glass of water  (szklanka)

a slice of bread  (plasterek/kromka)

 

- zad. 10 - przetłumacz i wstaw podane wyrazy (słowniczek w podręczniku str. WL5)

- zad. 11 - wstaw odpowiedni przyimek

 
30.04.2020r.

Ćwiczenia str. 23:

- zad. 1 - zapisz podane dyscypliny sportu pod odpowiednim nagłówkiem: „wodny / lądowy”;

- zad. 2 - połącz wyrazy z odpowiednim czasownikiem, np.: go jogging, do karate, play football;

- zad. 3 - podpisz części ciała podanymi wyrazami;

- zad. 4 - wykreśl słowo, które NIE PASUJE;

- zad. 6 - wykreśl słowo, które NIE PASUJE;

- zad. 7 - podpisz obrazki podanymi wyrazami.

 
Język niemiecki

 

29.04.2020 Thema: Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

Podręcznik str. 63, zad. 4 Odpowiedz pisemnie na podane pytania.

Podręcznik str. 63, zad. 5a, 5b

Podręcznik str. 63, zad. 6 (zadanie dla chętnych, proszę odesłać do czwartku)

Tym razem zadań nie odsyłacie. Poproszę o nie w innym terminie.

 Pozdrawiam.

 
Biologia

27.04  Temat: Podsumowanie wiadomości –Ekologia.

 • Przeczytaj tekst w podręczniku -Podsumowanie str.129-132.

 • Zrób w zeszycie przedmiotowym zadanie z podręcznika ,,Wiesz czy nie wiesz?,str.132-134.Uwaga! Napisz tylko nr. zadania i odpowiedź.np.5 C/podpisz się/.

 • Policz uzyskane punkty i wystaw sobie odpowiednią ocenę wg informacji w okienku umieszczonym po ostatnim pytaniu😊. Zadanie wykonaj do 29 kwietnia do godziny 16.00/zrób zdjęcie/.

Ja na grupie Messenger wskażę osoby, które będą musiały przesłać mi to zadanie wplodzien@gmail.com w tym dniu po 16.00 /więc proszę być aktywnym/

 • Uwaga! 4 maja będziemy pisać sprawdzian z działu- Ekologia. Proszę się przygotować. Szczegóły podam na grupie Messenger.

 

Religia

ZADANIE DOMOWE Nr 2
Do piątku do 8 maja proszę najlepiej przez Messengera Fb / Łukasz Leśniak lub Fb / DROGA do BOGA (ewentualnie email: lukles@o2.pl są problemy z pocztą więc lepiej unikaj) wysłać pracę pisemną odpowiadającą na następujące pytania.
1. Jak byś opisał swoją relację z rodzicami? Czy darzysz ich miłością, szacunkiem, w jaki sposób to wyrażasz? Czy się za nich modlisz? Jak radzisz sobie, gdy są trudne momenty w Waszych relacjach?
2. Jeśli nie masz rodzeństwa opisz relację z dziadkami - Jak byś opisał swoją relację z rodzeństwem? Czy jesteście dla siebie wsparciem? Czy i jak się dogadujecie? Za co jesteś wdzięczny swojemu rodzeństwu? Jak rozwiązujecie konflikty?
3. Jaką rolę odgrywa Pan Bóg w Twoim życiu? Kim On dla Ciebie jest? Jak Go traktujesz?
4. Jak odczuwasz obecność Pana Boga w swojej codzienności? Podaj jakieś przykłady, zdarzenia.
!!! KONIECZNIE !!! napisz która DOKŁADNIE KLASA, NAZWISKO i IMIĘ oraz nr w dzienniku !!!
Zapraszam do słuchania na YouTube DROGA do BOGA / BOŻE OPOWIEŚCI Codziennie nagrywam dla Ciebie kilkuminutową opowieść z morałem.
https://www.youtube.com/watch?v=UQOrdbtt3oE&list=PLRWyfXkhHtqzw
nFe6pB_btgnGvUdxTAaA
Szczęść Boże
Ks. Łukasz Leśniak

 
EDB

27-30.04.2020 r.

 

T. 7 s. 99 Złamania i zwichnięcia

-       objawy złamania kości,

-       różne sposoby unieruchamiania kości,

-       użycie chusty trójkątnej,

-       zwichnięcia i skręcenia.

https://epodreczniki.pl/a/udzielanie-pomocy-przy-zlamaniach-zwichnieciach-i-skreceniach-konczyn/DNMSQbbUl

https://youtu.be/GzGrtX5lgH4

 

 

 

WOS

27-30.04.2020r.

 

T. Powtórzenie wiadomości z działu „Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej”

-       przeczytaj podsumowanie rozdziału ze strony 164,

-       wykonaj test ze strony 165.

 

Zadanie domowe:

Przygotuj notatkę na temat wybranej kampanii społecznej. Przedstaw jej cel i zastosowane w niej metody oddziaływania na odbiorców. Napisz czym różni się kampania społeczna od reklamy. Skorzystaj ze strony https://kampaniespoleczne.pl/

Zdjęcie notatki prześlij na adres grzegorzbogun@interia.pl

 

 

geografia

Klasa VIII

 

T: Stany Zjednoczone- potęgą gospodarczą światas. 140-147

 

Obejrzyj filmiki:

 

https://youtu.be/AsHqEg7tukA

 

Zapisz notatkę do zeszytu:

 

Stany Zjednoczone są najlepiej rozwiniętym gospodarczo krajem. Bardzo ważną rolę odgrywa tam przemysł zaawansowanych technologii (high-tech). W USA w latach

50-tych XX wieku powstał pierwszy na świecie ośrodek high-tech. Była to DolinaKrzemowa.PKB Stanów Zjednoczonych stanowi ¼  produktu światowego brutto.

 

I jeszcze kilka ciekawostek J

 

https://youtu.be/IOU2k9CycXI

 

https://youtu.be/3ANwJr4MDes

 

 

 

Fizyka
Temat 1 Zjawisko załamania światła 
Podręcznik strona 246 do 252. uczniowie robią notatkę . Proszę nie wysyłać notatki do oceny.
proponuje obejrzeć filmik: 
Temat 2 Pryzmat. Powstawanie tęczy 
uczniowie robią notatkę. Dla chętnych uczniów jest prezentacja na ocenę. 
Wykorzystanie prawa załamania światła w  zjawiskach przyrodniczych. 

 

Chemia

27.04

Temat: Szereg homologiczny kwasów karboksylowych. (str. 157 – 160)

(notatka)

1. Kwasy karboksylowe (kwasy organiczne) to pochodne węglowodorów zawierające w cząsteczkach grupę karboksylową (-COOH) jako grupę funkcyjną. (warto grupę karboksylową rozpisać wzorem strukturalnym, żeby wiedzieć iloma wiązaniami łączą się ze sobą poszczególne atomy tworzące tę grupę)

2. Nazewnictwo kwasów karboksylowych

Nazwy systematyczne kwasów tworzy się od nazwy alkanów, który ma tyle samo atomów węgla co cząsteczka kwasu z końcówką –owy dodając wcześniej słowo – kwas,

Np. CH3COOH to kwas etanowy (zawiera dwa atomy węgla, jeden w grupie alkilowej, drugi w grupie karboksylowej)

Niektóre kwasy posiadają również nazwy zwyczajowe, najczęściej związane z miejscem występowania danego kwasu lub jego właściwościami, np. nazwa zwyczajowa kwasu etanowego to kwas octowy.

Kwasy karboksylowe tworzą szereg homologiczny.

Moi drodzy w tym miejscu proszę o przerysowanie tabeli 13 ze str. 158 – 159 w podręczniku (pomijamy oczywiście ostatnią kolumnę).

Pod tabelą zapisujemy wzór ogólny kwasów karboksylowych (str. 158)
 

Historia 28.04.2020 r. - 29.04.2020

Temat: Stan wojenny i schyłek PRL.

Przeczytaj tekst str. 2012 - 2017 r. i zwróć uwagę na: okoliczności wprowadzenia stanu wojennego.
Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Wykonaj notatkę w zeszycie nt.: wprowadzenia stanu wojennego. Podaj też przyczyny i skutek. Wykonaj zdjęcie notatki i prześlij na adres e-mail /do oceny/ .Obejrzyj film: http://www.bing.com/videos/search?q=stan+wojenny+w+polsce&&view=detail&mid
=9EA4B3A3924C3F4
B82EF9EA4B3A3924C3F4B82EF
&&FORM=VRDGAR&ru=
%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dstan%2Bwojenny%
W-f

EDUKACJA  ZDROWOTNA

 

Sposoby radzenie sobie ze stresem.

 

·        Naucz się lepiej gospodarować swoim czasem.

·        Stawiaj sobie realistyczne cele.

·        Myśl pozytywnie.

·        Uprawiaj sport.

·        Zdrowo się odżywiaj.

Zapoznaj się z prezentacją .

     prezentacja
 

Przypominam o wykonaniu zadania z ubiegłego tygodnia . Najlepszy uzyskany wynik teleturnieju, testu szybkości i siły mięśni brzucha zapisz  i prześlij do końca kwietnia na maila m.bolko@vp.pl  lub Messengera. 

 

Informatyka

Opracuj film w dowolnym programie do montażu filmów, który będzie prezentował informacje o wybranym miejscu w Polsce lub za granicą. Przedstaw walory krajobrazowe,  atrakcje turystyczne lub zabytki tego miejsca. Twoja praca powinna zawierać minimum 10 zdjęć (możesz też  umieszczać krótkie filmy połączone ze sobą). Nadaj tytuł pracy, zdjęcia podpisz i opisz, dodaj muzykę, na końcu filmu podaj autora pracy. Podczas tworzenia filmu Twój plik jest projektem. Pamiętaj o eksporcie pliku (eksportuj) gdy film będzie gotowy.  Umożliwi to właściwe odtwarzanie filmu.

