Patron Grono pedagogiczne Galeria Schronisko

 Strona główna
  Dyrekcja
  Sport
  Kontakt
  Szkoła Podstawowa
Aktualności
Historia
Archiwum
  Gimnazjum
Aktualności
Historia
ZHP
Kącik niemiecki
Archiwum 
  Liceum
Aktualności  
Absolwenci
Rekrutacja
Wycieczki
Archiwum 
 Branżowa
Aktualności 
Absolwenci
Rekrutacja
Archiwum 
 
Branżowa Szkoła I Stopnia

REKRUTACJA


Branżowa Szkoła I stopnia w Kamieniu
ogłasza nabór na rok szkolny 2019/2020

oferujemy kształcenie w zawodach:

Cykl kształcenia w tych zawodach trwa 3 lata

 

Szkoła oferuje do dyspozycji uczniów:

 • doświadczoną i przyjazną uczniowi kadrę,

 • 2 pracownie komputerowe,

 • dobrze wyposażone w pomoce naukowe pracownie do przedmiotów ogólnokształcących,

 • bezpłatne dodatkowe zajęcia wyrównawcze oraz koła zainteresowań,

 • bibliotekę z pracownią multimedialną i bezpłatnym dostępem
  do Internetu,

 • salę gimnastyczną, siłownię, kompleks boisk sportowych,

 • opiekę pedagoga i higienistki szkolnej,

 • szkołę bezpieczną i przyjazną.

 

Dodatkowe atuty:

 • darmowe podręczniki do klasy I,

 • darmowe obiady,

 • praktyki zawodowe na miejscu,

 • stypendia dla najlepszych uczniów,

 • bezpłatny dowóz młodzieży z terenu gminy Kamień i okolic.

 

Praktykę zawodową uczniowie odbywają w zakładach państwowych, spółdzielczych, prywatnych lub pracowniach szkolnych.

Szkoła wzbogaca swoją ofertę dostosowując ją do potrzeb młodzieży.

 

podanie - Branżowa Szkoła I Stopnia   (wzór) 

 

Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie,

za pośrednictwem poczty internetowej

lub bezpośrednio w sekretariacie

Zespołu Szkół w Kamieniu