Możesz np. pracować w  bezpłatnym programie Shotcut  https://www.shotcut.org/download/. W narzędziach Filtry, jest dużo ciekawych filtrów do edycji zdjęć, można też dzięki nim dodać tekst. Na YouTube znajdziesz wiele poradników na temat tego programu. Prace proszę przesyłać na podany wcześniej e-mail.

 

20.04.2020r.- 24.04.2020r.

Język niemiecki

 

22.04.2020 Thema: Opakowania, jednostki miary i wagi.

Naucz się i przepisz do zeszytu.

 eine Flasche Wasser – butelka wody

ein Glas* Rotwein – kieliszek czerwonego wina

ein Becher Joghurt – kubeczek jogurtu

eine Kiste Bier – skrzynka piwa

eine Tasse Tee – filiżanka herbaty

eine Dose Cola – puszka Coli

ein Glas* Saft – szklanka soku

ein Würfel Zucker – kostka cukru

eine Tafel Schokolade – tabliczka czekolady

ein Löffel Hustensaft – łyżka syropu na kaszel

3 Liter/ein Karton Milch – 3 litry mleka

eine Menge Menschen – mnóstwo ludzi

2 Paar Schuhe – 2 pary butów

ein Kilo/50 Gramm Schokolade – kilogram czekolady

ein Eimer Eis – wiadro lodów, eine Packung Bonbons – opakowanie cukierków

Poćwicz słówka i wymowę:

s://fiszkoteka.pl/zestaw/51809-zywienie-opakowania-jednostki-miary-i-wagi

 

24.04.2020 Thema: Wo kann ich bezahlen? – kupowanie biletu.

Obejrzyj film, wykorzystaj zwroty z filmu i z zad.2b na str. 62 i stwórz własny dialog w zeszycie.

Naucz się zwrotów.

https://www.youtube.com/watch?v=x7Hgn5XNxTY

Podręcznik str. 62, zad. 2b Przetłumacz te dialogi i zapisz je w zeszycie.

Wszystkie zadania należy zrobić do piątku do godziny 14:00. Po 14:00 poproszę kilka osób o przesłanie mi rozwiązań.  Można się ze mną kontaktować przez e-mail.

 

Język polski

 

Klasa 8

1.      Temat lekcji: Powstanie warszawskie w filmie.

·        Obejrzyj film ,, Miasto 44” https://vod.tvp.pl/video/miasto-44,miasto-44,24654080

·        Wykonaj polecenia 1,2,3,11 i 13, str. 118 w podręczniku

2.      Temat lekcji: Mieszkańcy Warszawy w powstaniu- M. Białoszewski ,, Pamiętnik z powstania warszawskiego”.

·        Przeczytaj fragment ,, Pamiętnika z powstania warszawskiego” – podręcznik, str. 119.

·        Korzystając z definicji zamieszczonej na stronie 122, wskaż w tekście cechy gatunkowe pamiętnika.

·        Określ, jaka  atmosfera panuje wśród mieszkańców stolicy:

- w pierwszym dniu powstania,

-podczas niemieckiego bombardowania i gaszenia pożaru,

-w piwnicznych schronach.

·        Opisz, jaki obraz siebie i innych cywilnych uczestników powstania ukazuje Miron Białoszewski w swoim utworze.

·        Wykonaj zad. 8, str. 122 w podręczniku.

3.      Napisz rozprawkę na temat: Patriotą można być zarówno w czasie wojny, jak i w czasach pokoju. W argumentacji odwołaj się do lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego oraz własnych doświadczeń. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.

 

Zadania do filmu i tekstu wyślij do 24 kwietnia br. , natomiast rozprawkę do 28 kwietnia.

 
Język angielski

grupa dziewczyn

21.04.2020 –  Comperative/ superlative - stopniowanie przymiotników.

1. To nie jest nowe dla Was zagadnienie, ale w celu powtórzenia i przypomnienia przeczytajcie informacje z końca podręcznika str. GR11 ( stopień wyższy i najwyższy przymiotnika), albo obejrzyjcie te dwa krótkie filmiki:

https://www.youtube.com/watch?v=BoRRRLDLJOw

https://www.youtube.com/watch?v=vpqD7bbBmQA

2. Wykonaj zadanie 1,2,3,4,5 w ćwiczeniach na str. 42 – wyślij tę stronę na Messengera

22.02.2020 – Wyrażenia too/ enough.

1. Te wyrażenia również znacie, dla przypomnienia obejrzyjcie ten film:

https://www.youtube.com/watch?v=K10poPxtGug

2. Rozwiążcie to zadanie http://www.my-english.edu.pl/index.php?id=16

 i  zad.7 na str. 123 w podręczniku.

 

grupa chłopcy

21.04.2020r.

Na platformie “DigiBooks” w zakładce „przydziały/assignments” macie podane linki do wykonania poszczególnych zadań, tak jak to robiliście do tej pory.

 

23.04.2020r.

Podręcznik str. 64

- zad. 1a) podpisać dyscypliny sportu z zeszycie, np.: 1. sailing

- zad. 3 (należy przeczytać 4 krótkie teksty na str. 64-65 i zaznaczyć poprawną odpowiedź)

proszę zapisać i znaleźć na str. WL4-WL5 polskie odpowiedniki do podanych słówek z rozdziału 4:

1.      injury

2.      warm up

3.      ignore

4.      pain

5.      team doctor

6.      no matter what

7.      protein

8.      poultry

9.      seafood

10.  beans

11.  nuts

12.  dairy products

13.  carbohydrates

14.  whole grains

15.  vitamins

16.  minerals

 

24.04.2020r.

Podręcznik str. 64:

proszę zapisać i znaleźć na str. WL4-WL5 polskie odpowiedniki do podanych słówek z rozdziału 4:

1.      calcium -

2.      yoghurt -

3.      leafy vegetables -

4.      broccoli -

5.      spinach -

6.      iron -

7.      replace -

8.      lost fluids -

9.      permission slip -

10.  presence -

11.  head coach -

12.  win something -

13.  beat somebody -

14.  score -

15.  sprain ankle -


 

podręcznik str. 65:

zad. 5 (dopasuj zakreślone słówka w tekstach do synonimów w zdaniach)

np.: mainly = especially

- zad. 6, 8 (uzupełnij zdania podanymi wyrazami)


 

Zdjęcia wykonanych zadań z podręcznika proszę przesłać na moje konto na Messengerze, tak jak to robiliście do tej pory. Pozdrawiam
 


 

 

WOS

 

T. W sieci reklamy

https://epodreczniki.pl/a/w-sieci-reklamy/D12zEJHXI

-       Po co nam reklama?

-       Reklama i kryptoreklama

-       Lokowanie produkt

-       Kim są trolle i hejterzy?

-       Kampanie społeczne

-       Akcje społeczne mediów

 

EDB

T. 6 s. 95 Tamowanie krwawień i krwotoków

https://epodreczniki.pl/a/tamowanie-krwotoku/DXnX0vEFV

Zadanie domowe: Wykonaj dowolną techniką w formacie A4 plakat profilaktyczny zawierający kilka wskazówek i zasad, jak powinniśmy zachowywać się, aby nie dopuścić do zakażenia koronawirusem. Zdjęcia waszych prac wysyłajcie na adres grzegorzbogun@interia.pl.

Historia 22.04.2020 r.

Temat: Powstanie "Solidarności"
Przeczytaj tekst str. 205 - 211.

Zapisz w zeszycie: NSZZ "Solidarność" /rozwiń skrót ,opisz przyczyny i skutek powstania "Solidarności " - możesz skorzystać z pkt.2, str.230/. Wykonaj zdjęcie i prześlij na podany wcześniej e-mail.
Obejrzyj krótki film o Kardynale Stefanie Wyszyńskim:  https://www.youtube.com/watch?v=Q0T6a57d7pM

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.
Napisz referat nt. postaci Ryszarda Kuklińskiego. Poszukaj informacji w różnych źródłach. Praca na ocenę. Proszę o przesłanie na adres e-mail do następnej lekcji historii.
Powodzenia.

21.04.2020 r.
 Temat: Początki opozycji demokratycznej w Polsce.

Przeczytaj uważnie tekst str.202 - 206.
Zwróć uwagę na: Skutki protestów z czerwca 1976 r.
Wpływ wyboru Karola Wojtyły na papieża na sytuację w Polsce? Zapisz w zeszycie w kilku zdaniach: Działalność Komitetu Obrony Robotników .
Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń. Wykonane polecenia prześlij na wcześniej podany adres e-mail do końca tygodnia.
Dla zainteresowanych:
 
https://www.youtube.com/watch?v=YPUBL0IvNMg
 


Geografia

 

Temat: Kanada- Środowisko przyrodnicze a rozwój rolnictwa- str. 132-137

 

Przeczytaj tekst z podręcznika na podanych stronach, a potem wykonaj w zeszycie poniższe polecenia:

1 a) Wymień czynniki przyrodnicze w Kanadzie, które sprzyjają rozwojowi rolnictwa,

   b) Wymień czynniki przyrodnicze w Kanadzie niesprzyjające rolnictwu.

2. co oznacza pojęcie farma? Jakie rośliny uprawne zajmują największą powierzchnię upraw? Jakie zwierzęta hoduje się w Kanadzie w największej liczbie?

 

Obejrzyj też film „Wycieczka do Kanady”

 

https://www.youtube.com/watch?v=QyPgz-DEMyE

 

 


Biologia

 

20.04 Temat: Organizmy w środowisku.

pobierz plik
Fizyka
1.Zwierciadła sferyczne 
2. Obrazy tworzone przez zwierciadła sferyczne
proszę obejrzeć film
Proszę wysłać mi konstrukcję obrazów w zwierciadle wklęsłym dla x<f, x=f, x>2f oraz x=2f w tym zadaniu ma być konstrukcja oraz cechy otrzymanego obrazu - tak jak na filmiku i w podręczniku 
oraz zadanie 5 strona 245 podręcznik
Jeżeli komuś film nie pomoże w zrozumieniu tematu proszę przeczytać informacje z podręcznika strona 238-243
Chemia

20.04

Temat: Etanol – otrzymywanie, badanie właściwości i zastosowanie. (str. 142 – 149)

1. Otrzymywanie etanolu (fermentacja alkoholowa)

Obejrzyj doświadczenie:

https://www.youtube.com/watch?v=h09Gi_KzCn8

Fermentacja alkoholowa jest procesem biochemicznym polegającym na przemianie cukru prostego (glukozy) do etanolu i dwutlenku węgla.

(przepisz równanie reakcji ze str. 143)

2. Badanie właściwości etanolu

Obejrzyj doświadczenie:

https://www.youtube.com/watch?v=kSnJUnhITVg

Następnie opisz krótko zjawisko kontrakcji oraz wypisz właściwości fizyczne i chemiczne etanolu (str. 147).

3. Zastosowanie etanolu:

- dezynfekcja, przemysł spożywczy, przemysł farmaceutyczny, przemysł kosmetyczny

4. Wpływ etanolu na zdrowie i życie człowieka (proszę napisać parę zdań)

24.04

Temat: Glicerol – alkohol polihydroksylowy. (str. 150 – 153)

1. Nazwa systematyczna: propano-1,2,3-triol

Nazwy zwyczajowe: glicerol, gliceryna

Jest to przykład alkoholu wielowodorotlenowego posiadający w cząsteczce trzy grupy –OH

(proszę przepisać wzór sumaryczny, strukturalny i półstrukturalny)

2. Właściwości glicerolu (przepisać str. 151 i równanie reakcji spalania niecałkowitego)

3. Zastosowanie glicerolu (wymienić krótko na podstawie informacji ze str. 152)

 
Informatyka

Opracuj film w dowolnym programie do montażu filmów, który będzie prezentował informacje o wybranym miejscu w Polsce lub za granicą. Przedstaw walory krajobrazowe,  atrakcje turystyczne lub zabytki tego miejsca. Twoja praca powinna zawierać minimum 10 zdjęć (możesz też  umieszczać krótkie filmy połączone ze sobą). Nadaj tytuł pracy, zdjęcia podpisz i opisz, dodaj muzykę, na końcu filmu podaj autora pracy. Podczas tworzenia filmu Twój plik jest projektem. Pamiętaj o eksporcie pliku (eksportuj) gdy film będzie gotowy.  Umożliwi to właściwe odtwarzanie filmu.

Możesz np. pracować w  bezpłatnym programie Shotcut  https://www.shotcut.org/download/. W narzędziach Filtry, jest dużo ciekawych filtrów do edycji zdjęć, można też dzięki nim dodać tekst. Na YouTube znajdziesz wiele poradników na temat tego programu. Prace proszę przesyłać na podany wcześniej e-mail.

Termin przesyłania dodatkowych zadań minął.
 

Doradztwo zawodowe

 

 

Harmonogram rekrutacji. Zapoznaj się z terminami przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

harmonogram rekrutacji

 

Wychowanie  fizyczne

Indeks Sprawności Fizycznej K. Zuchory.

Rozgrzewka

https://www.facebook.com/17082529633
0614/posts/3068113303268451/

 

https://www.facebook.com/instituti.harryfultz/
videos/1551639948321457/UzpfSTEwMDAw
MTU1MzY4OTEwMzoyOTMxMTI1NzQ2OTg0NDE4/

Indeks Sprawności Fizycznej K. Zuchory  – siła mięsni brzucha , szybkość.

Test siły mięśni brzucha:  połóż się na plecach, ręce ułóż dowolnie tak żeby Ci było wygodnie, unieś nogi lekko nad podłoże i wykonuj nożyce poprzeczne ( poziome) jak najdłużej potrafisz. Zapisz czas lub poproś kogoś z domowników aby Ci zmierzyli ile czasu dałeś/łaś radę wykonywać te nożyce. Poniżej poprawne wykonanie tego ćwiczenia:

https://www.youtube.com/watch?v=OF4UAXxEmp0

 

Test szybkości : Na komendę ,,start ’’zacznij jak najszybciej  bieg w miejscu przez 10 sekund unosząc wysoko kolana i klaszcząc na zmianę pod unoszonym udem prawym, a raz lewym. Zapisz liczbę klaśnięć w czasie tych 10-u sekund lub poproś kogoś z domowników, aby Ci zmierzyli czas i liczbę klaśnięć.

Test służy samoocenie. Jeśli nie będziesz usatysfakcjonowany wynikiem, możesz go powtarzać codziennie.

 3.Teleturniej - dyscypliny sportowe.

  https://wordwall.net/pl/resource/1333917/wychowanie-fizyczne/dyscypliny-sportowe

Najlepszy uzyskany  wynik  zapisz i prześlij razem  z wynikiem testu szybkości

 i siły mięśni brzucha na maila m.bolko@vp.pl  lub Messengera. 

 

15.04.2020r.- 17.04.2020r.

Język polski

1.      Temat lekcji: Jak napisać dedykację?

·        Zapoznaj się z informacjami na stronie http://aleklasa.pl/gimnazjum/c268-prace-pisemne/c312-formy-wypracowan/dedykacja

·        Wypisz elementy, które powinna zawierać dedykacja.

·        Napisz dedykację, która mogłaby się znaleźć w książce ofiarowanej koleżance wyjeżdżającej na stałe do innego kraju.

 

2.      Temat lekcji: Pamięć o wojennej przeszłości - ,, Galop 44” M. Kowaleczko- Szumowskiej.

·        Wymień kilka form pamięci o ofiarach II wojny światowej.

·        Napisz  krótką notatkę o powstaniu warszawskim – możesz skorzystać z podręcznika, str. 111 lub dostępnych źródeł.

·        Przeczytaj tekst ,, Galop 44”, str. 111.

·        Określ czas i miejsce akcji, wymień bohaterów oraz wydarzenia.

·        Opisz zachowanie powstańców po zestrzeleniu liberatora. O czym ono świadczy?

·        Napisz, czego najbardziej obawiała się Lidka i czy jej obawy się sprawdziły.

Zadania proszę wysłać do 17 kwietnia br.

 

 
Matematyka Problematykę zajęć samodzielnych z matematyki uczeń znajdzie na utworzonej przez nauczyciela klasie internetowej Google classroom.  Zadania pojawią się tak często jak są lekcje matematyki.
Język angielski

grupa dziewczyn

15.04.2020 – Appearance – wygląd zewnętrzny

1. zad 1 str. 120 – Przeczytaj  opisy poszczególnych osób wybierając właściwe słowa , następnie pogrubione słowa dopasuj do właściwej kategorii:

AGE

BUILD

HEIGHT

HAIR

EYES

NOSE

LIPS

SPECIAL FEATURES

2. zad 2 str.120 – Posłuchaj nagrania i zaznacz  3 zaginione osoby opisane w nagraniu 082

https://learningclub.egis.com.pl/pl/szkolapodstawowa
/smarttime/smart_time_2_podrecznik_wieloletni_
nagrania_audio

3. zad 3 str. 120 Połącz w pary członków rodziny .

4. zad 4 str.120 Uzupełnij zdania wstawiając odpowiednie słowo  z zadania 3

5.  zadania w ćwiczeniach str. 41 ( zad.1 – dopasuj słowa o przeciwnym znaczeniu , zad.2 – zakreśl słowo, które nie pasuje do pozostałych, zad. 4 – popatrz na drzewo genealogiczne i uzupełnij zdania )

16.04.2020 –Shops, services and directions  - vocabulary.

1.  Popatrz na mapę  w podręczniku na str. 121 , wypisz nazwy miejsc w mieście  i zapisz zdania jak w przykładzie : I canbuy a music DVD at the music shop .

2. Przypomnij sobie przyimki miejsca : next to- obok, behind- za, in front of – przed , between- pomiędzy, opposite – naprzeciwko i teraz uzupełnij zdania w zad.7 str. 121

3. Wyrażenia do udzielana informacji na temat drogi, kierunku:

Go up /down– iść w górę/w dół

Go past – przejść obok

Walk down – schodzić

Turn left–skręcić w lewo

Turn right – skręcić w prawo

Take the first/second turning  on the left/right- skręcić w pierwszy /drugi zakręt w lewo/  prawo

How can I get to the post office ?/How do I get to the post office ?/

Can you tell me how to get to the post office ?- Jak dostać się do poczty ?

You can’t miss it – nie możesz tego przegapić .

Until you seeit – dopóki tego nie zobaczysz

4. Zadania w ćwiczeniach ( zad 1 str. 41 –dopasuj przedmioty do miejsc, w których można je kupić, zad.2 str. 41 – Anna chce dotrzeć z mięsnego sklepu do apteki , popatrz na mapę i wybierz właściwe słowo tak, aby Anna dotarła do wyznaczonego miejsca).

 
Język angielski

grupa chłopców

15.04.2020r.

Na platformie “DigiBooks” w zakładce „przydziały/assignments” macie podane linki do wykonania poszczególnych zadań:

Unit 1d – exercise 1

Unit 1d – exercise 2

Unit 1d – exercise 3

 

16. 04.2020r.

Podręcznik str. 150-151 zad. 1, 2, 4, 5, 6 i 7 - proszę przesłać zdjęcie wykonanych zadań do mnie na Messengera.

 

17.04.2020r.

Na platformie “DigiBooks” w zakładce „przydziały/assignments” macie podane linki do wykonania poszczególnych zadań:

Unit 1d – exercise 4

Unit 1e – exercise 1

Unit 1e – exercise 3

 
Fizyka
Zwierciadła. Obrazy tworzone przez zwierciadła płaskie 
proszę przeczytać notatkę z podręcznika strona 229- 231 
proszę do zeszyty napisać co to jest zwierciadło oraz kiedy powstaje obraz pozorny
Historia 15.04.2020 r.

Temat: Sprawdzian wiadomości. Rozdział IV.

Rozwiąż test . Wykonaj zdjęcie odpowiedzi i prześlij do oceny. Jeżeli nie masz drukarki to proszę odpowiedzi zapisać na kartce numerując poszczególne zadania. Wykonaj zdjęcie i prześlij do oceny.

pobierz plik

Chemia

 17. 04

Temat: Metanol – budowa cząsteczki, właściwości i zastosowanie.

1. Budowa cząsteczki metanolu - CH3OH

(czarna kulka – atom węgla, białe – atomy wodoru, czerwona – atom tlenu) wiązania węgiel – wodór są niespolaryzowane stąd cząsteczki węglowodorów nie rozpuszczają się w wodzie, ze względu na obecność polarnej grupy –OH, alkohole o krótkich łańcuchach węglowych będą się rozpuszczać w wodzie, która jest rozpuszczalnikiem polarnym.

2. Właściwości metanolu

- bezbarwna ciecz lotna

- dobrze rozpuszcza się w wodzie

- posiada charakterystyczny zapach

-  jest silną trucizną

- ulega reakcjom spalania

3. Reakcja spalania całkowitego metanolu

(należy napisać równanie reakcji i je uzgodnić stronami)

4. Zastosowania metanolu

- służy jako rozpuszczalnik dla wielu substancji np. farb, lakierów

- z metanolu produkuje się formalinę, która konserwuje preparaty biologiczne

- służy do produkcji tworzyw sztucznych

 

Informatyka Temat: arkusz kalkulacyjny -ćwiczenia uzupełniające cd.

W tym tygodniu proszę o przesyłanie zaległych prac na podany wcześniej e-mail.

Język niemiecki

15.04.2020    Thema:  Zaimek osobowy w celowniku.

Podręcznik, str.60   Zapoznaj się z informacjami w tabeli (Grammatik) oraz na str. 66 – G 5.2.

i zrób notatkę w zeszycie.

Podręcznik, str.60 , zad. 3  Wykonaj zadanie i zapisz rozwiązanie w zeszycie.

Uwaga: wunschen – życzyć, danken – dziękować, helfen – pomagać, wie geht es dir/euch?  - jak się masz/macie?

Podręcznik, str.61, zad. 4

Tłumaczenie słówek i zwrotów znajdziesz na str.67 (wymowa – słownik internetowy)

17.04.2020    Thema:  „Taschengeld” – mówienie.

Podręcznik, str.61, zad.5  Odpowiedz na pytania. Potrzebne zwroty znajdziesz w tekście na str.60 i w słowniczku na str. 67. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

Proszę nie przesyłać  zdjęć notatek, poproszę o nie w innym terminie.  Pamiętajcie o przesłaniu projektu „Ostern”. Termin mija w czwartek (16.04.2020). Wszystkie prace będą ocenione.

 
Religia ZADANIE DOMOWE
Drodzy uczniowie. Najpóźniej do niedzieli 19 kwietnia do 24:00 proszę na adres email: lukles@o2.pl wysłać pracę pisemną odpowiadającą na następujące pytania.
1) Kto Ci przekazał wiarę, kto nauczył pierwszych modlitw, co pamiętasz z dzieciństwa gdy zabierano Cię do kościoła, jakie są Twoje wspomnienia?
2) Jak wygląda Twoja modlitwa? Jak często się modlisz, gdzie? Czy modlitwa przychodzi Ci łatwo, czy jest to dla Ciebie jakiś trud?
3) Gdybyś spotkał człowieka niewierzącego jakimi argumentami przekonywałbyś go, że warto wierzyć w Pana Boga i warto korzystać z sakramentów świętych?
4) Przez pandemię koronawirusa nie mamy możliwości normalnie korzystać z sakramentów świętych. Jak ta sytuacja wpłynęła na Twoją relację z Panem Bogiem? Co czujesz, co myślisz? Czy Twoja wiara osłabła, czy się wzmocniła?
W TEMACIE wiadomości !!! KONIECZNIE !!! napisz KLASA, NAZWISKO i IMIĘ oraz nr w dzienniku
Zadanie domowe oczywiście będę oceniał, więc postaraj się by zdobyć jak najlepszą ocenę.
Ponadto zapraszam w tym trudnym czasie do codziennej modlitwy NA ŻYWO. Informacje na plakacie. Zaproponuj transmisję swoim dziadkom. Im trudniej poruszać się w Internecie, a z pewnością się codziennie dużo modlą.
Pozdrawiam
Ks. Łukasz Leśniak

Wychowanie fizyczne  

06.04.2020r.- 08.04.2020r.

Język polski

1. Temat lekcji : Zdanie złożone współrzędnie a zdanie złożone podrzędnie.

2. Temat lekcji: Manipulacja językowa.

 • Przeczytaj tekst w podręczniku na stronie 287.

 • Napisz w zeszycie definicję manipulacji językowej.

 • Napisz, czym różni się manipulacja językowa od perswazji.

 • Wymień środki służące manipulacji w tekstach reklamowych.

 • Wykonaj w zeszycie zad. 1 ,3, 4 i 6.


Matematyka Problematykę zajęć samodzielnych z matematyki uczeń znajdzie na utworzonej przez nauczyciela klasie internetowej Google classroom. Każdy dostanie hasło do zalogowania się. Nauczyciel będzie dodawał tam zadania i oceniał je po odesłaniu ich przez ucznia. Zadania pojawią się tak często jak są lekcje matematyki.

Język angielski

grupa dziewczyn

 

 

 

 

 

 

07.04.2020 –The Normads of Mongolia – praca z tekstem .

1. Zapoznaj się ze słownictwem z lekcji 7a ( koniec podręcznika WL8)

2. Posłuchaj tekstu „ The Nomads of Mongolia” ze str.118 w podręczniku  - nagranie 081

https://learningclub.egis.com.pl/pl/szkolapodstawowa/

smarttime/smart_time_2_podrecznik_wieloletni_nagrania_
audio

3. Przeczytaj ten tekst jeszcze raz i wybierz właściwe odpowiedzi do pytań w zad 3 str. 119. Odpowiedzi zapisz w zeszycie .

4 Wykonaj zad. 5 str. 119 – Dopasuj  wyrazy pogrubione w tekście  do ich synonimów podanych w poleceniu tego zadania . Odpowiedzi wpiszcie do zeszytów.

5. Wykonaj zadanie 6 str.119 – uzupełnij zdania podanymi  słowami  . Odpowiedzi wpiszcie do zeszytów.

6. Wykonaj zadanie 7 str. 119 – Uzupełnij wyrażenia , wpisz je do zeszytu .

 

Język angielski

grupa chłopców

Proszę zalogować się na platformę “DIGIBOOKS” i zrobić zadania powtórzeniowe zapisane w zakładce "przydziały"(5 zadań)

Proszę również poćwiczyć udostępnione przeze mnie słówka w aplikacji Quizlet.

 

link do słówek:  j. ang. "Smart Time 2" - Unit 4b cd.

 

Biologia

30.03 i 6.04. TEMAT: Materia i energia w ekosystemie./ 2 lekcje /

Obowiązujące treści:

 • Krążenie materii w przyrodzie

 • Rola organizmów w krążeniu materii

ttps://www.youtube.com/watch?v=NwmjZrQ50f4

 • Obieg węgla

ttps://www.youtube.com/watch?v=NwmjZrQ50f4

https://www.youtube.com/watch?v=wXekKM0Kp6c

https://www.youtube.com/watch?v=RZYcjhGdKVw

 • Piramidy ekologiczne

www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/piramida-ekologiczna

 • Recykling jest ważny!

Animacja poklatkowa o tematyce dotyczącej problemów związanych z zanieczyszczeniami środowiska i promowaniem postaw proekologicznych. Film "Krążenie materii" w lapidarnej, syntetycznej formie ilustruje zagadnienie recyklingu. Animacja zdobyła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie "EKO - ANIMACJE" 2016.

https://www.youtube.com/watch?v=3ks0_c1bc3E

Zrób zadanie w zeszycie ćwiczeń 1,2,3 str.75

oraz 6 i 7 str.77 i wyślij wplodzien@gmail.com

Na zadania czekam do 7 kwietnia.


WOS

06-08.04.2020

T. 7 Media i opinia publiczna s. 158

https://epodreczniki.pl/a/mlody-czlowiek-swiadomym-odbiorca-mediow/DgPrF5D62

 


EDB

06-08.04.2020

T: Koronawirus zagrożeniem zdrowia i życia

Zapoznaj się z zawartością strony internetowej oraz umieszczonym na niej filmem. Wykonaj notatkę zawierającą informacje:

-       czym jest koronawirus?

-       jak może dojść do zakażenia?

-       jakie objawy wywołuje?

-       jak się ochronić przed zakażeniem?

-       co zrobić jeżeli podejrzewamy u siebie zakażenie?

https://www.gov.pl/web/koronawirus

https://youtu.be/iwjXGTBNxtc

 


Fizyka
Witam uczniów z klasy VIII przypominam ,ze w środę 8 kwietnia mija czas wykonania prezentacji. W tym tygodniu proszę opracować temat Odbicie i rozproszenie światła strona 224- 227 podręcznik. Proszę napisać krótką notatkę do zeszytu Zachęcam do  obejrzenia filmiku     https://www.youtube.com/watch?v=gV_hvE0EfbA 
Geografia

 


Historia 07.04.2020 r.

Temat: Podsumowanie rozdziału IV.

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str. 84 - 87. /wykonane zadanie  prześlij na adres e-mail wcześniej podany/.

Spróbuj rozwiązać zadanie: docwiczenia.pl   Kod: H8TT28
 

Chemia

06.04

Temat: Szereg homologiczny alkoholi. (str. 138 – 141)

(notatka do zeszytu)

1.  Alkohole to pochodne węglowodorów, które posiadają w cząsteczkach grupę hydroksylową (-OH) jako grupę funkcyjną.

Wszystkie pochodne węglowodorów są zbudowane z grupy alkilowej (jest to grupa węglowodorowa powstała po odłączeniu jednego atomu wodoru od alkanu, np. metan czyli CH4 po odłączeniu jednego atomu wodoru –CH3 powstaje grupa metylowa (metyl) ) i grupy funkcyjnej np. –OH w alkoholach.

2. Podział alkoholi.

Ze względu na liczbę grup –OH wyróżniamy: alkohole monohydroksylowe (z jedną grupą –OH), oraz alkohole polihydroksylowe (mające dwie i więcej grupy –OH).

3. Nazewnictwo alkoholi

Nazwę systematyczną alkoholi tworzy się od nazwy alkanu, mającego tyle samo atomów węgla w cząsteczce i dodanie końcówki –ol, np. CH4 – metan, -CH3 to grupa alkilowa pochodząca od metanu i jeśli dodamy grupę funkcyjną –OH otrzymamy CH3OH czyli metanol lub inna nazwa to alkohol metylowy.

(Rysujemy tabelę 11 ze str. 140 -150 ) do zeszytu, pominąć możemy wzór grupowy i ostatnią kolumnę.

4. Wzór ogólny alkoholi (str. 140 w podręczniku)

Moi drodzy, nie wszyscy z klasy podali do siebie adres email, otrzymałam go na razie od 12 uczniów, którym przesłałam już sprawdzian, czekam na pozostałe adresy, ponieważ sprawdzian jest obowiązkowy! Proszę o odpowiedzialne podejście do nauki, pamiętajcie uczycie się przede wszystkim dla siebie. Pozdrawiam i życzę Wesołych Świąt.

 

 

Doradztwo zawodowe

Jak dostać się do wymarzonej szkoły? Wejdź na stronę https://www.gov.pl/web/edukacja/do-pobrania i kliknij zakładkę Ulotka rekrutacyjna do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjanych 2019/2020 A4 druga strona i przeanalizuj kryteria dla absolwentów szkoły ponadpodstawowej.


Religia

Szczęść Boże

Zapraszam do codziennej wspólnej modlitwy o ustanie pandemii koronawirusa, którą prowadzę na żywo on-line na moim kanale YouTube DROGA do BOGA

15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia

20:30 Różaniec i Apel Jasnogórski

Zachęcam w ramach katechezy domowej do oglądania religijnych filmów, konferencji, świadectw, które z pewnością pozwolą dobrze przeżywać czas tego niezwykłego Wielkiego Postu jaki w tych dniach przeżywamy.

Pozdrawiam

Ks. Łukasz Leśniak

 

Język niemiecki

08.04.2020

Thema: Ostern – Wielkanoc.

Obejrzyj film o Świętach Wielkanocnych w Niemczech.

https://www.youtube.com/watch?v=RRvkIfdg8bA

Wybierz i wykorzystaj informacje z filmu, lub z innych stron internetowych i stwórz własną kartkę świąteczną, na której znajdą się obrazki i podpisy po niemiecku. Dodatkowo stwórz własny słowniczek do tematu „Ostern”. Możesz to wykonać w programie (Word) lub w zeszycie. Wszystkie prace będą ocenione, proszę przesłać je do 16.04.2020.

Podpisz się i prześlij na adres: martanauka39@gmail.com w temacie zapisz (imię, nazwisko, szkoła, klasa, przedmiot)         


Wychowanie fizyczne

Drodzy Uczniowie !

Zachęcam Was do codziennej aktywności ruchowej. Nawet jakikolwiek ruch jest lepszy niż żaden. Dla poprawy kondycji warto wykorzystywać każdą codzienną okazję np. zabawa  z psem, sprzątanie ogrodu, mieszkania czy ćwiczenia przy muzyce. Nawyk codziennej aktywności ruchowej to podstawowa rzecz,by móc cieszyć  się zdrowiem.

W domu korzystajcie z zamieszczanych propozycji różnych form aktywności ruchowej np. z tych w podanym linku (,,Ruletka'', ,,Losowanie kart z ćwiczeniami", ,,Otwieranie okienka z ćwiczeniami").

https://wordwall.net/pl/resource/907774/
wychowanie-fizyczne

Wystarczy, że będziecie starać się ćwiczyć przez 20-30 minut dziennie.

Pozdrawiam


Informatyka Wykonaj w arkuszu kalkulacyjnym ćwiczenie 5 str. 173-174 (rys. 3) Proszę o przesłanie zadań.
Zadanie  dla chętnych uczniów z arkusza:

pobierz plik


 

W dniach 30.03.2020r.- 01.04.2020r. odbędzie się próbny egzamin ósmoklasisty organizowany przez CKE i MEN. W tych dniach zadania dodatkowe nie będą zadawane.

Wychowawca


02.04.2020r.- 03.04.2020r.

Język polski

1. Temat :  O sztuce porozumiewania się - ,, Tędy i owędy” M. Wańkowicza.

2. Przeczytaj fragment utworu ,, Tędy i owędy” M. Wańkowicza ( str. 155)  i wykonaj polecenia pod tekstem.

 


Matematyka Problematykę zajęć samodzielnych z matematyki uczeń znajdzie na utworzonej przez nauczyciela klasie internetowej Google classroom. Każdy dostanie hasło do zalogowania się. Nauczyciel będzie dodawał tam zadania i oceniał je po odesłaniu ich przez ucznia. Zadania pojawią się tak często jak są lekcje matematyki.

Język angielski

grupa dziewczyn

 

 

 

 

 

 

01.04.2020  - Progress Check – unit 6  - powtórzenie wiadomości .

Wykonajcie zadania z progresscheck6 str. 113 ( podręcznik) . Wpiszcie odpowiedzi do zeszytu i wyślijcie mi zdjęcie rozwiązanych zadań na Messengera . Zadanie 5 w progress check dotyczy will, be going to i present continuous. Mówiliśmy o tym na lekcjach , ale jeśli nie pamiętacie to w podręczniku na końcu mamy wyjaśnienie po polsku GR9,GR10 . Albo obejrzyjcie filmik https://www.youtube.com/watch?v=B50c1MnfarQ

02.04.2020 – Exam Practice – unit 6

Rozwiążcie zadania egzaminacyjne z podręcznika str. Od 114 do 117 . odpowiedzi wpiszcie do zeszytu i wyślijcie mi na Messengera. A jeśli chodzi o zadania ze słuchu z tych stron to wchodzicie na stronę https://learningclub.egis.com.pl/pl/szkolapodstawowa/
smarttime/
smart_time_2_podrecznik_wieloletni_nagrania_audio i tu macie je po kolei . Patrzcie na strony i numery zadań ,które odsłuchujecie. Możecie odsłuchiwać nagrania tyle razy ile chcecie .

Ponadto link do słówek na quizlecie słownictwo ze świata przyrody   https://quizlet.com/pl/468302803/13-egzamin-osmoklasisty-swiat-przyrody-flash-cards/

 Polecam !!! Bardzo fajne narzędzie do nauki i powtarzania słownictwa przed egzaminem .

Przejdźcie przez wszystkie zakładki fiszki , ucz się , pisanie, ćwiczenie, test , dopasowania, grawitacja.

Dziewczyny w tym tygodniu w środę piszemy próbny sprawdzian ósmoklasisty  organizowany przez OKE, proszę o skontaktowanie się ze mną na Messengera w poniedziałek w sprawie szczegółów. Tylko cztery z Was do tej pory kontaktowały się ze mną i przesyłały mi zadania a co z resztą dziewczyn . Miałyście czas do końca tygodnia . Jutro termin ostateczny !!!

Język angielski

grupa chłopców

W tym tygodniu chciałabym, abyście nauczyli się słówek i poćwiczyli je w programie Quizlet.

 

02.04.2020r.

Link do słówek:  j. ang. :Smart Time 2" - Unit 4a

 

03.04.2020r.

Link do słówek:  j. ang. "Smart Time 2" - Unit 4b

 

Program "Quizlet" pozwala nauczyć się i ćwiczyć poznane słówka na różne sposoby. Proszę wykonać wszystkie ćwiczenia po kolei, związane z tymi słówkami, znajdują się one po lewej stronie:

 

"fiszki" -> "ucz się" -> "pisanie" -> "ćwiczenie" (tu potrzebne będą głośniki do ćwiczenia wymowy) -> "test" -> GRA: "dopasowania" -> GRA: "grawitacja"

Życzę przyjemnej nauki :)

 

Biologia

30.03 i 6.04.
TEMAT: Materia i energia w ekosystemie./ 2 lekcje /

Obowiązujące treści:

 • Krążenie materii w przyrodzie

Rola organizmów w krążeniu materii

ttps://www.youtube.com/watch?v=NwmjZrQ50f4

 • Obieg węgla

ttps://www.youtube.com/watch?v=NwmjZrQ50f4

https://www.youtube.com/watch?v=wXekKM0Kp6c

https://www.youtube.com/watch?v=RZYcjhGdKVw

 • Piramidy ekologiczne

www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/piramida-ekologiczna

 • Recykling jest ważny!

Animacja poklatkowa o tematyce dotyczącej problemów związanych z zanieczyszczeniami środowiska i promowaniem postaw proekologicznych. Film "Krążenie materii" w lapidarnej, syntetycznej formie ilustruje zagadnienie recyklingu. Animacja zdobyła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie "EKO - ANIMACJE" 2016.

https://www.youtube.com/watch?v=3ks0_c1bc3E

Zrób zadanie w zeszycie ćwiczeń 1,2,3 str.75

oraz 6 i 7 str.77 i wyślij wplodzien@gmail.com

Na zadania czekam do 7 kwietnia.


WOS

T. 6 s. 152 Organizacje obywatelskie

https://epodreczniki.pl/a/aktywni-spolecznie-i-politycznie/Du2QEFv0B

https://epodreczniki.pl/a/katalog-aktywnosci-obywatelskich/DJn8vlDQh

Wykonaj zadanie 7 ze str. 157. Prace i ewentualne zapytania proszę kierować na adres grzegorzbogun@interia.pl

 

 


EDB  
Fizyka
1. Światło i jego właściwości  podręcznik str 212-216 przeczytać i napisać notatkę
2. Zjawisko cienia i półcienia str 219-222 proszę wykonać prezentację lub referat na temat Zaćmienie Słońca i Księżyca i przesłać na ocenę na adres mariabajfiz@gmail.com
czas realizacji do świąt 

Geografia

26.03

Temat: Ludność Amerykistr. 122-125

Polecenie:

Na podstawie tekstu z podręcznika wykonaj w zeszycie zadania:

1. Wyjaśnij pojęcia: Metys, Mulat, Zambo.

2. Wyjaśnij pochodzenie na kontynentach obu Ameryk ludności odmiany żółtej, białej i czarnej.

3. Wyjaśnij, dlaczego mieszkańcy obu Ameryk posługują się językami: angielskim, hiszpańskim, portugalskim, francuskim.

02.04

Temat: Urbanizacja w Amerycestr.126-131

1. Polecenia:

a) Korzystając z mapki w podręczniku na str. 127 „Gęstość zaludnienia oraz największe miasta w Ameryce” określ różnice w rozmieszczeniu ośrodków miejskich w Ameryce Północnej i Ameryce Południowej.

b) Które regiony obu Ameryk są najsłabiej zaludnione? Jakie są przyczyny, że tak mało osób tam mieszka?

c) Przeczytaj podpunkt „Oblicza miast w Ameryce” i obejrzyj zdjęcia. Zastanów się, z czego wynikają różnice w wyglądzie miast w różnych częściach kontynentów amerykańskich.

2. Zapisz notatkę w zeszycie:

 • Urbanizacja- rozwój miast.

 • Megalopolis- skupisko wielomilionowych miast. W USA to:

 - megalopolis wschodniego wybrzeża    (Bosnywash) – nazwa od tworzących go miast,

- megalopolis zachodniego wybrzeża- tworzą go Los Angeles i San Francisco

- megalopolis Wielkich Jezior (Chicago, Detroit, Pittsburgh)

 • Slamsy- dzielnice nędzy. W Brazylii noszą nazwęfaweli, w Peru barriadas.

 • Wskaźnik urbanizacji- udział procentowy ludności miejskiej w ogólnej liczbie ludności.


Zadanie
Na podstawie informacji z podręcznika wyjaśnij przyczyny powstawania slamsów. Odszukaj w Internecie zdjęcia z tych dzielnic i na ich podstawie napisz, z jakimi problemami

 borykają się mieszkańcy dzielnic nędzy. Zadanie prześlij na podany niżej adres mailowy do

9 kwietnia. Podpisz je imieniem i nazwiskiem.

tbednarzspkamien@gmail.com


Historia Historia. 31.03.2020 i 01.03.2020 r.

Temat: Próbny egzamin ósmoklasisty.

Z uwagi na próbny egzamin nie podaję zadań do wykonania.
Proszę, aby każdy uczeń skorzystał z propozycji TVP i MEN "Szkoła z TVP" dla klas 8 /kanał TVP Sport./ Godziny powtórki lekcji od 14.00 do 16.55 . Na antenach TVP będą emitowane materiały dostosowane do podstawy programowej szkół podstawowych. Jeżeli możesz to skorzystaj z tej propozycji.
Powodzenia na próbnym egzaminie.

Chemia

30.03 i 03.04

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu „Związki węgla z wodorem”.

Drodzy uczniowie warto przeanalizować sobie materiał podsumowujący ten dział, który znajduje się na stronach 134 – 135 waszego podręcznika, jak zapewne się domyślacie przyszedł czas na sprawdzenie wiadomości, do każdego kto podał swój adres email, prześlę w najbliższym czasie sprawdzian, na rozwiązanie którego macie tydzień (szczegóły wyślę na maila), kto jeszcze nie wysłał do mnie swojego adresu, proszę to niezwłocznie zrobić, ponieważ sprawdzian jest obowiązkowy dla każdego ucznia, w razie pytań proszę się kontaktować ze mną mailowo: gudykachemia@gmil.com , pozdrawiam serdecznie.

 

Doradztwo zawodowe

Uczenie się przez całe życie. https://www.youtube.com/watch?v=_2ML6Y7bfO4


Religia

Szczęść Boże

Zapraszam do codziennej wspólnej modlitwy o ustanie pandemii koronawirusa, którą prowadzę na żywo on-line na moim kanale YouTube DROGA do BOGA

15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia

20:30 Różaniec i Apel Jasnogórski

Zachęcam w ramach katechezy domowej do oglądania religijnych filmów, konferencji, świadectw, które z pewnością pozwolą dobrze przeżywać czas tego niezwykłego Wielkiego Postu jaki w tych dniach przeżywamy.

Pozdrawiam

Ks. Łukasz Leśniak

 

Język niemiecki

03.04.2020 Thema: Was wunschen Sie bitte?- praca z tekstem.

Podręcznik, str. 60, zad. 2

Odpowiedz na pytania w zeszycie przedmiotowym.

Tłumaczenie słówek znajdziesz na str. 67


Wychowanie fizyczne

Drodzy Uczniowie !

Zachęcam Was do codziennej aktywności ruchowej. Nawet jakikolwiek ruch jest lepszy niż żaden. Dla poprawy kondycji warto wykorzystywać każdą codzienną okazję np. zabawa  z psem, sprzątanie ogrodu, mieszkania czy ćwiczenia przy muzyce. Nawyk codziennej aktywności ruchowej to podstawowa rzecz,by móc cieszyć  się zdrowiem.

W domu korzystajcie z zamieszczanych propozycji różnych form aktywności ruchowej np. z tych w podanym linku (,,Ruletka'', ,,Losowanie kart z ćwiczeniami", ,,Otwieranie okienka z ćwiczeniami").

https://wordwall.net/pl/resource/907774/
wychowanie-fizyczne

Wystarczy, że będziecie starać się ćwiczyć przez 20-30 minut dziennie.

Pozdrawiam

 

Informatyka Temat: Arkusz kalkulacyjny - ćwiczenia uzupełniające.

Wykonaj w arkuszu kalkulacyjnym ćwiczenie 5 str. 173-174 (rys. 3)
Zadanie  dla chętnych uczniów z arkusza:

pobierz plik


23.03.2020r.- 27.03.2020r.

Język polski

1.     Przepisz do zeszytu notatkę o imiesłowowym równoważniku zadania (zdjęcia notatki zostały wysłane przez komunikator Messenger).

2.     Wykonaj ćwiczenia, następnie wyślij do mnie rozwiązania do 24 marca br.

3.     Przeczytaj tekst ,, Szkice spod Monte Cassino” (str. 85  w podręczniku) i wykonaj polecenia pod tekstem.

4.     Przepisz definicję reportażu ( str. 87), następnie udowodnij, że tekst M. Wańkowicza jest reportażem.

5.     Powtarzaj lektury z klasy 7.

6.     Rozwiązuj arkusze egzaminacyjne na stronach CKE oraz WSiP   

https://www.wsip.pl/pliki-test-trzecioklasisty-i-egzamin-osmoklasisty/#sekcja-klasy-4-8 

Matematyka Problematykę zajęć samodzielnych z matematyki uczeń znajdzie na utworzonej przez nauczyciela klasie internetowej Google classroom. Każdy dostanie hasło do zalogowania się. Nauczyciel będzie dodawał tam zadania i oceniał je po odesłaniu ich przez ucznia. Zadania pojawią się tak często jak są lekcje matematyki.

Język angielski

grupa dziewczyn

 

 

 

 

 

grupa chłopców

Dziewczyny wykonajcie te zadania, potem będę się z wami kontaktowała na Messengera

1.      Wykonajcie te zadania – wszystkie od 1 do 6

https://testy.dlaucznia.info/s/5024/81091-angielski-zadania/4990394-powtorka-z-angielskiego-zadania-ze-sluchu-teksty-pisane-gramatyka.htm

 

 

 

24.03.2020r.

Podręcznik str. 114-115 zad. 1, 3, 4, 5 i 6


 

25.03.2020r.

Podręcznik str. 132-133  zad. 1, 3, 5, 6 i 7
 

Pozdrawiam

 

 


Biologia

Drodzy Uczniowie! 

 Zalogowałam się  na platformie edukacyjnej ,,MERIDIAM PRIME.” Wy też przy pomocy rodziców możecie to zrobić. Do końca roku szkolnego jest darmowa. Mają bardzo  ciekawe materiały.

       Ja udostępniam Wam link ,,odgłosy zwierząt”.

platforma.meridianprime.online/cat/
5bbb5d3827eee002177d82c9/pro/
5b9aa3a727eee05453940586

  Trzeba kliknąć na głośnik.

 

 

23.03.2020

Temat: Zależności pokarmowe.

/Linki do materiałów wideo uruchom w przeglądarce !/

Na dzisiejszej lekcji poznasz:

·       poziomy troficzne w ekosystemach/podręcznik - str.121/

·       łańcuchy i sieci pokarmowe/podręcznik – str.121/

·       równowagę ekosystemu i jej zakłócenie/podręcznik – str.123/

·       wpływ zależności pokarmowych na funkcjonowanie ekosystemu/fim/

 

1.Łańcuch pokarmowy:

https://www.youtube.com/watch?v=RAdtFTxhI5I/na wesoło😊/

2.W ćwiczeniach zrób zad 1 str.73

i 2 /a),b) str.73./

zdjęcie zad 2.prześlij wplodzien@gmail.com

3.Zależności pokarmowe w ekosystemie

https://www.youtube.com/watch?v=reG4NFCMrfc

4.Jeżeli chcesz utrwalić wiedzę, skorzystaj z e-podręcznika

ttps://epodreczniki.pl/a/zaleznosci-pokarmowe-w-ekosystemie/D8y1yJaSy

Myślę, że będziesz potrafił :

·       ocenić rolę producentów, konsumentów i destruentów

w ekosystemie

·       wykazać istnienie w ekosystemach łańcuchów i sieci pokarmowych

·       wskazać przykładowe czynniki wpływające na zakłócenie równowagi w ekosystemie

·       podać przykłady wykorzystania ekosystemów przez człowieka.

 

 

WOS

T.5 s.146 Sądy i trybunały

https://epodreczniki.pl/a/struktura-wymiaru-sprawiedliwosci-w-polsce/D62nQfqI1

https://epodreczniki.pl/a/wladza-sadownicza-w-polsce/Dt9SuNaEa

 


EDB

T.5 s. 92 Apteczka pierwszej pomocy

https://docplayer.pl/47580509-Apteczka-pierwszej-pomocy-zastosowanie-i-sklad.html

https://www.youtube.com/watch?v=PF0QZ4wtoJw

https://www.youtube.com/watch?v=t_6rc6Uz0Fs

 


Geografia  

Historia Historia. 25.03.2020 r.

Temat : Polska w latach 70.XX wieku

Zwróć uwagę na: Skutki rządów Gierka.
Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń

Chemia

23.03

Temat: Acetylen – przedstawiciel alkinów. (str. 127-130 w podręczniku)

1.      Otrzymywanie acetylenu (reakcja karbidu z wodą)

https://www.youtube.com/watch?v=hIlFjgg8AG0

2.      Badanie właściwości acetylenu

https://www.youtube.com/watch?v=hIlFjgg8AG0&t=4s

3.      Właściwości fizyczne i chemiczne acetylenu (tabelka str. 129) najlepiej przepisać do zeszytu

4.      Zastosowanie acetylenu (str. 129) krótko napisać do zeszytu

27.03

Temat: Porównanie właściwości alkanów, alkenów i alkinów.

Podręcznik str. 131-133

Bardzo proszę każdego ucznia klasy 8, aby skontaktował się ze mną mailowo na adres: gudykachemia@gmail.com, przesłał swój adres, ponieważ chciałam wam przekazać oceny z kartkówki z węglowodorów oraz materiały „do zaliczenia” z węglowodorów (alkany, alkeny, alkiny). W razie pytań, wątpliwości piszcie, na pewno się odezwę i życzę wam powodzenia w opanowaniu wiadomości.

 

Doradztwo zawodowe

  https://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia/ - przeanalizujcie  przedstawione schematy Systemu szkolnictwa w Polsce

https://doradztwo.ore.edu.pl/szkola-dla-rynku-pracy/ - obejrzyjcie film o kształceniu w interesującej Was branży

 

Religia

Szczęść Boże

Zapraszam do codziennej wspólnej modlitwy o ustanie pandemii koronawirusa, którą prowadzę na żywo on-line na moim kanale YouTube DROGA do BOGA

15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia

20:30 Różaniec i Apel Jasnogórski

Zachęcam w ramach katechezy domowej do oglądania religijnych filmów, konferencji, świadectw, które z pewnością pozwolą dobrze przeżywać czas tego niezwykłego Wielkiego Postu jaki w tych dniach przeżywamy.

Pozdrawiam

Ks. Łukasz Leśniak

 


Język niemiecki

25.03.2020

Witam serdecznie wszystkich uczniów. Bardzo proszę o regularną i uczciwą pracę. W tym trudnym czasie mamy nadal wypełniać swoje obowiązki - MAMY SIĘ UCZYĆ.

- Proszę w zeszycie zapisać: Thema: Wo hast du das gekauft? 

           W podręczniku na str. 58 wykonaj zadanie 1. W zeszycie przedmiotowym napisz 5 odpowiedzi na pyt. Was machst du gerade? Co teraz robisz? Następnie przekształć odp. na czas przeszły Perfekt. Wzór jest w podręczniku.

        Zapoznaj się z informacjami w tabeli na str.58 i 66 (G5.1.) Rzeczownik w celowniku.

Aby lepiej zrozumieć obejrzyj film - kliknij link poniżej.

https://www.youtube.com/watch?v=M4smRaDAHVs  

         Str. 58 - wykonaj zadanie 3 i rozwiązanie wpisz do zeszytu.

Na str.67 (5.1.) przepisz słówka do zeszytu i naucz się ich. Wymowę poćwicz z płytą załączoną do podręcznika lub korzystaj ze słownika internetowego (tam jest wymowa).

 Proszę w zeszycie zapisać: Thema: Rodzaje sklepów.

Poćwicz poznane słownictwo i wykonaj zadania - podaję link:

https://learningapps.org/2632279  

       Wykonaj zad. 5 na str.59 Napisz 8 zdań w zeszycie.

Korzystając z podanych w tabeli słówek napiusz zdania według wzoru:

Natalie war in einer Drogerie und hat Kosmetika gekauft.

Samodzielnie dopisz potrzebne nazwy towarów.

 

Podpisz się na każdej stronie , na której będziesz wykonywał zadania w swoim zeszycie przedmiotowym. Wykonaj zdjęcie swojej notatki i prześlij do poniedziałku 30.03.2020r. na adres: martanauka39@gmail.com  

Wasze zadania będą sprawdzane i oceniane. WSZYSCY mają obowiązek je wykonać.

Pozdrawiam Was 

Marta Szymańska

 

 


Wychowanie fizyczne

Drodzy Uczniowie

       Przerwa w zajęciach w szkole to nie wakacje ani ferie. Wykorzystajmy ten czas jak najlepiej. Pamiętajcie, że w domu też można być aktywnym.

       Przesyłam Wam link, w którym znajdziecie ćwiczenia ogólnorozwojowe w formie ,,Ruletki" i wykorzystajcie  je w ramach ćwiczeń śródlekcyjnych  
(teraz pracujecie dużo przy komputerze więc takie ćwiczenia są bardzo wskazane).

https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%C4%87wiczenia

Pamiętajcie:

- przed ćwiczeniami wietrzymy pokój lub ćwiczymy przy otwartym oknie,

- wszystkie ćwiczenia wykonujemy starannie tak, jak na lekcjach wychowania    

  fizycznego,

 

Pozdrawiam Małgorzata Bolko

 

Informatyka Temat: Projekt pt. Technologia informacyjna a informatyka -kontynuacja.

Uczniowie kontynuują opracowywanie prezentacji multimedialnej pt. "Historia i rozwój informatyki". Chętni uczniowie wykonują dodatkowe zadania w Excelu.
Zadania proszę przesyłać na adres: magdalenaoczkowska6@gmail.com


12.03.2020r.- 20.03.2020r.

Język polski

1.      Przypomnij sobie podstawowe wiadomości o czasowniku ( odmiana, aspekt). https://epodreczniki.pl/a/bez-czasownika-ani-rusz/DDgYgBIzA

https://epodreczniki.pl/a/aspekt-i-tryb-czasownika/D6rmPBCi4 aspekt

 

https://epodreczniki.pl/a/rozne-aspekty-czasownika/D5ctfUt87

2.  Zapoznaj się z wiadomościami na temat imiesłowów i wykonaj zadania znajdujące się na stronie

https://epodreczniki.pl/a/imieslowy-i-ich-rodzaje/DN28lvu36   oraz zadania wysłane za pomocą aplikacji Messenger .

3.Zapoznaj się z życiorysem S. Mrożka, zwróć uwagę na związek pisarza z Kamieniem.

4. Przeczytaj opowiadanie S. Mrożka pt. ,,Artysta” – podręcznik do języka polskiego, str. 162-163. Następnie wykonaj polecenia pod tekstem. Podczas pracy możesz skorzystać z filmiku

https://www.youtube.com/watch?v=c15M0XRyPDc

 


Matematyka Problematykę zajęć samodzielnych z matematyki uczeń znajdzie na utworzonej przez nauczyciela klasie internetowej Google classroom. Każdy dostanie hasło do zalogowania się. Nauczyciel będzie dodawał tam zadania i oceniał je po odesłaniu ich przez ucznia. Zadania pojawią się tak często jak są lekcje matematyki.

Język angielski

grupa dziewczyn

Witam Państwa,

 z powodu czasowego zawieszenia nauki w szkołach uczniowie będą uczyć się „ zdalnie”, dlatego proszę przekazać swoim dzieciom, aby sprawdzały zapisy na stronie internetowej i wykonywały podawane zadania. Zadania będę przekazywała raz w tygodniu. Jeśli będą jakiekolwiek wątpliwości proszę pisać do mnie na maila saj79@interia.pl lub telefonicznie 502953200. Życzę wytrwałości i zdrowia w tym trudnym dla nas wszystkich czasie .

1.     Dziewczyny poza tymi zadaniami, które dostałyście do zrobienia na ostatnie lekcji podaję wam link do testu ósmoklasisty , który rozwiązujecie online . Macie tam również odpowiedzi , ale sprawdźcie dopiero po rozwiązaniu testu !!!https://testy.dlaucznia.info/s/5024/81091-angielski-zadania/4549991-przykladowy-egzamin-osmoklasisty-z-angielskiego-online.htm

2.     Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie będzie publikować codziennie od 16 marca do 25 marca zadania powtórkowe dla uczniów klas ósmych nie tylko z języka angielskiego , ale równeż z języka polskiego i matematyki. Zadania będą publikowane codziennie ok. godz. 9.00 , a rozwiązania ok. godz. 15.00. Bardzo proszę rozwiązujcie codziennie te zadania z języka angielskiego . http://www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=20200316100021274

 


grupa chłopców
Podręcznik str. 60-61 zad. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7
 
Podręcznik str. 78-79 zad.1, 2, 4, 5 i 6
 
Podręcznik str.96-97 zad. 1, 2, 4, 5 i 6
Zadania będą sprawdzane na utworzonej grupie na messengerze. Wszelkie pytania proszę zadawać na naszej grupie.
 
 

Biologia

Temat: Czym jest ekosystem?

1.Zapoznaj się z filmikiem.

https://slideplayer.pl/slide/2701926/

2.Na podstawie podręcznika str.116-120 uzupełnij zadania w zeszycie ćwiczeń str.69-72

Zad 1,2,5,6,7.

Na maila wplodzien@gmail.com napisz odpowiedź:

Wskaż różnicę między sukcesją pierwotną a wtórną.

 


 
Geografia

Za 12.03

Temat: Wody powierzchniowe i klimat Amerykistr. 106-109

Przeczytaj tekst w podręczniku na podanych stronach, następnie przepisz notatkę do zeszytu:

1. Wody powierzchniowe Ameryki Północnej

a) rzeki:

- Missisipi z Missouri

- Ohio

- Red

- Rzeka św. Wawrzyńca

b) jeziora:

- Wielkie Jeziora (Górne, Michigan, Erie, Ontario)

- Wielkie Jezioro Niewolnicze

- Wielkie Jezioro Niedźwiedzie

- Winnipeg

2. Wody powierzchniowe Ameryki Południowej

a) rzeki:

- Amazonka

- Orinoko

- Parana

b) jeziora

- Titicaca

- Poopo

- Maracaibo

3. Amerykę obejmują wszystkie strefy klimatyczne ze względu na dużą rozciągłość południkową na półkuli zachodniej

Za 19.03

Temat: Lasy Amazonii.

Za 19.03

Temat: Lasy Amazoniistr. 116-121

Polecenie:

Na podstawie przeczytanego tekstu z podręcznika wypisz w zeszycie:

A. 3 przyczyny wylesiania Amazonii,

B. 3 skutki wylesiania Amazonii,

C. 3 przykłady flory Amazonii (charakterystyczne rośliny),

D. 5 przykładów fauny Amazonii (zwierzęta)

 

Chemia

1.      Temat: Eten – przedstawiciel alkenów. Wykonać krótką notatkę, która będzie zawierała następujące treści (właściwości etenu, reakcje jakim ulega eten, zastosowania etenu)

2.      Temat: Szereg homologiczny alkinów. Notatka w zeszycie w oparciu o materiał w podręczniku (str. 126-127) zawierająca definicję alkinów, wzór ogólny i tabela 9 ze str. 126 w podręczniku.

 


Historia 17.03.2020 r.

Temat: PRL w latach 1956 -1970.

Przeczytaj uważnie tekst str. 187.
Zwróć uwagę na: Skutki polityki wewnętrznej i międzynarodowej Gomułki.
 Relacje pomiędzy Gomułką a kościołem katolickim.
 Wydarzenia Marca 1968 r. i Grudnia 1970 r.
Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

18.03.2020 r.
Temat : Polska w latach 70.XX wieku.

Przeczytaj uważnie tekst str.193
Zwróć uwagę na: Politykę wewnętrzną i gospodarczą PRL w latach 70.XX w.
  Szerzenie propagandy sukcesu.
  Skutki rządów Gierka.
Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Religia

Szczęść Boże

Zapraszam do codziennej wspólnej modlitwy o ustanie pandemii koronawirusa, którą prowadzę na żywo on-line na moim kanale YouTube DROGA do BOGA

15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia

20:30 Różaniec i Apel Jasnogórski

 

Zachęcam w ramach katechezy domowej do oglądania religijnych filmów, konferencji, świadectw, które z pewnością pozwolą dobrze przeżywać czas tego niezwykłego Wielkiego Postu jaki w tych dniach przeżywamy.

Pozdrawiam

Ks. Łukasz Leśniak

 • Bella
  • Bez rąk, bez nóg, ale nie bez wiary – Nick Vujicic
  • Biała sukienka
  • Boska interwencja
  • Bóg nie umarł – część I i II i III
  • Cristiada
  • Cuda z nieba
  • Cyrk motyli
  • Czy naprawdę wierzysz?
  • Doonby. Każdy jest kimś
  • Filmy o. Adama Szustaka (http://www.langustanapalmie.pl/)
  • Jak bóg da
  • Karol – człowiek, który został papieżem
  • Karolina
  • Każde życie jest cudem (October baby)
  • Ks. Jakub Bartczak – teledyski
  • Młodzi gniewni
  • Most (film z 2003 roku)
  • Odważni
  • Pan od muzyki
  • Spotkanie
  • Spotkanie II
  • Szkoła uczuć
  • Tajemnica Eucharystii
  • Trzyminutowy katechizm 3MC
  • War Room. Siła modlitwy
  • Ziemia Maryi
  • August Rush
  • Dobromir Mak-Makowski (świadectwo)
  • Mark Gungor (humorystyczne wykłady o małżeństwie dla klasy III LO i III BS)
  • Matura to bzdura – odcinki „Religia chrześcijańska”, „Religie świata”
  • Powrót do domu ojca – Andrzej Sowa (świadectwo)
  • Próba ogniowa (Fireproof)
  • Świadectwo ks. Tymoteusza
  • Wojciech Cejrowski – Ziemia Święta, Droga Krzyżowa, Guadalupe
  • Młody Mesjasz
  • Największy dar
  • Miłość i Miłosierdzie
  • Wywiad z Bogiem
  • Zerwany kłos
  • Chata
  • Fireproof
  • Cuda z nieba
  • Niezłomny
  • Ignacy Loyola
  • Sprawa Chrystusa
  • Wyspa
  • Maria Goretii
  • Mam przyjaciół w niebie
  • Na skrzydłach orłów
  • Najlepszy
  • Cud w cokeville
  • Ze wszystkich sił
  • Ludzie Boga
  • Niebo istnieje naprawdę
  • October baby
  • Flywheel (2003) Koło zamachowe
  • Interwencja Boża
  • Wielki Mike
  • Bezcenny dar

WOS
T. 3 s. 134 Sejm i Senat
https://epodreczniki.pl/a/sejm-bez-tajemnic/D7XM0BqZ
https://epodreczniki.pl/a/w-senacie-rzeczypospolitej-polskiej/DxFHjs2zo

T. 4 s. 140 Prezydent i Rada Ministrów
https://epodreczniki.pl/a/byc-premierem/DmPAHjWQP
https://prezi.com/_6tq3vjg7r3r/wadza-wykonawcza-w-polsce/
https://slideplayer.pl/slide/832222/
 

EDB T. 4 s. 85 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
https://epodreczniki.pl/a/resuscytacja-krazeniowo-oddechowa-doroslych/DjkvZeTUo
https://www.youtube.com/watch?v=Hm6Sp89kM_g
https://www.youtube.com/watch?v=YXXlUvvtD_Y

 

Informatyka

Temat: Projekt - Technologia informacyjna a informatyka.

Wykonaj prezentację multimedialną nt. „Historia i rozwój informatyki” – podręcznik str. 230-239. Zwróć uwagę na str. 239, gdyż są tam podane punkty do samodzielnego opracowania.
Dla chętnych:  Możesz wykonać film zamiast prezentacji.

Jeżeli nie masz programu do prezentacji załóż konto Gmail w wyszukiwarce google.pl (będziesz miał dostęp do aplikacji on-line) lub zainstaluj na swoim komputerze LibreOffice ( można zainstalować tylko LibreOffice Impress- edytor prezentacji, bez całego pakietu), lub Apache OpenOffice (można zainstalować tylko Apache OpenOffice  Impress- edytor prezentacji, bez całego pakietu) .

Zadanie dodatkowe dla chętnych z arkusza kalkulacyjnego
Wykonaj w dowolnym arkuszu kalkulacyjnym (np. programie Microsoft Excel, LibreOffice Calc) zad. 5 z podręcznika -str. 131.  Pamiętaj o zastosowaniu odpowiednich funkcji: w kolumnie H – SUMA, w kolumnie I- JEŻELI. Omówienie funkcji JEŻELI jest na str.124 lub w pomocy programu, w którym pracujesz). Sporządź wykres kolumnowy do tabeli, zaznaczając dane z kolumn podanych w podręczniku (B, C, H).

 " Do wyższych rzeczy
zostałem stworzony i dla nich winienem żyć ..."

Św. Stanisław Kostka


=>STATYSTYKI<=
Odwiedziło nas:CIEKAWE LINKI

www.ko.rzeszow.pl
Kuratorium
www.men.gov.pl
MENiS
www.oke.krakow.pl
OKE
www.cke.edu.pl
CKEkontrola i ochrona rodzicielska


dodaj do ulubionych dodaj do ulubionych
ustaw stronę startową ustaw stronę startową